Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:OP-ART, ARTĂ, APROAPE, ARDELENESC, ARMENESC, ARNĂUȚESC, CEL, FECIOARĂ, FRIPT, HODOROG, LEȘESC ... Mai multe din DEX...

ART�� - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate din Literatură pentru ART��

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 27 pentru ART��.

Ion Luca Caragiale - Art. 214

... Ion Luca Caragiale - Art. 214 Art. 214 de Ion Luca Caragiale 1901 I Un biurou de avocat. Ora 9 dimineața. Avocatul, un licențiat începător, stă la biuroul său, studiind niște hârtii ...

 

Ion Luca Caragiale - Guvernul și modificarea art. 7

... Ion Luca Caragiale - Guvernul şi modificarea art. 7 Guvernul și modificarea art. 7 de Ion Luca Caragiale În numărul său de ieri Românul cuprinde, în trei coloane foarte interesante, un fel de profesie de credință a ... mai îndrăzneți eroi ai trecutului n'ar fi cutezat s'o viseze; ceea ce este important să relevăm sunt părerile acelei foi în privința cestiunii art. 7 mai ales față cu partidul conservator. Astăzi - zice Românul - ni se cere de întreagă Europa ca să ștergem din instituțiile noastre niște restricțiuni legislative ... de zor fără a ne primejdui naționalitatea, trebue să răspundem Europei cum că deocamdată nu voim a ceda întru nimic cerinții art. 44 al tratatului; această părere extremă, bună rea, s'a enunțat clar, și tocmai fiindcă e așa de hotărîtoare în sensul negativ, nu ... în contra ei. Nu ne importă astăzi a ști ce părere pot să-și facă în privința noastră cei interesați la deslegarea cestiunii art. 7 în folosul israeliților, după acuzările ce ne aduce organul roșu. Ne importă a ști cum anume partidul d-lor Rosetti-Brătianu-Mihălescu ... ...

 

Paul Zarifopol - Artă și virtuozitate

Paul Zarifopol - Artă şi virtuozitate Artă și virtuozitate de Paul Zarifopol Note elementare Între răzoare de spanac, / Varză roșie și ardei... / Ascult un cântec de pitpalac, / Văd focul sub căldare la bordei. / Văd și șanțurile în lung și lat / În care argintul apei seacă, / Tot cerul e un argint viu picurat. / Luna stă între cer și o creacă, / Un fluier se îngână cu pitpalacul / Și un greier se întrece într una. / Ce e mai frumos e spanacul / Și pe urmă luna. Se vede ușor: în aceste strofe sunt o sumă de idei nepermise. Zarzavaturile și, mai întâi, tocmai spanacul; apoi varză roșie, în sfârșit, ardei. În versuri, toate astea. Însă cântecul de pitpalac ce se îngână cu fluierul, pe-nserate, în peisaj potrivit, e fără nici o îndoială poetic. Asemenea argintul apei, cerul argint viu picurat. Și luna neapărat. Dar: Ce e mai frumos, e spanacul și pe urmă luna asta ce e? Răspunde știința literaturii: aceasta e intervenție ironică, farsă, atitudine antilirică. Vezi bine. Totuși, e permis a bănui că intenția ironică, atitudinea antilirică, farsa nu sunt, prin voia lui Dumnezeu, cusururi absolute și veșnice; nici măcar în versuri. Să fie morala versurilor mai definitivă decât ...

 

Ion Luca Caragiale - Românii verzi

... Verzi" va număra o sută de membri, se va declara constituită și va proceda la alegerea comitetului. Cap. III - Despre datoriile membrilor minori ai societății Art. 30 - Membrii minori ai societății, indiferent de etate și de sex, sunt datori a fi cât se poate mai curați. Art. 31 - Ei sunt datori a asculta pe părinții lor de ambe sexe, de preferință pe acei cari sunt membri activi ai societății. Art ... feminin Art. 40 - Membrele societății sunt datoare să fie virtuoase ca niște matroane romane. Art. 41 - Membrele societății sunt datoare să devie bune mame române. Art. 42 - Ele sunt datoare a naște copii sănătoși după preceptul străbun: mens sana in corpore sano. Art. 43 - Membrele societății cari sunt încă june domnișoare sunt datoare să se mărite numai cu români verzi, de preferință dintre membrii activi ai societății. Art ... s-ar mărita cu un român verde, care însă nu face parte din societate, este datoare a-l înscrie imediat printre membrii activi. Art. 45 - Îndată ce o membră devine mamă, ea este datoare să-și înscrie imediat copilul în Societatea "Românilor Verzi". ...

