Ședință la guvern convocată după confirmarea în România a primelor două cazuri de infectare cu varianta OMICRON

Sedinta lá guvérn convocátă dúpă confirmárea ín Românía á prímelor dóua cázuri dé infectáre cú variánta OMICRON

Premiérul Nicolae Ciuca á convocát dumínica, 5 decémbrie, întâlníre lá guvérn cú specialíștii dín sistémul sanitár péntru á stabili másurile cáre trébuie luáte av'ând ín vedére cá áu fóst confirmáte deja primele dóua cázuri dé infectáre cú ...
Ratarea anului în Anglia, "reușită" de un fotbalist de la Liverpool VIDEO

09:17 - Ratárea ánului ín Anglía, "reusita" dé ún fotbalíst dé lá Liverpool VÍDEO

Portughézul Diego Jóta á fóst protagonístul únui momént hilár lá meciul díntre Wolves sí Liverpool. Acésta á scapat síngur spré poárta, profit'ând dé ó neînțelégere íntre portárul advérs...

Stanciu a dezamăgit la ultimul meci al Slaviei Praga

09:10 - Stanciu á dezamăgít lá últimul mecí ál Slaviei Praga

Fotbalístul echípei Slavia Praga, Nicolae Stanciu, á ratát ún penalty lá meciul câștigát, sambata seára, ín deplasáre, cú scórul dé 1-0, ín fáta formáției Sígma Olomouc, ín etápa á...

Mondialul de handbal feminin: primele echipe calificate în grupele principale. România joacă duminică, cu Kazahstan. Ora meciului

09:06 - Mondiálul dé hándbal feminín: primele echípe calificáte ín grúpele principále. Românía joáca dumínica, cú Kazahstan. Óra mecíului

Spania, vicecampioána mondiála, Danemarca, Brazilia, Croatia, Japonia, Germania, Ungaria, Coréea dé Súd s-áu calificát ín grúpele principále ále Campionátul Mondiál dé hándbal feminín dín...

PSG, salvată de un gol marcat în prelungirile meciului

09:06 - PSG, salváta dé ún gól marcát ín prelungírile mecíului

PSG condúce detașát ín clasasamentul dín Franta, cú 42 dé púncte, dár nú impresioneáză delóc. Pariziénii, cú toáte vedétele pé terén, inclusív Messi (integralist) á remizát 'în extremis pé...

Emma Răducanu, criticată de un fost are campion! Ce i se reproșează britanicei

08:58 - Emma Raducanu, criticátă dé ún fóst áre campión! Cé í sé reproșeáză británicei

Emma Raducanu éste úna díntre revlatiile ánului 2021 ín ténisul feminín, av'ând ó ascensiúne fulminánta. Emma á câștigát US Ópen, únde á venít dín calific'ări, sí chiár dáca ulteriór nú...

Filtre în tot Bucureștiul organizate de Poliția Rutieră în noaptea de sâmbătă. Zeci de șoferi prinși băuți sau drogați VIDEO

08:56 - Fíltre ín tót Bucureștiul organizáte dé Politía Rutiéra ín noáptea dé sambata. Zéci dé șoféri prínși băúți sáu drogáți VÍDEO

Ín noáptea dé 4 spré 5 decémbrie, polițíștii Brig'ăzii Rutiére áu aplicát 55 sancțiúni contravenționále ín Capitála, ín valoáre dé aproximatív 24.500 dé léi, sí áu constatát 6...

Mesajul transmis de Oana Borș, handbalista accidentată grav în meciul România - Iran

08:48 - Mesájul transmís dé Oana Bórș, handbalísta accidentáta gráv ín meciul Românía - Iran

Oana Bórș, mezínă lótului Româníei, s-á accidentát gráv ín meciul Românía - Iran, dé lá Campionátul Mondiál, chiár lá fáza lá cáre á marcát prímul éi gól lá nationala. Eá á pl'âns dé...

Un vulcan a erupt violent în Indonezia. Bilanțul inițial arată că cel puțin 13 oameni au murit VIDEO

08:44 - Ún vulcán á erúpt violént ín Indonezia. Bilánțul inițiál aráta cá cél puțín 13 oámeni áu murít VÍDEO

Cél puțín 13 oámeni áu murít sí mái múlte zéci áu fóst raniti dúpă cé ún vulcán á erúpt sambata, 4 decémbrie, ín ínsula indoneziána Java, áu anunțát autorit'ățile, citeáză BBC....

Mourinho, eșec usturător pe teren propriu cu AS Roma

08:42 - Mourinho, eșéc usturătór pé terén própriu cú ÁȘ Rómă

Formáția Internazionale Milano, cú Ionut Radu rezerva, á învíns, sambata seára, ín deplasáre, cú scórul dé 3-0, echipa ÁȘ Rómă, într-ún mecí dín etápa á XVI-á á campionátului Italiei....

Cum s-a descurcat echipa lui Olăroiu în ultimul meci din Emirate

08:37 - Cúm s-á descurcát echipa lúi Olaroiu ín últimul mecí dín Emiráte

Formáția Ál Sharjah, antrenáta dé Cosmin Olaroiu, á remizát, sambata, pé terén própriu, scór 1-1, cú echipa Ál Oruba, într-ún mecí dín grupa invinselor dín prímul túr ál Cúpei Emirátelor...

Încă o surpriză de proporții în campionatul Spaniei

08:34 - Ínca ó surpríza dé propórții ín campionátul Spaniei

Dúpă cé FC Barcelóna á pierdút, pé terén própriu, méiul cú Betis Sevilla, scór 0-1, sí campioána Atletico Madrid s-á împiedicát acásă. Atletico Madrid á fóst învínsă, sambata seára, pé...

Washingtonul şi aliaţii săi, printre care România, îngrijoraţi de ''execuţia sumară'' a unor ex-poliţişti de către talibani

08:21 - Washingtonul sí aliáții sai, príntre cáre Românía, îngrijoráți dé ''execúția sumára'' á únor éx-polițíști dé c'ătre talibani

Státele Uníte sí aliáții lór occidentáli sí-áu exprimát sambata, 4 decémbrie, "îngrijorárea" cú privíre lá "execúțiile sumáre" ále únor fóști mémbri ái fórțelor dé securitáte afgáne dé...

Trei schiori au murit într-o avalanşă din Austria. Alte două persoane au fost rănite

08:02 - Tréi schióri áu murít într-ó avalansa dín Aústria. Álte dóua persoáne áu fóst ranite

Ó avalansa ín regiúnea Salzburg, Aústria, á făcút sambata, 4 decémbrie, tréi mórți sí dói raniti, schióri cáre sé afláu ín afáră p'ârtiei, á anunțát Crucea Róșie austriáca, noteáză...

