Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:PREÎNREGISTRARE, PREÎNREGISTRAT, PREÎNNOI, PREÎNNOIRE, PREȘTI, PREȘ, PREȘCOLAR, PREȘEDINTE, PREȘPAN, PREȚ ... Mai multe din DEX...

PRE - Definiția din dicționar

Traducere: engleză

Deschide în DEX Vizual

Notă: Puteţi căuta fiecare cuvânt din cadrul definiţiei printr-un simplu click pe cuvântul dorit.

PRE^1- Element de compunere care înseamnă "înainte", "anterior" și care serveşte la formarea unor substantive, a unor verbe, a unor adverbe și a unor adjective. - Din fr. pré-.

Sursa : DEX '98

 

PRE^2 prep. v. pe.

Sursa : DEX '98

 

PRE prep. v. PE.

Sursa : NODEX

 

PRE- Element prim de compunere savantă cu semnificația: 1. "anterior în timp", "anterior", "înainte de". 2. "anterior în spațiu", "înainte de". 3. "Evoluat", "ridicat", "eminent". 4. "Superlativ", "foarte", "prea". [< fr. pré-, cf. lat. prae].

Sursa : neologisme

 

PRE- pref. 1. "anterior" (temporal și spațial). 2. "evoluat", "ridicat", "eminent". 3. "superlativ". (< fr. pré-, cf. lat. prae)

Sursa : neoficial

 

Copyright © 2004-2020 DEX online.

Copierea definițiilor este permisă sublicență GPL , cu condiția păstrării acestei note.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru PRE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 398 pentru PRE.

Antim Ivireanul - Pentru taina nunții cei pre l%C3%A9ge

... Antim Ivireanul - Pentru taina nunţii cei pre l%C3%A9ge Pentru taina nunții cei pre lĂ©ge de Antim Ivireanul Nunta iaste împreunare bărbat cu muiare spre împlinirea dumnezeescului acela cuvânt: CrĂ©șteți și vă înmulțiți. Materiia aceștii taine iaste ... Pavel la cartea cea dintâi cătră corinthĂ©ni, în 7 capete zicând: Iară pentru curvie fieștecarele a sa muiare să aibă și fieștecarĂ© pre

 

Radu Greceanu - POVESTE DE JALE ȘI PRE SCURT asupra nedreptei morți a preacinstitului Costandin Cant

... strâmbătate.     Care-au făcut acei vrăjmaș, cu multă răutate,     În cartea ceasta eu li-am scris, precum s-au întâmplat,     Că, când l-au omorât pre el, de față m-am aflat.     Când Mihnea s-au întâmplat în Țara Rumânească,     Scârba pustietății, și el ca să domnească,     Pre tot boiarii cei fruntaș vrut-au ca să-i omoare,     Ca să lucreze ce ar vrea, precum lui i să pare     Pre șaisprezece boiari mari îndată i-au închis,     Și într-o noapte i-au omorât și casele li-au stinsu.     Numaidecât i-au sugrumat pângăritul acela ... l mai vedea, și să aibă mântuire,     Nu să putia îndura dă el, nici a să dăspărțire.     Decii, așa, numaidecât singur călătorește,     Lăsând pre toți alalți ai săi, la Țarigrad sosește.     Și nici pre unul n-au luat, dăn câți era cu dânsul,     Fără cât pre nepotu-său luatu-l-au cu dânsul,     Pre Dumitrașco adecă, căci îl avea mai bine,     Nedespărțit de fiii lui, așa îl avea mai bine,     Și de cele ce-i să întâmpla, spre el ... domniia îl chiema, de vro ajutorire,     Pentru vrun sfat sau altu ceva, atuncea el mergea.     Și iar curând să înturna, la sate-ș să ducea.      ...

 

Antim Ivireanul - Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos %E2%80%9ETatăl

... Antim Ivireanul - Rugăciunea care au învăţat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos %E2%80%9ETatăl nostru carele eşti în ceriuri%E2%80%9C Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos: „Tatăl nostru carele ești în ceriuri“ de Antim Ivireanul Aicea ne învață să știm cum că n-avem ... zice: Să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneț întru pohtele lui. Fie voia ta, cum în ceriu, așa și pre pământ. La această cĂ©rere rugăm pre Dumnezeu ca să i să plinească voia pre pământ ca și în ceriu, adecă precum îngerii în ceriuri să supun voei lui Dumnezeu, spre toate lucrurile, fărde nici o îndoire, într-acesta chip ... să ertăm greșalele celor ce ne greșĂ©sc noao, ca și Dumnezeu să iarte păcatele noastre cĂ©le ce / în toată vrĂ©mea greșim de pre cum la Matheiu în 6 capete zice: Lăsați și să va lăsa voao. Și nu ne duce pre noi în ispită. Prin rugăciunea aceasta cĂ©rem de la Dumnezeu să nu ne ducă la ispita lumii și a diavolului și a ... ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Streteniia Domnului nostru Iisus Hristos

