Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:PAISPREZECELEA, ȘAISPREZECELEA, ȘAPTESPREZECELEA, ȘAPTEZECILEA, UNSPREZECELEA, ZECIME, AL, ALBINĂRIT, ANCABLURĂ, ANGSTROM, CABLU ... Mai multe din DEX...

ZECEA - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru ZECEA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 20 pentru ZECEA.

Ion Luca Caragiale - A zecea muză

... Ion Luca Caragiale - A zecea muză A zecea muză de Ion Luca Caragiale În depărtata anticitate, — spun unii erudiți —, nu se știa să fie decât trei muze: Mneme (Memoria), Melete (Gândirea ... opta, Urania, a Astronomiei; a noua, Polimnia, a Poeziei lirice și a Mimicei, și... a zecea... A zecea: 1.200 franci, muza specială a Teatrului Național din București. În adevăr, dacă cele nouă muze nu au vreme să se ocupe și ... pe vreun român a face o piesă de teatru, - noi să stăm cu mâinile în sân și să nu inventăm a zecea muză ad-hoc? Ar fi o lașitate din parte-ne! — Și astfel, onor. Direcțiune Generală a Teatrelor publică anual un concurs cu ...

 

Dorin Ștef - A treisprezecea elegie

... șasea elegie A șaptea elegie Elegia a opta, hiperboreeana Elegia oului, a noua Omul-fantă Elegia a zecea. Sunt A unsprezecea elegie Evanghelia după Nichita Lecția de la Săliștea de Sus Bibliografie Nichita Stănescu Această lucrare a fost eliberată ...

 

Dorin Ștef - Elegii stănesciene

... șasea elegie A șaptea elegie Elegia a opta, hiperboreeana Elegia oului, a noua Omul-fantă Elegia a zecea

 

Ion Luca Caragiale - Termitele...

... dovedise că în atingere cu gazul de chlor pur, termitele cad la moment trăznite; iar într'o cantitate de aer amestecat pe a zecea parte cu acel gaz, peste o jumătate de ceas mor innecate. Așa dar o insuflare de așa aer amestecat în coptoroșeala lucrurilor atacate ar năbuși ...

 

Ioan Slavici - Ileana cea șireată

... să-ți rămână pe urmă. Încă trei zile și trei nopți stete feciorul de împărat la fereastra fetei. În crepetul zorilor de-a zecea z,. adică dupa ce au trecut de trei ori câte trei zile și de trei ori câte trei nopți el își netezi părul și bătu ...

 

Constantin Stamati - Cum era educația nobililor români, în secolul trecut, când domneau fanarioții î

Constantin Stamati - Cum era educaţia nobililor români, în secolul trecut, când domneau fanarioţii în ţară Cum era educația nobililor români, în secolul trecut, când domneau fanarioții în țară de Constantin Stamati Eu scriu această satiră după idiomul linguei romano-slavonă, ce se vorbea în secolii trecuți și după moralul boierilor acelor timpuri, corciți cu greci, în care barbarism căzuse românii, desființându-se de fanarioții greci școlile naționale din Iași, din Suceava, din Hotin, din Cotnar, din Bacău, așezate de către domnii vechi: Alexandru cel Bun, înțelepții Movilești, elinistul Duca, Iacob Despotul, Vasile Alvanitul, Cantimireștii și alții, în a cărora fericite zile înflorea lingua română; această diplomatică au urmat grecii ca să amorțească patriotismul românilor de care ei se temeau, și ca să înădușe istoria lor, făr’ de care nu este patrie, și să introducă în școale lingua grecească cu dascălii lor (căci lingua grecească trebuia fanarioților, iar nu românească); deci cu acest mod moldovenii rămaseră nici greci, nici moldoveni, pân’ s-au întemeiat iarăși școlile naționale de la 1830, de când vedem propășind învățăturile în lingua română, dezvelindu-se istoria nației și înviind patriotismul. (n.a.) Convorbire între o neneacă, adică mamă cucoană, cu fiul său cuconaș alintat, ...

 

George Coșbuc - Tulnic și Lioara

George Coşbuc - Tulnic şi Lioara Tulnic și Lioara de George Coșbuc Cuprins 1 I 2 II 3 III 4 IV 5 V 6 VI 7 VII 8 VIII I De când e lumea lume și rostul vorbei rost, Domn bun, cum a fost Stâlpeș, nici nu-i și nici n-a fost Și, de-ar trăi pământul oricât să mai trăiască, Alt domn așa ca dânsul nu cred să se mai nască. Era-mpărat puternic și mare nume-avea, O țară, cât o lume, toiagu-i stăpânea, Și oști avea din plinul, și-a gurii sale graiuri, Treceau poruncitoare pe zece mii de plaiuri, Căci mejdele lui Stâlpeș băteau hotar rotund: Din granița lui Codru, ce-n preabătul afund Al Ostului domnește mulțimi ascultătoare, Trec mejdele trei sute de câmpi și văi vioare Spre munți până-n movile, pe cari le-au ridicat Bătrânii lui Crai-Verde și Vultur Împărat, De-aici apoi țin ață pe-a muntelui cunună Și dau hotar lui ținteș și craiului Fortună, Și trec pe la Crai-Sânger, se pierd apoi mai sus La Trăsnet împăratul, în margine de-apus. Așa era! și lumea de- ...