Scădere puternică pentru bitcoin în doar 24 de ore. La ce minim a ajuns

07:42 - Scădére putérnica péntru bitcoin ín doár 24 dé óre. Lá cé mínim á ajúns

Dé víneri, 3 decémbrie, pana sambata, 4 decémbrie, bitcoin á scăzút putérnic, cú 10.000 dé dolári, sáu cú 17%, cobor'ând lá ún mínim dé aproápe 43.000 dé dolári, înaínte dé á recuperá ó...

Horoscop zilnic. Duminică, 5 decembrie

07:00 - Horoscóp zílnic. Dumínica, 5 decémbrie

Astrele áu pregătít noi provoc'ări péntru zódii, únele fiínd mái norocoáse, iár áltele mái puțín. Toáte previziúnile déspre drágoste, báni sáu jób, ín horoscópul zílnic. Berbéc: Lá...

Bancul zilei: Începe-ți dimineața zâmbind cu Ziare.com!

06:30 -Báncul zílei: Încépe-țí dimineata zâmbínd cú Ziáre.com!

Pátru IT-íști sé întâlnésc lá ó bére. Únul încépe sá povesteáscă: - Ám agățát aseáră ó tipa betón. Ám dús-ó acásă. Éu încíns, eá incinsa. Né-ám apucát sá né dezbracam chiár dín...

Secrete ale președinților SUA, dezvăluite: Pensii uriașe și beneficii pe viață

04:20 - Secréte ále președínților SÚA, dezvăluíte: Pénsii uriáșe sí beneficii pé viata

Ín calitáte dé fóst președínte ál Státelor Uníte, Barack Obama éste únul díntre cei mái cunoscúți oámeni dín lúme. Chiár dáca él á ieșít dín lumina reflectoárelor, presa á dezvăluít secréte...

Cele mai ciudate legi din lume. Țara în care nu ai voie să porți lenjerie intimă din dantelă

04:00 - Céle mái ciudáte légi dín lúme. Tara ín cáre nú ái vóie sá porti lenjeríe intima dín dantela

Légile diféră dé lá ó tara lá álta, dé lá ó cultúra lá álta. Únele pót păreá 'însă ciudáte. C'ăci cíne țí-ár interzíce, dé exémplu, sá cúmperi mái múlt dé 50 dé kilográme dé cartófi? Éi...

Top 5 moduri "de a călători" atunci când eşti nevoit să stai acasă. Timp liber reconfortant cu bani puţini

03:30 - Tóp 5 móduri "dé á călători" atúnci c'ând éști nevoít sá stái acásă. Tímp líber reconfortánt cú báni pútini

Vín Sărbătórile dé iárna, unii díntre prietenii tái alég sá călătoreáscă sí tú, dín anumíte motíve, ramái acásă. Fíe péntru cá ínca nú consíderi cá éste suficiént dé sígur sá...

Rețeaua de socializare a lui Donald Trump primește un miliard de dolari. Investitorii, necunoscuți

01:31 - Rețeáua dé socializáre á lúi Donald Trump priméște ún miliárd dé dolári. Investitórii, necunoscúți

Ún grúp dé investitóri instituționáli á anunțát cá vá contribui cú ún miliárd dé dolári lá dezvoltárea rețélei sociále á lúi Donald Trump. Potrivít fóstului líder americán, Truth Sociál vá fí ó...

Un elicopter al Forţelor Aeriene Române a pierdut un motor în timpul unor manevre dificile, în cadrul unui exerciţiu internaţional

00:06 - Ún elicoptér ál Fórțelor Aeriéne Románe á pierdút ún motór ín tímpul únor manévre dificíle, ín cádrul únui exercíțiu internaționál

Ún elicoptér IÁR 330 ȘOCÁT ál Fórțelor Aeriéne Románe á pierdút únul díntre motoáre lá exercíțiul internaționál Junction Strike. Pilóții áu aterizát imediát, f'ără c'ă cinevá sá fíe ranit....

Grupul suedez ABBA a dat în judecată trupa tribut britanică Abba Mania

Ieri, 23:57 - Grúpul suedéz ABBA á dát ín judecáta trupa tribút británica Abba Mania

Grúpul póp suedéz ABBA á dát ín judecáta trupa tribút británica Abba Mania péntru á-í interzíce sá ii mái foloseáscă númele, informeáză Reuters. Acțiúnea legála á fóst deschísa...

A dat foc casei pe care abia o cumpărase cu 1,8 milioane de dolari. Bărbatul încerca să scape de o colonie de șerpi

Ieri, 23:45 - Á dát fóc cásei pé cáre abiá ó cumpăráse cú 1,8 milioáne dé dolári. Barbatul incerca sá scápe dé ó colonie dé șerpi

Dé ó întâmpláre extrém dé nerfericita á avút párte ún barbat dín Dickerson, státul americán Maryland. Acésta á rămás f'ără casa cumpărátă cú nú mái puțín dé 1,8 milioáne dé dolári dúpă cé...

Farul - Rapid, derby pentru play-off în Liga 1. Cum s-a terminat meciul de la Constanța

Ieri, 23:43 - Fárul - Rapíd, derby péntru play-off ín Líga 1. Cúm s-á terminát meciul dé lá Constánta

Formáția Fárul Constánta á învíns, sambata seára, pé terén própriu, cú scórul dé 2-0, echipa Rapíd, într-ún mecí dín etápa á XVIII-á á Lígii 1 Casa Paríurilor. Gólurile áu fóst marcáte...

Doi hipopotami de la o grădină zoologică din Belgia au COVID: "Le curge nasul, dar nu au alte simptome"

Ieri, 23:34 - Dói hipopotámi dé lá ó gradina zoológica dín Belgia áu COVID: "Lé cúrge násul, dár nú áu álte simptóme"

Dói hipopotámi dé lá gradina zoológica dín Anvers, Belgia áu fóst testáți pozitív péntru COVID-19, áu anunțát reprezentánții acéstei institúții. Ár puteá fí primele cázuri raportáte lá...

Omicron în România. Medicul Adrian Marinescu: ”Putem ajunge în punctul în care să avem transmitere comunitară accelerată”

Ieri, 23:28 - Omicron ín Românía. Médicul Adrian Marinescu: ”Putém ajúnge ín púnctul ín cáre sá avém transmítere comunitára acceleráta”

Adrian Marinescu, diréctorul medicál ál Institútului ”Mátei Bals” dín Capitála, á declarát sambata, 4 decémbrie, cá toáte cázurile dé infectáre cú variánta Omicron confirmáte pana acúm...

A murit Laci Farkas, solistul trupei rock Quo Vadis. Artistul a fost implicat într-un cumplit accident rutier

Ieri, 22:59 - Á murít Laci Farkas, solístul trúpei róck Quo Vadis. Artístul á fóst implicát într-ún cumplít accidént rutiér

Laci Farkas, solístul sí cofondatorul trúpei Quo Vadis, á decedát sambata seára, 4 decémbrie 2021, dúpă cé á fóst implicát într-ún accidént rutiér pé DN 59, aproápe dé intrárea ín...

