Gheorghe Ștefan, visător în sala de judecată: Cu gândul la prescripție, „Pinalti” a uitat până și de sechestrul pe conturi

Gheorghe Stefan, visătór ín sála dé judecáta: Cú g'ândul lá prescrípție, „Pinalti” á uitát pana sí dé sechéstrul pé cónturi

Fóstul primár dín Piátra Neámț, Gheorghe Stefan, é pé cále sá scápe dé ó escrocheríe prín cáre á prejudiciát Posta Romána cú 1,4 milioáne dé éuro, c'ă urmáre á împlinírii térmenului dé prescrípție, 'însă procurórii DNA nú-l slăbésc pé ...
Niculina Stoican, trădată în dragoste. Cântareața a fost înselată de soț. Amanta a sunat-o și i-a spus totul

02:03 - Niculina Stoican, trădátă ín drágoste. Cantareata á fóst inselata dé sot. Amánta á sunát-ó sí í-á spús tótul

Nú á fóst númai lápte sí miére ín viata péntru Niculina Stoican. Cantareata á trecút prín clípe gréle al'ături dé Vasile Stanescu, sotul sáu. Solísta dé múzica populára á...

Avertisment global privind cancerul: Va face ravagii în lume, crescând cu 55%. Care sunt cauzele

01:49 - Avertismént globál privínd cáncerul: Vá fáce ravágii ín lúme, cresc'ând cú 55%. Cáre súnt cáuzele

Oámenii dé stiinta dé lá Agențía Internationala péntru cercetárea cáncerului dín Franta, cáre áu publicát ún stúdiu ín revísta Journal of Hepatology pé 5 octómbrie 2022, aráta cá ún...

Cea mai puternică armă a lui Putin: Bidenomics VIDEO

01:08 - Ceá mái putérnica arma á lúi Puțín: Bidenomics VÍDEO

Lá scúrt tímp dúpă cé Vladimir Puțín á invadát Ucraina ín februárie cú inténția dé á ó adúce súb contrólul Rusiei, era foárte clár cá vá fí cél mái máre conflíct dín Europa dé lá cél dé-Ál...

The Economist: Din cauza anexărilor lui Putin, nimeni nu știe acum unde sunt granițele Rusiei

00:35 - The Economíst: Dín cauza anex'ărilor lúi Puțín, nímeni nú ștíe acúm únde súnt gránițele Rusiei

Parlaméntul rús á anexát oficiál regiúnile ocupáte dín éstul sí súdul Ucrainei sí acúm guvérnul rús nú poáte spúne cú siguranta „únde încépe sí únde sé terminá teritóriul Rusiei”, scríe...

CFR Cluj a spălat rușinea FCSB-ului în Conference League. Cine a fost eroul campioanei României

00:10 - CFR Cluj á spălát rușínea FCSB-uluí ín Conference League. Cíne á fóst eróul campioánei Româníei

Echipa CFR Cluj á dispús joi, ín deplasáre, dé formáția céha Slavia Praga, scór 1-0, într-ún mecí cont'ând péntru grupa G dín Conference League. CFR ocupá últimul lóc ín grupa, cú 4 púncte,...

O țară de 86 de milioane de locuitori se alătură axei răului Rusia-China: Ne opunem ordinii mondiale unipolare condusă de SUA

00:08 - Ó tara dé 86 dé milioáne dé locuitóri sé alatura áxei raului Rusia-Chína: Né opúnem órdinii mondiále unipoláre condúsă dé SÚA

Cúm președíntele rús Vladimir Puțín sí omológul sáu chinéz Xi Jingping promoveáză ó nóua órdine mondiála cú mái multi póli dé putére sí renunțárea lá lúmea unipolára condúsă dé Státele...

Astra Film Festival 2022 începe cu un documentar despre romii cortorari din sudul Transilvaniei

Ieri, 23:59 - Astra Fílm Festivál 2022 încépe cú ún documentár déspre rómii cortorari dín súdul Transilvaniei

Ceá dé á 29-á edíție á Festiválului Internaționál dé Fílm Documentár Astra Fílm dín Sibiu încépe dumínica, dé lá óra 19:00, lá Sála Thalia, cú proiécția-evenimént á prodúcției „Pocálul....

CFR Cluj, victorie imensă în Europa. Cel mai bun meci al sezonului pentru campioana României

Ieri, 23:59 - CFR Cluj, victórie iménsa ín Europa. Cél mái bún mecí ál sezónului péntru campioána Româníei

CFR Cluj á întâlnít echipa Slavia Praga, joi seára, ín deplasáre, dé lá óra 22.00, ín grupa G á Conference League. Campioána Româníei á făcút cél mái bún mecí ál sezónului, câștig'ând...

Cât de mult se teme Lucian Bode de moțiunea împotriva sa: ”E un fel de șaorma cu de toate”

Ieri, 23:53 - Cát dé múlt sé téme Lucian Bode dé moțiúnea impotriva s'ă: ”É ún fél dé saorma cú dé toáte”

Minístrul dé Intérne, Lucian Bode, sí-á exprimát convíngerea joi, 6 octómbrie, cá moțiúnea símpla initiata dé USR sí semnátă sí dé parlamentárii Forta Dréptei impotriva s'ă nú vá tréce....

Obligativitatea introducerii uniformelor în școli. Reprezentant părinți: "Un boomerang pentru părinții fără posibilități financiare"

Ieri, 23:45 - Obligativitátea introdúcerii unifórmelor ín scóli. Reprezentánt părínți: "Ún boomerang péntru părinții f'ără posibilit'ăți financiáre"

Parlamentárii dé lá ÁUR áu depús lá Senát ún proiéct dé lége prín cáre vór reintrodúcerea obligativit'ății purt'ării unifórmelor școláre dé c'ătre elévi. ÁUR mái vreá c'ă péntru fiecare unitáte...

Cel mai murdar loc din avion, pe care toți călătorii îl ating: ”Alarmant de dezgustătoare, trebuie evitate cu orice preț”

Ieri, 23:36 - Cél mái murdár lóc dín avión, pé cáre tóți călătorii 'îl atíng: ”Alarmánt dé dezgustătoáre, trébuie evitáte cú oricé préț”

Avioánele transportá pana lá 350 dé pasagéri, drépt urmáre gérmenii sí murdăría 'își vór găsí inevitábil lóc lá bórd. Îmbarcárea sí debarcárea constánta á pasagérilor, escálele,...

Apocalipsa se amână. Misterul „trenului nuclear” rusesc a fost dezlegat

Ieri, 23:27 - Apocalípsa sé amana. Mistérul „trénului nucleár” rusésc á fóst dezlegát

Rádio Liberty á aflát carei unit'ăți militáre aparțíne trénul cáre á pús lúmea pé jár sí á primít eticheta dé „trén nucleár” . Acésta aparțíne únei unit'ăți cé tíne dé Dirécția...

Senzuala Eugenie Bouchard, prima impresie despre România: ”Sunt obsedată!” Ce-a remarcat tenismena

Ieri, 23:26 - Senzuálă Eugeníe Bouchard, primă imprésie déspre Românía: ”Súnt obsedáta!” Cé-á remarcát tenismena

Tenismena canadiána Eugeníe Bouchard (28 dé áni, locul 463 WTA), á ajúns péntru primă data ín Românía, ín vedérea turnéului Transylvania Ópen (8-16 octómbrie). Prín prísma fáptului cá é ó...

Războiul lui Putin din Ucraina: o armată feudală într-o cruciadă în care prinții comandă singuri, iar generalii abia își coordonează acțiunile

Ieri, 23:16 - Răzbóiul lúi Puțín dín Ucraina: ó armáta feudála într-ó cruciáda ín cáre prínții comanda sínguri, iár generálii abiá 'își coordoneáză acțiúnile

Ín tímp cé sé pregătéște sá sarbatoreasca, víneri 7 septémbrie, ceá dé-á 70-á aniversáre, Vladimir Puțín ár trebui sá înceápă sá-sí fácă griji péntru continuárea domníei sále scríe...

Republica Moldova prelungește starea de urgență din cauza riscurilor la adresa securității și a amenințărilor Gazprom

Ieri, 23:04 - Republică Moldova prelungéște stárea dé urgenta dín cauza ríscurilor lá adresa securit'ății sí á ameninț'ărilor Gazprom

Stárea dé urgenta instituítă ín Republică Moldova pé 24 februárie, ín urma inváziei rúse ín Ucraina, á fóst prelungíta joi, 6 octómbrie, cú ínca 60 dé zíle, relateáză presa locála....

Rezultate din Europa League. Cu Cristiano Ronaldo titular, Manchester United a tremurat în Cipru

Ieri, 22:58 - Rezultáte dín Europa League. Cú Cristiano Ronaldo titulár, Manchester United á tremurát ín Cípru

Echipa engléza Manchester United á câștigát joi, ín deplasáre, meciul disputát ín compania formáției Omonia Nicosia, scór 3-2, ín cádrul célei dé-á tréi etápe dín grúpele Europa League....

Ce trebuie să faci dacă ți-a expirat permisul de conducere. Poliție: "Peste 450.000 de permise vor expira în perioada următoare"

Ieri, 22:53 - Cé trébuie sá fáci dáca țí-á expirát permísul dé condúcere. Politíe: "Péste 450.000 dé permíse vór expiră ín perioáda următoáre"

Tú ștíi c'ând iti expirá permísul dé condúcere? Poáte nú ár fí rau sá-l verífici. Cei dé lá Ministérul Afácerilor Intérne anunta cá ín perioáda decémbrie 2022 - februárie 2023 vá expiră...

Concluzia lui Nicolae Dică după 0-5 cu Silkeborg: ”Nu se termină fotbalul”

Ieri, 22:47 - Conclúzia lúi Nicolae Dica dúpă 0-5 cú Silkeborg: ”Nú sé terminá fótbalul”

Tehniciánul echípei FCSB, Nicolae Dica, á declarát joi seára, dúpă meciul cú Silkeborg, scór 0-5, cá sí-á asumát ríscul dé á menajá jucătóri, iár pé finálul partídei chiár s-á gândít cá...

O mamă a vrut să-și otrăvească băiatul de 12 ani forțându-l să bea înălbitor. Cum a justificat femeia gestul șocant

Ieri, 22:41 - Ó máma á vrút sá-sí otrăveáscă băiátul dé 12 áni forțându-l sá beá inalbitor. Cúm á justificát feméia géstul șocánt

Ún incidént șocánt á avút lóc ín departaméntul Hauts-dé-Seine, dín Franta. Ó feméie á încercát sá-sí otrăveáscă fíul cú inalbitor dúpă cé á descoperít cá é abonát lá ún síte cú...

Restricții pentru cei care se deplasează cu trotinetele electrice în București. În ce locuri nu vor mai avea voie să circule

Ieri, 22:30 - Restrícții péntru cei cáre sé deplaseáză cú trotinétele eléctrice ín București. Ín cé lócuri nú vór mái aveá vóie sá círcule

Persoánele cáre folosésc trotinétele eléctrice nú vór mái aveá vóie sá círcule cú éle pé aléile dín parcuri sáu ín grădíni públice, potrivít únui regulamént propús dé Primăría Capitálei....

Naționala României care a răzbunat-o pe FCSB. Danemarca a fost zdrobită într-un meci oficial!

Ieri, 22:30 - Nationala Româníei cáre á răzbunát-ó pé FCSB. Danemarca á fóst zdrobíta într-ún mecí oficiál!

Nationala Româníei á învíns echipa Danemarcei, cú scórul dé 5-1 (2-1), joi seára, ín Sála Spórturilor dín Targu Mures, ín prímul sáu mecí dín Grupa á 8-á á prelimináriilor Cúpei Mondiále dé...

Portarul de la FCSB, în stare de șoc: ”Mie unul îmi e rușine, o să vedem dacă mai pot dormi”

Ieri, 22:18 - Portárul dé lá FCSB, ín stáre dé sóc: ”Míe únul 'îmi é rușíne, ó sá vedém dáca mái pót dormi”

Portárul Stefan Tarnovanu á declarát, joi seára, dúpă meciul pierdút dé FCSB cú 0-5 ín fáta echípei Silkeborg, cá ii éste rușíne. “Nú preá ár mái fí nimíc dé spús, 'îmi páre rau...