... presus decât toată pricĂ©perea minții omenești graiul pomenirii și fecioriia sfintei Fecioarei aceștiia. Că de poate afla cineva mai mare și mai slăvit decât pre Dumnezeu, poate că doară va afla mai mare și mai cinstită decât pre sfânta Fecioară, care fecioară, ca alt ceriu gânditoriu, ține în brațile sale pre făcătoriul ceriului și al pământului, pre Fiiul său, carele iaste născut din Tatăl mai nainte decât luceafărul și-l aduce astăzi la bisĂ©rică, ca pre un cap ce iaste al bisĂ©ricii, să-l închine Domnului, celuia ce i să închină toată făptura și i să pleacă tot genunchiul. Că ... ricii și al credinții. Duce acĂ©le 2 pasări ca să facă preoții jărtvă, arătând cu aceasta jărtva cĂ©ia ce era să se facă pre sine tatălui pentru noi. Zice sfânta Fecioară cătră Simeon: PriimĂ©ște, cinstite și fericite bătrâne, pre acest prunc, carele au sărăcit de voia lui, a căruia bogăție nu să poate spune: priimĂ©ște pre acest prunc, carele iaste mai vechiu decât toț vechii; priimĂ©ște pre acest prunc ce vezi, pre ...

 

Dosoftei - Din alte scrieri

... soru-sa Roxanda, să nu stângă neamul, Luă pre Alexandru ce-i zic Lăpușneanul. Domni ș-acesta bine și-n Slatină-ș fece Mănăstire frumoasă, pre toate le-ntrece. De pre feț n-au rămasu-i, iară de pre fiìce Sunt a țărâi a lui rod boieri cu ferice. Stătut-au în Moldova domnul Ioan-vodă, Cu doamna sa ... au smintitu-i pașii, Dând coaste cu păgânii, făcându-i sminteală, Lui osândă și țărâi lăsând osteneală. De-acmu de-ar sta Moldova tot ceasul pre râcă, N-a mai putea să scape turcilor din brâncă. Pre urma acestĂșia, fiiul Mihnii-vodă, Din Țara Muntenească sufletească rodă. Pătru l-cheamă pe nume și n-are prihană, Lăsatu-ș-au în țară slăvită ... veci să să cinstească. Și lui Constantin-vodă Dumnezău i-a face Locul în rând cu svinții, precum i să place. Iubitele odrasle pre urmă să-i șază În scaun și pre pace țara să să-ncrează. Și cu boierii țărâi gând de bine s-aibă, Să poată trăi țara cu bună oslabă. S-aibă de ce ... ...

 

Antim Ivireanul - Dedicația din Ceaslovul tradus de Antim și tipărit la Târgoviște, în anul 1715

... măriei-tale vrĂ©dnice de laudă bunătăți, o cât să vĂ©de de luminat multa cucerie ce ai cătră cĂ©le dumnezeești. Cu aciasta și pre Dumnezeu cu faptele tale cĂ©le bune necontenit mărești, și besĂ©rica cu ascultarea cinstești, și ceata preoțească cu facerile de bine odihnești, și dumnezeeștile ... iarăși milostivirea și fireasca-ți buna cugetare, cu câtă despărțeală de cât pre ceialalți domni te arată! Pre cei supuși cu daruri îndestulate totdeauna îmbogățești, pre politie cu boeriile, pre norod cu ușurarea, pre streini cu priimeala, pre săraci cu mila, și pre toată țara cu bișuguri nenumărate. bunătății, și ca pre un ales din norodul lui cu dreptate te-au înălțat în scaunul domniei acestuia de Dumnezeu păzit pământ, ca văzând cei supuși părinteasca-ți dragoste ... bine, și cĂ©lialalte de Dumnezeu plăcute lucruri, ca lumina luminând înaintea oamenilor, să mărească pre părintele nostru cel din ceriuri, carele ne-au cercetat pre noi dintru înălțime și au rădicat corn de mântuire noao, dăruindu-ne domn ca acesta, blând, milostiv, drept, iubitoriu de streini, făr de răotate, făcătoriu ... priimeala, de vrĂ©me ce nu numai că are slavosloviile celui ce în Troiță să proslăvĂ©ște Dumnezeu, a căruia ești icoană vie ...

