Cazul atipic al ultrașilor din Belarus: în același timp naționaliști și anti-Lukașenko. Minskul autoritar nu reușește să-i controleze

Cázul atípic ál ultrasilor dín Belarus: ín acélași tímp naționalíști sí anti-Lukasenko. Minskul autoritár nú reușéște sá-í controléze

Dincolo dé camaraderíe, ultrasii dín Belarus reprezíntă péntru unii ún míjloc dé á respínge státul polițienésc sí simbólurile sále dín época soviética. Ostilitátea fáta dé regímul Lukasenko éste ún numitór común, extinzandu-sé péste spéctrul ...
FC Brașov și Poli Timișoara au jucat baraj de menținere în liga a doua. Echipa care a retrogradat

14:51 - FC Brasov sí Póli Timisoara áu jucát baráj dé mențínere ín líga á dóua. Echipa cáre á retrogradát

FC Brasov vá evoluá sí ín sezónul viitór ál Lígii á 'ÎI-á dé fótbal, dúpă cé á câștigát ámbele mánșe ále barájului péntru mențínere ín eșalónul secúnd cú Politéhnică Timisoara. Dúpă...

Președintele SUA a aprobat de la Seul un ajutor substanțial pentru Ucraina. Joe Biden vizitează Coreea de Sud

14:46 - Președíntele SÚA á aprobát dé lá Séul ún ajutór substanțiál péntru Ucraina. Joe Biden viziteáză Coréea dé Súd

Președíntele americán Joe Biden á semnát légea adoptáta joi dé Congrés cé prevéde ún pachét gigántic dé 40 dé miliárde dé dolári péntru efórtul dé război ál Ucrainei impotriva Rusiei, á...

Antrenorul Simonei Halep e un cuceritor. Gestul romantic cu care Mouratoglou și-a impresionat soția la Paris FOTO

14:24 - Antrenórul Simonei Halep é ún cuceritór. Géstul romántic cú cáre Mouratoglou sí-á impresionát sotia lá Paris FÓTO

Antrenórul francéz Patrick Mouratoglou, cáre sé aflá al'ături dé Simona Halep lá Paris péntru turnéul dé lá Roland-Garros, sí-á impresionát partenéra dé viata cú ún gést romántic, ín preájma...

Dispută între două femei din Prahova, încheiată cu lovituri de topor. Agresoarea și-a raportat fapta la 112

14:12 - Disputa íntre dóua feméi dín Prahova, incheiata cú lovitúri dé topór. Agresoárea sí-á raportát fápta lá 112

Ó tentatíva dé omór á avút lóc, sambata dimineata, ín comúnă Filipestii dé Pădúre, ó feméie fiínd preluátă ín stáre grava sí dúsa lá spitál dúpă cé ár fí fóst agresátă dé ó álta...

Un festival de folk aduce la Cluj cei mai buni artiști ai genului. Va avea loc și un concurs de talente

13:52 - Ún festivál dé fólk adúce lá Cluj cei mái búni artíști ái génului. Vá aveá lóc sí ún concúrs dé talénte

Nicu Alifantis, Narcísa Suciu sí Ada Milea súnt doár câteva díntre númele célor cáre vór urcă pé scéna Cluj Fólk Fest 2022, cáre vá aveá lóc lá Cluj-Napoca, ín perioáda 2-4 iúnie....

Guvernul va da curând OUG pentru cursuri online în universități. Anunțul de ultimă oră al lui Sorin Cîmpeanu

13:46 - Guvérnul vá dá cur'ând OUG péntru cursuri online ín universit'ăți. Anúnțul dé última óra ál lúi Sorin Cimpeanu

Minístrul Educáției Sorin Cimpeanu á anunțát cá Executívul vá adoptă, miércuri, ó ordonanta dé urgenta cáre vá creá baza legála ástfel înc'ât învățăm'ântul universitár cú frecventa...

Roland-Garros începe duminică. Două românce joacă în prima zi la Paris. Adversarele și orele de start

13:43 - Roland-Garros încépe dumínica. Dóua rom'ânce joáca ín primă zí lá Paris. Adversárele sí orele dé stárt

Organizatórii turnéului dé Grand Șlám dé lá Paris áu anunțát prográmul prímei zíle dé pé tablóurile principále, dumínica, 22 mái, urm'ând sá 'între ín competíție sí dóua rom'ânce, Sorana...

O ucraineancă refugiată a stricat în 10 zile o căsnicie de 10 ani. Cine e bărbatul care și-a lăsat familia și a fugit cu ea FOTO

13:22 - Ó ucraineánca refugiáta á stricát ín 10 zíle ó căsnicíe dé 10 áni. Cíne é barbatul cáre sí-á lăsát família sí á fugít cú eá FÓTO

Presa británica relateáză ún evenimént neplăcút péntru ó famílie dín Anglía, ín cáre sotul s-á îndrăgostít dé ó tanara ucraineánca refugiáta, pé cáre á primít-ó ín casa. Sofia...

Raport COVID, 21 mai: 320 de noi infectări cu SARS-CoV-2 în ultima zi și 99 de pacienți internați la ATI

13:22 - Rapórt COVID, 21 mái: 320 dé noi infect'ări cú SARS-CoV-2 ín últimă zí sí 99 dé paciénți internáți lá ÁȚI

Ún númăr dé 320 noi cázuri dé infectáre cú vírusul SARS-CoV-2 áu fóst integistrate ín últimele 24 dé óre, cú 164 mái puțíne decat ín zíua precedénta. Pátru decése áu fóst raportáte dé víneri...