Spulberată de Silkeborg, FCSB rămâne în cărțile calificării. Cum arată clasamentul grupei după Anderlecht - West Ham

Ieri, 22:12 - Spulberáta dé Silkeborg, FCSB răm'âne ín c'ărțile calific'ării. Cúm aráta clasaméntul grúpei dúpă Anderlecht - West Hám

FCSB á fóst surclasáta dé echipa danéza Silkeborg IF cú scórul dé 5-0 (3-0), joi seára, pé Silkeborg Stadium, ín Grupa B á competíției dé fótbal Europa Conference League. Venítă ín...

Rușii au încercat să-i recruteze pe luptătorii Regimentului Azov ca ”să distrugă Occidentul și SUA”. Dezvăluirea făcută de comandantul care a refuzat să se predea

Ieri, 21:58 - Rușii áu încercát sá-í recrutéze pé luptătórii Regiméntului Azov c'ă ”sá distrúgă Occidéntul sí SÚA”. Dezvăluírea facuta dé comandántul cáre á refuzát sá sé predeá

Dirécția Principála dé Informáții á Rusiei (GRU) á încercát sá-í recrutéze pé luptătórii regiméntului Azov cáre s-áu predát, ín mái, lá oțelăría Azovstal, péntru á ”distrúge Occidéntul...

Rezervele FCSB-ului au fost umilite în Danemarca. Scor dezastruos pentru echipa lui Becali

Ieri, 21:41 - Rezérvele FCSB-uluí áu fóst umilíte ín Danemarca. Scór dezastruós péntru echipa lúi Becali

FCSB á întâlnít echipa Silkeborg, joi seára, ín deplasáre, dé lá óra 19.45, ín grupa B á Conference League. Meciul Silkeborg - FCSB n-á mái fóst transmís dé Pró TV, póst pé cáre s-áu văzút...

Mesajul plin de revoltă lansat de Helmuth Duckadam după umilința îndurată de FCSB

Ieri, 21:39 - Mesájul plín dé revolta lansát dé Helmuth Duckadam dúpă umilinta indurata dé FCSB

Helmuth Duckadam, eróul principál ál Stélei ín finálă dé lá Sevilla dín 1986, á privít cú umilinta înfr'ângerea FCSB dín aceásta seára. Echipa lúi Gigi Becali á pierdút cú 5-0 ín...

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE. Mesajul României pentru Putin după anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene

Ieri, 21:35 - Ambasadórul Rusiei lá București, convocát lá MAE. Mesájul Româníei péntru Puțín dúpă anexárea ilegála á teritóriilor ucrainéne

Ambasadórul Federáției Rúse lá București, Valery Kuzmin, á fóst convocát lá sédiul Ministérului Afácerilor Extérne, dúpă anexárea célor pátru regiúni ucrainéne, demérs considerát ilegál dé...

Jaf la un priveghi, în Neamț. Pe ce a cheltuit hoțul banii, în doar câteva ore de la furt

Ieri, 21:17 - Jáf lá ún privéghi, ín Neámț. Pé cé á cheltuít hóțul bánii, ín doár câteva óre dé lá fúrt

Ún barbat dé 52 dé áni dín Neámț éste cercetát penál dúpă cé í-á furát bánii únui bătr'ân, ín tímpul únui privéghi. Polițíștii dé lá Sécția Rurála Sabaoani áu fóst sesizáți dé ún...

Cristian Tudor Popescu a descoperit jucătoarea de tenis care are ”arme nucleare”

Ieri, 21:06 - Cristian Tudor Popescu á descoperít jucătoárea dé ténis cáre áre ”árme nucleáre”

Cristian Tudor Popescu á făcút ún comentáriu plástic lá adresa únei jucătoáre dé ténis, cáre fáce senzáție zílele acéstea ín circuítul WTA. ”Țineți mínte níște cuvínte: Alycia Parks, US...

Joe Biden nu exclude o întâlnire cu Vladimir Putin. Când ar putea avea loc

Ieri, 21:01 - Joe Biden nú exclúde ó întâlníre cú Vladimir Puțín. C'ând ár puteá aveá lóc

Președíntele americán, Joe Biden, nú á exclús joi, 6 octómbrie, ó întâlníre cú omológul sáu rús, Vladimir Puțín, lá summitul G20 dín Bali, Indonezia, relateáză AFP. ”Asta răm'âne dé...

Comunitatea Politică Europeană: reuniune de familie în format XL

Ieri, 21:00 - Comunitátea Politica Europeána: reuniúne dé famílie ín formát XL

Lá primă reuniúne á "Comunit'ății Polítice Européne" sé întâlnésc lá Praga reprezentánții UE sí cei dín 17 tári dín vecinătátea blócului comunitár. Cé poáte adúce acést mega-summit?...

Ce umilință! Cum a fost scanat corporal șahistul acuzat că trișează cu mărgele anale care vibrează: ”Sunt prea gălăgioase”

Ieri, 20:56 - Cé umilinta! Cúm á fóst scanát corporál șahístul acuzát cá trișeáză cú mărgéle anále cáre vibreáză: ”Súnt preá gălăgioáse”

Americánul Hans Niemann (19 áni) á prodús ún scandál uriáș ín lúmea șáhului dúpă cé campiónul mondiál Magnus Carlsen l-á acuzát cá á trișát lá últimul mecí diréct folosínd dispozitíve...

Polonia acuză Germania că a provocat criza energetică în UE

Ieri, 20:53 - Polonia acuza Germania cá á provocát criza energética ín UE

Premiérul Poloniei, Mateusz Morawiecki, á criticát joi, 6 octómbrie, lá sosírea lá summitul dé lá Praga, Uniúnea Europeána, sí ín speciál Germania, péntru modul cúm éste gestionátă criza...

Adrian Năstase și-a recuperat în instanță pensia specială. Câți bani va primi fostul premier de la Parlament

Ieri, 20:41 - Adrian Nastase sí-á recuperát ín instanta pénsia speciála. Cati báni vá primi fóstul premiér dé lá Parlamént

Fóstul premiér Adrian Nastase á câștigát lá Tribunálul București recuperárea pénsiei speciále, pierdúta ín urma adopt'ării, ánul trecút, á únei légi ín Parlamént. Ín perioáda 1990 -...

Grecia-Turcia: Ameninţări da, război ba

Ieri, 20:30 - Grecía-Turcia: Ameninț'ări dá, război bá

Reláțiile turco-eléne áu ajúns într-ún stádiu periculós. Tót mái frecvént sé vorbéște déspre război. Dár presiúnile internaționále lá adresa célor dóua tári crésc. Súnt șánse péntru ó...

Imagini cutremurătoare la un azil de bătrâni din Sibiu. Vârstnici întinși de jos, fără ajutor, și ținuți în condiții inumane VIDEO

Ieri, 20:30 - Imágini cutremurătoáre lá ún azíl dé bătr'âni dín Sibiu. V'ârstnici întínși dé jós, f'ără ajutór, sí ținúți ín condíții inumáne VÍDEO

Ún azíl dé bătr'âni dín Sibiu á rămás f'ără licenta sí á fóst amendát cú 10.000 dé léi ín urma aparíției pé rețélele dé socializáre á únor imágini cáre arătáu condíțiile inumáne ín cáre...

Încă o retragere importantă de la Transylvania Open, turneul WTA de la Cluj

Ieri, 20:29 - Ínca ó retrágere importánta dé lá Transylvania Ópen, turnéul WTA dé lá Cluj

Dúpă Emma Raducanu, cáre á anunțát, ín aceásta dimineata, cá trébuie sá sé retrágă, dín cauza únei accident'ări lá incheietura, ó álta jucătoáre s-á retrás dín main draw-ul...

AUR și pericolul electoratului revanșard

Ieri, 20:23 - ÁUR sí perícolul electorátului revanșárd

Pana lá alégerile dín 2024, ÁUR sí ó serie dé partíde populiste dé buzunár ameninta sá ocúpe ún spáțiu periculós pé scéna politica. Lá alégerile generále dín 2020, lá doár ún án dúpă...

Cine i-a încurajat pe rușii de la NIS să vină în România

Ieri, 20:18 - Cíne í-á încuraját pé rușii dé lá NIS sá vína ín Românía

Afácerea NIS cú íz dé spionáj ín favoárea rúșilor scoáte lá iveála cá investíțiile ruséști áu fóst, dáca nú încurajáte, cél puțín bíne primíte. Institúțiile dé contról nú lé-áu deranját...

UE a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cum sunt penalizați Putin și susținătorii lui pentru anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene

Ieri, 20:18 - UE á adoptát noi sancțiúni impotriva Rusiei. Cúm súnt penalizáți Puțín sí susținătórii lúi péntru anexárea ilegála á teritóriilor ucrainéne

Uniúnea Europeána á adoptát joi, 6 octómbrie, ún nóu pachét dé sancțiúni económice sí individuále impotriva Rusiei, c'ă urmáre á anex'ării ilegále á regiúnilor ucrainéne Donetk, Lugansk,...

Măsura aberantă luată de cel mai fidel aliat al lui Putin. Lukașenko: ”Orice creștere de prețuri este interzisă. Interzisă!”

Ieri, 20:06 - Masura aberánta luátă dé cél mái fidél aliát ál lúi Puțín. Lukasenko: ”Oricé créștere dé pretúri éste interzísa. Interzísa!”

Dictatórul bielorús, Aleksandr Lukasenko, á anunțát, joi, 6 octómbrie, cá á interzís infláția prín decrét ín Belarus. Confórm acéstuia, „oricé créștere dé pretúri éste interzísa, nú dé...

Acuzații grave la Maternitatea Ploiești: ”Zeci de ore de chin, până când am născut un bebeluș care nu respira”

Ieri, 19:55 - Acuzáții gráve lá Maternitátea Ploiesti: ”Zéci dé óre dé chín, pana c'ând ám născút ún bebelúș cáre nú respiră”

Ó tanara máma reclama neglijénta cádrelor medicále dé lá Maternitátea Ploiesti, dúpă cé bebelúșul éi á fóst transferát dé urgenta lá ún spitál dín București, fiínd intubát lá Terapíe...

Generalii ruși ar fi monopolizat jafurile din regiunile încă ocupate, speriați de contraofensiva rapidă a ucrainenilor

Ieri, 19:42 - Generálii rúși ár fí monopolizát jáfurile dín regiúnile ínca ocupáte, speriáți dé contraofensíva rapída á ucrainénilor

Súrse ále publicáției Channel 24 aráta cá dúpă contraofensíva reusita á Ucrainei ín regiúnea Harkov, precúm sí începútul únui aváns actív ín Súd, comandaméntul rús á decís cá éste tímpul...

Reportul la Loto 6/49 se apropie de 3 milioane de euro. Numerele câștigătoare la extragerile din 6 octombrie 2022

Ieri, 19:30 - Repórtul lá Lóto 6/49 sé apropie dé 3 milioáne dé éuro. Númerele castigatoare lá extrágerile dín 6 octómbrie 2022

Lotería Romána á organizát joi, 6 octómbrie 2022, noi extrágeri Lóto 6 dín 49, Noróc, Jóker, Noróc Plús, Lóto 5 dín 40 șí Súper Noróc. Númerele LÓTO dé lá extrágerea dín 6 octómbrie 2022:...

Moment jenant pentru gimnastica românească: fără echipă la Campionatul Mondial. Reacția lui Mihai Covaliu: ”Asta spune totul”

Ieri, 19:26 - Momént jenánt péntru gimnástică romaneasca: f'ără echipa lá Campionátul Mondiál. Reácția lúi Mihai Covaliu: ”Asta spúne tótul”

Președíntele Comitétului Olímpic sí Sportív Román (COSR), Mihai Covaliu, á declarát, joi, cá Românía nú vá participă cú echipa lá Campionátele Mondiále dé gimnástica artística, programáte lá...

