Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:ÎNSTRĂINAT, ÎNSTRĂINARE, STRĂBUN, STRĂBUNIC, STRĂFULGERA, STRĂFUND, STRĂINĂTATE, STRĂINISM, STRĂLIMPEDE, STRĂLUCI ... Mai multe din DEX...

STRĂ- - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru STRĂ-

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 11 pentru STRĂ-.

Ioan Slavici - Cine pleacă%3F

... pripă și pe apucate, ci numai adevÄ•rațÄ­ profesioniștÄ­, carÄ­ lucrĂ©ză perfecționându-și meseria. Nu se petrec însă tocmaÄ­ așa lucrurile în viața nĂ³stră, dar așa voim să se petrĂ©că. MaÄ­ e încă multă barbarie la naÄ­: sînt încă proprietarÄ­, care-și lasă moșiile în părăginire orÄ­ le ... legÄ­ bine chibzuite și prin o severă disciplină socială, să se pună răgaz contra tuturor apucăturilor barbare. Dacă sînt dar între EvreiÄ­ din țara nĂ³stră uniÄ­, carÄ­ s’aÅ­ hotărît a emigra, eÄ­ aÅ­ luat hotărîrea acĂ©sta numaÄ­ pentru că, Ă³menÄ­ cu minte, aÅ­ simțit, că ... să rÄ•mâie numai ceÄ­ ce voiesc și pot să muncĂ©scă întins și cinstit și să ia cu inimă curată parte la lucrarea nĂ³stră

 

Ioan Slavici - Miseri%C4%AD

... ne, și nu ni e rușine să mărturisim, că ceÄ­ ce primesc aceste dobânzÄ­ trăiesc în țărÄ­ maÄ­ sărace de cât a nĂ³stră, nicÄ­ să stăruim ca nouÄ­ capitalurÄ­ străine să fie aduse în țară. E învederat, că decăderea morală e și ea urmarea firĂ©scă a ... și cu moravurÄ­ ușĂ³re, ci pentru-că prea suntem îngăduitorÄ­ față cu puținiÄ­ care-șÄ­ risipesc avutul în desfrânărÄ­. Nu stricată e societatea nĂ³stră, ci slabă, și inima-îțÄ­ sângerează, când vezÄ­ Ă³meni cu mintea întrĂ©gă și cu inima curată, adevÄ•rate modele de virtute antică, presentându ...

 

Nicolae Filimon - Ghibelini și guelfi sau diferite partide muzicale

... și omoare timpul erau și vro două-trei din notabilitățile muzicale ale capitalei noastre. Din discuțiune în discuțiune, ajunseră la muzică. — Cine din d-stră a fost la Teatrul italian ca să asculte frumoasa operă Il Trovatore? întrebă unul din adunare. — Noi am fost, răspunseră mai mulți ... altor celebri compozitori italieni, germinile tutulor frumuseților ei melodice și armonice, ea e datoare marilor maeștri germani Sebastian Bach, Mozart și Beethoven? Nu știți d-stră proverbul: gust italian, instrucțiune germană și finețe franceză? Trebuie să fie cineva surd sau să nu aibă deloc inimă ca să nu poată simți și ... de Beethoven. Unul din toți, care nu luase nici o parte la discuțiunea aceasta, zise: — Domnilor, am ascultat cu mare atențiune la discuțiunea d-stră și mărturisesc că n-am putut descoperi într-însa decît un spirit de castă și nimic mai mult; cît de fericită ar fi fost omenirea ...

 

Ioan Slavici - Barbaria modernă

... să ia mÄ•surÄ­ pentru apÄ•rarea celor încă slabÄ­, ci de RomâniÄ­ desechilibrațÄ­, care nu sînt în stare să înțelĂ©gă, că stăruința nĂ³stră e pornită din cea maÄ­ curată iubire de Ă³menÄ­. Dacă vre-un om, fie el Român, Bulgar, Turc orÄ­ EvreÅ­, se află în miserie ... fie de strîmtorările nĂ³stre, ca să ne ruineze și să se facă stăpâni pe puterile nĂ³stre viÄ­. E destul de largă țara nĂ³stră pentru-ca să ne încapă pe toțÄ­ și destul de mănos pămîntul eÄ­, ca tuturora să ne dea hrană, dacă muncim cu toțiÄ­ fie-care ...

