Wikipedia - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


Etiopia


Elixirul_dragostei


Economia_medievală


Emden


Euoplocephalus


Eritromicină


Elan


Epidot


Emo


Europa_slavă


Erzgebirge


Eroziunea_solului


Eris_(planetă_pitică)


Ecosferă


Estera_(carte)


Evreii_aşkenazi


Enki


Eminem


Eneida


Exocitoză


Everest


Esperantist


Enya


Euroticket_company


Etica_protestantă_şi_spiritul_capitalismului


Escamonde


Entropie_economică


Evanescence


Efemeridă


Explicaţia_biologică_a_religiei


Enigma_(proiect_muzical)


Educaţia_copiilor_supradotaţi


Eoraptor


Eris_(mitologie)


Efectele_alcoolului_asupra_organismului


Externalităţi_negative


Eclipsă_solară


Eseuri


Eşantionul_părtinitor