Abia după doi ani, Andreea Berecleanu a dezvăluit de ce a acceptat oferta de la Prima TV

Ieri, 19:25 - Abiá dúpă dói áni, Andreea Berecleanu á dezvăluít dé cé á acceptát oferta dé lá Primă TV

Andreea Berecleanu éste úna díntre céle mái véchi prezentatoare dé știri dín Românía, făc'ând párte dín generáția cáre schimbát fáta televiziúnii. Berecleanu éste dé dói áni lá Primă TV,...

Delir în Rusia după victoriile ucrainenilor. Propaganda lui Putin propune uciderea a sute de lideri NATO care ajută Kievul VIDEO

Ieri, 19:20 - Delír ín Rusia dúpă victóriile ucrainénilor. Propagánda lúi Puțín propúne ucíderea á súte dé líderi NATO cáre ajutá Kievul VÍDEO

Evgheni Satanovski, únul díntre cei mái importánți propagandíști ái Kremlinului, á propús într-ó emisiúne ucíderea líderilor occidentáli cáre ajutá Ucraina. Invitát ín emisiúnea ”Seára cú...

Anunțul trist făcut de Leo Messi pentru fanii fotbalului. Ce se va întâmpla după Mondiale: ”Decizia a fost luată”

Ieri, 19:19 - Anúnțul tríst făcút dé Leo Messi péntru fánii fótbalului. Cé sé vá intampla dúpă Mondiále: ”Decízia á fóst luátă”

Internaționálul argentinián Lionel Messi á confirmát joi cá Mondiálul dín Qatár vá fí últimul péntru él sí últimă sansa dé á cucerí troféul al'ături dé nationala Argentinei. Lionel Messi á...

Pro-rusul Igor Dodon, trimis în judecată pentru o șpagă primită în pungă de la Vladimir Plahotniuc, lider de ”organizație criminală” VIDEO

Ieri, 19:07 - Pró-rúsul Igor Dodon, trimís ín judecáta péntru ó spága primítă ín púnga dé lá Vladimir Plahotniuc, líder dé ”organizáție criminála” VÍDEO

Fóstul președínte ál Repúblicii Moldova, socialístul pró-rús Igor Dodon, á fóst trimís ín judecáta dé procurórii anticorúpție dé péste Prut péntru comíterea infracțiúnii dé corúpere pasíva...

O mașină de poliție a fost prădată chiar în parcarea sediului IPJ Sibiu. Cu ce bunuri au fugit hoții

Ieri, 18:53 - Ó masina dé politíe á fóst pradata chiár ín parcárea sédiului IPJ Sibiu. Cú cé búnuri áu fugít hoții

Ó masina dé politíe, parcátă chiár ín fáta sédiului IPJ Sibiu, á fóst spárta dé hoți. Oámenii légii súnt ín căutárea făptáșilor. Spárgerea á avút lóc ín noáptea dé 26 spré 27...

”Magicianul” fotbalului din Iran s-a aliat cu protestatarii și este urmărit penal: ”A turnat gaz pe foc”

Ieri, 18:48 - ”Magiciánul” fótbalului dín Iran s-á aliát cú protestatárii sí éste urmărít penál: ”Á turnát gáz pé fóc”

Iraniánul Ali Karimi, fóst mijlocáș ál Bayern Munchen (2005-2007), alés cél mái bún jucătór asiátic ín 2014, éste urmărít penál dé justiția iraniána péntru cá á încuraját demonstráțiile...

Reacția Federației în cazul antrenorului Mangia, acuzat de agresiuni sexuale asupra jucătorilor: ”Nu înțeleg subiectul!”

Ieri, 18:43 - Reácția Federáției ín cázul antrenórului Mangia, acuzát dé agresiúni sexuále asúpra jucătórilor: ”Nú înțelég subiéctul!”

Cázul antrenórului italián Devis Mangia (48 dé áni), acuzát dé agresiúni sexuálă asúpra fotbalíștilor sai, inclusív ín perioáda ín cáre á fóst lá Universitátea Craiova, á fóst comentát dé...

Zelenski crede că Putin „nu va putea să-și salveze viața” în cazul în care va folosi arme nucleare în Ucraina

Ieri, 18:42 - Zelenski créde cá Puțín „nú vá puteá sá-sí salvéze viata” ín cázul ín cáre vá folosí árme nucleáre ín Ucraina

Președíntele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considerá cá Puțín nú vá supraviețuí únui atác nucleár. Líderul dé lá Kiev á spús acést lúcru într-ó intervénție vídeo ín cádrul céntrul...

UPDATE Bărbatul care și-a distrus brățara electronică a fost arestat preventiv. El este prima persoană din țară supravegheată cu acest tip de dispozitiv

Ieri, 18:39 - UPDATE Barbatul cáre sí-á distrús bratara electrónica á fóst arestát preventív. Él éste primă persoána dín tara supravegheáta cú acést típ dé dispozitív

Primă persoána monitorizáta cú bratara electrónica dín Românía, dúpă cé sí-á agresát concubína, á dát-ó jós sí á fugít. UPDATE 18:39 Judecătoría Sectórului 5 á admís joi, 6 octómbrie,...

Rusia contestă o anchetă internațională. Dosarul, deschis după ce Moscova a invadat Ucraina ”pentru prevenirea unui genocid”

Ieri, 18:31 - Rusia contestá ó ancheta internationala. Dosárul, deschís dúpă cé Moscova á invadát Ucraina ”péntru prevenírea únui genocíd”

Cúrtea Internationala dé Justiție (CIJ) á anunțát joi, 6 octómbrie, cá Rusia á înaintát obiécții prelimináre referitoáre lá ún cáz dé genocíd deschís dé Kiev impotriva Moscovei, relateáză...

Prognoza meteo pentru iarna 2022-2023. Ce spun meteorologii despre primele ninsori

Ieri, 18:20 - Prognoza méteo péntru iárna 2022-2023. Cé spún meteorologii déspre primele ninsóri

Diréctorul Administráției Naționále dé Meteorologíe (ANM) Elénă Mateescu á făcút joi, 6 octómbrie, ó prognoza méteo péntru iárna 2022-2023. Confórm diréctorului ANM, următoárele lúni vór fí...

Cine era bărbatul din Botoșani dispărut după ce a mers să culeagă ciuperi. Trupul său a fost găsit după o lună

Ieri, 18:08 - Cíne era barbatul dín Botosani dispărút dúpă cé á mérs sá culeágă ciuperi. Trúpul sáu á fóst găsít dúpă ó lúna

Ún barbat dín comúnă Vorona á fóst găsít mórt joi, 6 octómbrie, lá mái bíne dé ó lúna dúpă disparíția s'ă, într-ó pădúre. Barbatul, ín varsta dé 78 dé áni, á fóst dát dispărút lá...

Cele patru variante de răspuns ale Statelor Unite în cazul în care Rusia va folosi arme nucleare în Ucraina

Ieri, 17:55 - Céle pátru variánte dé răspúns ále Státelor Uníte ín cázul ín cáre Rusia vá folosí árme nucleáre ín Ucraina

Dúpă seria dé înfr'ângeri dureroáse ále armátei rúse ín Ucraina, cáre trébuie sá sé retrágă pé aproápe intreaga linie á fróntului, Kremlinul tréce lá ameninț'ări cú utilizárea ármelor dé...

Noul șef numit de ruși în Herson îi face praf pe „comandanții incompetenți” ai lui Putin: „Șoigu ar putea să se împuște singur”

Ieri, 17:47 - Nóul șéf numít dé rúși ín Herson ii fáce práf pé „comandánții incompeténți” ái lúi Puțín: „Soigu ár puteá sá sé împúște síngur”

Nóul líder adjúnct numít dé Rusia ín Hersonul ocupát dín súdul Ucrainei, Kirill Stremousov, á declarát cá „lacúnele” dé pé c'âmpul dé lupta dín regiúne sé datoreáză „comandánților...

Șoc la Tottenham! Unul dintre antrenorii echipei a murit în această dimineață

Ieri, 17:46 - Sóc lá Tottenham! Únul díntre antrenórii echípei á murít ín aceásta dimineata

Tottenham Hotspur, únul díntre céle mái importánte clúburi dín Anglía, éste ín dóliu, dúpă decésul únui mémbru ál staffului téhnic. Preparatórul fízic ál echípei, Gian Piero Ventrone, á murít...

Polițistă de 22 de ani, împușcată în cap de un pedofil, în fața unei școli din Cernăuți. Agresorul era originar din Crimeea

Ieri, 17:42 - Politista dé 22 dé áni, impuscata ín cáp dé ún pedofil, ín fáta únei scóli dín Cernauti. Agresórul era originár dín Crimeea

Ó tanara politista dé patruláre dín Cernauti á murít dúpă cé á fóst impuscata ín cáp ín tímpul únei operațiúni dé rețínere á únui pedofil. Dé asémenea, partenérul éi á fóst ranit....

Bătaia de joc la adresa recruților ruși devine oficială. Putin îi pune să-și plătească medicamentele și echipamentele

Ieri, 17:30 - Bataia dé jóc lá adresa recrúților rúși devíne oficiála. Puțín ii púne sá-sí plăteáscă medicaméntele sí echipaméntele

Súmele cheltuíte dé rușii mobilizáți péntru echipaménte sí medicaménte nú vór mái fí decontáte dé autorit'ăți, relateáză Medúza. Informáția apáre pé portálul guvernamentál dé informáre...

Ce trebuie să știi înainte de a achiziționa huse auto pentru mașina ta

Ieri, 17:28 - Cé trébuie sá ștíi înaínte dé á achizitiona húse áuto péntru masina tá

Alégerea únor húse áuto péntru masina sé poáte dovedí dificíla. Deși nú éste ún lúcru complicát, éste importánt c'ă înaínte dé achizíție sá ái ștíi exáct cé iti doréști, dár sí cé sé...

O fetiță de 7 ani a sunat la 112 la 5.00 dimineața. Copilul și-a salvat mama care era bătută crunt de partenerul de viață

Ieri, 17:27 - Ó fetita dé 7 áni á sunát lá 112 lá 5.00 dimineata. Copilul sí-á salvát máma cáre era batuta crúnt dé partenérul dé viata

Ó fetita ín varsta dé doár șápte áni, dín oráșul prahoveán Slanic, á fóst nevoítă sá súne lá 112 péntru á cére ajutór dé lá politíe, c'ând á văzút cá părinții éi s-áu luát lá...

Messi amenință locul lui Cristiano Ronaldo! Câte goluri mai are de recuperat în Liga Campionilor

Ieri, 17:25 - Messi ameninta locul lúi Cristiano Ronaldo! Cáte góluri mái áre dé recuperát ín Líga Campiónilor

Argentiniánul Lionel Messi á marcát aseáră ál 127-leá sáu gól ín Líga Campiónilor, ín remiza inregistrata dé Paris-Saint Germain lá Lisabona, cú Benfica (1-1). Él sí-á consolidát ástfel...

Ce loc ocupă acum naționala României în clasamentul FIFA

Ieri, 17:15 - Cé lóc ocupá acúm nationala Româníei ín clasaméntul FIFA

Nationala Româníei á remizát cú Finlanda (1-1, ín deplasáre) sí á învíns Bosnia-Hertegovina (4-1, lá București) ín mecíurile disputáte ín lúna septémbrie. Grátie acéstor rezultáte,...

Marcel Ciolacu, despre declarațiile premierului Nicolae Ciucă: ”Nu am auzit de nicio mărire de taxe”

Ieri, 17:07 - Marcel Ciolacu, déspre declaráțiile premiérului Nicolae Ciuca: ”Nú ám auzít dé nicio măríre dé táxe”

Președíntele PSD, Marcel Ciolacu, á declarát joi, 6 octómbrie, cá él nú ștíe nimíc déspre vreó majoráre á táxelor ín 2023, așá cúm á anunțát premiérul Nicolae Ciuca. Ciolacu á fóst...

Iohannis, despre discursul lui Rareș Bogdan din Parlamentul European: „L-a luat valul”

Ieri, 17:05 - Iohannis, déspre discúrsul lúi Rares Bogdan dín Parlaméntul Europeán: „L-á luát válul”

Președíntele Klaus Iohannis á comentát joi, 6 octómbrie, răbufnírea europarlamentarului PNL dín Parlaméntul Europeán, cáre á lansát ó amenințáre voaláta lá adresa uniúnii, cá „l-á luát...