 

Nicolae Filimon - Despre teatrul italian. Impresiuni din sezonul anului 1858

... sufler 1 decorator și orice alte persoane trebuincioase pentru roluri secondarii. Orchestrul va fi compus de 34 artiști de primul pupitru, dirigiați de capelmaistrul Wiest. Art. 14. Atît artiștii operei, cît și ai orchestrei, înaintea dării celor dintîi trei reprezentații, se vor esamina în teatru în prezența direcțiii superioare de către ... face destribuția logelor (Ă  tour de rĂ´le) , dînd preferință persoanelor care, de la introducerea teatrului în capitală, a fost abonate mai neîntrerupt. Art. 16. Antreprenorul va fi dator a avea o gardirobă bogată și conformă cu operile ce se vor da, reprezentînd fidel costumul epocelor în ... fiecare trimestru, combinindu-se reprezentarea cu o bună rotație spre a nu osteni publicul cu darea unei opere de mai multe ori etc. Art. 25. Din testul muzical al operilor ce se vor da, nu se va putea retracta nimic fără consimțămîntul direcțiii superioare. Art. 26. Nici un artist sau artistă, corist ori coristă și muzicanți, care au mai fost angajați la teatrul de aici și sunt cunoscuți societății, nu ... efectua pentru trimestrul întîi după trei reprezentări suspendate; iară pentru cel d-al doilea trimestru, înainte de cele trei reprezentări din urmă ale trimestrului I. ...

 

Alexandru Ioan Cuza - Înalt ordin de zi nr. 274 din 19 martie 1863

... de cît acvila Romană. Asupra raportuluÄ­, MinisteruluÄ­ Nostru SecretarÅ­ de StatÅ­ la ResbelÅ­, cu Nr. 2433. Am decretatÅ­ și decretămÅ­ ce urmĂ©d Ì— ă: Art. I. Acvila Romană cu crucea în gură se va pune, ca emblema Romăniei, d'asupra drapelelor armateÄ­. Art. II. Zimbrul și Vulturul într'unițÄ­ constituind armele Romăniei vor forma sigiliul și timbrul statuluÄ­. Art. III. Și cel din urmă; Ministrul Nostru secretar de stat la Ministerul de resbel, este însărcinat cu esecutarea ordonanței de față. ALECSANDRU IOAN Ministru de ...

 

Ion Luca Caragiale - Poziția ministerială față cu revizuirea

... caracteristică comună; în toate răspunsurile se spune guvernului cum că dânsul n-ar trebui să uite, că independența nu ne poate fi recunoscută decât potrivit art. 44 din tratat. După fiecare răspuns de felul acesta, guvernul, în loc să ia o cale mai serioasă și să înceteze orice relație cu puterile ... a israeliților; camerele, după cum spune mesajul de deschidere, sunt chemate a hotărî care este limita concesiunilor ce trebue să facem cerinței art. 44 din tratat, iar guvernul el singur, vinovat de greutatea situației, refuză a spune o părere a sa asupra acelei limite ... În toate trei cazurile acestea, poziția ministerială a partidului său este salvată. Cum vedem dar pentru guvernul d-lui I. C. Brătianu cestiunea art. 7 nu este decât o cestiune de putere; numai așa se poate explica mutismul din care cu niciun preț nu voiește să iasă acest guvern ...

 

Ion Luca Caragiale - În ajunul crizei

... nu se mai vorbește de vreo două trei zile decât de căderea ministerului care neapărat va fi provocată de tenacitatea majorității Camerei. Toată amânarea cestiunii art. 7, după cum putea oricine prevedea, n'a servit la nimic alta decât la sporirea dificultăților din amândouă părțile. Ministerul nu contează în ... mai retragă înapoi, și ar fi neapărat nevoită până în sfârșit să acorde de silă o imediată și anume aplicare a principiului din art. 44 al tractatului, d. Brătianu și ai d-sale de sigur ar începe să strige că țara este junghiată și aruncată la picioarele străinului, ar ...

