Deuteronomul 11

Deuteronomul

Capitol 12

1

Iată legile și poruncile pe cari să le păziți și să le împliniți, cît veți trăi, în țara pe care v`o dă în stăpînire Domnul, Dumnezeul părinților voștri.

2

Să nimiciți toate locurile în cari slujesc dumnezeilor lor neamurile pe cari le veți izgoni, fie pe munți înalți, fie pe dealuri, și subt orice copac verde.

3

Să le surpați altarele, să le sfărîmați stîlpii idolești, să le ardeți în foc copacii închinați idolilor lor, să dărîmați chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, și să faceți să le piară numele din locurile acelea.

4

Voi să nu faceți așa față de Domnul, Dumnezeul vostru!

5

Ci să -L căutați la locașul Lui, și să mergeți la locul pe care -l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate semințiile voastre, ca să-Și așeze acolo Numele Lui.

6

Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintîi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruințe, darurile de bună voie, și întîii-născuți din cirezile și turmele voastre.

7

Acolo să mîncați înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, și să vă bucurați, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu cari vă va fi binecuvîntat Domnul, Dumnezeul vostru.

8

Să nu faceți dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce -i place,

9

fiindcă n`ați ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care v`o dă Domnul, Dumnezeul vostru.

10

Dar veți trece Iordanul, și veți locui în țara pe care v`o va da în stăpînire Domnul, Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, dupăce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri cari vă înconjoară, și veți locui fără frică.

11

Atunci va fi un loc, pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintîi roade, și darurile alese pe cari le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre.

12

Acolo să vă bucurați înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre, și Levitul care va fi în locurile voastre, căci el n`are nici parte de moșie, nici moștenire cu voi.

13

Vezi să n`aduci arderile tale de tot în toate locurile pe cari le vei vedea;

14

ci să-ți aduci arderile de tot în locul pe care -l va alege Domnul în una din semințiile tale, și acolo să faci tot ce-ți poruncesc eu.

15

Totuș, cînd vei dori, vei putea să junghii vite și să mănînci carne în toate cetățile tale, cît îți va fi dat prin binecuvîntarea Domnului, Dumnezeului tău; cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să mănînce din ea, cum se mănîncă din căprioară și din cerb.

16

Numai sîngele să nu -l mîncați, ci să -l vărsați pe pămînt ca apa.

17

Nu vei putea să mănînci în cetățile tale zeciuiala din grîul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău, nici întîii născuți din cirezile și turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruințe, nici darurile tale de bună voie, nici cele dintîi roade ale tale.

18

Ci pe acestea să le mănînci înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, și Levitul care va fi în cetățile tale; și să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, de toate bunurile pe cari le vei avea.

19

Cît vei trăi în țara ta, vezi să nu cumva să părăsești pe Levit.

20

Cînd Domnul, Dumnezeul tău, îți va lărgi hotarele, cum ți -a făgăduit, și dorința să mănînci carne te va face să zici: ,,Aș vrea să mănînc carne!`` vei putea să mănînci după dorința ta.

21

Dacă locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Și așeze acolo Numele, este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă și din turmă, cum ți-am poruncit, și vei putea să mănînci din ele în cetățile tale, după dorința ta.

22

Să mănînci din ele cum se mănîncă din căprioară și cerb; cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor mînca și ei amîndoi.

23

Numai, vezi să nu cumva să mănînci sîngele, căci sîngele este viața (sufletul); și să nu mănînci sufletul împreună cu carnea.

24

Să nu -l mănînci, ci să -l verși pe pămînt ca apa.

25

Să nu -l mănînci, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, făcînd ce este plăcut înaintea Domnului.

26

Dar lucrurile pe cari vei voi să le închini Domnului și darurile pe cari le vei aduce pentru împlinirea unei juruințe, să te duci să le aduci în locul pe care -l va alege Domnul.

27

Să-ți aduci arderile de tot, carnea și sîngele, pe altarul Domnului, Dumnezeului tău: în celelalte jertfe ale tale, sîngele să fie vărsat pe altarul Domnului, Dumnezeului tău, iar carnea s`o mănînci.

28

Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe cari ți le poruncesc, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcînd ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

29

După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici toate neamurile pe cari le vei izgoni dinaintea ta, dupăce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor,

30

vezi să nu te lași prins în cursă, călcînd pe urmele lor, dupăce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ,,Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel.``

31

Tu să nu faci așa față de Domnul, Dumnezeul tău; căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcînd toate urîciunile pe cari le urăște Domnul, și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor.

32

Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe cari vi le poruncesc eu; să n`adăugați nimic la ele, și să nu scoateți nimic din ele.

Deuteronomul 13