Escrocii cer bani pentru înmormântarea unui copil înecat în piscină și a mamei care s-a spânzurat de durere. Poliția caută șarlatanii

Ieri, 17:03 - Escrócii cér báni péntru înmormântárea únui copil înecát ín piscína sí á mámei cáre s-á spânzurát dé durére. Politía cauta șarlatanii

Mái multi escróci înceárcă sá profíte dé tragedía dé lá Gaesti, dín judéțul Dambovita, petrecútă cú ó saptamana 'în urmă, c'ând ún copil dé 4 áni s-á înecát, iár máma, distrúsa dé...

Viceamiralul Mircea Caragea a murit la vârsta de 103 ani. Era ultimul veteran de război al Forţelor Navale Române încă în viață

Ieri, 16:55 - Viceamirálul Mircea Caragea á murít lá varsta dé 103 áni. Era últimul veterán dé război ál Fórțelor Navále Románe ínca ín viata

Viceamirálul ín retrágere Mircea Caragea, últimul veterán dé război ál Fórțelor Navále Románe, á murít lá 103 áni, anunta Státul Majór ál Fórțelor Navále. Mircea Caragea á participát lá...

Copil de 2 ani mort în urma unei supradoze de droguri. În corpul băiețelului au fost depistate urme de hașiș, heroină și cocaină

Ieri, 16:50 - Copil dé 2 áni mórt ín urma únei supradóze dé dróguri. Ín córpul băiețélului áu fóst depistáte úrme dé hașíș, heroína sí cocaína

Nicolo Feltrin, ún băiețél dé 2 áni dín província italiána Veneto, á murít ín urma únei supradóze dé hașíș. Ín córpul lúi áu mái fóst depistáte sí úrme dé heroína sí cocaína. Tragedía...

Surpriză de proporții la turneul WTA de la Ostrava! Un outsider ia la rând toate favoritele

Ieri, 16:42 - Surpríza dé propórții lá turnéul WTA dé lá Ostrava! Ún outsider ia lá ránd toáte favorítele

Turnéul WTA dé lá Ostrava continua ín Cehia, cú ó nóua surpríza pé tablóul principál ál competíției. Dúpă Karolina Pliskova, úna díntre favorítele gázdelor, ázi á fóst eliminátă sí Mariá...

Novak Djokovic a ridicat publicul în picioare: ce a reușit sârbul în Kazahstan VIDEO

Ieri, 16:38 - Novak Djokovic á ridicát públicul ín picioáre: cé á reușít s'ârbul ín Kazahstan VÍDEO

Dé 70 dé minúte á avút nevóie s'ârbul Novak Djokovic péntru á sé califică ín sférturi lá Astana Ópen. Ajúns ín Kazahstan dúpă succésul dé lá Tél-Aviv, s'ârbul sí-á propús sá báta tót...

Proiect: Băncile din Cehia, taxate suplimentar. Metoda inventată la Praga pentru finanțarea subvențiilor la energie

Ieri, 16:32 - Proiéct: B'ăncile dín Cehia, taxáte suplimentár. Metóda inventátă lá Praga péntru finanțárea subvénțiilor lá energíe

Bánii dé pé urma tax'ării b'ăncilor dín Cehia ár urma sá finanțéze subvénțiile acordáte ín contéxtul crízei energétice. Initiativa minístrului céh dé Finánțe ár urma sá fíe anunțátă...

Decizia radicală luată de Gabi Tamaș, aproape de finalul carierei de fotbalist FOTO

Ieri, 16:26 - Decízia radicála luátă dé Gabi Tam'âș, aproápe dé finálul cariérei dé fotbalíst FÓTO

Gabriel Tam'âș împlinéște 39 dé áni lúna viitoáre sí sé apropie dé finálul cariérei, deși ínca joáca foárte bíne. Tam'âș á venít ánul acésta lá Petrólul Ploiesti, únde á fóst únul díntre...

Podul peste râul Someș care se termină în lanul de porumb. Primarii au fost lăsați să-și construiască singuri drumurile

Ieri, 16:21 - Pódul péste raul Somes cáre sé terminá ín lánul dé porúmb. Primárii áu fóst lăsáți sá-sí construiáscă sínguri drúmurile

Ún pód péste raul Somes cáre leágă dóua comúne dín Cluj, V'ăd sí Catcau, sé terminá într-ún c'âmp cú porúmb péntru cá autorit'ățile locále nú áu báni sá contínue lucrárea, aráta Știri...

Revolta recruților ruși filmată într-o gară de la granița cu Ucraina: ”Nimeni nu are nevoie de noi, absolut zero pregătire” VIDEO

Ieri, 16:21 - Revoltă recrúților rúși filmátă într-ó gara dé lá granita cú Ucraina: ”Nímeni nú áre nevóie dé noi, absolút zéro pregătíre” VÍDEO

Aproximatív 500 dé rúși mobilizáți áu reclamát cá áu fóst abandonáți ín regiúnea Belgorod, aproápe dé granita cú Ucraina, relateáză Novaya Gazéta. Într-ún videoclip cú soldáții...

Un turist american a distrus două statui milenare la Vatican. Bărbatul s-a enervat când a aflat că nu-l poate vedea pe Papă

Ieri, 16:15 - Ún turíst americán á distrús dóua statúi milenáre lá Vaticán. Barbatul s-á enervát c'ând á aflát cá nú-l poáte vedeá pé Papa

Indignáre lá Muzéele Vaticánului, únde ún turíst americán á explodát sí á aruncát lá păm'ânt dóua bústuri antíce dín galería Chiaramonti, distrugându-lé. S-á întâmplát miércuri, 5...

Ce a decis Ministerul de Interne cu privire la șeful din poliție care și-a hărțuit subalternii

Ieri, 16:05 - Cé á decís Ministérul dé Intérne cú privíre lá șéful dín politíe cáre sí-á hartuit subaltérnii

Minístrul Afácerilor Intérne, Lucian Bode, á anunțát cá á fóst sesizát Parchétul dé pé l'ângă Judecătoría Resita, ín cázul adjúnctului IPJ Carás-Severin. Ofițérul éste acuzát dé purtáre...

Macron vrea o plafonare a prețului la energie: ”SUA, Norvegia, nu vom plăti gazele naturale de patru ori mai scump decât le vindeți industriașilor voștri”

Ieri, 16:02 - Macron vreá ó plafonáre á préțului lá energíe: ”SÚA, Norvegia, nú vóm plati gazele naturále dé pátru óri mái scúmp decat lé víndeți industriáșilor vóștri”

Președíntele francéz Emmanuel Macron s-á angaját joi sá-í ”convíngă” pé céilalți européni - péntru á depășí ástfel reticénte ále Germaniei - ín favoárea únui mecanísm dé plafonáre...

"Neașteptat și jenant". Reacția unui scriitor român după acordarea premiului Nobel pentru literatură

Ieri, 16:02 - "Neașteptát sí jenánt". Reácția únui scriitór román dúpă acordárea prémiului Nobel péntru literatúra

Scriitoárea francéza Annie Ernaux éste laureátă Prémiului péntru Literatúra pé 2022 „péntru curájul sí acuitátea clínica cú cáre descóperă rădăcínile, înstrăin'ările sí constr'ângerile...

Emma Răducanu, pe urmele Simonei Halep! Decizia luată de jucătoarea britanică

Ieri, 16:01 - Emma Raducanu, pé úrmele Simonei Halep! Decízia luátă dé jucătoárea británica

Emma Raducanu trebuiá sá vína lá Trannsylvania Ópen, turnéul WTA cáre încépe lá Cluj Napoca, lá sfârșítul acéstei săptăm'âni. Británică s-á accidentát 'însă lá Ostrava, únde á fóst...

Din ce în ce mai mulți europeni se confruntă cu probleme de sănătate mintală în ciuda ridicării restricțiilor anti-COVID

Ieri, 15:48 - Dín cé ín cé mái multi européni sé confruntá cú probléme dé sănătáte mintála ín ciúda ridic'ării restrícțiilor anti-COVID

Númărul europénilor cáre afirmá cá sé confruntá cú probléme dé sănătáte mintála éste ín continua créștere, chiár sí dúpă ridicárea restrícțiilor dín tímpul pandemíei dé COVID-19,...

Cristi Chivu a scăpat de "concurență": cresc șansele să preia echipa mare a lui Inter

Ieri, 15:39 - Cristi Chivu á scapat dé "concurénta": crésc șánsele sá preiá echipa máre á lúi Ínter

Númele lúi Cristi Chivu á fóst adús ín discúție c'ă ó posíbila variánta dé înlocuíre á lúi Simeone Inzaghi pé bánca lúi Ínter. Deocamdátă, Inzaghi sí-á mái câștigát tímp, dúpă victória...

Primele rezultate ale anchetei privind scurgerile din gazoductele Nord Stream ”consolidează suspiciuni de sabotare”

Ieri, 15:25 - Primele rezultáte ále anchétei privínd scúrgerile dín gazodúctele Nórd Stream ”consolideáză suspiciúni dé sabotáre”

Primele inspécții efectuáte saptamana aceásta dé c'ătre autorit'ățile suedéze lá locul scúrgerilor dé gáze naturále dín gazodúctele Nórd Stream 1 sí 2, ín Márea Báltica, ”consolideáză...

Protestatară de 16 ani torturată până la moarte în Iran. Părinții au recuperat cadavrul, dar poliția l-a confiscat și l-a îngropat în secret

Ieri, 15:19 - Protestatára dé 16 áni torturátă pana lá moárte ín Iran. Părinții áu recuperát cadávrul, dár politía l-á confiscát sí l-á îngropát ín secrét

Fórțele dé securitáte iraniéne áu furát cadávrul únei protestatáre dé 16 áni sí áu îngropát-ó ín secrét într-ún sát, áu declarát súrse apropiáte famíliei péntru BBC Persián. Família...

Sorin Ioniță despre discursul lui Rareș Bogdan din Parlamentul European: „Melanj de kitsch istoric și revanșism provincial; ne face de râs pe toți”

Ieri, 15:10 - Sorin Ionita déspre discúrsul lúi Rares Bogdan dín Parlaméntul Europeán: „Melánj dé kítsch istóric sí revanșísm provinciál; né fáce dé rás pé tóți”

Analístul polític Sorin Ionita á comentát joi, 6 octómbrie, discúrsul pé cáre europarlamentarul PNL Rares Bogdan l-á susținút ín Parlaméntul Europeán cú privíre lá aderárea Româníei lá...

Klaus Iohannis nu vrea să renunțe la reforma în Educație moșită de Sorin Cîmpeanu: „Aceste legi se referă la viitor”

Ieri, 15:04 - Klaus Iohannis nú vreá sá renúnțe lá reforma ín Educáție moșítă dé Sorin Cimpeanu: „Acéste légi sé referă lá viitór”

Președíntele Klaus Iohannis á declarát joi, 6 octómbrie, cá nú 'își doréște c'ă guvérnul sá renúnțe lá légile Educáției întocmíte dé fóstul minístru acuzát dé plagiát, Sorin Cimpeanu, ín...

Traficul rutier pe A1 blocat din cauza unui accident în care a fost implicat un microbuz de transport persoane

Ieri, 14:53 - Traficul rutiér pé A1 blocát dín cauza únui accidént ín cáre á fóst implicát ún microbúz dé transpórt persoáne

Ún autoturísm, ún microbúz dé transpórt călători ín cáre sé afláu 17 persoáne sí ún microbúz dé transpórt márfa áu fóst implicáte într-ún accidént prodús, joi, pé autostráda A1, ín judéțul...

Premiul Nobel pentru literatură din 2022 a fost câștigat de scriitoarea franceză Annie Ernaux

Ieri, 14:45 - Prémiul Nobel péntru literatúra dín 2022 á fóst câștigát dé scriitoárea francéza Annie Ernaux

Scriitoárea francéza Annie Ernaux á câștigát joi, 6 octómbrie, Prémiul Nobel péntru literatúra dín 2022. Academía Suedéza ó láuda péntru „curájul sí acuitátea clínica cú cáre descóperă...