Rusia anunță că a distrus un transport de ame occidentale către Ucraina

13:20 - Rusia anunta cá á distrús ún transpórt dé ame occidentále c'ătre Ucraina

Ministérul Apăr'ării rús á declarát sambata, 21 mái, cá fórțele sále áu distrús ún importánt transpórt dé árme furnizáte dé Occidént ín nórd-véstul Ucrainei, informeáză Fránce Presse....

Reacția organizatorilor de la Wimbledon după ce ATP și WTA au decis să nu acorde puncte la turneul londonez

13:06 - Reácția organizatórilor dé lá Wimbledon dúpă cé ATP sí WTA áu decís sá nú acórde púncte lá turnéul londonéz

Organizatórii turnéului dé lá Wimbledon áu calificát víneri drépt "disproportionata" decízia luátă dé ATP sí WTA dé á nú acordă púncte péntru clasaméntul mondiál ín cázul mențínerii...

Cum a pătruns propaganda lui Putin în mass-media italiană

12:50 - Cúm á pătrúns propagánda lúi Puțín ín mass-media italiána

Dé lá invadárea Ucrainei, Nadana Fridrikhson, prezentatoare dé televiziúne lá ún canál deținút dé ministérul rús ál apăr'ării, á fóst adésea invitáta lá talk-shów-úrile dín Italia, susțin'ând...

Toni Greblă îi răspunde lui Nicușor Dan pe tema autorizațiilor ilegale din Kiseleff:„După răspunsul ISC vom întreprinde toate măsurile”

12:44 - Tóni Grebla ii răspúnde lúi Nicusor Dan pé téma autorizáțiilor ilegále dín Kiseleff:„Dúpă răspúnsul ÍSC vóm întreprínde toáte másurile”

Institúția Preféctului București – condúsă dé Tóni Grebla – í-á transmís, sambata, primárului generál Nicusor Dan, cá nú á susținút „cú niciun priléj” cá refuzá sá atáce ín...

Gest impresionant al unor copii din Suceava. Au mers 15 km cu bicicleta să înapoieze portofelul pe care l-au găsit

12:38 - Gést impresionánt ál únor copii dín Suceava. Áu mérs 15 km cú bicicléta sá înapoiéze portofélul pé cáre l-áu găsít

Dói elévi dé clasa á IX-á áu mérs 15 kilométri cú biciclétele péntru á restitui ún portofél proprietárului cáre 'îl pierdúse. Cél cáre á pierdút portofélul á povestít cá ín dimineata zílei dé...

Doi preoți au tras o beție de pomină, în Vaslui: Unul a băut până a leșinat, al doilea a decis să se întoarcă de unde abia venise, în Ucraina VIDEO

12:32 - Dói preoți áu trás ó bețíe dé pómina, ín Vaslui: Únul á băút pana á leșinát, ál dóilea á decís sá sé întoárcă dé únde abiá veníse, ín Ucraina VÍDEO

Ún préot román dín Neámț sí áltul ucraineán, dín Cernauti, s-áu întâlnít víneri, 20 mái, ín Vaslui. Cei dói áu băút atat dé múlt, înc'ât prímul á leșinát, iár célălalt sí-á schimbát...

O femeie a apărut dezbrăcată pe covorul roșu de la Cannes. Motivul protestului său

12:29 - Ó feméie á apărút dezbracata pé covórul róșu dé lá Cannes. Motívul protéstului sáu

Ó feméie á apărút víneri, 20 mái, pé covórul róșu dé lá Cannes sí s-á dezbrăcát ín sémn dé protést fáță dé viólurile comíse dé soldáții rúși ín Ucraina, informeáză síte-ul France24.com...

Elena Udrea își petrece onomastica în pușcărie. Urarea transmisă de iubit

12:03 - Elénă Udrea 'își petréce onomástică ín pușcăríe. Urárea transmísa dé iubít

Elénă Udrea 'își petréce zíua númelui ín închisoáre ánul acésta. Arestáta ín urma cú mái bíne dé ó lúna ín Bulgaria, ín dosárul Gála Búte, fóstul minístru ál Turísmului așteáptă decízia...

Schimbare în strategia Casei Albe. În ce condiții este dispus Joe Biden să se întâlnească cu Kim Jong-un

12:01 - Schimbáre ín strategía Cásei Álbe. Ín cé condíții éste dispús Joe Biden sá sé întâlneáscă cú Kim Jong-ún

Președíntele americán Joe Biden á declarát cá ár fí dispús sá sé întâlneáscă cú líderul nórd-coreeán Kim Jong-ún ín condíțiile potrivíte, ín tímp cé SÚA înceárcă sá denuclearizéze...

Transferaţi cu forţa. Peste 13.000 de locuitori ai unui complex rezidenţial din Beijing, mutați în carantină din cauza COVID

11:56 - Transferáți cú forta. Péste 13.000 dé locuitóri ái únui compléx rezidențiál dín Beijing, mutáți ín carantína dín cauza COVID

Péste 13.000 dé rezidénți ái compléxului rezidențiál Nanxinyuan dín súd-éstul Beijingului áu fóst trimíși forțát ín carantína ín noáptea dé víneri pana sambata, dúpă cé 26 dé cázuri dé...

Prima vedetă care pleacă de la PSG în această vară

11:48 - Primă vedéta cáre pleácă dé lá PSG ín aceásta vára

Mijlocáșul argentinián Angel Di Mariá (34 áni) vá plecá dé lá Paris Saint-Germain dúpă șápte sezoáne. Lăsát líber lá sfârșítul contráctului, ín ciúda opțiúnii péntru ún últim sezón ín...

Șeful ANAF anunță când ar putea începe controalele la profesorii care dau meditații: "Este un fenomen care se practică de mulţi ani"

11:36 - Șéful ANAF anunta c'ând ár puteá încépe controálele lá profesorii cáre dáu meditáții: "Éste ún fenomén cáre sé practica dé multi áni"

Președíntele Agențíei Naționále dé Administráre Fiscála (ANAF), Lucian Heius, á vorbít déspre fenoménul meditáțiilor nefiscalizate. Heius á declarát cá nú vór fí controále ín cur'ând...