 

Ion Luca Caragiale - Apelul la unire

... are nici în Senat nici în Cameră două treimi, cari i-ar trebui pentru rezolvarea într'un sens sau în altul a cestiunii art. 7. Multe glasuri nu-i lipsesc, însă câte-i lipsesc nu le poate avea cu nici un preț, de oarece guvernul până astăzi s'a ... poate explica pentru ce guvernul, sau dacă nu guvernul, cel puțin organele partidului său nu vin să spună curat: aceasta este părerea noastră în privința art. 7 ? Ce nevoie au oamenii reclamei patriotice, mai ales astăzi când popularitatea le este sdruncinată din temelii, să tăinuiască o părere care le-ar reîntemeia ...

 

Ion Luca Caragiale - Boris Sarafoff

... D . Troleff, D . Iconomoff și Al. Burlacoff, pentru a fi ascultați asupra inculpărilor ce li se aduc pentru faptele prevăzute și penate de art. 47 combinat cu art. 226 și 332 din cod . pen.! Dar până să execute agenții forței publice ordinul neobositului jude de instrucție, să urmăm a asculta disputa ...

 

Ion Luca Caragiale - Plătește vizirul

... Cu toate acestea, guvernul a refuzat categoric a-și arăta părerea și a face o propunere în privința modificării art. 7, și aceasta pentru cuvintele deja arătate de noi alaltăieri, că oricum s'ar deslega cestiunea din inițiativă parlamentară, poziția lui ministerială să fie salvată ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Literatură...

Rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române pentru ART��

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 202 pentru ART��.

OP-ART

OP - ÁRT - ÁRT s . n . Tendință în arta contemporană care încearcă îmbogățirea expresivității imaginii abstracte prin obținerea unor efecte optice , în funcție de mișcările

 

ARTĂ

ÁRTĂ , arte , s . f . 1. Activitate a omului care are drept scop producerea unor valori estetice și care folosește mijloace de exprimare cu caracter specific ; totalitatea operelor ( dintr - o epocă , dintr - o țară etc . ) care aparțin acestei activități . 2. Îndemânare deosebită într - o activitate ; pricepere ,

 

APROAPE

... APROÁPE adv . , s . m . art . I. Adv . 1. La o distanță mică în spațiu de cineva sau de ceva ; în preajmă , în vecinătate . Gara este aproape . 2. La un interval ... în viitor sau în trecut ) față de prezent . Vara este aproape . 3. Cam , mai , aproximativ . N - a mâncat aproape nimic . II. S . m . art

 

ARDELENESC

... ARDELENÉSC , - EÁSCĂ , ardelenești , adj . , s . f . art . 1. Adj . Ardelean . 2. S . f . art

 

ARMENESC

... ARMENÉSC , - EASCĂ , armenești , adj . , s . f . art . 1. Adj . Armean . 2. S . f . art

 

ARNĂUȚESC

... ARNĂUȚÉSC , - EÁSCĂ , arnăuțești , adj . , s . f . art . 1. Adj . Care aparține arnăuților , privitor la arnăuți , specific arnăuților . 2. S . f . art

 

CEL

... CEL , CEA , cei , cele , adj . dem . ( antepus ) , art . , adj . , pron . dem . I. Adj . dem . ( antepus ) ( Pop . ) ( Arată că ființa sau lucrul desemnate de substantivul pe care îl determină se află mai departe , în ...

 

FECIOARĂ

... FECIOÁRĂ , fecioare , s . f . 1. Fată ( tânără ) care nu a avut niciodată relații sexuale cu un bărbat ; virgină . 2. ( Bis . ; art . ) Maica Domnului . 3. ( Astron . ; art

 

FRIPT

... FRIPT , - Ă , fripți , - te , adj . , s . f . art . 1. Adj . ( Despre alimente ) Care a fost gătit prin expunere directă la acțiunea focului ; p . ext . prăjit . 2. Adj . ( Despre ființe ) Ars , rănit ...

 

HODOROG

... HODORÓG^2 , - OÁGĂ , hodorogi , - oage , s . m . , f . și n . , HODOROÁGA s . f . art . 1. S . n . Lucru ( de obicei vehicul ) învechit , stricat , hodorogit , care face zgomot la orice mișcare . 2. S . m . și f . Persoană bătrână , neputincioasă , ramolită ...

 

LEȘESC

... LEȘÉSC , - EÁSCĂ , leșești , adj . , s . f . art . 1. Adj . ( Înv . ) Polonez . 2. Adj . ( În sintagma ) Rață leșească = rasă de rațe domestice , cu penele albe sau negre , cu carnea gustoasă . 3. S . f ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate din Dicționarul explicativ al limbii române...