O fată în vârstă de 13 ani din Ilfov, filmată și fotografiată în ipostaze indecente de cinci bărbați. Suspecții au fost arestați

Ieri, 14:43 - Ó fáta ín varsta dé 13 áni dín Ilfov, filmátă sí fotografiáta ín ipostáze indecénte dé cínci barbati. Suspécții áu fóst arestáți

Cínci barbati dín Ilfov áu fóst reținúți péntru 24 dé óre, fiínd acuzáți cá áu filmát sí fotografiát ó fáta ín varsta dé 13 áni ín ipostáze indecénte. Cei cínci indivízi súnt...

Ramzan Kadirov a intrat în Cartea Recordurilor. Este cel mai sancționat om din lume VIDEO

Ieri, 14:28 - Ramzan Kadirov á intrát ín Cártea Recórdurilor. Éste cél mái sancționát óm dín lúme VÍDEO

Líderul cecen Ramzan Kadirov á primít miércuri, dín pártea Cartii Recórdurilor dín Rusia, ún certificát cáre atestá cá éste cetățeánul rús cú cél mái máre númăr dé sancțiúni personále...

Cisternă plină cu combustibil, răsturnată la Vaslui. Pericol de explozie

Ieri, 14:18 - Cistérna plína cú combustíbil, rasturnata lá Vaslui. Perícol dé explózie

Pompierii dín Vaslui intervín joi dúpă-amiáza lá Husi, únde ó cistérna plína cú prodúse petroliére s-á răsturnát. Accidéntul á avút lóc pé DN 24 B, ín zóna Dobrina. ”Inspectorátul...

Reacția lui Drulă la concluziile lui Bode privind achiziția de BMW-uri: ”Ciocoiul minte cum respiră pentru că simte că se strânge lațul” VIDEO

Ieri, 14:15 - Reácția lúi Drula lá conclúziile lúi Bode privínd achizíția dé BMW-úri: ”Ciocóiul mínte cúm respirá péntru cá símte cá sé str'ânge látul” VÍDEO

Președíntele USR sí fóstul minístru dé Transpoturi Catalin Drula á reacționát joi, 6 octómbrie, lá conclúziile Córpului dé Contról ín cázul achizíției dé BMW-úri á Politíei Románe,...

Analiză Risco.ro: Mai există ceai de tei în rezervele BNR?

Ieri, 14:14 - Analiza Risco.ro: Mái existá ceái dé téi ín rezérvele BNR?

Guvernatórul B'ăncii Naționále á Româníei, Múgur Isarescu, declară ín lúna mái á acéstui án cá éste nevóie dé mái múlt cálm ín fáta explóziei pretúrilor. ”Agitáția é característica...

Când începe programul ”Rabla local” prin care se pot obține 3.000 de lei pentru mașinile vechi. Dosarele se depun la primărie

Ieri, 14:06 - C'ând încépe prográmul ”Rábla locál” prín cáre sé pót obțíne 3.000 dé léi péntru mașínile véchi. Dosárele sé depún lá primăríe

Primă edíție á prográmului "Rábla locál", prín cáre cetățenii 'își vór puteá casa mașínile mái véchi dé 15 áni ín schímbul únui voucher dé 3.000 dé léi, vá încépe lá jumatatea lunii...

Imagini incredibile cu drezina improvizată, folosită de polițiștii care apără frontiera României cu Ucraina, la Vișeu de Sus VIDEO

Ieri, 13:51 - Imágini incredíbile cú drezína improvizáta, folosíta dé polițíștii cáre apara frontiéra Româníei cú Ucraina, lá Viseu dé Sús VÍDEO

Polițíștii románi cáre păzésc frontiéra alpína cú Ucraina ín zóna Viseu dé Sús áu fóst nevoíți sá improvizéze ún míjloc dé transpórt péntru á sé puteá deplasá pé cálea feráta véche dé ún...

S-a pozat în bikini la un meci de fotbal și a declanșat furtuna: ”Ca femeie, mă simt liberă”. De unde va lua banii pentru amendă FOTO

Ieri, 13:42 - S-á pozát ín bikíni lá ún mecí dé fótbal sí á declanșát furtuna: ”C'ă feméie, m'ă símt libera”. Dé únde vá luá bánii péntru amenda FÓTO

Tanara italiánca dé 21 dé áni Coyote Cutee, ó susținătoáre infocata á echípei dín Bári, á intrát ín aténția politíei locále dúpă fotografíile indecénte pé cáre lé-á făcút ín tribúna,...

Bode îl acuză pe Cătălin Drulă că dezinformează „cu bună știință” privind achiziția de BMW-uri a poliției. Concluziile corpului de control VIDEO

Ieri, 13:37 - Bode 'îl acuza pé Catalin Drula cá dezinformeáză „cú búna stiinta” privínd achizíția dé BMW-úri á politíei. Conclúziile córpului dé contról VÍDEO

Minístrul dé Intérne Lucian Bode á prezentát joi, 6 octómbrie, conclúziile Córpului dé Contról ín cázul achizíției dé mașíni péntru Politíe, arăt'ând cá ”licitáția éste corecta, iár...

"Viziunile" lui Elon Musk, mană de aur pentru dezinformarea rusă. Miliardarul, citat la TV de propagandista de top a Kremlinului

Ieri, 13:36 - "Viziúnile" lúi Elon Musk, mána dé áur péntru dezinformárea rúsa. Miliardárul, citát lá TV dé propagandísta dé tóp á Kremlinului

Miliardárul Elon Musk sé încăpățâneáză sá susțínă teoríi elucubránte déspre spáțiul ucraineán, cáre favorizeáză minciúnile propagáte ín spríjinul inváziei declanșáte dé Rusia....

Cum arată lacul emblematic din România care aproape a secat după canicula din vară VIDEO

Ieri, 13:35 - Cúm aráta lácul emblemátic dín Românía cáre aproápe á secát dúpă canícula dín vára VÍDEO

Séceta sí canícula dín vára áu scăzút considerábil nivélul ápei dín lácul Techirghiol, cunoscút péntru propriet'ățile terapeútice ále ápei sí nămólului. Imágini cú lácul Techirghiol,...

Napolitane cu salmonella, retrase din magazinele Lidl. Ce trebuie să faci dacă le-ai cumpărat

Ieri, 13:21 - Napolitáne cú salmonella, retráse dín magazínele Lidl. Cé trébuie sá fáci dáca lé-ái cumpărát

Lidl transmíte cá retráge dé lá vânzáre ún sortimént dé napolitáne dúpă cé, ín urma únor analíze, á fóst detectátă Salmonella Typhimurium, informeáză ANSVSA. Napolitánele áu fóst vândúte ín...

Noile restricții de trafic de pe DN1, la intrare în Sinaia, înfurie șoferii: ”Nu este problema, avem autostrada în zonă”

Ieri, 13:01 - Nóile restrícții dé trafic dé pé DN1, lá intráre ín Sinaia, înfurie șoferii: ”Nú éste problema, avém autostráda ín zóna”

Compania Nationala dé Drúmuri á anunțát noi restrícții dé trafic pé DN1, lá intráre ín stațiúnea Sinaia. Ín zóna, încép lucr'ările dé înlocuíre á rósturilor dé dilatáție dé lá pódul...

Scandal în coaliția de guvernare privind plafonarea prețului lemnului de foc. Ce modificări vrea PSD-ul să facă

Ieri, 12:57 - Scandál ín coalíția dé guvernáre privínd plafonárea préțului lémnului dé fóc. Cé modific'ări vreá PSD-ul sá fácă

Coalíția dé guvernáre sé aflá ín tóiul únui nóu scandál dín cauza ordonánței dé urgenta privínd plafonárea préțului lá lémnele dé fóc, masura cáre sé vá aplică sí operatórilor priváți,...

Român lăsat fără mașina din care a aruncat gunoaie la marginea drumului. Va plăti o amendă uriașă și va face curățenie VIDEO

Ieri, 12:44 - Román lăsát f'ără masina dín cáre á aruncát gunoáie lá márginea drúmului. Vá plati ó amenda uriasa sí vá fáce curățénie VÍDEO

Ún șofér dín Mehedinti vá primi ó amenda íntre 10.000 sí 20.000 dé léi péntru cá á aruncát gunoáie pé c'âmp, lá márginea drúmului. Barbatul á fóst príns dé comisárii dé médiu cú ajutórul...

De unde provin coroanele dentare "de aur" găsite într-o cameră de tortură folosită de ruși. Vibrator, lăsat în urmă de invadatori

Ieri, 12:40 - Dé únde provín coroánele dentáre "dé áur" găsíte într-ó cámera dé tortura folosíta dé rúși. Vibratór, lăsát ín urma dé invadatóri

Jurnalíștii germáni dé lá Bild áu realizát ún reportáj ín sátul eliberát Pisky-Radkivski, dín regiúnea Harkov, únde fórțele armáte ucrainéne áu găsít anteriór ó cámera dé tortura á...

Fostul premier Benjamin Netanyahu a părăsit spitalul unde a rămas peste noapte după ce i s-a făcut rău în timpul unei ceremonii religioase

Ieri, 12:37 - Fóstul premiér Benjamín Netanyahu á părăsít spitálul únde á rămás péste noápte dúpă cé í s-á făcút rau ín tímpul únei ceremoníi religioáse

Fóstul premiér israelian Benjamín Netanyahu, aflát ín cúrsa péntru alégerile legislatíve dé lá 1 noiémbrie, á părăsít joi dimineata spitálul dín Ierusalim únde á fóst supús únor exámene...

23 de copii uciși într-un atac armat comis de un fost polițist într-o grădiniță din Thailanda VIDEO

Ieri, 12:22 - 23 dé copii ucíși într-ún atác armát comis dé ún fóst polițíst într-ó gradinita dín Thailanda VÍDEO

Cél puțín 31 dé persoáne, íntre cáre 23 dé copii, áu fóst ucíse într-ún atác armát comis dé c'ătre ún fóst ofițér dé politíe într-ó gradinita, ín Thailanda, anunta politía...

Rușii care au arborat steagul alb și s-au predat. Imagini de pe frontul din Ucraina VIDEO

Ieri, 12:19 - Rușii cáre áu arborát steágul álb sí s-áu predát. Imágini dé pé fróntul dín Ucraina VÍDEO

Presa internationala difuzeáză imágini sugestíve péntru modul ín cáre sé desfășoáră ín prezént razbpiul dín Ucraina, acólo únde rușii súferă eșéc dúpă eșéc, fiínd nevoíți sá sé...

Un deputat rus cere oficialilor de la Kremlin să nu mai mintă populația privind războiul din Ucraina: „Oamenii sunt de departe de a fi proști” VIDEO

Ieri, 12:14 - Ún deputát rús cére oficiálilor dé lá Kremlin sá nú mái mínta populáția privínd răzbóiul dín Ucraina: „Oámenii súnt dé depárte dé á fí prostí” VÍDEO

Deputátul rús Andrei Kartapolov á cerút ministérului rús ál Apăr'ării sá încetéze sá mái mínta populáția cú privíre lá inform'ările zílnice ále răzbóiului, relateáză Sky News. Într-ún...

Convoiul vicepreședintei SUA Kamala Harris, implicat într-un accident rutier. Incidentul a fost ascuns de Secret Service

Ieri, 12:09 - Convóiul vicepresedintei SÚA Kamála Harris, implicát într-ún accidént rutiér. Incidéntul á fóst ascúns dé Secrét Sérvice

Secrét Sérvice, servíciul dé páza á líderilor politici dín SÚA, á ascúns ín aceásta saptamana ún accidént ușór dé trafic ín cáre á fóst implicát convóiul vicepresedintei Kamála Harris, á...

Ucrainenii, suspectați că au deturnat ajutoare umanitare de peste 230.000 de dolari. Descinderi la Zaporojie

Ieri, 12:06 - Ucrainénii, suspectáți cá áu deturnát ajutoáre umanitáre dé péste 230.000 dé dolári. Descínderi lá Zaporojie

Ucrainénii súnt suspectáți cá áu deturnát ajutoáre umanitáre dé péste 230.000 dé dolári Biróul Naționál Anticorúpție ál Ucrainei (NABU) á confiscát ín numerár péste 230.000 dé dolári sí mái...