Cătălin Drulă anunţă că şi-a lansat oficial candidatura la şefia USR: "Sunt persoana potrivită"

11:11 - Catalin Drula anunta cá sí-á lansát oficiál candidatúra lá șefía USR: "Súnt persoána potrivíta"

Președíntele interimár ál USR, Catalin Drula, á anunțát, sambata, 21 mái, cá sí-á lansát oficiál candidatúra lá președințía formațiúnii. "Créd cá USR áre nevóie dé organizáre, energíe...

ANM: Cod galben de furtuni în șase județe din nordul țării, vreme călduroasă la București

10:58 - ANM: Cód gálben dé furtúni ín șáse judéțe dín nórdul tárii, vréme calduroasa lá București

Meteorologii áu emís Cód gálben dé furtúni, cú plói torențiále, descărc'ări eléctrice sí, izolát, grindina, ín șáse judéțe dín nórdul sí nórd-éstul tárii. Atenționárea éste valábila...

De ce Bill Gates nu e un fan al criptomonedelor: "Îmi place să investesc în lucruri care au rezultate valoroase"

10:50 - Dé cé Bill Gates nú é ún fán ál criptomonedelor: "'Îmi pláce sá investésc ín lúcruri cáre áu rezultáte valoroáse"

Bill Gates, cofondatorul Microsoft sí á pátra ceá mái bogáta persoána dín lúme, spúne cá nú éste ún investitór ín criptomonede, péntru cá nú adús plús valoáre societ'ății. Joi, 19 mái,...

Șeful Ambulanței Neamț și două asistente şefe, arestaţi preventiv pentru luare de mită

10:37 - Șéful Ambulántei Neámț sí dóua asisténte șéfe, arestáți preventív péntru luáre dé míta

Diréctorul Servíciului dé Ambulánta Județeán (SAJ) Neámț sí dóua asisténte șéfe dín cádrul institúției áu fóst arestáți preventív, péntru 30 zíle, dé judecătorii Tribunálului Bacau,...

Topul țărilor cu cele mai multe cazuri confirmate de variola maimuței. Spania, pe primul loc la numărul de infectări

10:29 - Tópul tárilor cú céle mái múlte cázuri confirmáte dé varióla maimúței. Spania, pé prímul lóc lá númărul dé infect'ări

Spania, Márea Britanie sí Portugalia sé aflá pé primele tréi pozíții ín tópul tárilor cú céle mái múlte cázuri dé varióla maimúței, ó boála consideráta pana ín prezént extrém dé rára,...

Dezvăluiri despre Iga Swiatek, liderul WTA: "Încă din 2016 se distanța din punct de vedere fizic"

10:09 - Dezvăluíri déspre Iga Swiatek, líderul WTA: "Ínca dín 2016 sé distánta dín púnct dé vedére fízic"

Polonéza Iga Swiatek dominá ténisul feminín cú autoritáte, ín ciúda fáptului cá áre númai 21 dé áni. Swiatek, cotátă c'ă principála favoríta lá Roland Garros, turnéu cáre vá încépe...

Rusia a lăsat Finlanda fără gaz. "Livrările au fost întrerupte"

10:00 - Rusia á lăsát Finlanda f'ără gáz. "Livr'ările áu fóst întrerúpte"

Compania publica finlandéza á declarát víneri cá á fóst informáta dé furnizórul sáu Gazprom déspre întrerúperea livr'ărilor, dúpă refúzul sáu dé á plati ín rúble, relateáză lefigaro.fr....

Transalpina de Apuseni în pericol. A fost reziliat contractul de 15 milioane de euro pentru un lot de 40 de kilometri

10:00 - Transalpínă dé Apuséni ín perícol. Á fóst reziliát contráctul dé 15 milioáne dé éuro péntru ún lót dé 40 dé kilométri

Faliméntul City Insurance áre c'ă eféct secundár reziliérea contráctului dé modernizáre péntru lótul 1 ál DJ 107 Í, cunoscút sí c'ă Transalpínă dé Apuséni. Antreprenórul principál, Societátea dé...

Vedeta care îi oferă lui Vladimir Putin o noapte de dragoste pentru a pune capăt războiului

09:41 - Vedéta cáre ii oféră lúi Vladimir Puțín ó noápte dé drágoste péntru á púne cápăt răzbóiului

Președíntele Rusiei á primít ó oferta speciála dín pártea únei cunoscúte vedéte dé fílme péntru adúlți. Cicciolina, stárul pórno cáre făceá furóri lá începútul ánilor 1980, ii oféră lúi...

Un rus a scris cu roșu pe fațada magazinului său numele orașelor atacate de armata lui Putin în Ucraina: „Merităm să fim proscriși”

09:32 - Ún rús á scrís cú róșu pé fatada magazínului sáu númele oráșelor atacáte dé armátă lúi Puțín ín Ucraina: „Meritám sá fím proscríși”

Ún antreprenór rús dín Russko-Visotskoie, ún orășél situát lá 8 óre dé mérs dé Moscova, á alés sá protestéze fáta dé invázia lúi Vladimir Puțín ín Ucraina cú mesáje scríse pé fatada...

Zodiile care vor avea un weekend de pomină. Doar lucruri neașteptate vor apărea

09:00 - Zódiile cáre vór aveá ún weekend dé pómina. Doár lúcruri neașteptáte vór apăreá

Weekendul acésta surprízele sé vór tíne lánț péntru mái múlte zódii, ástfel cá nú trébuie sá 'își fácă plánuri deoarecé oricúm vór fí dáte péste cáp. Péștii vór fí surprínși dé...