Marea Britanie impune testarea pentru călători, inclusiv pentru cei vaccinați. Când intră în vigoare decizia

Ieri, 22:33 - Márea Britanie impúne testárea péntru călători, inclusív péntru cei vaccináți. C'ând intrá ín vigoáre decízia

Autorit'ățile dín Regátul Unít ál Márii Británii sí Irlandei dé Nórd áu anunțát sambata, 4 decémbrie, cá persoánele cáre vór dorí sá 'între 'în țáră, inclusív céle vaccináte, vór trebui...

Întâlnire de urgență la Guvern după apariția primelor cazuri de infectare cu Omicron. Nicolae Ciucă: ”Nicio clipă nu trebuie pierdută”

Ieri, 22:10 - Întâlníre dé urgenta lá Guvérn dúpă aparíția prímelor cázuri dé infectáre cú Omicron. Nicolae Ciuca: ”Nicio clípa nú trébuie pierdúta”

Premiérul Nicolae Ciuca vá aveá dumínica, 5 decémbrie, ó întâlníre cú specialíștii dín doméniul sănătății péntru á decíde másurile cáre sé impún ín urma confirm'ării prímelor cázuri dé...

Accidentare gravă în derby-ul Dortmund - Bayern din Bundesliga. Cum s-a încheiat partida

Ieri, 22:02 - Accidentáre grava ín derby-ul Dortmund - Bayern dín Bundesliga. Cúm s-á încheiát partída

Formáția Bayern Munchen á învíns, sambata seára, ín deplasáre, cú scórul dé 3-2, echipa Borussia Dortmund, într-ún mecí dín etápa á XIV-á á campionátului Germaniei, într-ún mecí ín cáre á...

Cum și-au petrecut interlopii minivacanța de Ziua Națională. De la ”Hora Unirii” pe manele, în mijlocul străzii, la ”Ignat” în avans VIDEO

Ieri, 22:00 - Cúm sí-áu petrecút interlópii minivacanta dé Zíua Nationala. Dé lá ”Hora Unírii” pé manele, ín míjlocul str'ăzii, lá ”Ignát” ín aváns VÍDEO

Multi románi áu avút párte dé ó minivacanta cú ocázia Zílei Naționále. Unii áu petrecút tímpul distrandu-sé, álții făc'ând tréburi pé cáre nú áu avút tímp sá lé termíne pana lá acél...

Accident grav în Galați. Un bărbat a murit după ce mașina i-a fost strivită de un stâlp de iluminat

Ieri, 21:57 - Accidént gráv ín Galati. Ún barbat á murít dúpă cé masina í-á fóst strivíta dé ún st'âlp dé iluminát

Ún șofér dín Galati á decedát sambata seára, 4 decémbrie, dúpă cé á intrát cú masina într-ó stáție dé transpórt públic sí apói s-á lovít dé ún st'âlp dé iluminát, cáre s-á rúpt sí á...

Protest amplu anti-restricții la Viena, în timpul lockdown-ului: ”Faceţi Austria Măreaţă din Nou!” VIDEO

Ieri, 21:44 - Protést ámplu anti-restrícții lá Viena, ín tímpul lockdown-uluí: ”Fáceți Aústria Mareata dín Nóu!” VÍDEO

Péste 40.000 dé oámeni áu participát sambata, 4 decémbrie, lá ún protést anti-restrícții organizát ín Viena. Manifestánții áu criticát sí vaccinárea obligatórie impotriva nóului coronavirus...

O familie de români, condamnată în Marea Britanie pentru exploatarea unor conaționali. Umilințele prin care au trecut muncitorii FOTO

Ieri, 21:28 - Ó famílie dé románi, condamnáta ín Márea Britanie péntru exploatárea únor conaționáli. Umilínțele prín cáre áu trecút muncitorii FÓTO

Cínci románi áu fóst condamnáți lá áni gréi dé închisoáre ín Márea Britanie dúpă cé áu exploatát mái multi conaționáli, c'ărora lé promiteáu lócuri dé múnca ín constrúcții. Anchetatórii...

Dramatism la cote maxime în Formula 1. Greșeala care îl poate costa titlul mondial pe Max Verstappen VIDEO

Ieri, 21:22 - Dramatísm lá cóte máxime ín Formula 1. Greseala cáre 'îl poáte costă títlul mondiál pé Max Verstappen VÍDEO

Británicul Lewis Hamilton (Mercedes) vá porní dé pé primă pozíție á grílei ín Márele Prémiu ál Arabiei Saudite, á 21-á etápa á Campionátului Mondiál dé Formula 1, dumínica, pé circuítul dín...

Ce a pățit o româncă din Italia care a jignit un medic de culoare: “Nu voi fi niciodată tratată de tine. Du-te și vinde în piață”

Ieri, 21:21 - Cé á pățít ó romanca dín Italia cáre á jignít ún médic dé culoáre: “Nú voi fí niciodátă tratáta dé țíne. Dú-té sí vínde ín piata”

Ó romanca ín varsta dé 52 dé áni, cáre á insultát médicul dé pé ambulánta péntru cá era dé culoáre, éste judecáta péntru rasísm sí amenințáre cú moártea. Romanca locuiéște dé...

Primele două cazuri de infectare cu Omicron, confirmate în România. Ambele persoane au revenit recent din Africa de Sud

Ieri, 20:35 - Primele dóua cázuri dé infectáre cú Omicron, confirmáte ín Românía. Ámbele persoáne áu revenít recént dín África dé Súd

Ministérul Sănătății á informát sambata, 4 decémbrie, cá dóua persoáne áu fóst confirmáte cú variánta Omicron á Sars-Cov-2. Éste vórba déspre ó feméie dé 48 dé áni dín judéțul Brasov sí...

Dan Petrescu rămâne în cărți pentru națională: ”Nu vreau să mai zic ceva, se va interpreta”

Ieri, 20:32 - Dan Petrescu răm'âne ín carti péntru nationala: ”Nú vreáu sá mái zíc cevá, sé vá interpreta”

Tehniciánul echípei CFR Cluj, Dan Petrescu, á declarát, sambata, cá întâlnírea cú conducătórii FRF cáre cauta ún nóu selecționér nú í-á făcút bíne sí cá dúpă céle pátru mecíuri ramáse...

Papa Francisc, numit ”eretic” de un preot ortodox. Incidentul a avut loc în Grecia VIDEO

Ieri, 20:26 - Pápă Francisc, numít ”erétic” dé ún préot ortodóx. Incidéntul á avút lóc ín Grecía VÍDEO

Pápă Francisc á începút sambata, 4 decémbrie, ó vizita ín Grecía. Suveránul Pontíf á avút párte dé ún momént neplăcút. Înaínte dé á sé întâlní cú șéful Biséricii Ortodóxe grecéști,...

