Judecatorii 3

Judecatorii

Capitol 4

1

Copiii lui Israel iarăș au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud.

2

Și Domnul i -a vîndut în mînile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Hațor. Căpetenia oștirii lui era Sisera, și locuia la Haroșet-Goim.

3

Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de cară de fer, și de douăzeci de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel.

4

Pe vremea aceea judecător în Israel era Debora, proorocița, nevasta lui Lapidot.

5

Ea ședea subt finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim; și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați.

6

Ea a trimes să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeș-Neftali, și i -a zis: ,,Iată porunca pe care a dat -o Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului, și ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon;

7

voi trage spre tine, la pîrîul Chison, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carăle și oștile lui, și -l voi da în mînile tale``.

8

Barac i -a zis: ,,Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce``.

9

Ea a răspuns: ,,Voi merge cu tine; dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mînile unei femei``. Și Debora s`a sculat, și s`a dus cu Barac la Chedeș.

10

Barac a chemat pe Zabulon și Neftali la Chedeș; zece mii de oameni mergeau în urma lui, și Debora a plecat cu el.

11

Heber, Chenitul, se despărțise de Cheniți, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinsese cortul pînă la stejarul Țaanaim, lîngă Chedeș.

12

Au dat de știre lui Sisera, că Barac, fiul lui Abinoam, s`a îndreptat spre muntele Taborului.

13

Și, dela Haroșet-Goim, Sisera și -a strîns spre pîrîul Chisonului toate carăle: nouă sute de cară de fer, și tot poporul care era cu el.

14

Atunci Debora a zis lui Barac: ,,Scoală-te, căci iată ziua cînd dă Domnul pe Sisera în mînile tale. Într`adevăr, Domnul, merge înaintea ta``. Și Barac s`a repezit de pe muntele Taborului, cu zece mii de oameni după el.

15

Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuțișul săbiei, pe Sisera, toate carăle lui și toată tabăra. Sisera s`a dat jos din carul lui, și a fugit pe jos.

16

Barac a urmărit carăle și oștirea pînă la Haroșet-Goim; și toată oștirea lui Sisera a căzut subt ascuțișul săbiei, fără să fi rămas un singur om.

17

Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul; căci între Iabin, împăratul Hațorului, și casa lui Heber, Chenitul, era pace.

18

Iael a eșit înaintea lui Sisera, și i -a zis: ,,Intră, domnul meu, intră la mine, și nu te teme``. El a intrat la ea în cort, și ea l -a ascuns subt o învelitoare.

19

El i -a zis: ,,Dă-mi te rog, puțină apă să beau, căci mi -e sete``. Ea a deschis burduful cu lapte, i -a dat să bea, și l -a acoperit.

20

El i -a mai zis: ,,Stai la ușa cortului, și dacă vine cineva și te întreabă: ,Este cineva aici?` să răspunzi: ,Nu``.

21

Iael, nevasta lui Heber, a luat un țăruș de al cortului, a pus mîna pe ciocan, s`a apropiat încet de el, și i -a bătut țărușul în tîmplă, așa că a răspuns adînc în pămînt. El adormise adînc și era rupt de oboseală; și a murit.

22

Pe cînd Barac urmărea pe Sisera, Iael i -a ieșit înainte și i -a zis: ,,Vino, și-ți voi arăta pe omul pe care -l cauți``. El a intrat la ea, și iată că Sisera stătea întins, mort, cu țărușul bătut în tîmplă.

23

În ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel.

24

Și mîna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, pînă ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.

Judecatorii 5