 

Ioan Slavici - Robia modernă

... – Averea prețuită judecătoresce la 4200 florini a fost vîndută cu 277 florini, și noÄ­ ne-am luat cheltuielile de proces, clienta nĂ³stră a primit douÄ­ florini, iar văduva care maÄ­ avea douÄ­ copiÄ­, și-a pierdut casa, via și cele z ece pogĂ ... stăiniÄ­ de nĂ©mul lor, orÄ­ îÄ­ înșĂ©lă pe EvreÄ­. Cea dintâÄ­ și mai adevărată dovadă de iubire este sinceritatea, și noÄ­ iubirea nĂ³stră de Ă³meni o dovedim când le z icem Evreilor: Din z i în z i tot maÄ­ mult vom stăruÄ­, ca prin legÄ­ bine ...

 

George Coșbuc - Jertfele împăcării

... lasă-mă !" și fuge prin desetul de fagi, Dar parcă-i vin alături cuvintele lui dragi. IV În zori de zi străjerul vestește pe-un sträin. E Aripert, e domnul pădurilor. — „Eu vin Să te poftesc, romane, la zilele serbării !" Noi mâine-aprindem focul sub jertfele ...

 

Ion Budai-Deleanu - Țiganiada:Cântecul a IV

Ion Budai-Deleanu - Ţiganiada:Cântecul a IV Sfinții din raiu să gată să-ajute Muntenilor; Florescul mai spune De-a lui Vlad biruințe făcute. Curtea măiastră, prin o minune, Piere ca dracul de crucea sfântă. Lui Parpangel rău cărțile-i cântă. O, fericite veacuri trecute, Când să mai pogorea câteodată Pe pământ oamenilor să-ajute Sfinții, ori ca pe cei răi să bată Sau pe credincioși să mângăiască La scârba și nevoia lumească. Acum pare că ceriul de lume Ș-au uitat cu tot, nice mai bagă Samă de-oameni, lăsând să-i sugrume Nevoile-întru viața-întreagă. Îngeri nice-în vis acu s-arată Să ne-învețe vro taină ciudată. [1] Cu-adevărat! eu altă pricină N-aflu, făr' că sau nice-o credință Noi avem acum sau pre putință Iar' a bătrânilor socotință Răzăma purure-în lucruri sfinte, Ceriul având în inimă și minte. Ori de unde-aceasta să purceadă, Destul că pe vremea lui Vlad încă, Sfinții oblicind atâta pradă Ce făcea turcii-în creștini ș-adâncă Răutate, pe pământ veniră Și multe suflete mântuiră. Aceasta nu numai că să zice, Ci s-au scris și la cronica vechie Carea- ...

 

Ion Budai-Deleanu - Țiganiada:Cântecul a XI

Ion Budai-Deleanu - Ţiganiada:Cântecul a XI Janalău pe toți cu mintea-împacă Ș-în urmă după-a lui socoteală Cinstitul sobor cu tot să pleacă, Când Cucavel cu gloata să scoală Și năvălind pe sobor în pripă, Mână pe delegați în răsipă. Doamne la ce-mi dăduși minte bună Ș-inimă de milă sâmțitoare, Deacă nu mi-ai dat cu ceste-împreună Și putere-în mâni izbânditoare, Să pedepsesc pe toți cei ce-înșală Ș-asupresc oamenii fără sfială!... Când văd omenirea ticăloasă, Cu totul oarbă și-întunecată, După mii și mii de-ani abia scoasă Din pruncie, în vrăji afundată, Plâng cu lacreme necontenite, Cum plângeai oarecând, Eraclite! [1] Când omul pe om strică ș-ucide Făr' nice-un folos sau trebuință, Ba muncindu-l încă-în față-i râde, Când însuș' hulește-a sa ființă, Ce nu fac celelalte jivine, A fire-om atuncea mi-e rușine! Săracă omenire-obidată! Nu-ți ajunge că vreme puțină De-a viețui în lume ț-e dată, Ș-acuș' iară te-întorci în țărână, Nu-ți ajung destul să pătimești Slăbiciunile tale firești? Dar' tu ți-otrăvești încă ș- ...

 

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Cine sunt albanesi%C4%AD%3F

... ci datĂ©ză de la însăși obîrșia limbeÄ­. Bună Ă³ră, pe terenul fonetic transițiunea consĂ³neÄ­ n în r între vocale, de ex. ferĂ©stră din fenestra, nu există nicÄ­ la CelțÄ­, nicÄ­ la Neolatini, nicÄ­ la Germani, nicÄ­ la SlavÄ­, nicÄ­ la GrecÄ­, ci unicamente la RomânÄ­ și la ...