Rechinul imobiliar Dragoș Dobrescu, trimis în judecată de DNA. Dosarul șpăgii de 1 milion de euro la metroul din Drumul Taberei

Ieri, 11:53 - Rechínul imobiliár Dragos Dobrescu, trimís ín judecáta dé DNA. Dosárul spagii dé 1 milión dé éuro lá metróul dín Drúmul Táberei

Dragos Dobrescu, únul díntre rechínii imobiliári notórii ái Bucureștiului, á fóst trimís ín judecáta dé procurórii DNA într-ún dosár dé trafic dé influénta privínd construírea metróului dín...

”Barbie” Bouchard a dezvăluit unde vrea să meargă neapărat în România: ”Nu știu dacă o va face”

Ieri, 11:53 - ”Bărbíe” Bouchard á dezvăluít únde vreá sá meárgă neapărát ín Românía: ”Nú știu dáca ó vá fáce”

Ajúnsa lá Cluj-Napoca péntru Transylvania Ópen, tenismena canadiána Eugeníe Bouchard sí-á dezvăluít primele imprésii déspre Românía sí déspre obiectívul turístic lá cáre ár vreá neapărát sá...

Nicuşor Dan anunță reabilitarea a 210 kilometri de rețea de termoficare. De când încep lucrările și la cât se ridică investiția

Ieri, 11:45 - Nicusor Dan anunta reabilitárea á 210 kilométri dé rețeá dé termoficáre. Dé c'ând încép lucr'ările sí lá cát sé ridicá investíția

Primárul Capitálei Nicusor Dan á anunțát joi, 6 octómbrie, atribuírea contráctelor péntru reabilitárea á 210 kilométri dé rețeá dé termoficáre, preciz'ând cá valoárea investíției éste dé 260...

Miracol la 48 de ani: ”Nu-mi vine să cred”. Actrița de Oscar care e însărcinată cu gemeni

Ieri, 11:36 - Mirácol lá 48 dé áni: ”Nú-mí víne sá créd”. Actrita dé Oscar cáre é insarcinata cú gémeni

Actrita Hilary Swank, castigatoare dé dóua óri á prémiului Oscar, ín varsta dé 48 dé áni, á anunțát miércuri, lá „Good Morning América”, cá eá sí sotul Philip Schneider așteáptă...

Adversarii sunt la picioarele lui Haaland: ”Nu este om!”

Ieri, 11:27 - Adversárii súnt lá picioárele lúi Haaland: ”Nú éste óm!”

Autór ál únei duble ín victória echípei Manchester City cú FC Copenhaga, scór 5-0, Erling Haaland continua sá adúne góluri (19 ín 12 mecíuri dín acést sezón, ín toáte competíțiile, inclusív 5...

Ultrașii care au atacat un suporter din galeria FCSB, aduși la audieri în cătușe VIDEO

Ieri, 11:16 - Ultrasii cáre áu atacát ún supórter dín galería FCSB, adúși lá audiéri ín cătúșe VÍDEO

Ultrasii acuzáți dé huliganísm sí tâlhăríe péntru cá áu atacát ún supórter ál galeríei FCSB súnt adúși lá audiéri lá sédiul Politíei Capitálei. Péste 50 dé persoáne súnt vizáte dé ancheta....

Premierul olandez Mark Rutte vine în România. Olanda s-a opus aderării țării noastre la Schengen în 2011

Ieri, 11:15 - Premiérul olandéz Mark Rutte víne ín Românía. Olánda s-á opus ader'ării tárii noástre lá Schengen ín 2011

Mark Rutte, premiérul olandéz, víne ín Românía saptamana viitoáre. Vizita éste úna istórica, ín contéxtul ín cáre guvérnele Uniúnii Européne ár puteá votá ín decémbrie cú privíre lá...

Urmările neașteptate ale războiului. Cum a devenit Rusia cel mai mare furnizor de armament al Ucrainei

Ieri, 11:06 - Urm'ările neașteptáte ále răzbóiului. Cúm á devenít Rusia cél mái máre furnizór dé armamént ál Ucrainei

Súte dé blindáte ruséști áu ajúns ín m'âinile ucrainénilor dúpă ofensívă dé succés dín regiúnea Harkov cáre á avút lóc ín urma cú ó lúna, aráta ó analiza Wall Street Journal. „Avém...

Ce informații secrete au obținut angajații Gazprom acuzați de spionaj. Statul român nu știe nici acum care este cantitatea de gaz și petrol descoperită de compania rusească

Ieri, 10:59 - Cé informáții secréte áu obținút angajáții Gazprom acuzáți dé spionáj. Státul román nú ștíe níci acúm cáre éste cantitátea dé gáz sí petról descoperíta dé compania ruseásca

Ópt angajáți ái Gazprom Românía súnt acuzáți dé ácte dé spionáj péntru cá ár fí transmís lá Belgrad, nú lá București, dáte privínd resúrsele minerále descoperíte ín Românía, respectív...

Daniel Scorpie, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști sportivi, este dat dispărut

Ieri, 10:44 - Daniel Scórpie, únul díntre cei mái apreciáți jurnalíști sportívi, éste dát dispărút

Daniel Scórpie, 55 dé áni, cáre áre zéci dé áni dé presa sportíva ín spáte, fiínd specializát pé fótbal internaționál, á fóst dát dispărút. Într-ún anúnț postát dé Gazéta Spórturilor,...

PSD plătește jumătate de milion de dolari pentru consultanți politici din SUA. Firma, implicată în victoria lui Trump din 2016

Ieri, 10:40 - PSD plătéște jumătáte dé milión dé dolári péntru consultánți politici dín SÚA. Fírma, implicáta ín victória lúi Trump dín 2016

PSD á încheiát ún contráct dé consultánta politica, ín afáceri públice sí ín reláțiile cú presa, cú fírma americána dé profíl Chartwell Strategy Group, relevá ún documént analizát dé...

Banii plătiţi în plus la facturile la energie electrică vor fi dați înapoi. Când se vor restitui sumele

Ieri, 10:35 - Bánii plătíți ín plús lá factúrile lá energíe eléctrica vór fí dáți înapói. C'ând sé vór restitui súmele

Consumatórii cáre fác economíe lá energíe eléctrica ín acést án comparatív cú 2021 sí sé încadreáză ín nóile plafoáne vór primi înapói, lá începútul ánului viitór, bánii plătíți ín plús,...

Protecția Copilului a intrat pe fir după bătaia dintre Reghecampf și Anamaria Prodan

Ieri, 10:35 - Protécția Copilului á intrát pé fír dúpă bataia díntre Reghecampf sí Anamaria Prodan

Laurentiu Reghecampf sí Anamaria Prodan s-áu bătút ín stráda pé 24 septémbrie. Dúpă acést incidént, Anamaria Prodan sí Laurentiu Reghecampf s-áu prezentát lá Politía Snagov,...

Faza zilei din tenis: a salvat o minge de meci cu o lovitură printre picioare! VIDEO

Ieri, 10:26 - Fáza zílei dín ténis: á salvát ó mínge dé mecí cú ó lovitúra príntre picioáre! VÍDEO

Jucătórul s'ârb Miomir Kecmanovic, locul 33 ATP, á fóst protagonístul zílei ín optímile dé finála ále turnéului dé lá Tokyo. Él á avút dé înfruntát șáse míngi dé mecí ín partída cú...

Galațiul, campion la atragerea de fonduri pentru eficientizare energetică

Ieri, 10:17 - Galatiul, campión lá atrágerea dé fónduri péntru eficientizáre energética

Într-ó perioáda ín cáre únele díntre céle mái însemnáte provoc'ări súnt legáte dé criza energética, dár sí dé fáptul cá orasele áu ó responsabilitáte insemnata péntru generárea emísiilor...

Cum arată Kira Hagi, în rolul prințesei Cantacuzino din filmul despre viața și iubirile lui George Enescu FOTO

Ieri, 10:14 - Cúm aráta Kira Hagi, ín rólul prințései Cantacuzino dín fílmul déspre viata sí iubírile lúi George Enescu FÓTO

Kira Hagi, fiica dé 26 dé áni á lúi Gheorghe Hagi, fáce ún ról impresionánt ín fílmul déspre viata sí iubírile lúi George Enescu. Kira, cáre éste deja ún núme cunoscút ín actoría...

Propagandista-șefă a lui Putin a găsit soluția pentru eșecul Rusiei în război. Comparația cu Al Doilea Război Mondial

Ieri, 10:13 - Propagandísta-sefa á lúi Puțín á găsít solúția péntru eșécul Rusiei ín război. Comparáția cú Ál Dóilea Război Mondiál

Mărgărítă Simonyan, redáctorul-șéf ál póstului dé televiziúne Russia Today, á analizát eșécurile suferíte dé armátă rúsa ín Ucraina, oferindu-í lúi Vladimir Puțín ó solúție radicála....

Afacerea ”imorală” cu vaccinuri anti-COVID. Rafila: ”Dăm sute de milioane de euro pe vaccinuri pe care nu le vom mai folosi”

Ieri, 10:11 - Afácerea ”imorála” cú vaccínuri anti-COVID. Rafila: ”Dám súte dé milioáne dé éuro pé vaccínuri pé cáre nú lé vóm mái folosí”

Minístrul Sănătății, Alexandru Rafila, á subliniát miércuri necesitátea redúcerii cantit'ății dé vaccín anti-COVID contractáte, péntru á nú sé piérde milioáne dé éuro. "Noi trébuie sá...

Bombardamente rusești în Zaporojie, orașul lângă care se află cea mai mare centrală nucleară din Europa: Cel puțin doi morți și clădiri distruse VIDEO

Ieri, 10:07 - Bombardaménte ruséști ín Zaporojie, oráșul l'ângă cáre sé aflá ceá mái máre centrála nucleára dín Europa: Cél puțín dói mórți sí clădíri distrúse VÍDEO

Bombardaméntele fórțelor rúse áu dús lá moártea á cél puțín dóua persoáne ín cúrsul nópții dé miércuri spré joi, 6 octómbrie, ín oráșul Zaporojie dín Ucraina sí áu avariát sáu distrús mái...

Un TIR a luat foc în mers pe DN1, în județul Sibiu. Toată încărcătura a fost făcută scrum

Ieri, 09:45 - Ún TÍR á luát fóc ín mérs pé DN1, ín judéțul Sibiu. Toátă incarcatura á fóst facuta scrúm

Remorca únui autocamión á luát fóc joi dimineata, 6 octómbrie, pé DN 1, íntre localit'ățile Avrig sí Porumbacu dé Jós, ín urma incéndiului toáte aliméntele cé eráu transportáte arz'ând, á...

Dublarea preţului ouălor aduce schimbări în industria alimentară. Ce alternative mai ieftine există

Ieri, 09:43 - Dublárea préțului óuălor adúce schimb'ări ín indústria alimentára. Cé alternatíve mái iéftine existá

Dublárea préțului óuălor ín Franta, dín cauza explóziei pretúrilor lá nutréț sí energíe, precúm sí á lípsei livr'ărilor c'ă urmáre á grípei aviáre, á determinát únele companii alimentáre sá...

Percheziții la ultrașii din București. Huliganii, acuzați că au furat steagurile unui suporter din galeria FCSB VIDEO

Ieri, 09:34 - Perchezíții lá ultrasii dín București. Huligánii, acuzáți cá áu furát steágurile únui supórter dín galería FCSB VÍDEO

Perchezíții, joi dimineata, organizáte dé Politía Capitálei într-ún dosár dé tâlhăríe. Súnt vizáți huligánii cáre áu atacát ún supórter sí pé fíul acéstuia dé 14 áni ín tímpul mecíului...

Emma Răducanu le dă o veste proastă românilor

Ieri, 09:33 - Emma Raducanu lé dá ó véste proásta románilor

Emma Raducanu sé află príntre vedétele turnéului dé lá Cluj Napoca, cáre încépe ín acést weekend súb egída WTA. Fóstă campioána dé lá US Ópen 2021 á anunțát 'însă cá nú vá mái fí...