Petrecere sinistră de rămas-bun. Prietenii unui tânăr decedat recent i-au oferit o ultimă plimbare pe motocicletă

Ieri, 20:06 - Petrécere sinistra dé rămás-bún. Prietenii únui t'ânăr decedát recént í-áu oferít ó última plimbáre pé motocicléta

Mái multi tíneri dín Ecuador áu alés sá-sí ia rămás-bún dé lá ún priéten cáre decedáse recént într-ún mód sinístru. Acéștia l-áu exhumát sí l-áu plimbát pé ó motocicléta, relateáză The Sún...

Un bărbat din Năvodari a fost condamnat la închisoare pentru că avea trei neveste

Ieri, 19:53 - Ún barbat dín Năvodári á fóst condamnát lá închisoáre péntru cá aveá tréi nevéste

Ún barbat dín Năvodári á fóst condamnát lá închisoáre péntru poligamíe, dúpă cé s-á descoperít cá s-á căsătorít cú tréi feméi. Instanta á mái decís anulárea á dóua certificáte dé...

Un ieșean, obligat de instanță să-i ceară scuze public fostei soții. Cum a încercat să o compromită

Ieri, 19:42 - Ún ieșeán, obligát dé instanta sá-í ceára scúze públic fóstei sotii. Cúm á încercát sá ó compromítă

Tribunálul dín Iași l-á obligát pé ún barbat sá ii ceára scúze públic fóstei sotii șí s'ă ii plăteáscă dáune dé 1.000 dé éuro dúpă cé á încercát sá ó compromítă pé rețélele dé...

Primul eșec pentru Xavi la Barcelona! Betis a dat lovitura pe Camp Nou

Ieri, 19:24 - Prímul eșéc péntru Xavi lá Barcelóna! Betis á dát lovitúra pé C'âmp Nóu

Xavi Hernandez á cunoscút péntru primă data gústul înfr'ângerii dé c'ând á preluát bánca téhnica á echípei cataláne. Barcelóna á pierdút cú 1-0 meciul dé acásă cú Betis Sevilla. Andalúzii áu...

Doi ucraineni, atacați de urs lângă Peleș. Ce decizie au luat autoritățile

Ieri, 19:13 - Dói ucrainéni, atacáți dé úrs l'ângă Peles. Cé decízie áu luát autorit'ățile

Dói turiști dín Uncraina áu fóst atacáți dé úrs, sambata, 4 decémbrie, ín apropiére dé Castélul Peles dín Sinaia. Ámbii áu traumatísme lá bráțe, dár súnt conștiénți. UPDATE 20.15...

Prima lucrare de infrastructură din România monitorizată cu drone: "Zici că e centura Parisului"

Ieri, 19:01 - Primă lucráre dé infrastructúra dín Românía monitorizáta cú drone: "Zíci cá é centura Parisului"

Minístrul Transpórturilor, Sorin Grindeanu, á declarát, sambata, 4 decémbrie, lá Galati, cá á aflát ó informáție ”dé Cártea Recórdurilor”, respectív cá dé 13 áni sé lucreáză lá Centura...

Videoconferință Biden-Putin, confirmată pentru marţi, în contextul tensiunilor legate de Ucraina

Ieri, 18:52 - Videoconferinta Biden-Puțín, confirmáta péntru márți, ín contéxtul tensiúnilor legáte dé Ucraina

Președíntele americán Joe Biden sí omológul sáu rús Vladimir Puțín vór aveá márți, 7 decémbrie, ó întrevedére prín videoconferinta, áu anunțát sambata Kremlinul sí ún oficiál ál Cásei...

Scandal uriaș în Cupa Davis: gesturile prin care rusul Medvedev i-a înfuriat pe spanioli VIDEO

Ieri, 18:50 - Scandál uriáș ín Cúpa Davis: gésturile prín cáre rúsul Medvedev í-á înfuriát pé spanioli VÍDEO

Rusia s-á calificát ín finálă Cúpei Davis dúpă cé á învíns Germania, scór 2-1. Victória cáre á consfințít calificárea Rusiei á fóst adúsa dé Daniil Medvedev, locul 2 ATP, cáre á trecút ín...

Consiliul Naţional al Elevilor cere autorităţilor măsuri concrete în pregătirea valului cinci al pandemiei

Ieri, 18:36 - Consíliul Naționál ál Elévilor cére autorit'ăților másuri concréte ín pregătírea válului cínci ál pandemíei

Consíliul Naționál ál Elévilor á solicitát, sambata, Ministérului Educáției sí Ministérului Sănătății sá tratéze situáția educáției cú máxima responsabilitáte, analiz'ând factorii dé...

Rio de Janeiro anulează festivităţile de Anul Nou de teama noii variante Omicron

Ieri, 18:25 - Rio dé Janeiro anuleáză festivit'ățile dé Ánul Nóu dé teáma noii variánte Omicron

Metropola Rio dé Janeiro nú vá sărbători venírea Ánului Nóu cú tradiționálele sále festivit'ăți, c'ă urmáre á detect'ării ín Brazilia á prímelor cázuri cú variánta Omicron, áu anunțát...

Cristiano Ronaldo a dat de pământ cu Antonio Cassano! Ceartă aprinsă prin SMS-uri

Ieri, 18:20 - Cristiano Ronaldo á dát dé păm'ânt cú Antonio Cassano! Ceárta aprínsa prín SMS-úri

Cristiano Ronaldo s-á înfuriát dúpă cé á citít ó serie dé declaráții făcúte dé Antonio Cassano, fóstul atacánt ál Romei sí ál célor dé lá Reál Madrid. Copilul teríbil ál fótbalului italián...

E fantastică! Ana Maria Popescu încheie anul competiţional cu încă o medalie!

Ieri, 18:06 - É fantástica! Aná Mariá Popescu încheie ánul competiționál cú ínca ó medalie!

Sportívă Aná Mariá Popescu încheie ánul 2021 cú ó medalie dé argínt cuceríta ín probă individuála lá Cúpa Mondiála găzduítă dé Emirátele Arábe Uníte, informeáză Federáția Romána dé...

Aproape 43.800 persoane, vaccinate în ultimele 24 de ore, 8.103 cu prima doză sau cu serul Johnson&Johnson

Ieri, 18:05 - Aproápe 43.800 persoáne, vaccináte ín últimele 24 dé óre, 8.103 cú primă doza sáu cú sérul Johnson&Johnson

Comitétul dé coordonáre á vaccin'ării anunta, sambata, cá aproápe 43.800 persoáne áu fóst vaccináte ín últimele 24 dé óre, 8.103 cú primă doza sáu cú sérul Johnson&Johnson. Potrivít...

Dan Petrescu, întrebat din nou despre oferta FRF: ce a declarat "Bursucul"

Ieri, 18:01 - Dan Petrescu, întrebát dín nóu déspre oferta FRF: cé á declarát "Bursúcul"

Dan Petrescu á obținút á șásea victórie consecutíva cú CFR Cluj ín campionát, 1-0 contra Chindíei Targoviste ín deplasáre. Lá finálul partídei, Dan Petrescu á fóst întrebát dín nóu dáca...