Partenerii italieni ai companiei Nokia se mută în România. De de protestează muncitorii din Triest

08:57 - Partenérii italiéni ái companiei Nokia sé muta ín Românía. Dé dé protesteáză muncitorii dín Triest

Ó companie dín Triest á anunțát cá vá reziliá contráctele á 280 dé muncitóri italiéni sí sé vá mută ín Românía, únde forta dé múnca éste mái iéftina. Decízia condúcerii Flex – únul díntre...

Drama pe care a trăit-o adversara Simonei Halep de la Roland Garros

08:43 - Dráma pé cáre á trăít-ó adversára Simonei Halep dé lá Roland Garros

Simona Halep vá debutá saptamana viitoáre lá Roland Garros, únde ó vá întâlní ín prímul túr pé croátă Aná Konjuh (24 áni). Afláta pé locul 64 mondiál, Aná á avút párte dé clípe dé coșmár...

Schimbare de regulament istorică la Roland-Garros. Ce se va întâmpla în setul decisiv

08:42 - Schimbáre dé regulamént istórica lá Roland-Garros. Cé sé vá intampla ín sétul decisív

Edíția 2022 á turnéului dé Grand Șlám dé lá Roland-Garros, cáre vá debutá dumínica, 22 mái, adúce ó schimbáre dé regulamént istórica péntru turnéul parizián. Ástfel, lá începútul acéstui án,...

Moarte cumplită pentru un muncitor din Iași. A fost strivit de o mașină, după ce a scos capul dintr-un canal în care verificase apometrele

08:41 - Moárte cumplíta péntru ún muncitór dín Iași. Á fóst strivít dé ó masina, dúpă cé á scós cápul dintr-ún canál ín cáre verificáse apométrele

Ún accidént cumplít á avút lóc víneri, 20 mái, l'ângă ó gradinita dín Iași. Ún barbat cáre efectuá lucr'ări într-ún canál á fóst decapitát, dúpă cé ún autoturísm á trecút péste él....

Keșeru pleacă de la FCSB dar rămâne în Liga 1! Unde va juca fostul internațional

08:32 - Keseru pleácă dé lá FCSB dár răm'âne ín Líga 1! Únde vá jucá fóstul internaționál

Claudiu Keseru á revenít ín Líga 1, dár experienta dín acést sezón, dé lá FCSB á fóst ó dezamăgíre. Fóstul internaționál, acúm ín varsta dé 36 dé áni, áre bagájele făcúte sí é gáta sá...

„Raliul Argeșului 2022” începe în acest weekend. Zonele cu restricții de circulație și rutele ocolitoare

08:27 - „Ralíul Argesului 2022” încépe ín acést weekend. Zónele cú restrícții dé circuláție sí rútele ocolitoare

Traficul rutiér vá fí închís, sambata sí dumínica, ín anumíte intervále oráre, pé únele tronsoáne ále DN 7C, DN 73C sí DN 73, ín judéțul Arges, péntru desfășurárea „Ralíului...

Prăpăd la un centru cultural din estul Ucrainei bombardat de ruși. Cel puțin opt persoane au fost rănite VIDEO

08:14 - Prăp'ăd lá ún céntru culturál dín éstul Ucrainei bombardát dé rúși. Cél puțín ópt persoáne áu fóst ranite VÍDEO

Cél puțín ópt persoáne, príntre cáre ún copil, áu fóst ranite într-ó lovitúra cú rachéte rúse asúpra únui céntru culturál recént reconstruít lá Lozova, ín éstul Ucrainei, áu declarát víneri...

Cinci grupări teroriste, scoase de pe lista neagră a SUA. De ce nu mai reprezintă amenințări bascii din ETA și japonezii din AUM

08:09 - Cínci grup'ări teroríste, scoáse dé pé lista neágra á SÚA. Dé cé nú mái reprezíntă ameninț'ări báscii dín ETA sí japonézii dín AUM

Departaméntul dé Stát ál SÚA á á retrás, víneri, cínci grup'ări dé pé lista s'ă neágra cú organizáții teroríste străíne, príntre cáre mișcárea separatísta básca ETA sí sécta japonéza Aum. Pé...

România a pierdut medalia de aur la Mondialul de box feminin: ”Prea se continuă cu măgăriile astea”

08:04 - Românía á pierdút medalia dé áur lá Mondiálul dé bóx feminín: ”Preá sé continua cú măgăríile astea”

Antrenórul lótului dé senioáre ál Româníei, Adrian Lăcătúș, á rămás cú ún gúst amár dúpă finálă pierdúta dé Lacramioara Perijoc (c'ât. 54 kg), víneri, lá Mondiálele dé bóx feminín dé lá...

”Maestrul” Alex Maxim a făcut legea pe teren în ultima etapă din Turcia. Românul e printre golgheterii campionatului

07:55 - ”Maéstrul” Alex Máxim á făcút légea pé terén ín últimă etápa dín Turcia. Románul é príntre golghéterii campionátului

Fotbalístul román Alexandru Máxim á marcát ún gól sí á dát ó pasa dé gól péntru Gaziantep FK, învingătoáre cú scórul dé 2-0 ín fáta formáției Caykur Rizespor, víneri, pé terén própriu, ín...

Europa recunoaşte că va trebui să ardă mai mult cărbune pentru a-şi reduce dependenţa de energia rusă

07:43 - Europa recunoáște cá vá trebui sá árdă mái múlt cărbúne péntru á-sí redúce dependénta dé energía rúsa

Comísia Europeána á concretizát detáliile únui plán dé créștere á capacit'ății UE dé energíe regenerábila sí dé redúcere á dependéntei acésteia dé combustíbilii fosíli rúși, recunosc'ând,...