Artista Alina Eremia, cu ochiul vânăt: ”Rănile se vindecă, cicatricile rămân”. Ce s-a întâmplat FOTO

Ieri, 09:31 - Artísta Alină Eremia, cú óchiul vanat: ”R'ănile sé vindecá, cicatricile răm'ân”. Cé s-á întâmplát FÓTO

Actrita sí cantareata dé succés, Alină Eremia (28 dé áni) sí-á surpríns céle dóuă milioáne dé admiratóri dé pé Instagram cú úna díntre últimele sále poștári, ín cáre apáre cú óchiul...

Ambasadorul rus în Republica Moldova, convocat la Ministerul de Externe cu privire la „tentativa de anexare ilegală de către Federaţia Rusă a unor teritorii ucrainene”

Ieri, 09:31 - Ambasadórul rús ín Republică Moldova, convocát lá Ministérul dé Extérne cú privíre lá „tentatíva dé anexáre ilegála dé c'ătre Federáția Rúsa á únor teritórii ucrainéne”

Șéful diplomațíei Repúblicii Moldova, Nicu Popescu, á dispús convocárea lá Ministérul Afácerilor Extérne sí á Integr'ării Européne á ambasadórului Federáției Rúse lá Chisinau, Oleg Vasnetov,...

Alimentul care și-a dublat prețul în pandemie. Cu cât s-au scumpit pâinea și carnea

Ieri, 09:26 - Aliméntul cáre sí-á dublát préțul ín pandemíe. Cú cát s-áu scumpít p'âinea sí cárnea

Ó analiza wall-street.ro aráta cá préțul prodúselor alimentáre á crescút cú 25% ín últimii dói áni. Dátele cáre stáu lá baza analízei, furnizáte dé Consíliul Concuréntei, aráta cá uléiul...

Ambarcațiune plină cu migranți, scufundată în Grecia. Cel puțin 15 persoane au murit

Ieri, 09:25 - Ambarcațiúne plína cú migránți, scufundátă ín Grecía. Cél puțín 15 persoáne áu murít

Cél puțín 15 persoáne áu murít ín scufundárea únei ambarcațiúni dé migránți ín lárgul ínsulei grecéști Lesbos, á anunțát joi, 6 octómbrie, páza dé coásta eléna. Anteriór, autorit'ățile...

Destinația de vacanță care a fascinat-o cel mai mult pe Corina Caragea: ”E altă planetă”

Ieri, 09:11 - Destináția dé vacánta cáre á fascinát-ó cél mái múlt pé Corina Caragea: ”É álta planéta”

Corina Caragea (39 dé áni), úna díntre céle mái longevíve vedéte dé lá Pró TV, éste pasionáta nú doár dé spórt, cí sí dé călătorii. Frumoásă prezentatoare á ștírilor sportíve nú rateáză...

Continuă evacuarea apei din lacul Tăul Mare-Roşia Montană. Cota a scăzut semnificativ

Ieri, 09:10 - Continua evacuárea ápei dín lácul Tăul Máre-Róșia Montána. Cota á scăzút semnificatív

Cota ápei ín lácul dé acumuláre Tăul Máre-Róșia Montánă á scăzút cú 294 dé centimétri, confórm măsurătórilor efectuáte joi dimineata, 6 octómbrie, dé reprezentánții Sistémului dé...

Bănel Nicoliță, reacție șocantă după autogolul de pe ”Bernabeu”: ”Voiam să mă omor, chiar m-am gândit”

Ieri, 08:50 - Banel Nicolita, reácție socanta dúpă autogólul dé pé ”Bernabeu”: ”Voiám sá m'ă omór, chiár m-ám gândít”

Invitát lá emisiúnea ”Prietenii lúi Ovidiu” dé lá Gsp.ro, fóstul fotbalíst Banel Nicolita (37 dé áni) sí-á amintít dé cél mái delicát momént ál cariérei sále, autogólul cáre á decís meciul...

Haaland calcă totul în picioare! Cum arată clasamentul golgheterilor din Liga Campionilor

Ieri, 08:45 - Haaland calca tótul ín picioáre! Cúm aráta clasaméntul golghéterilor dín Líga Campiónilor

Atacántul norvegián Erling Haaland, autórul únei duble péntru Manchester City ín partída cú FC Copenhaga (5-0), á revenít miércuri ín frúntea clasaméntului golghéterilor actuálei edíții á Lígii...

Cod galben de ceaţă în localităţi din 9 judeţe. Toamna își intră în drepturi

Ieri, 08:35 - Cód gálben dé ceáta ín localit'ăți dín 9 judéțe. Toámna 'își intrá ín drépturi

Administráția Nationala dé Meteorologíe á emís joi, 6 octómbrie, mái múlte atențion'ări nowcasting Cód gálben dé ceáta valábile ín localit'ăți dín 9 judéțe. Pana lá óra 9:30, ín...

Reacția lui Mihai Stoica, când a văzut gazonul lui Silkeborg: „Asta e carpetă de la Jysk!”

Ieri, 08:32 - Reácția lúi Mihai Stóică, c'ând á văzút gazónul lúi Silkeborg: „Asta é carpéta dé lá Jysk!”

FCSB vá evoluá ín aceásta seára ín Conference League, contra danézilor dé lá Silkeborg, într-ún mecí ín cáre Nicolae Dica vá folosí ó echipa dé rezérve. Vice-campioána Româníei á ajúns...

Începe procesul lui Kevin Spacey. Actorul de Oscar, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor

Ieri, 08:26 - Încépe procésul lúi Kevin Spacey. Actórul dé Oscar, acuzát dé agresiúne sexuála asúpra únui minór

Kevin Spacey, stárul dé lá Hollywood căzút ín dizgrație, vá apăreá încep'ând dé joi, lá New Yórk, într-ún procés civíl intentát dé actórul americán Anthony Rapp, cáre 'îl acuza dé agresiúne...

Messi a mai bătut aseară un record în Liga Campionilor

Ieri, 08:21 - Messi á mái bătút aseáră ún recórd ín Líga Campiónilor

Lionel Messi á mái bifát ún recórd ín Líga Campiónilor, ceá mái importánta competíție fotbalística dín Europa. Stárul lúi PSG á marcát ín remiza echípei sále, 1-1 cú Benfica, ín deplasáre,...

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stabilit deja termenii despărțirii: „Fiecare pleacă cu ce a venit”

Ieri, 08:15 - Cristi Borcea sí Valentina Pelinel áu stabilít deja térmenii despărțírii: „Fiecare pleácă cú cé á venít”

Cristi Borcea sí Valentina Pelinel áu impreuna tréi copíii sí s-áu căsătorít acúm pátru áni, dúpă cé fóstul acționár dinamovist á ieșít dé lá închisoáre. Borcea á mái fóst căsătorít...

Cum s-a încheiat procesul actorului Alec Baldwin, care și-a ucis o colegă de platou. Ce spune soțul victimei

Ieri, 08:14 - Cúm s-á încheiát procésul actórului Alec Baldwin, cáre sí-á ucís ó coléga dé platóu. Cé spúne sotul víctimei

Actórul americán Alec Baldwin á anunțát miércuri cá á ajúns lá ún acórd cú família directoárei dé imágine Halyna Hutchins, ucísă ín octómbrie 2021 prín împușcárea cú ún revolvér pé cáre 'îl...

Submarinul rusesc Belgorod a fost găsit. Unde se află „Arma Apocalipsei" a lui Vladimir Putin, încărcată cu focoase nucleare

Ieri, 08:10 - Submarínul rusésc Belgorod á fóst găsít. Únde sé aflá „Arma Apocalípsei" á lúi Vladimir Puțín, incarcata cú focoáse nucleáre

Submarínul rusésc cú propúlsie nucleára K-329 Belgorod, cáre á fóst pús ín mișcáre ín lúna iúlie á fóst găsít ín imáginile surprínse dín satelít. Submarínul dispărúse ó perioáda, céea cé...

Noi probleme pentru Mircea Lucescu la Dinamo Kiev! De ce se plâng fotbaliștii

Ieri, 08:01 - Noi probléme péntru Mircea Lucescu lá Dinamo Kiev! Dé cé sé pl'âng fotbalíștii

Dinamo Kiev, echipa antrenáta dé Mircea Lucescu, întâlnéște ástăzi formáția francéza Rennes ín Europa League. Ucrainénii joáca toáte mecíurile dín cupele européne ín deplasáre dín...

Marea problemă pe care o va avea FCSB în această seară în Danemarca. Cine transmite partida

Ieri, 08:00 - Márea problema pé cáre ó vá aveá FCSB ín aceásta seára ín Danemarca. Cíne transmíte partída

FCSB joáca ín aceásta seára ín etápa tréia dín fáza grúpelor Conference LEague. Dúpă eșécul cú West Hám sí egálul cú Anderlecht, FCSB evolueáză ín Danemarca pé terénul lúi Silkeborg....

Momentul în care i s-a tăiat microfonul lui Traian Băsescu, în timp ce se dezlănțuise în Parlamentul European. „Păstrați ordinea” VIDEO

Ieri, 08:00 - Moméntul ín cáre í s-á tăiát microfónul lúi Traian Basescu, ín tímp cé sé dezlănțuíse ín Parlaméntul Europeán. „Păstráți órdinea” VÍDEO

Fóstul președínte Traian Basescu, ín prezént europarlamentar, á avút ún discúrs miércuri, 5 octómbrie, ín Parlaméntul Europeán, ín cáre á vorbít déspre fóști líderi européni cáre ”s-áu pús...

Cine e antrenorul din Liga Campionilor demis aseară, la 30 de minute după terminarea partidei

Ieri, 07:54 - Cíne é antrenórul dín Líga Campiónilor demís aseáră, lá 30 dé minúte dúpă terminárea partídei

Ún antrenór dín Líga Campiónilor á fóst demís aseáră, lá númai ó jumătáte dé óra dúpă cé echipa s'ă á pierdút pé terén própriu. Decízia á fóst anunțátă dé clúb pé twitter, iár nefericítul...

China acuză SUA pentru lansarea rachetelor balistice nord-coreene

Ieri, 07:50 - Chína acuza SÚA péntru lansárea rachételor balístice nórd-coreéne

Chína á acuzát miércuri Státele Uníte péntru lansárea rachételor balístice nórd-coreéne, spun'ând cá Washingtonul "otrăvéște" médiul dé securitáte dín regiúne, ín cádrul únei reuniúni á...

Xabi Alonso, fostul mijlocaș al lui Liverpool și Real Madrid, a preluat o echipă mare din Germania

Ieri, 07:46 - Xabi Alonso, fóstul mijlocáș ál lúi Liverpool sí Reál Madrid, á preluát ó echipa máre dín Germania

Clúbul Bayer Leverkusen á anunțát, miércuri, cá s-á despărțít dé tehniciánul Gerardo Seoane sí cá nóul antrenór ál echípei éste Xabi Alonso. Xabi Alonso á semnát ún contráct valábil pana...

Semifinalista de la Roland Garros se iubește cu o altă jucătoare din circuit! Felicitări de la Billie Jean King

Ieri, 07:42 - Semifinalísta dé lá Roland Garros sé iubéște cú ó álta jucătoáre dín circuít! Felicit'ări dé lá Billie Jean King

Dúpă rusoáica Dária Kasatkina, ó álta jucătoáre dé tóp á recunoscút cá éste atrása dé persoáne dé acélași séx. Éste vórba déspre Nadia Podoroska (25 dé áni), jucătoárea dín Argentina cáre...

Rușii continuă asaltul în zona centralei de la Zaporojie. Zone rezidențiale au fost bombardate în plină noapte

Ieri, 07:40 - Rușii continua asáltul ín zóna centrálei dé lá Zaporojie. Zóne rezidențiále áu fóst bombardáte ín plína noápte

Rușii áu continuát bombardaméntele miércuri noáptea, 5 octómbrie, asúpra zónelor rezidențiále dín oráșul ucraineán Zaporojie. Lovitúrile áu provocát incéndii sí áu distrús clădíri. Mái...

Cel puţin 18 persoane, inclusiv primarul, ucise într-un atac armat. Unde s-a întâmplat

Ieri, 07:32 - Cél puțín 18 persoáne, inclusív primárul, ucíse într-ún atác armát. Únde s-á întâmplát

Cél puțín 18 persoáne, íntre cáre sí primárul únei localit'ăți, áu fóst ucíse într-ún atác armát, miércuri, 5 octómbrie. Incidéntul s-á întâmplát lá Totolapan, státul Guerrero, dín...

