1 Samuel 17

1 Samuel

Capitol 18

1

David sfîrșise de vorbit cu Saul. Și de atunci sufletul lui Ionatan s`a alipit de sufletul lui David, și Ionatan l -a iubit ca pe sufletul din el.

2

În aceeaș zi, Saul a oprit pe David, și nu l -a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său.

3

Ionatan a făcut legămînt cu David, pentrucă -l iubea ca pe sufletul lui.

4

A scos mantaua pe care o purta, ca s`o dea lui David; și i -a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui.

5

David se ducea și izbutea ori unde -l trimetea Saul; a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de răboi, și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul.

6

Pe cînd veneau ei, la întoarcerea lui David dela omorîrea Filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cîntînd și jucînd, în sunetul timpanelor și alăutelor, și scoțînd strigăte de bucurie.

7

Femeile cari cîntau își răspundeau unele altora, și ziceau: ,,Saul a bătut miile lui, -iar David zecile lui de mii.``

8

Saul s`a mîniat foarte tare, și nu i -a plăcut vorba aceasta. El a zis: ,,Lui David îi dau zece mii și mie-mi dau mii! Nu -i mai lipsește decît împărăția.``

9

Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David.

10

A doua zi, duhul cel rău, trimes de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s`a înfuriat în mijlocul casei. David cînta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu sulița... în mînă.

11

Saul a ridicat sulița, zicîndu-și în sine: ,,Voi pironi pe David de perete``. Dar David s`a ferit de el de două ori.

12

Saul se teamea de David, pentrucă Domnul era cu David și Se depărtase... dela el.

13

L -a îndepărtat de lîngă el, și l -a pus mai mare peste o mie de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului;

14

izbutea în tot ce făcea, și Domnul era cu el.

15

Saul, văzînd că izbutea totdeauna, se temea de el;

16

dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentrucă ieșea și intra în fruntea lor.

17

Saul a zis lui David: ,,Iată, îți voi da de nevastă pe fiică-mea cea mai mare Merab: numai să-mi slujești cu vitejie, și să porți războaiele Domnului``. Dar Saul își zicea: ,,Nu vreau să-mi pun mîna... mea pe el, ci mîna Filistenilor să fie asupra lui``.

18

David a răspuns lui Saul: ,,Cine sînt eu, și ce este viața mea, ce este familia tatălui meu în Israel, ca să fiu ginerele împăratului?``

19

Venind vremea cînd Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel, din Mehola.

20

Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul, și lucrul i -a plăcut.

21

El își zicea: ,,I -o voi da ca să -i fie o cursă, și să cadă subt mîna Filistenilor``. Și Saul a zis lui David pentru a doua oară: ,,Astăzi îmi vei fi... ginere``.

22

Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă: ,,Vorbiți în taină lui David, și spuneți -i: ,Iată că împăratul e binevoitor față de tine, și toți slujitorii lui te iubesc; fii acum ginerele împăratului.``

23

Slujitorii lui Saul au spus aceste lucruri la urechile lui David. Și David a răspuns: ,,Credeți că este ușor să fii ginerele împăratului? Eu sînt un om sărac și de puțină însemnătate.``

24

Slujitorii lui Saul i-au spus ce răspunsese David.

25

Saul a zis: ,,Așa să vorbiți lui David: ,Împăratul nu cere nicio zestre; ci dorește o sută de prepuțuri de ale Filistenilor, ca să-și răzbune pe vrăjmașii lui.`` Saul avea de gînd... să facă pe David să cadă în mînile Filistenilor.

26

Slujitorii lui Saul au spus aceste cuvinte lui David, și David a primit ce i se ceruse, pentru ca să fie ginerele împăratului. Înainte de vremea hotărîtă,

27

David s`a sculat, a plecat cu oamenii lui, și a ucis două sute de oameni dintre Filisteni; le -a adus prepuțurile, și a dat împăratului numărul întreg, ca să fie ginerele împăratului. Atunci Saul i -a dat de nevastă pe fiică-sa Mical.

28

Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David; și fiică-sa, Mical, iubea pe David.

29

Saul s`a temut din ce în ce mai mult de David, și toată viața i -a fost vrăjmaș.

30

Domnitorii Filistenilor ieșeau la luptă; și oridecîteori ieșeau, David avea mai multă izbîndă decît toți slujitorii lui Saul, și numele lui a ajuns foarte vestit.

1 Samuel 19