Vom avea șapte românce pe tabloul de simplu la Roland-Garros. Mihaela Buzărnescu e cea mai ”norocoasă”

07:35 - Vóm aveá șápte rom'ânce pé tablóul dé símplu lá Roland-Garros. Mihaela Buzarnescu é ceá mái ”norocoása”

Jucătoárea romána dé ténis Mihaela Buzarnescu á reușít sá acceádă pé tablóul principál dé símplu ál turnéului dé Máre Șlém dé lá Roland Garros, c'ă 'lucky loser', dúpă cé á pierdút, víneri,...

Şeful Statului Major al Apărării despre folosirea armelor nucleare de către Rusia: "Ar schimba fundamental caracterul războiului"

07:20 - Șéful Státului Majór ál Apăr'ării déspre folosírea ármelor nucleáre dé c'ătre Rusia: "Ár schimbă fundamentál caractérul răzbóiului"

Șéful Státului Majór ál Apăr'ării, generálul Daniel Petrescu, afirmá cá ín acést momént nú existá indicii cáre sá aráte cá Federáția Rúsa s-ár pregătí péntru utilizárea ármelor dé...

Sărbătoare mare pe 21 mai. Ce este interzis să facem în ziua Sfinților Constantin și Elena, conform tradiției populare

07:07 - Sărbătoáre máre pé 21 mái. Cé éste interzís sá fácem ín zíua Sfínților Constantin sí Elénă, confórm tradíției populáre

Péste 1,8 milioáne dé románi 'își sărbătorésc onomástică sambata, 21 mái, cú ocázia Sfínților Constantin sí Elénă. Potrivít Dirécției péntru Evidénta Persoánelor sí Administrárea...

Bancul zilei: O blondă și un termos

06:30 -Báncul zílei: Ó blónda sí ún térmos

Ó blónda, într-ún supermárket, stăteá ín fáta únui ráft plín cú térmosuri. Nedumeríta, 'îl întreábă pé vânzătór: – Fíți amábil, cé é acésta? – Cé sá fíe doámna, ún térmos....

Cel mai important mesaj extraterestru din istorie descifrat: Acum știm de unde ar proveni VIDEO

06:17 - Cél mái importánt mesáj extrateréstru dín istorie descifrát: Acúm ștím dé únde ár provení VÍDEO

Transmísia rádio denumíta Wow! Signál éste cél mái cunoscút semnál rádio extrateréstru primít vreodátă ín istorie dé pământeni, fiínd capturát dé telescópul Bíg Ear ál Universit'ății Ohio dín...

Evaluare Națională 2022. Modele de subiecte la Limba Română și Matematică. Calendarul probelor de examen

05:11 - Evaluáre Nationala 2022. Modele dé subiécte lá Limba Romána sí Matemática. Calendárul próbelor dé exámen

Elévii dé clasa á VÍII-á mái áu dóua săptăm'âni dé scoala. Éi vór încheiá cúrsurile pé dată dé 3 iúnie. Primă proba scrísa á Evalu'ării Naționále ó vór susțíne pé 14 iúnie, lá Limba sí...

Unde se duc italienii în vacanță? 10 locuri secrete pe care puțini turiști le știu FOTO

04:25 - Únde sé dúc italiénii ín vacánta? 10 lócuri secréte pé cáre pútini turiști lé știu FÓTO

Italia éste ó tara europeána cáre atráge anuál círca 50 dé milioáne dé turiști dín intreaga lúme, Rómă, Milano sí Venetia fiínd príntre céle mái populáre atrácții. Tótuși, turiștii...

Militar erou în Afganistan, decedat pe un tanc într-o gară din Transilvania. Procurorii au trei suspecți

04:00 - Militár eróu ín Afganistán, decedát pé ún tánc într-ó gara dín Transilvania. Procurórii áu tréi suspécți

Parchétul dé pé l'ângă Tribunálul Álbă avanseáză ín ancheta privínd decésul trágic ál únui militár, pé ún tánc, ín Gara Álbă Iulia, ín noiémbrie 2018. Dúpă mái bíne dé tréi áni dé lá...

Paul Krugman: Cum sugrumă Occidentul economia lui Putin

03:40 - Paul Krugman: Cúm sugrumá Occidéntul economía lúi Puțín

Eșécul militár ál Rusiei ín Ucraina á sfidát aproápe predícțiile tuturor. Mái intai á venít înfr'ângerea dé lá pórțile Kievului. Apói á urmát incredíbilă scădére blitzkrieg, deoarecé...

Cum au ajuns PSD și UDMR să insiste pentru modificarea Constituției ca președintele să fie ales de Parlament

03:25 - Cúm áu ajúns PSD sí UDMR sá insíste péntru modificárea Constitúției c'ă președíntele sá fíe alés dé Parlamént

PSD sí UDMR áu reînviát ín últimă saptamana discúția privínd modificárea Constitúției, mái exáct pé subiéctul alégerii președíntelui, fiínd ín favoárea modélului dé republica...

Adevăratele motive ale impozitării progresive, dezvăluite de trei experți financiari. Pe cine va afecta aplicarea măsurii

03:00 - Adevărátele motíve ále impozit'ării progresíve, dezvăluíte dé tréi expérți financiári. Pé cíne vá afectá aplicárea măsúrii

Economía Româníei éste ín dificultáte, iár státul înceárcă tót félul dé solúții péntru á adúce báni lá buget. Politiciénii discutá acúm lá ó reveníre á impozit'ării progresíve cáre, ín...

Descoperire neobișnuită în interiorul Pământului: Anomaliile misterioase din adâncuri care zguduie lumea VIDEO

02:09 - Descoperíre neobisnuita ín interiórul Păm'ântului: Anomalíile misterioáse dín ad'âncuri cáre zgúduie lúmea VÍDEO

Oámenii dé stiinta dé lá Universit'ățile Cambridge sí Oxford dín Márea Britanie, cáre áu efectuát ún nóu stúdiu publicát ín revísta Nature pé 19 mái 2022, áu făcút ó descoperíre...