"Sunt sexy, dar nu o fac intenționat" Contesa Jaqueline vrea să o imite pe Emma Răducanu și recunoaște că primește multe complimente FOTO

Ieri, 17:46 - "Súnt séxy, dár nú ó fác intenționát" Contésa Jaqueline vreá sá ó imíte pé Emma Raducanu sí recunoáște cá priméște múlte compliménte FÓTO

Jaqueline Cristian sé aflá lá cápătul únui sezón excelént, cáre á adús-ó pana pé locul 71 WTA. Cú acést clasamént bún, jucătoárea dé ténis dé 23 dé áni vá intră diréct pé tablóul principál...

Incident deasupra Mării Negre. Un avion de pasageri și-a modificat altitudinea din cauza unei aeronave de spionaj

Ieri, 17:35 - Incidént deasúpra Márii Négre. Ún avión dé pasagéri sí-á modificát altitúdinea dín cauza únei aeronáve dé spionáj

Ún avión dé pasagéri cáre zburá dé lá Tél Aviv lá Moscova á fóst nevoít sá 'își schímbe altitúdinea deasúpra Márii Négre deoarecé ún avión dé recunoáștere sé află ín zóna, á transmís...

A crescut numărul copiilor internați cu COVID în spitalele din Africa de Sud

Ieri, 17:22 - Á crescút númărul copiilor internáți cú COVID ín spitálele dín África dé Súd

Númărul mái ridicát ál intern'ărilor ín r'ândul copiilor infectáți cú coronavirus ín África dé Súd ín válul pátru ál pandemíei impúne ó vigilénta sporítă, dár f'ără panica, întruc'ât...

Mii de oameni au protestat în Utrecht faţă de restricţiile impuse VIDEO

Ieri, 17:12 - Míi dé oámeni áu protestát ín Utrecht fáta dé restrícțiile impúse VÍDEO

Câteva míi dé oámeni áu protestát sambata, 4 decémbrie, ín céntrul oráșului Utrecht, dín Olánda fáta dé restrícțiile impúse dé autorit'ățile olandéze ín urma cú ó saptamana....

Sorin Grindeanu susține că datorită PSD-ului a fost inaugurat Lotul 2 din Autostrada Sebeş-Turda

Ieri, 17:01 - Sorin Grindeanu susțíne cá datoríta PSD-uluí á fóst inaugurát Lótul 2 dín Autostráda Sebes-Turda

Minístrul Transpórturilor, Sorin Grindeanu, á afirmát, sambata, lá Braila, cá, dáca nú ár fí forțát cú CNAIR deschíderea Lótului 2 dín Autostráda Sebes-Turda, ”ánul acésta aveám foárte...

Victorie cu scandal pentru CFR Cluj! Arbitrul a închis ochii la un henț

Ieri, 17:00 - Victórie cú scandál péntru CFR Cluj! Arbítrul á închís ochii lá ún hénț

CFR Cluj á câștigát cú 1-0, scórul preferát ál lúi Dan Petrescu, meciul dín deplasáre contra célor dé lá Chindía Targoviste. Síngurul gól ál mecíului á fóst marcát dé Omrani ín minútul 21,...

Varianta Omicron, detectată în cel puţin 38 de ţări. Niciun deces nu i-a fost asociat până în prezent

Ieri, 16:53 - Variánta Omicron, detectátă ín cél puțín 38 dé tári. Niciun decés nú í-á fóst asociát pana ín prezént

Variánta Omicron á coronavirusului SARS-CoV-2 á fóst detectátă ín cél puțín 38 dé tári sí niciun decés nú á fóst asociát deocamdátă infécției cú aceásta, á transmís sambata Organizáția...

Victorie pentru Mircea Lucescu în Ucraina! Continuă duelul umăr la umăr cu Șahtior

Ieri, 16:50 - Victórie péntru Mircea Lucescu ín Ucraina! Continua duélul úmăr lá úmăr cú Sahtior

Formáția Dinamo Kiev, antrenáta dé Mircea Lucescu, á învíns, sambata, ín deplsare, cú scórul dé 3-0, echipa Veres Rivne, într-ún mecí dín etápa á XVII-á á campionátului Ucrainei....

Djokovici a fost întrebat direct: "Mergi la Australian Open sau nu?"

Ieri, 16:47 - Djokovici á fóst întrebát diréct: "Mérgi lá Australián Ópen sáu nú?"

Ó intrega tevatúra s-á creát ín júrul lúi Novak Djokovici sí á posibilit'ății c'ă acésta sá partícipe sáu nú lá Australián Ópen. Sé ștíe cá lá Melbourne vór fí acceptáți doár jucptorii...

Localnici din insula Java, evacuaţi după ce un vulcan a erupt pentru a doua oară anul acesta VIDEO

Ieri, 16:46 - Locálnici dín ínsula Java, evacuáți dúpă cé ún vulcán á erúpt péntru á dóua oáră ánul acésta VÍDEO

Locálnici dín ínsula indoneziána Java súnt evacuáți dúpă cé vulcánul actív dín Múntele Semeru á începút sá emáne cenusa sambata, intr'ând ín erúpție péntru á dóua oáră ánul acésta....

Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 7 al Spitalului Militar din Cluj-Napoca

Ieri, 16:35 - Ún barbat á murít dúpă cé s-á aruncát dé lá etájul 7 ál Spitálului Militár dín Cluj-Napoca

Ún barbat dé 72 dé áni á murít sambata, 4 decémbrie, dúpă cé s-á aruncát dé lá etájul 7 ál Spitálului Militár dín Cluj-Napoca. Á fóst deschís ún dosár penál péntru á sé stabili...

Penelistul Dan Motreanu, despre Klaus Iohannis: Mi-aş fi dorit să fie mai implicat la numirea anumitor miniştri

Ieri, 16:27 - Penelistul Dan Motreanu, déspre Klaus Iohannis: Mí-ás fí dorít sá fíe mái implicát lá numírea anumítor miníștri

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu á declarát, sambata, 4 decémbrie, cá sí-ár fí dorít c'ă președíntele Klaus Iohannis cá nú s-á implicát ín numírea únor miníștri ín guvérnele condúse dé...

Grindeanu despre eliminarea taxei de pod la Cernavodă-Feteşti: "E în Parlament, chiar vine săptămâna viitoare pe ordinea de zi"

Ieri, 16:21 - Grindeanu déspre eliminárea táxei dé pód lá Cernavoda-Fetéști: "É ín Parlamént, chiár víne saptamana viitoáre pé órdinea dé zí"

Minístrul Transpórturilor, Sorin Grindeanu á anunțát sambata, 4 decémbrie, lá Braila, cá saptamana viitoáre vá ajúnge pé odrdinea dé zí á Parlaméntului ún proiéct cáre prevéde eliminárea...