 

Ion Budai-Deleanu - Țiganiada:Cântecul a VIII

Ion Budai-Deleanu - Ţiganiada:Cântecul a VIII Țiganii merg și neștiind unde Să scape de-o nevoie, dau pe-alta; Sătana-într-o mănăstire s-ascunde, Vrând să bage pe frați întru balta Necurăției; iar' Hamza-arată Sultanului turcimea-înțăpată. În zădar omenirea să plânge Cumcă-a toate mari și mici greșele Dracul poartă vina, care-împinge Pe om la strâmbătate și rele, Că cercând lucru-în amărunt bine, Întia pricină din om vine. Dacă n-ar dare-omul ascultare La întia-îndemnătură drăcească, Iadul, cu toată ceata sa mare, N-ar nimeri ca să-l biruiască, Dară noi lucrăm din voie-adinsă Și totuș zicem: dracu mă-împinsă. [1] Vede lacomul scula străină Și-îndată-o râvnește; dracu-învită Apoi, și nu-i dă loc de hodină, Iară el din ce-în ce să-întărâtă, Pănă ce-în urmă pofta l-învinge, Pănă de lucru străin s-atinge. Deci pentru că râvni el îndată Când văzu, nu este dracu de vină, Ci voia lui spre rău adâncată!... Pentru ce-omenirea nu-ș' alină Întia porneală, ci-ș' arată Plecătura-inimii vederată? Copila ce vede-întii pe-un june Frumos care drag inimii cade Rușește- ...

 

Constantin Stamati-Ciurea - Sofia Karpov

Constantin Stamati-Ciurea - Sofia Karpov Sofia Karpov de Constantin Stamati-Ciurea (fragment din romanul Insula Sahalin. Țara misterioasă a exilaților ) La force brute de tout temps Oppresse la faiblesse, Dans les airs, Sur la terre, Partout la mĂȘme dĂ©tresse Partout malheur, Partout douleur, Rien nĂ©chappe aux souffrances Dans cette lutte Ă  outrance... 1 Ingeniosul turist francez Henri MĂ©rimĂ©e în opul său intitulat Un an în Rusia între altele scrie: „Rusia umilită, subjugată, mută, neștiută mai de nime, suferă jugul și lanțul sclaviei. Și abia noi începusem a o cunoaște mai de aproape, când ea se ridică ca o puternică suverană, purtând pe frunte strălucita coroană de gheață a Nordului și scăldându-și picioarele în mările calde ale Sudului. Cu prietenie ea întinde o mână spre surorile sale din Europa, iar alta înarmată și îngrozitoare până la frontierele Chi­nei. Și umbra acestei mâini, așternându-se pe nemărginitele pus­tiuri, ține în respect hoardele războinice ale sălbaticilor...“ Aceeași comparație poetică o face și marchizul de Chiustin, însă cu totul în alt sens. Iată ce zice el: „... Și acest uriaș cu pi­cioarele de lut își ...

 

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru STRĂ-

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 16 pentru STRĂ-.

ÎNSTRĂINAT

... a posesorului inițial . 2. Îndepărtat sau plecat definitiv de acasă în altă localitate sau într - o țară străină ; fig . îndepărtat , rupt sufletește de cineva . [ Pr . : - stră - i - . - Var . : înstreinát , - ă ad j . ] - ÎNSTRĂINÁT^1 s . n . Înstrăinare . [ Pr . : - stră

 

ÎNSTRĂINARE

... ÎNSTRĂINÁRE s . f . Acțiunea de a ( se ) înstrăina și rezultatul ei . [ Pr . : - stră

 

STRĂBUN

... f . Tatăl ori mama bunicului sau al bunicii , în raport cu strănepoții lor ; străbunic ( 1 ) , răzbunic , strămoș ( 2 ) . 3. S . m . și f . Strămoș ( 1 ) . - Stră

 

STRĂBUNIC

... STRĂBUNÍC , - Ă , străbunici , - ce , s . m . și f . 1. Străbun ( 2 ) . 2. Strămoș ( 1 ) . - Stră

 

STRĂFULGERA

... fulger ) prin minte . 3. Tranz . A lovi pe cineva sau ceva pe neașteptate . 4. Tranz . Fig . A străbate cu mare iuțeală . - Stră

 

STRĂFUND

... STRĂFÚND , străfunduri , s . n . Loc , punct situat la mare adâncime , în interior ; adânc . - Stră

 

STRĂINĂTATE

... f . 1. Țară , regiune situată dincolo de granițele propriei patrii . 2. Mediu străin în care se află cineva , departe de familie și de cunoscuți . [ Pr . : stră

 

STRĂINISM

... STRĂINÍSM , străinisme , s . n . ( Rar ) Element lexical de jargon . [ Pr . : stră

 

STRĂLIMPEDE

... STRĂLÍMPEDE , strălimpezi , adj . ( Rar ) Foarte limpede , deosebit de clar . - Stră

 

STRĂLUCI

... Despre oameni ) A se remarca , a se distinge în mod deosebit , a face o puternică impresie ( prin calitățile sale ) . - Stră

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...