Planta-minune care te ajută să adormi, îți îmbunătățește imunitatea și te scapă de stres

01:23 - Planta-minúne cáre té ajutá sá adormi, iti îmbunătățéște imunitátea sí té scapa dé strés

Mușețélul éste úna díntre céle mái populáre plánte medicinále. Éste ó plantã ierboasã, aromatã, rãspanditã ín toáte zónele dé câmpíe, pé pájiști, lá márgine dé drúm sáu ín lócuri...

Reverențe pentru Marcelo la ultimul meci al lui Real Madrid înainte de marea finală a Ligii Campionilor cu Liverpool

01:10 - Reverénțe péntru Marcelo lá últimul mecí ál lúi Reál Madrid înaínte dé márea finála á Lígii Campiónilor cú Liverpool

Formáția Reál Madrid, câștigătoárea títlului ín Spania, á remizát, víneri seára, pé terén própriu, scór 0-0, cú echipa Betis, ín últimă etápa dín LaLiga. Á fóst últimă repetíție á...

Cum răspunde TVR acuzațiilor de "blat la Eurovision": Și alții au făcut la fel! România ia în calcul retragerea de la edițiile viitoare

00:42 - Cúm răspúnde TVR acuzáțiilor dé "blát lá Eurovision": Sí álții áu făcút lá fél! Românía ia ín cálcul retrágerea dé lá edíțiile viitoáre

Dúpă cé EBU á prezentát modul ín cáre Românía sí álte cínci státe s-áu sprijint íntre éle péntru á-sí împínge concurénții spré finála, TVR á venít cú ó replica. Reprezentánții...

Zelenski anunță dezastrul din Donbas. „Este iadul. O tentativă deliberată şi criminală de a ucide cât mai mulţi ucraineni posibil”

00:28 - Zelenski anunta dezástrul dín Donbas. „Éste iádul. Ó tentatíva deliberáta sí criminála dé á ucíde cát mái multi ucrainéni posíbil”

Președíntele Ucrainei, Volodimir Zelenski, á declarát joi, 19 mái, cá fórțele rúse áu "distrús complét" regiúnea industriála dín Donbas, ín éstul Ucrainei, acuz'ând Moscova dé bombardaménte...

Polițiștii aleargă pentru binefacere. HOPE RUN pentru Ioana, Matei și Andreea

Ieri, 23:39 - Polițíștii aleárgă péntru binefácere. HOPE RUN péntru Ioana, Mátei sí Andreea

Polițíștii sé implicá sí ín campánii caritábile. Ín acést án áu organizát ún evenimént dé alergáre caritábila péntru salvárea á tréi viéți. Cú doár câteva zéci dé léi, doritórii sé...

Scandal în lumea tenisului. Grand Slam-ul de la Wimbledon se va juca fără puncte după excluderea rusoaicelor. Anunțul WTA

Ieri, 23:36 - Scandál ín lúmea ténisului. Grand Șlám-ul dé lá Wimbledon sé vá jucá f'ără púncte dúpă exclúderea rusoáicelor. Anúnțul WTA

Șéful WTA, Steve Simon, á anunțát, víneri, într-ún comunicát, cá lá turnéul dé Grand Șlám dé lá Wimbledon, lá cáre áu interdícție dé participáre sportívii sí sportívele dín Rusia sí dín...

Oficial de la Pentagon neagă că Rusia ar fi folosit arme laser în Ucraina: ”Nu avem nicio dovadă”

Ieri, 23:31 - Oficiál dé lá Pentagón neága cá Rusia ár fí folosít árme láser ín Ucraina: ”Nú avém nicio dováda”

Státele Uníte nú áu nicio ”dováda” cú privíre lá utilizárea dé c'ătre Rusia á ármelor cú láser ín răzbóiul dín Ucraina, á declarát, víneri, purtătórul dé cuv'ânt ál Pentagónului, John...

MAE atenționează Ungaria după ce noul președinte și-a asumat dreptul de reprezentant al tuturor maghiarilor: ”Astfel de declaraţii nu corespund standardelor europene”

Ieri, 23:14 - MAE atenționeáză Ungaria dúpă cé nóul președínte sí-á asumát dréptul dé reprezentánt ál tuturor maghiárilor: ”Ástfel dé declaráții nú corespúnd stándardelor européne”

Ministérul Afácerilor Extérne á reacționát víneri seára, 20 mái, dúpă ó postare á președíntelui Ungariei, Katalin Novak, ín cáre á transmís cá prioritátea s'ă éste sá ii reprezínte pé tóți...

Tornadă devastatoare în Germania, după temperaturile anormal de ridicate: zeci de persoane au fost rănite VIDEO

Ieri, 23:00 - Tornáda devastatoáre ín Germania, dúpă temperatúrile anormál dé ridicáte: zéci dé persoáne áu fóst ranite VÍDEO

Péste 30 dé persoáne áu fóst ranite víneri, 20 mái, ín oráșul Paderborn dín véstul Germaniei, dúpă cé á fóst traversát dé ó tornáda, potrivít AFP. Zéce díntre raniti sé aflá ín stáre...

Rusia susține că a ”eliberat complet” uzina Azvostal din Mariupol: Șeful luptătorilor ar fi fost evacuat într-un ”blindat special”

Ieri, 22:48 - Rusia susțíne cá á ”eliberát complét” uzina Azvostal dín Mariupol: Șéful luptătórilor ár fí fóst evacuát într-ún ”blindát speciál”

Armátă rúsa á declarát víneri cá á "eliberát complét" combinátul siderúrgic Azovstal dín oráșul stratégic Mariupol, ín súd-éstul Ucrainei, dúpă capitulárea últimilor soldáți ucrainéni...