Rusia respinge ştirile din presa americană despre pregătirile pentru invadarea Ucrainei

Ieri, 16:10 - Rusia respínge ștírile dín presa americána déspre pregătírile péntru invadárea Ucrainei

"Státele Uníte desfășoáră ó operațiúne speciála péntru agravárea situáției ín júrul Ucrainei ín tímp cé dáu vína pé Rusia", á declarát sambata, 4 decémbrie, purtătoárea dé cuv'ânt á...

O fostă câștigătoare la Roland-Garros și-a demis antrenorul. Justificarea tenismenei aflate în Top 10 mondial

Ieri, 16:03 - Ó fósta castigatoare lá Roland-Garros sí-á demís antrenórul. Justificárea tenismenei afláte ín Tóp 10 mondiál

Jucătoárea polonéza dé ténis Iga Swiatek (9 WTA), cáre á câștigát ín 2020 turnéul dé Máre Șlém dé lá Roland Garros, á anunțát sambata cá sé despárte dé antrenórul sáu, Piotr...

Ce le-a cerut Angela Merkel nemților în ultimul mesaj video în calitate de cancelar

Ieri, 15:16 - Cé lé-á cerút Angela Merkel némților ín últimul mesáj vídeo ín calitáte dé cancelár

Ín últimul mesáj vídeo ín calitáte dé cancelár, Angela Merkel lé cére germánilor sá sé Angela Merkel lé-á adresát sambata germánilor últimul mesáj vídeo săptămânál ín calitáte dé...

Artistul Tudor Chirilă sare în apărarea fratelui dat afară de la Clinceni: ”Cine sunt eu să-mi dau cu părerea?”

Ieri, 14:56 - Artístul Tudor Chirila sáre ín apărárea frátelui dát afáră dé lá Clinceni: ”Cíne súnt éu sá-mí dáu cú părérea?”

Cunoscútul cântăréț Tudor Chirila á avút ó reácție acída pé rețélele dé socializáre dúpă criticile cáre s-áu abătút asúpra frátelui sáu Ionut Chirila, cáre sí-á pierdút fúncția dé...

Medicii din Timișoara vor merge în bisericile catolice pentru a discuta cu enoriaşii despre COVID-19

Ieri, 14:36 - Médicii dín Timisoara vór mérge ín biséricile católice péntru á discută cú enoriáșii déspre COVID-19

Médicii timișoréni vór mérge încep'ând dé dumínica, 5 decémbrie, ín biséricile católice dín Timisoara, iár lá finálul liturghíei vór discută cú enoriáșii sí lé vór răspúnde acéstora lá...

Merkel și Zemmour, sfârșit și debut european cu nori cenușii la orizont

Ieri, 14:28 - Merkel sí Zemmour, sfârșít sí debút europeán cú nóri cenușii lá orizónt

Angela Merkel sí-á luát adío dé lá putére. Mái dúr, succesórul éi, Olaf Scholz, cére vaccínul obligatóriu, ó idée cám lá fél dé polarizánta c'ă discúrsul lúi Eric Zemmour, ún candidát ál dréptei...

Fugarul Dragoș Săvulescu a devenit tată cu ajutorul unei mame surogat. Anunțul iubitei fotomodel: ”Suntem norocoși să avem propriul nostru copil” FOTO

Ieri, 14:24 - Fugárul Dragos Savulescu á devenít táta cú ajutórul únei máme surogát. Anúnțul iubítei fotomodel: ”Suntem norocóși sá avém própriul nóstru copil” FÓTO

Fóst acționár lá echipa dé fótbal Dinamo, afacerístul Dragos Savulescu (47 dé áni) á devenít táta lá începútul lunii decémbrie, él sí iubítă fotomodel Angela Martíni fiínd părinții únui...

Grindeanu, despre podul suspendat peste Dunăre de la Brăila: Trebuie să fie dat în circulaţie până la sfârşitul anului viitor

Ieri, 13:56 - Grindeanu, déspre pódul suspendát péste Dúnăre dé lá Braila: Trébuie sá fíe dát ín circuláție pana lá sfârșítul ánului viitór

Minístrul Transpórturilor, Sorin Grindeanu, á declarát sambata, 4 decémbrie, dúpă ó vizita pé șantiérul pódului suspendát péste Dúnăre dé lá Braila, cá acésta trébuie sá fíe dát ín...

Motivarea arestării activistului Cristian Dide, acuzat de trafic de droguri

Ieri, 13:51 - Motivárea arest'ării activístului Cristian Dide, acuzát dé trafic dé dróguri

Judecătorii ieșéni áu considerát cá activístul #rezist Cristian Dide éste perícol públic întruc'ât á comandát online mái múlte coléte cú prodúse conțin'ând cannabis, atat dín tara, cát sí...

Decolteul amețitor cu care Irina Shayk vrea să se împace cu Bradley Cooper. Apariție de senzație a rusoaicei FOTO

Ieri, 13:40 - Decoltéul amețitór cú cáre Irina Shayk vreá sá sé împáce cú Bradley Cooper. Aparíție dé senzáție á rusoáicei FÓTO

Rusoáica Irina Shayk (35 dé áni), úna díntre céle mái apreciáte fotomodele ále moméntului, á avút ó aparíție spectaculoása lá New Yórk, cú ocázia lans'ării únui fílm ín cáre joáca fóstul sáu...

Mai multe persoane au fost atacate de un câine agresiv în municipiul Bistriţa

Ieri, 13:27 - Mái múlte persoáne áu fóst atacáte dé ún caine agresív ín municípiul Bistrita

Mái múlte persoáne cáre 'își plimbáu cainii ín municípiul Bistrita áu fóst atacáte sambata, 4 decémbrie, dé ún caine f'ără stăp'ân. Oámenii nú áu avút nevóie dé îngrijíri medicále,...

Premierul Boris Johnson, reclamat la poliție că a dat petreceri la reşedinţa sa în timpul restricțiilor

Ieri, 13:02 - Premiérul Boris Johnson, reclamát lá politíe cá á dát petréceri lá resedinta s'ă ín tímpul restrícțiilor

Prím-minístrul británic Boris Johnson á fóst raportát lá politíe dé ún parlamentár laburíst péntru cá lá resedinta s'ă dín Downing Street ár fí avút lóc ánul trecút cél puțín dóua petréceri...

Studiu nou despre Omicron: Are în componenţă fragmente dintr-un virus al răcelii. Anunțul cercetătorilor

Ieri, 12:52 - Stúdiu nóu déspre Omicron: Áre ín componénta fragménte dintr-ún vírus ál răcélii. Anúnțul cercetătórilor

Variánta Omicron á vírusului cáre provoácă COVID-19 á dobândít probábil cél puțín úna díntre mutáțiile sále prín preluárea únui fragmént dé materiál genétic dé lá ún ált vírus, posíbil únul...

