Judecatorii 6

Judecatorii

Capitol 7

1

Ierubaal, sau Ghedeon, și tot poporul care era cu el, s`au sculat disdedimineață, și au tăbărît la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale.

2

Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Poporul pe care -l ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mînile lui; el ar putea să se laude împotriva Mea, și să zică: ,Mîna mea m`a izbăvit`.

3

Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului: ,Cine este fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Gaaladului``. Douăzeci și două de mii de oameni din popor s`au întors, și au mai rămas zece mii.

4

Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Poporul este încă prea mult. Pogoară -i la apă, și acolo ți -i voi alege; acela despre care îți voi spune: ,Acesta să meargă cu tine`, va merge cu tine; și acela despre care îți voi spune: ,Acesta să nu meargă cu tine`, nu va merge cu tine``.

5

Ghedeon a pogorît poporul la apă, și Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Pe toți cei ce vor limpăi apă cu limba, cum limpăește cînele, să -i desparți de toți cei ce vor bea apă din genunchi``.

6

Ceice au limpăit apa, ducînd -o la gură cu mîna, au fost în număr de trei sute de oameni; și tot poporul celalt a îngenunchiat ca să bea.

7

Și Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Cu cei trei sute de oameni cari au limpăit, vă voi mîntui, și voi da pe Madian în mînile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă.

8

Au luat merindele poporului și trîmbițele lui. Apoi Ghedeon a trimes pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale.

9

Domnul a zis lui Ghedeon în timpul nopții: ,,Scoală-te, și pogoară-te în tabără, căci am dat -o în mînile tale.

10

Dacă ți -e frică să te pogori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău.

11

Să asculți ce vor zice, și după aceea ți se vor întări mînile: pogoară-te dar în tabără.`` ,,El s`a pogorît cu Pura, slujitorul lui, pînă la întîia strajă a taberii.

12

Madian, Amalec, și toți fiii Răsăritului, erau răspîndiți în vale, ca o mulțime de lăcuste, și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării.

13

Ghedeon a sosit; și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea: ,,Am visat un vis: și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s`a lovit pînă la cort, și cortul a căzut; l -a răsturnat cu susul în jos, și cortul a fost dărîmat.``

14

Tovarășul lui a răspuns, și a zis: ,,Aceasta nu este altceva decît sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mînile lui pe Madian și toată tabăra.``

15

Cînd a auzit Ghedeon istorisirea visului și tîlcuirea lui, s`a aruncat cu fața la pămînt, s`a întors în tabăra lui Israel, și a zis: ,,Sculați-vă, căci Domnul a dat în mînile voastre tabăra lui Madian.``

16

A împărțit în trei cete pe cei trei sute de oameni, și le -a dat tuturor trîmbițe și ulcioare goale, cu niște făclii în ulcioare.

17

El le -a zis: ,,Să vă uitați la mine, și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceți ce voi face eu;

18

și cînd voi suna din trîmbiță, eu și toți ceice vor fi cu mine, să sunați și voi din trîmbiță de jur împrejurul taberii, și să ziceți: ,Sabia Domnului și a lui Ghedeon!``

19

Ghedeon și cei o sută de oameni cari erau cu el au ajuns la capătul taberii la începutul străjii dela mijlocul nopții, îndată dupăce puseseră pe păzitori. Au sunat din trîmbiță, și au spart ulcioarele pe cari le aveau în mînă.

20

Cele trei cete au sunat din trîmbiță și au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mîna stîngă și trîmbițele cu mîna dreaptă ca să sune, și au strigat: ,,Sabia Domnului și a lui Ghedeon!``

21

Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberii, și toată tabăra a început să alerge, să țipe, și să fugă.

22

Cei trei sute de oameni au sunat iarăș din trîmbiță; și în toată tabăra, Domnul i -a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit pînă la Bet-Șita spre Țerera, pînă la hotarul dela Abel-Mehola lîngă Tabat.

23

Bărbații lui Israel s`au strîns, cei din Neftali, din Așer și din tot Manase, și au urmărit pe Madian.

24

Ghedeon a trimes soli în tot muntele lui Efraim, ca să spună: ,,Pogorîți-vă înaintea lui Madian, și tăiați-le trecerea apelor pînă la Bet-Bara, și Iordan.`` Toți bărbații lui Efraim s`au strîns, și au pus stăpînire pe trecerea apelor pînă la Bet-Bara și Iordan.``

25

Au pus mîna pe două căpetenii ale lui Madian: Oreb și Zeeb; au ucis pe Oreb la stînca lui Oreb, și au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian, și au adus capetele lui Oreb și Zeeb la Ghedeon de cealaltă parte a Iordanului.

Judecatorii 8