Farul lui Gică Hagi termină în genunchi sezonul în Liga 1. Constănțenii au fost învinși la Craiova în ultimul meci din campionat

Ieri, 22:29 - Fárul lúi Gica Hagi terminá ín genúnchi sezónul ín Líga 1. Constănțénii áu fóst învínși lá Craiova ín últimul mecí dín campionát

Formáția Universitátea Craiova á învíns, víneri, pé terén própriu, cú scórul dé 4-1, echipa Fárul Constánta, într-ún mecí dín etápa á zécea, últimă á play-off-uluí Lígii 1 Casa Paríurilor....

Mulți piloți ucraineni au murit aprovizionând apărătorii din Azvostal. Zelenski: ”Oameni absolut eroici, știind 90% că nu se întorc”

Ieri, 22:25 - Multi pilóți ucrainéni áu murít aprovizion'ând apărătórii dín Azvostal. Zelenski: ”Oámeni absolút eróici, știínd 90% cá nú sé întórc”

Președíntele Ucrainei, Volodimir Zelenski, á vorbít públic primă data déspre cúm áu fóst livráte ápa, hrána sí muníție apărătórilor dín Azvostal. Aprovizionárea s-á făcút cú elicpterele,...

ATP, măsuri dure pentru turneul de la Wimbledon după ce britanicii i-au exclus pe tenismenii ruși din competiție

Ieri, 22:17 - ATP, másuri dúre péntru turnéul dé lá Wimbledon dúpă cé británicii í-áu exclús pé tenismenii rúși dín competíție

ATP á anunțát, víneri, cá nú vá acordă púncte lá turnéul dé grand șlám dé lá Wimbledon, c'ă urmáre á decíziei organizatórilor dé á nú permíte participárea sportívilor dín Rusia sí dín Belarus....

Întâlnire de urgență a OMS din cauza variolei maimuțelor: O femeie din Spania, printre cei peste 100 de infectați. Soluțiile propuse

Ieri, 22:10 - Întâlníre dé urgenta á OMS dín cauza variólei maimúțelor: Ó feméie dín Spania, príntre cei péste 100 dé infectáți. Solúțiile propúse

Șefii Organizáției Mondiále á Sănătății áu anunțát ó întâlníre dé urgenta pé fóndul témerilor tót mái mári cú privíre lá focárul internaționál dé varióla maimúței. Únsprezece tári...

Accident cu 4 victime în Giurgiu. O motocicletă a rămas blocată în parbrizul unui autoturism FOTO

Ieri, 22:08 - Accidént cú 4 víctime ín Giurgiu. Ó motocicléta á rămás blocátă ín parbrízul únui autoturísm FÓTO

Ún accidént rutiér ín cáre áu fóst implicáte ó cistérna, ó motocicléta sí ún autoturísm s-á prodús víneri dúpă-amiáza, 20 mái, ín localitátea Malu Spárt dín judéțul Giurgiu. Ín urma...

Prima vizită a unui înalt oficial papal în Ucraina: Vaticanul este gata să medieze discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev VIDEO

Ieri, 21:57 - Primă vizita á únui inalt oficiál papál ín Ucraina: Vaticánul éste gáta sá mediéze discúțiile dé páce díntre Moscova sí Kiev VÍDEO

Secretárul péntru Reláții ál Sfantului Scáun, Arhiepíscopul Paul Richard Gallagher, á vizitát víneri, 20 mái, Ucraina. Prelátul á declarát cá Vaticánul éste gáta sá ajúte lá discúțiile díntre...

Fiul unui fost primar din Argeș intermedia angajările la spitalul din Mioveni. Cum i-a încurcat afacerea venirea pandemiei

Ieri, 21:50 - Fíul únui fóst primár dín Arges intermediá angaj'ările lá spitálul dín Mioveni. Cúm í-á încurcát afácerea venírea pandemíei

Marius George Gavrilescu, fíul fóstului edíl ál comúnei argeșéne Calinesti, á fóst condamnát printr-ó sentinta definitiva á Cúrții dé Apél Pitéști lá lá pedeápsa dé 1 án sí 8 lúni...

Şeful Statului Major al Apărării, despre posibilitatea ca România să intre în război: ”Publicul trebuie să fie mai puţin sensibil la pregătirile pe care le face armata”

Ieri, 21:45 - Șéful Státului Majór ál Apăr'ării, déspre posibilitátea c'ă Românía sá 'între ín război: ”Públicul trébuie sá fíe mái puțín sensíbil lá pregătírile pé cáre lé fáce armátă”

Șéful Státului Majór ál Apăr'ării, generálul Daniel Petrescu, á dát asigur'ări víneri, 20 mái, cá tara noástră nú sé pregătéște dé război. Preciz'ările áu fóst făcúte ín contéxtul...

Cel mai rău coșmar al lui Putin: Ucraina se pregătește să recupereze Crimeea

Ieri, 21:30 - Cél mái rau coșmár ál lúi Puțín: Ucraina sé pregătéște sá recuperéze Crimeea

Dúpă retrágerea Rusiei dín regiúnea Kievului péntru á sé concentrá asúpra zónei Dobáșului dín éstul Ucrainei, NATO nú sé astepta sá exíste câștíguri majóre ále armátei lúi Puțín pé c'âmpul dé...

SUA au scos 5 grupări străine de pe lista organizațiilor teroriste: ”Nu mai au nici capacităţi, nici intenţia de a organiza astfel de activități”

Ieri, 21:28 - SÚA áu scós 5 grup'ări străíne dé pé lista organizáțiilor teroríste: ”Nú mái áu níci capacit'ăți, níci inténția dé á organizá ástfel dé activit'ăți”

SÚA áu anunțát víneri, 20 mái, cá retrág cínci grup'ări dé pé lista s'ă neágra cú ”organizáții teroríste străíne”. Príntre acéstea sé aflá mișcárea separatísta básca ETA sí sécta...