 

Miron Costin - Letopisețul Țărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

... soroc de sfîrșire. Stihuri de descălecatul țărîi Neamul Țărîi Moldovei de unde să trăgănează? Din țărîle Rîmului, tot omul să creadză. Traian întîiÅ­, împăratul, supuindÅ­ pre dahi Dragoș apoi în moldoveni premenindÅ­ pre vlahi Martor este Troianul, șanțul în țara noastră Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră. 1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.). 2 MoldovĂ ... au aședzat suptÅ­ cnĂ©dzi. Deci crai direptÅ­ Crăiei Ungurești ieste Neamțul, că la dînsîul ieste cununa Crăiei Ungurești cu Pojunul.) Zac. 4. Ține domniia pre atunce la ArdealÅ­ Bator JigmontÅ­ și aflîndÅ­ vrĂ©me pre voie a supunere țara cătră sine, s-au agiunsÅ­ cu boierii lui Aron-vodă, carii era de casa lui, că li să urîsă ... atunci lĂ©șii Muldova că ieste Crăiei Leșești soțiie, după niște legături ce făcusă lĂ©șii cu Ștefan-vodă cel Bun la Colomiia și mai pre urmă cu Bogdan-vodă, după ce să împăcasă cu dînsul, n-au suferit pre Ștefan Radul-vodă, ce îndată au trimis oști cu boierii carii era ieșiți în Țara LĂ©șască, unii de răutățile lui Aron-vodă, iară Movileștii ... fi socotindÅ­ să lasă

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură în Dumineca Florilor

... domnul Hristos Evanghelia sa cu numele împărăției ceriului, pentru că nimic nu iaste într-însa alta, fără numai lucru ceresc și dumnezeesc. Drept acĂ©ia, pre împăratul acesta ca cu dĂ©getul ni-l arată astăzi Zaharia prorocul zicând: Iată împăratul tău vine la tine blând, pre care împărat văzându-l fariseii, de zavistie răpștiia asupra lui. Iar pruncii cei mici, fiind porniți de Duhul Sfânt, cu glasuri de veselie îl măriia ... au omorât-o. Iadul, carele iaste plata cea desăvârșit a păcatului, prin pogorârea lui într-însul l-au deșărtat și l-au sfărâmat. Pre diavolul, ca pre un începător tuturor păcatelor și muncitoriu sufletetelor noastre, l-au legat și l-au îmbeznat întru prăpăstiile cĂ©le mai adânci ale iadului. Trupul prin ... mai slujim păcatului. Că prin moartea lui, tuturor credincioșilor li s-au dat bunătate, cu care, prin duhul lui întărindu-să omul cel din lăuntru, pre omul cel dinnafară și vechiu să-l răstignească, împreună cu greșalele și pohtele sale și să îmbrace pre omul cel nou, carele iaste întru sfințiia și dreptatea adevărului. Iară de vei pohti a cunoaște firea și năravurile acestui împărat, evanghelistul (tâlcuind ... ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos

... Ivireanul - Cuvânt de învăţătură la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos Cuvânt de învățătură la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos de Antim Ivireanul Luat-au Iisus pre Petru și pre Ioann și pre Iacov, fratele lui și i-au suit pre dânșii într-un munte înalt deosebi și s-au schimbat înaintea lor. Și au strălucit fața lui ca soarele, iar hainele lui să făcură albe ... ajutor apostolilor, pentru ca să-l cunoască că el iaste Mesiia cel adevărat și pentru acĂ©ia le aduce trei marturi, vrĂ©dnici de crezut: pre Moisi, pre Ilie și pre Tatăl lui cel ceresc.Și iată zice evanghelistul să arată lor Moisi și Ilie, grăind cu dânsul de eșirea lui, carea vrea să se plinească ... mai vrĂ©dnică decât a prorocilor: Și iată glas din nor zicând: acesta iaste Fiiul mieu cel iubit, întru care bine am vrut; pre acesta ascultaț. O, ce mărturie credincioasă și adevărată iaste aceasta! O, ce bunătate și fericire au câștigat acei ce au ascultat pre cel mărturisit și au urmat lui, după porunca părintelui celui ceresc! Că adevărat, de s-au și pedepsit într-această lume puțin, după cum zice ...