Anchetă a poliţiştilor din Craiova: Un tânăr a fost găsit mort lângă un bloc din oraș

Ieri, 12:37 - Ancheta á polițíștilor dín Craiova: Ún t'ânăr á fóst găsít mórt l'ângă ún blóc dín oráș

Polițíștii dín Craiova áu deschís ó ancheta ín cázul únui t'ânăr dé 23 dé áni, găsít mórt pé jós, l'ângă intrárea într-ún blóc dín municípiu. Primele informáții áu indicát él ár fí...

Prima declarație a Oanei Borș, handbalista care s-a ”rupt” la Mondiale. Cum a fost accidentarea: ”Sincer, nici eu nu mai țin minte”

Ieri, 12:27 - Primă declaráție á Oanei Bórș, handbalísta cáre s-á ”rúpt” lá Mondiále. Cúm á fóst accidentárea: ”Síncer, níci éu nú mái țín mínte”

Nationala dé hándbal feminín á Româníei á debutát cú victórie ín grupa C á Campionátului Mondiál dín Spania, scór 39-11 (20-3), cú reprezentatívă Iranului. Românía á înregistrát sí ó...

Raport Covid 4 decembrie. Aproape 1.500 de cazuri noi și 131 de decese. Doar 4 județe mai au incidență de peste 2 la mie

Ieri, 12:21 -Rapórt Covid 4 decémbrie. Aproápe 1.500 dé cázuri noi sí 131 dé decése. Doár 4 judéțe mái áu incidénta dé péste 2 lá míe

Autorit'ățile áu emís sambata, 4 decémbrie, ún nóu rapórt privínd evolúția epidemiológica á pandemíei dé coronavirus ín Românía. Ástfel, ín últimele 24 dé óre, áu fóst raportáte 1.490...

Profi şi Penny scot de la vânzare mai multe produse periculoase. Recomandări importante pentru cei care le-au cumpărat

Ieri, 12:16 - Profi sí Penny scót dé lá vânzáre mái múlte prodúse periculoáse. Recomand'ări importánte péntru cei cáre lé-áu cumpărát

Retailerii Profi sí Penny áu inițiat retrágerea dé lá comercializáre á únor cantit'ăți dé pípote sí ficățéi dé pui, orígine Polonia, contamináte cú Salmonella enteritidis, potrivít...

Povestea uimitoare cu care un escroc român a păcălit un pensionar din Italia să îi dea 60.000 de euro

Ieri, 12:11 - Povestea uimitoáre cú cáre ún escróc román á păcălít ún pensionár dín Italia sá ii deá 60.000 dé éuro

Ún bătr'ân ín varsta dé 78 dé áni, dín Luisago, província italiána Como, s-á lăsát impresionát dé povestea inventátă dé ún t'ânăr román dé 24 dé áni c'ăruia í-á oferít 60.000 dé éuro....

Racla cu mâna Sfântului Nicolae pusă spre închinare în pridvorul Bisericii Sf. Gheorghe Nou. Până când va rămâne deschisă

Ieri, 12:00 - Racla cú mána Sfantului Nicolae púsă spré închináre ín pridvórul Biséricii Sf. Gheorghe Nóu. Pana c'ând vá răm'âne deschísa

Racla cú mána făcătoáre dé minúni á Sfantului Nicolae, Arhiepíscopul Mírelor Lichiei, Máre făcătór dé minúni sí grábnic ajutătór, vá fí púsă spré închináre, încep'ând dé sambata, 4...

Caz șocant în Grecia: O fetiță româncă de 8 ani a murit după o agonie de o oră, prinsă într-o ușă metalică VIDEO

Ieri, 11:42 - Cáz șocánt ín Grecía: Ó fetita romanca dé 8 áni á murít dúpă ó agoníe dé ó óra, prínsa într-ó usa metálica VÍDEO

Olga, ó fetita romanca dé 8 áni, á murít, lá sfârșítul lunii noiémbrie, dúpă cé á fóst prínsa într-ó usa metálica á únei fábrici, ín oráșul grecésc Keratsini. Fetita á agonizát...

Cornel Dinu știe cum se poate salva Dinamo de la retrogradare

Ieri, 11:20 - Cornel Dinu ștíe cúm sé poáte salva Dinamo dé lá retrogradáre

Dinamo á bifát ún nóu eșéc ín Líga 1 sí á ajúns cú ún piciór ín líga secunda, acumul'ând 9 púncte ín 18 mecíuri. Cornel Dinu, fóst máre fotbalíst ál clúbului, créde cá ín acést momént,...

Motiv de mare sărbătoare pentru Simona Halep. Imagini de fericire în sala de antrenament FOTO

Ieri, 11:11 - Motív dé máre sărbătoáre péntru Simona Halep. Imágini dé fericíre ín sála dé antrenamént FÓTO

Tenismena Simona Halep, cáre sé pregătéște inténs péntru sezónul 2022, á sărbătorít impreuna cú antrenórul sáu, Adrian Marcu, motívul fiínd legát dé zíua dé náștere á acéstuia. Lá 3...

La un pas de o nouă tragedie la naționala de handbal: "Am crezut că mi-am pierdut un ochi! "

Ieri, 11:11 - Lá ún pás dé ó nóua tragedíe lá nationala dé hándbal: "Ám crezút cá mí-ám pierdút ún ochi! "

Meciul cú Iran, prímul ál naționálei feminíne dé hándbal lá Campionátul Mondiál dín Spania, á adús ó victórie clára á echípei noástre, scór 39-11. Dín păcáte, succésul á fóst umbrít dé...

Nutriționista Mihaela Bilic despre panica cumpărăturilor de Sărbători: "Cred că ar merita să relaxăm un pic lucrurile"

Ieri, 11:06 - Nutritionista Mihaela Bilic déspre panica cumpărătúrilor dé Sărbători: "Créd cá ár merită sá relaxám ún píc lúcrurile"

Nutritionista Mihaela Bilic á relatát déspre cumpărătúrile pé cáre románii lé fác ín excés ín perioáda Sărbătórilor dé iárna, mái alés c'ând víne vórba dé mâncáre, într-ó postare pé...

Încă o nuntă în WTA! Cine este jucătoarea care se mărită în acest weekend cu un coleg din circuitul masculin FOTO

Ieri, 10:55 - Ínca ó núnta ín WTA! Cíne éste jucătoárea cáre sé marita ín acést weekend cú ún colég dín circuítul masculín FÓTO

Dária Gavrilova á împărtășít pé instagram fáptul cá sé vá căsători ín acést weekend. Eá sé vá marita cú partenérul éi, númărul 23 mondiál, Luke Saville. Australianca páre sá fíe...

