Wikipedia - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


Istoria_aromânilor


Identificarea_copiilor_înzestraţi_şi_talentaţi


Iuruci


Ianca


Inteligenţă_artificială


Iazygi


Izvorul


If_(melodie)


Inflorescenţă


Ideologie_politică


Iluminism


Ieseu


Icar


Iernut


Indicator_de_culoare


Iştar


Interogaţie_retorică


Imperialism


Iosefin


Indonezia


Ianuarie_negru


Istoria_astronomiei


Internaţionala


Inchiziţie


Infrastructura_economiei_hidrogenului


Implozie


Imagistică_medicală


Islam


Isaccea


Istoria_consolelor_de_jocuri_(prima_generaţie)


Istoria_locomotivelor


Italia


Istoria_romanului_european


Istoria_muzicii


Istoria_socialismului


Istoria_antică


Ikebana


Imunologie


Inflaţie_prin_cerere


Insule_frizone


Ienişi


Iele


Islanda


Inflaţie


Iod


Irreplaceable


Imperiul_colonial_francez


Ind


Inerţie


Ido


Irreemplazable


Iran


Imhotep