 

Miron Costin - Viața lumii

... lumii să lasă nădejdii? Unde-s ai lumii împărați, unde iaste Xerxes, Alixandru Machidon, unde-i Artaxers, Avgust, Pompeiu și Chesar? Ei au luat lume, Pre toți stinsu-i-au cu vreme, ca pre niște spume. Fost-au Tiros împărat, vestit cu războae, Cu avare preste toți. Și multă nevoe Au tras hândii și tătarii și Asiia toată. Caută ... lumii înțelepții, cu filosofia Hălăduiți ce lume, nici theologhia V-au scutit de primejdii, sfinți părinți ai lumii, Ce v-au adus la moarte amară pre unii. Nime lucruri pre voe de tot să nu crează Nime-n grele, nădejdea de tot să nu piarză, Că Dumnezeu au vârstat toate cu sorocul, Au poruncitu la ... ați cercatu, lumea cursul vostru Au tăiat. Așa iaste acum vacul nostru. Niminea nu-i bun la lume, tuturor cu moarte Plătește osteneala, nedireaptă foarte Pre toți, ci nevinovați, ea le tae vacul. O, vrăjmașă, hicleană, tu vinezi cu sacul. Pre toți îi duci la moarte, pre mulți fără deală, Pre mulți și fără vreme duci la aceasta cale. Orice faci, fă, și caută fârșitul cum vine. Cine nu-l socotește, nu petrece bine. Fârșitul ori ... ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor 2

... vrând ca să se împlinească și prorociia prorocului Zahariei care au zis?Spuneț fĂ©tei Sionului: iată împăratul tău vine la tine blând și șezând pre asin și pre mânz, fiiul cei de supt jug, cu care cuvinte Duhul Sfânt groaza carea o putea socoti norodul, pentru numele cel împărătesc, făcând pomenire de blândĂ ... era perit și au venit ca să arate lumină celora ce era într-ntunĂ©rec și șădea în umbra morții. Venit-au ca să mântuiască pre cei robiț și pre cei rătăciți să-i aducă la cale și pre cei streini la moșiile lor și pre cei morți să-i înviiaze spre viață și pre vrăjmașii și pizmașii lui Dumnezeu să-i împace cu Dumnezeu Tatăl, și făcându-i părtași duhului său cel sfânt, să-i facă moșnĂ©ni împărăției ... mĂ©le să vor odihni întru nădăjduire. Pentru care lucru mie mi să pare a fi părinții cei de demult asĂ©menea acelora pre carii îi ia și-i învăluiaște furtuna cea de noapte pre mare și văd lumină oare unde, departe, într-un loc de nădĂ©jde pusă, spre care silesc ca să o ajungă cei învăluiți; și adĂ

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru PRE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 165 pentru PRE.

PREÎNREGISTRARE

... PREÎNREGISTRÁRE , preînregistrări , s . f . Înregistrare prealabilă a părții sonore a unui film . [ Pr . : pre - în - ] - Pre ^1 - + înregistrare ( după engl . pre

 

PREÎNREGISTRAT

... PREÎNREGISTRÁT , - Ă , preînregistrați , - te , adj . ( Despre partea sonoră a unui film ) Înregistrat în prealabil în studio . [ Pr . : pre - în - ] - Pre ^1 - + înregistrat ( după engl . pre

 

PREÎNNOI

... monument . 2. Tranz . și refl . A ( se ) reînnoi , a ( se ) redeștepta , a reînvia ; a ( se ) împrospăta . [ Pr . : pre - în - . - Var . : prenoí vb . IV ] - Pre

 

PREÎNNOIRE

... PREÎNNOÍRE , preînnoiri , s . f . ( Înv . ) Acțiunea de a ( se ) preînnoi și rezultatul ei . [ Pr . : pre

 

PREȘTI

... PREȘTÍ , preștíu , vb . IV . Tranz . ( Înv . și pop . ) A prevedea ( 1 ) . - Pre

 

PREȘ

PREȘ , preșuri , s . n . Covor lung și îngust care se așterne pe jos în încăperile sau pe scările unei

 

PREȘCOLAR

PREȘCOLÁR , - Ă , preșcolari , - e , adj . Care nu a atins încă vârsta de școală ; care se referă la educația , învățământul copiilor sub această vârstă , care aparține

 

PREȘEDINTE

PREȘEDÍNTE , - Ă , președinți , - te , s . m . și f . 1. Persoană care conduce un organ de stat , o instituție , o organizație de stat , o asociație ; persoană care prezidează o adunare , o dezbatere , o comisie etc . ; prezident . 2. Denumire oficială dată șefului de stat al unor

 

PREȘPAN

PREȘPÁN s . n . v .

 

PREȚ

PREȚ , prețuri , s . n . 1. Sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru achiziționarea unui produs sau pentru un serviciu . 2. Ceea ce se dă cuiva sau primește cineva pentru o muncă prestată , pentru un serviciu făcut ; plată , răsplată . 3. Fig . Valoare , importanță ,

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...