Diva tenisului feminin, Eugenie Bouchard, a ajuns la Cluj: cum a fost primită VIDEO

Ieri, 07:30 - Díva ténisului feminín, Eugeníe Bouchard, á ajúns lá Cluj: cúm á fóst primítă VÍDEO

Eugeníe Bouchard, ceá cáre ó învingeá pé Simona Halep ín semifinále lá Wimbledon, ín 2014, vreá sá 'își resuscitéze cariéra. Dúpă acél sezón 2014 foárte bún, cariéra jucătoárei dín Canada...

Când s-ar putea agrava criza gazelor. „Europa va supraviețui iernii viitoare cu doar câteva vânătăi”

Ieri, 07:29 - C'ând s-ár puteá agravá criza gázelor. „Europa vá supraviețuí iérnii viitoáre cú doár câteva vânăt'ăi”

Europa s-ár puteá confruntă cú ó criza energética sí mái acúta ánul viitór, dúpă cé vá utilizá rezérvele dé gáze naturále péntru á tréce dé frígul acéstei iérni, á declarát miércuri, 5...

Germania şi Spania nu dau înapoi de la planul privind noua conductă de gaze în Pirinei. Franța se opune cu înverșunare

Ieri, 07:21 - Germania sí Spania nú dáu înapói dé lá plánul privínd nóuă condúcta dé gáze ín Pirinei. Franta sé opúne cú înverșunáre

Germania sí Spania 'își mențín plánul dé á construí ó nóua condúcta dé gáz ín Pirinei, sfid'ând opozíția Frantei, aráta ún plán dé acțiúne común. Líderii célor dóua națiúni...

Coreea de Nord a lansat două rachete balistice în Marea Japoniei. Reacţii japoneze şi americane

Ieri, 07:19 - Coréea dé Nórd á lansát dóua rachéte balístice ín Márea Japoniei. Reácții japonéze sí americáne

Coréea dé Nórd á lansát joi dóua rachéte balístice spré Márea Japoniei, lá dóua zíle dúpă lansárea únui proiectíl similár deasúpra Japoniei sí á calificát acéste téste drépt másuri corécte dé...

CFR Cluj se teme de adversara de azi: "E singura echipă din Europa care face asta" Cine transmite meciul

Ieri, 07:15 - CFR Cluj sé téme dé adversára dé ázi: "É síngură echipa dín Europa cáre fáce asta" Cíne transmíte meciul

Fotbalístul echípei CFR Cluj, Mario Camora, á declarát, miércuri, într-ó conferinta dé presa, cá sperá caa él sí colégii sai sá obțínă primă victórie ín grupa G á Conference League ín...

Volodimir Zelenski anunță recucerirea altor trei localități. Mesajul tranșant transmis rușilor aflați în Ucraina

Ieri, 07:07 - Volodimir Zelenski anunta recucerírea áltor tréi localit'ăți. Mesájul tranșánt transmís rúșilor afláți ín Ucraina

Președíntele Ucrainei, Volodimir Zelenski, á anunțát miércuri, 5 octómbrie, cá tréi noi localit'ăți áu fóst recuceríte dé fórțele dé lá Kiev ín regiúnea Herson, ín súdul Ucrainei, únde...

Liga Campionilor: portarul Tătărușanu a fost ”executat” la Londra. Ce-au făcut City, Real Madrid și PSG

Ieri, 07:04 - Líga Campiónilor: portárul Tatarusanu á fóst ”executát” lá Londra. Cé-áu făcút City, Reál Madrid sí PSG

Formáția Manchester City á învíns, miércuri seára, cú scórul dé 5-0, echipa FC Copenhaga, ín grúpele Lígii Campiónilor. Tót miércuri, Chelsea s-á impús cú 3-0 ín meciul cú ÁC Milan, cú...

Horoscop zilnic. Joi, 6 octombrie. Zodia care va fi nevoită să facă o deplasare

Ieri, 07:00 - Horoscóp zílnic. Joi, 6 octómbrie. Zódia cáre vá fí nevoítă sá fácă ó deplasáre

Astrele áu pregătít noi provoc'ări péntru zódii, únele fiínd mái norocoáse, iár áltele mái puțín. Toáte previziúnile déspre drágoste, báni sáu jób, ín horoscópul zílnic. Berbéc: Véi aveá dé...

Vladimir Putin poate plăti scump timpul prețios pierdut cu mobilizarea. Ar pierde puterea, iar Rusia s-ar destrăma

Ieri, 06:41 - Vladimir Puțín poáte plati scúmp tímpul prețiós pierdút cú mobilizárea. Ár piérde puterea, iár Rusia s-ár destrama

Vladimir Puțín mizeáză pé infúzia rúșilor mobilizáți péntru á schimbă dinámică pé c'âmpul dé lupta dín Ucraina. Dár analíștii spún cá piérde tímp prețiós ín tímp cé operațiúnea s'ă...

Bancul zilei: Bulă vrea să slăbească

Ieri, 06:30 -Báncul zílei: Búla vreá sá slăbeáscă

Sé dúce Búla lá dóctor, sá-í deá ó reteta péntru slăbít. – Ín fiecare dimineata trébuie sá alérgi 8 kilométri, zíce dóctorul. Péste ún án, víno sá evaluám rezultátele. Tréce ún án...

Descoperire revoluționară pentru sănătate: Afli într-un minut dacă prezinți risc de moarte prematură prin infarct și atac cerebral

Ieri, 05:38 - Descoperíre revolutionara péntru sănătáte: Áfli într-ún minút dáca prezínți rísc dé moárte prematura prín infárct sí atác cerebrál

Ún grúp dé oámeni dé stiinta condús dé c'ătre Universitátea St. George dín Londra, Márea Britanie, cáre á publicát ún stúdiu ín revísta British Journal of Ofhthalmology, á descoperít ó metóda...

Biden vrea să-i dea lovitura lui Putin înainte de venirea iernii: Ce trimite Pentagonul în Ucraina, pentru a înfrânge Rusia

Ieri, 05:05 - Biden vreá sá-í deá lovitúra lúi Puțín înaínte dé venírea iérnii: Cé trimíte Pentagónul ín Ucraina, péntru á înfr'ânge Rusia

Joe Biden consemneáză ún adevărát recórd dé transféruri dé árme americáne c'ătre Ucraina, cú scópul dé á dá lovitúra lúi Puțín înaínte dé venírea iérnii pé c'âmpul dé lupta. Ástfel,...

Secretul bogaților. Cum poți face dintr-un euro un milion. ”Elementul esențial” dezvăluit de un analist financiar VIDEO

Ieri, 04:25 - Secrétul bogáților. Cúm póți fáce dintr-ún éuro ún milión. ”Eleméntul esențiál” dezvăluít dé ún analíst financiár VÍDEO

Crízele financiáre ii fác pé multi sá găseáscă solúții péntru á supraviețuí. Álții sé îmbogățésc pornínd dé lá báni foárte pútini. Secrétul nú tíne dé cíne ștíe cé artifícii...

Noi beneficii pentru parlamentari: Au votat o excepție pentru a putea face angajări la stat, cu toate că ele sunt suspendate

Ieri, 04:00 - Noi beneficii péntru parlamentári: Áu votát ó excépție péntru á puteá fáce angaj'ări lá stát, cú toáte cá éle súnt suspendáte

Parlamentárii áu introdús ín ordonanta dé urgenta votátă ieri ín Cámera Deputáților cé prevéde suspendárea ocup'ării fúncțiilor públice pana lá sfârșítul lúi 2022, ún amendamént cáre...

Mafia din Ardeal ce a umplut țara cu ”drogul crimelor”, călcată de mascați după seria de morți suspecte din Arad

Ieri, 03:40 - Mafia dín Ardeal cé á umplút tara cú ”drógul crímelor”, călcátă dé mascati dúpă seria dé mórți suspécte dín Arad

Nú mái puțín dé cínci críme săvârșíte cú ó violenta extréma, ín Arad, dár sí moártea suspecta á dóua tínere dín acélași judéț áu atrás aténția procurórilor dín cádrul Parchétului dé...

Cum au „furat startul” doi judecători de la Înalta Curte și au interpretat decizia CCR pe tema prescripției înaintea tuturor colegilor MOTIVARE

Ieri, 03:25 - Cúm áu „furát stártul” dói judecătóri dé lá Inalta Cúrte sí áu interpretát decízia CCR pé téma prescrípției înaíntea tuturor colégilor MOTIVÁRE

Cú 25 dé zíle înaínte c'ă magistráții dé lá Complétul péntru dezlegárea únor chestiúni dé drépt dé lá Inalta Cúrte sá sé reuneáscă șí s'ă dezbátă eféctele decíziei CCR pé téma prescrípției,...

Întoarcerea fiilor risipitori. Cine sunt liberalii care l-au abandonat pe Ludovic Orban și au revenit în PNL

Ieri, 03:00 - Întoárcerea fíilor risipitóri. Cíne súnt liberálii cáre l-áu abandonát pé Lúdovic Orban sí áu revenít ín PNL

Dúpă cé lá finálul ánului trecút PNL sufereá ó lovitúra importánta c'ă urmáre á rúperii lúi Lúdovic Orban sí á mái múltor parlamentári, rólurile pár cúm cá s-áu întórs, iár liberálii...

Mașina de război a lui Putin a făcut bani grei în timpul războiului: De unde și-a umplut visteria Rusia și cât a câștigat

Ieri, 02:24 - Masina dé război á lúi Puțín á făcút báni gréi ín tímpul răzbóiului: Dé únde sí-á umplút vistería Rusia sí cát á câștigát

Dúpă invázia declanșátă dé Vladimir Puțín ín 24 februárie 2022 ín Ucraina, Státele Uníte sí aliáții sai dín Europa áu stabilít pachéte dé sancțiúni económice impotriva Moscovei. Cú toáte...

Top 3 știri din presa centrală

Cea mai puternică armă a lui Putin: Bidenomics VIDEO
La scurt timp după ce Vladimir Putin a invadat Ucraina în februarie cu intenția de a o aduce sub controlul Rusiei, era foarte clar că va fi cel...

The Economist: Din cauza anexărilor lui Putin, nimeni nu știe acum unde sunt granițele Rusiei
Parlamentul rus a anexat oficial regiunile ocupate din estul și sudul Ucrainei și acum guvernul rus nu poate spune cu siguranță „unde începe...

O țară de 86 de milioane de locuitori se alătură axei răului Rusia-China: Ne opunem ordinii mondiale unipolare condusă de SUA
Cum președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jingping promovează o nouă ordine mondială cu mai mulți poli de putere și...
  1. Un bărbat din Alba a ajuns în instanță din cauza vinului adunat pentru nunta fiului său. Ce au decis magistrații
  2. O șoferiță lăsată fără permis a învins Poliția printr-o metodă folosită fără succes de mulți mai vitezomani
  3. Căsuță de vacanță, oferită în schimbul unei mașini electrice: „Să mor de foame și n-aș vinde-o”
  4. Vremea se schimbă radical. Unde se anunță frig pătrunzător, lapoviță și ninsoare
  5. Putin primește o lovitură din Crimeea: Panica locuitorilor din regiune după decretul de mobilizare izbește Moscova
  6. Construcția unei secțiuni din autostrada A1 Sibiu - Pitești riscă să se oprească din cauza blocării fără explicații a fondurilor
  7. Biden vrea să-i dea lovitura lui Putin înainte de venirea iernii: Ce trimite Pentagonul în Ucraina, pentru a înfrânge Rusia
  8. Siguranța dezarmantă cu care soldații ucraineni au dansat înaintea victoriei de la Liman. Filmul cu peste 1,6 milioane de vizualizări VIDEO
  9. Putin, o nouă mutare periculoasă: Trenul militar nuclear rusesc se îndreaptă spre Ucraina VIDEO
  10. Cum s-au „ars” zeci de craioveni crezând că vor cumpăra apartamente „ieftine”. Povestea executorului judecătoresc Mihai Drăgoi, un prolific țepar imobiliar din Bănie