 

Petre Ispirescu - Ileana Simziana

... fă cercarea asta și nu te vei căi. Calul era năzdrăvan. Fata împăratului îngriji de cal tocmai precum îi zise el. La a zecea zi, unde se scutură odată calul, și se făcu frumos, gras ca un pepene și sprinten ca o căprioară. Apoi, uitându-se vesel la fata ...

 

Petre Ispirescu - Voinicul cel cu cartea în mână născut

... au tot făcut, dară în deșert. Ei căutau să le spuie cineva altceva, ce nu știau ei, dară nu-și găsiră omul. A zecea zi sculându-se unchiașul, ieși afară să se spele, ca să pornească la drum mai departe. Când luă ștergarul să se șteargă pe ochi, ce ...

 

Victor Lazăr - Răsboiul pentru întregirea neamului românesc (1916 - 1919)

... de pământul și vitele lor. Afară de munca aceasta trebuiau să facă nobilului daruri: vaci, caș, unt, grâu, fân, ouă, pui, găini, a zecea parte din porci, din miei, oi, din mierea dela albine. Tot țăranii făceau ser­viciu militar, ei plătiau dările. Românii erau opriți de-a ... Apoi au oprit pe Români să mai voteze la alegerea juzilor regești, cari erau căpeteniile scaunelor (județelor), i-au silit să deie a zecea parte (dijmă) din bucate și vin preoților săsești. Românilor le erau oprite meseriile, ca să nu facă concurență meseriașilor sași. Rășinărenii erau siliți să-și ...

 

Barbu Ștefănescu-Delavrancea - Din memoriile Trubadurului

Barbu Ştefănescu-Delavrancea - Din memoriile Trubadurului Din memoriile Trubadurului de Barbu Ștefănescu-Delavrancea S-a dus greutatea întunericului care învăluia toată încăperea lumii. Parcă vântul a desfundat ș-a risipit negura din rețeaua copacilor. Soarele și-a deschis la răsărit apărătoarea sa năprasnică, roșie ca para focului, aurie, violetă, albastră și, pe la mijlocul cerului, ca o jumătate de roată verzurie. Desfășurați pe cer, cu închipuirea, o coadă de păun, înfiptă cu rădăcina în pământ, și prelungiți-i penele cu lumini metalice până la înălțimea amiezii, și totuși n-o să simțiți acea frumusețe fără de pereche a unui răsărit de soare. Nu vă rămâne decât să vă scuturați trupul de trândăvia încropită a patului, să crăpați ochii voștri cârpiți de somn și, deșteptându-vă simțurile greoaie cu apă proaspătă și rece, să priviți fără a vă sătura ceea ce omul nu poate nici descrie, nici zugrăvi cu fețe mincinoase pe o pânză moartă. Arta împuținează natura. Arta e născocită pentru cei ce aud și văd pe sfert din câte natura le desfășură înaintea lor. Tot ce creează omul e o sărăcie vicleană ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru ZECEA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 27 pentru ZECEA.

PAISPREZECELEA

... PÁISPREZECELEA , - ZECEA - ZECEA num . ord . ( Precedat de art . " al " , " a " ; adesea cu valoare adjectivală ) Care se află între al treisprezecelea și al cincisprezecelea . [ Var . : pátrusprezecelea , - zecea ...

 

ȘAISPREZECELEA

... ȘÁISPREZECELEA , - ZECEA - ZECEA

 

ȘAPTESPREZECELEA

... ȘÁPTESPREZECELEA , - ZECEA - ZECEA num . ord . ( Precedat de art . " al " , " a " ; adesea adjectival ) Care se află între al șaisprezecelea și al optsprezecelea . [ Var . : șápteșpelea , - pea num . ord ...

 

ȘAPTEZECILEA

... ȘAPTEZÉCILEA , - ZECEA - ZECEA num . ord . ( Precedat de art . " al " , " a " ; adesea adjectival ) Care se află între al șaizeci și nouălea și al șaptezeci și unulea . - Șaptezeci ...

 

UNSPREZECELEA

... ÚNSPREZECELEA , - ZECEA - ZECEA

 

ZECIME

... ZECÍME , zecimi , s . f . 1. A zecea parte dintr - un întreg împărțit în părți egale . 2. ( În sistemul fiscal din trecut ) A zecea

 

AL

... când cuvântul care precedă nu are articol enclitic ) Carte a elevului . 2. ( Înaintea numeralelor ordinale , începând cu " al doilea " ) Clasa a zecea

 

ALBINĂRIT

... ALBINĂRÍT s . n . 1. Apicultură . 2. ( În evul mediu , în Țara Românească ) Dare reprezentând a zecea

 

ANCABLURĂ

... ANCABLÚRĂ , ancabluri , s . f . Unitate de măsură pentru lungime egală cu a zecea

 

ANGSTROM

... ÁNGSTROM , angstromi , s . m . ( Fiz . ) Unitate de măsură pentru lungimi de undă egală cu a zecea

 

CABLU

... electrică formată din mai multe fire izolate ( acoperite cu un înveliș vegetal sau metalic ) . 3. Unitate de măsură pentru distanțe , egală cu a zecea

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...