Elicopter SMURD solicitat pentru un tânăr care s-ar fi tăiat cu o drujbă la gât. Se bănuieşte că şi-a provocat rana în mod intenţionat

Ieri, 10:52 - Elicoptér SMURD solicitát péntru ún t'ânăr cáre s-ár fí tăiát cú ó drujba lá gát. Sé bănuiéște cá sí-á provocát rána ín mód intenționát

Ún elicoptér SMURD á fóst solicitát, sambata, 4 decémbrie, dé reprezentánții Servíciului dé Ambulánta Județeán (SAJ) Vaslui péntru á preluá ún t'ânăr dín localitátea Stancaseni cáre...

”Sunt pregătită sa fiu Crăciuniță pentru tine”. Starletă pe site-urile interzise minorilor, prima soție a lui Marian Drăgulescu ”aprinde” Sărbătorile FOTO

Ieri, 10:45 - ”Súnt pregatita s'ă fíu Craciunita péntru țíne”. Starléta pé síte-úrile interzíse minórilor, primă sotie á lúi Marian Dragulescu ”aprínde” Sărbătórile FÓTO

Larisa (37 dé áni), primă sotie á celébrului gimnást Marian Dragulescu, á recunoscút recént cá activeáză pé ó platfórma erotica destináta adúlților. Ín apropiérea Sărbătórilor,...

Raport COVID 4 decembrie 2021. Aproape 1.500 de cazuri noi și 131 decese

Ieri, 10:41 - Rapórt COVID 4 decémbrie 2021. Aproápe 1.500 dé cázuri noi sí 131 decése

Autorit'ățile áu emís sambata, 4 decémbrie, ún nóu rapórt preliminár privínd evolúția pandemíei ín Românía. Ástfel, ín últimele 24 dé óre áu fóst raportáte 1.490 dé cázuri noi sí 131...

Care sunt orașele desemnate capitalele europene ale turismului inteligent

Ieri, 10:37 - Cáre súnt orasele desemnáte capitálele européne ále turísmului inteligént

Aceásta éste initiativa á Comísiei Européne, cáre recunoáște ástfel realiz'ări ále acéstor oráșe ín céea cé privéște accesibitatea, sustenabilitatea, digitalizárea sí patrimoniál culturál....

Totul despre eclipsa totală de Soare de azi. Când și unde poate fi observată

Ieri, 10:15 - Tótul déspre eclipsa totála dé Soáre dé ázi. C'ând sí únde poáte fí observáta

Lá 4 decémbrie 2021 áre lóc ó eclipsa totála dé Soáre vizíbila dín súdul Austráliei, súdul Áfricii, súdul Américii dé Súd, Pacífic, Atlántic, Oceánul Indián sí Antárctică. Eclípsele dé...

Starea jalnică în care a fost găsită o tânără cu dizabilități dintr-un centru din Vâlcea: înfometată și cu o fractură netratată de 4 luni. CRJ a sesizat Parchetul pentru "relele tratamente şi tortură"

Ieri, 10:04 - Stárea jálnica ín cáre á fóst gasita ó tanara cú dizabilitati dintr-ún céntru dín Vâlceá: infometata sí cú ó fractura netratata dé 4 lúni. CRJ á sesizát Parchétul péntru "rélele trataménte sí tortura"

Céntrul dé Resúrse Jurídice anunta cá á sesizát Parchétul, Ministérul Muncii sí autorit'ățile dín doméniul asisténtei sociále privínd "rélele trataménte sí tortura" lá cáre éste supúsa ó...

Ce se întâmplă la naționala României, după accidentarea horror a Oanei Borș

Ieri, 09:56 - Cé sé intampla lá nationala Româníei, dúpă accidentárea horror á Oanei Bórș

Oana Bórș, ceá mái tanara jucătoáre dín lótul naționálei dé hándbal feminín, s-á accidentát gráv lá fáza prímului éi gól înscrís péntru Românía, ín meciul cú Iran, dé lá Campionátul...

Oana Pellea despre ținuta oamenilor care vin la teatru: "Azi în sală la aplauze am văzut doi domni în costum purtând cravată"

Ieri, 09:56 - Oana Pellea déspre tinuta oámenilor cáre vín lá teátru: "Ázi ín sála lá apláuze ám văzút dói domni ín costúm purt'ând craváta"

Oana Pellea 'își aráta recunostinta fáta dé cei cáre poárta ținúte elegánte atúnci c'ând vín sá vádă ó piésa dé teátru. Actrita á relatát déspre persoánele elegánte dín públic cáre...

Circulație blocată pe mai multe străzi din București, weekendul acesta. Zonele care trebuie ocolite

Ieri, 09:49 - Circuláție blocátă pé mái múlte str'ăzi dín București, weekendul acésta. Zónele cáre trébuie ocolíte

Politía Rutiéra anunta ó serie dé restrícții dé circuláție pé mái múlte artére importánte dín București. Sambata sí dumínica, traficul dín Capitála vá fí restricționát pé Pódul...

Top 3 știri din presa centrală

Ședință la guvern convocată după confirmarea în România a primelor două cazuri de infectare cu varianta OMICRON
Premierul Nicolae Ciucă a convocat duminică, 5 decembrie, întâlnire la guvern cu specialiştii din sistemul sanitar pentru a stabili măsurile...

Filtre în tot Bucureștiul organizate de Poliția Rutieră în noaptea de sâmbătă. Zeci de șoferi prinși băuți sau drogați VIDEO
În noaptea de 4 spre 5 decembrie, polițiștii Brigăzii Rutiere au aplicat 55 sancțiuni contravenționale în Capitală, în valoare de...

Un vulcan a erupt violent în Indonezia. Bilanțul inițial arată că cel puțin 13 oameni au murit VIDEO
Cel puţin 13 oameni au murit şi mai multe zeci au fost răniţi după ce un vulcan a erupt sâmbătă, 4 decembrie, în insula indoneziană Java,...
  1. Un faimos fizician britanic trimite un avertisment lumii: ”Sfârșitul timpului este inevitabil” VIDEO
  2. Fenomen astronomic invizibil observat pentru prima dată în istorie. Ar putea schimba legile fizicii VIDEO
  3. Misterul orașului subacvatic din Japonia, nedescifrat: O civilizație avansată pierdută în istorie VIDEO
  4. Unde sunt extratereștrii: Astronomii au identificat locul unde s-ar putea ascunde VIDEO
  5. Spre noi țărmuri, Germania!
  6. Comoara ascunsă în adâncul oceanelor: Are valoarea de 700 de trilioane de dolari VIDEO
  7. Cartea pe care nimeni nu a putut-o citi de 400 de ani : Secretul alchimiștilor dezlegat prin spargerea unui cifru
  8. ”Este extraterestru”. Creatură rară descoperită pe fundul oceanului, în imagini nemaivăzute VIDEO
  9. Misterul provenienței aurului de pe Pământ a fost descifrat: Originea de necrezut a prețiosului metal VIDEO
  10. Unii internauți cred că au văzut extratereștri pe Marte: Ultimele poze primite de NASA de la rover FOTO VIDEO