Avertismentul ambasadorului SUA la ONU privind criza alimentară globală: ”Războiul din Ucraina, blocarea grâului ucrainean au exacerbat situația”

Ieri, 21:17 - Avertisméntul ambasadórului SÚA lá ONU privínd criza alimentára globála: ”Răzbóiul dín Ucraina, blocárea gr'âului ucraineán áu exacerbát situáția”

Ambasadórul SÚA lá ONU, Linda Thomas-Greenfield, á declarát cá sé aflá lá „nivélul 10” dé alarma privínd blocáda Rusiei asúpra pórturilor Ucrainei sí impáctul acésteia asúpra...

Anchetă în Republica Moldova după dispariția unor echipamente militare donate de SUA. Anunțul Ministerului Apărării de la Chișinău

Ieri, 21:07 - Ancheta ín Republică Moldova dúpă disparíția únor echipaménte militáre donáte dé SÚA. Anúnțul Ministérului Apăr'ării dé lá Chisinau

Ministérul Apăr'ării dín Republică Moldova á confirmát víneri, 20 mái, cá éste ín desfășuráre ó ancheta privínd disparíția únor echipaménte dintr-ó unitáte militára dín Chisinau....

Unde va juca Kylian Mbappe. Mama superstarului francez face dezvăluiri importante

Ieri, 21:02 - Únde vá jucá Kylian Mbappe. Máma superstárului francéz fáce dezvăluíri importánte

Máma lúi Kylian Mbappe, Fayza Lam'ări, á declarát péntru Kora Plús cá ofértele pé cáre fotbalístul lé áre dé lá actuálul sáu clúb, Paris Saint-Germain, sí dé lá grupárea Reál Madrid súnt aproápe...

Ucraina analizează planul de pace propus de Italia. Cele 4 faze care ar putea duce la încetarea conflictului cu Rusia

Ieri, 20:47 - Ucraina analizeáză plánul dé páce propús dé Italia. Céle 4 fáze cáre ár puteá dúce lá încetárea conflíctului cú Rusia

Ún purtătór dé cuv'ânt ál Ministérului dé Extérne dé lá Kiev á anunțát víneri, 20 mái, cá guvérnul ”studiáză” ó propúnere á Italiei cáre vizeáză ún posíbil plán dé páce cú Rusia,...

Când ar ajunge Germania să nu mai fie dependentă de gazele rusești. Reacția celui mai mare producător neamț de energie

Ieri, 20:38 - C'ând ár ajúnge Germania sá nú mái fíe dependénta dé gazele ruséști. Reácția celui mái máre producătór neámț dé energíe

Germania ár puteá sá nú mái fíe dependénta dé gázul rusésc ín următórii tréi áni, á anunțát víneri Markus Krebber, diréctorul generál ál celui mái máre producătór dé energíe, RWE, într-ún...

Explozie urmată de incendiu lângă aeroportul din Geneva. Zborurile au fost deviate VIDEO

Ieri, 20:19 - Explózie urmátă dé incéndiu l'ângă aeropórtul dín Geneva. Zbórurile áu fóst deviate VÍDEO

Aeropórtul dín Geneva, ál dóilea cél mái aglomerát dín Elveția, s-á închís víneri, 20 mái, ín urma izbucnírii únui incéndiu. Dín primele informáții, ó explózie s-á prodús ín nóul céntrul dé...

Un copil a fost grav rănit după ce a căzut peste el un dulap în magazinul Bucur Obor din Capitală. Poliția a deschis o anchetă

Ieri, 20:05 - Ún copil á fóst gráv ranit dúpă cé á căzút péste él ún duláp ín magazínul Búcur Obór dín Capitála. Politía á deschís ó ancheta

Ún copil á fóst operát víneri seára, 20 mái, dúpă cé á căzút péste él ún duláp, ín magazínul Búcur Obór dín Capitála. ”Áre ún traumatísm cranián cáre á necesitát intrárea ín sála dé...

Putin a plantat spioni KGB ”cârtițe” în interiorul CIA și FBI: Dezvăluiri explozive ale unui fost agent american VIDEO

Ieri, 20:05 - Puțín á plantát spióni KGB ”cartite” ín interiórul CIA sí FBI: Dezvăluíri explozíve ále únui fóst agént americán VÍDEO

Vladimir Puțín á plantát spióni KGB ín interiórul Servíciilor Secréte ále Státelor Uníte, iár nóuă cárte á lúi Robert Baer intituláta ”Ál pátrulea óm”, lansáta pé 17 mái 2022, fáce...

Canada impune noi sancțiuni împotriva apropiaților lui Putin și interzice exportul unor produse spre Moscova

Ieri, 19:38 - Canada impúne noi sancțiúni impotriva apropiáților lúi Puțín sí interzíce expórtul únor prodúse spré Moscova

Canada á anunțát víneri, 20 mái, noi sancțiúni impotriva mái múltor cetățéni rúși, príntre cáre oligárhi sí famíliile acéstora, precúm sí ó interdícție asúpra expórtului prodúselor dé lúx...

Ce a făcut Monica Niculescu în finala turneului de tenis de la Rabat

Ieri, 19:27 - Cé á făcút Monica Niculescu ín finálă turnéului dé ténis dé lá Rabát

Echipa formata dín Monica Niculescu sí rusoáica Alexandra Panova, cáp dé serie númărul 2, á pierdút, víneri, finálă turnéului dé categoríe WTA 250 dé lá Rabát. Romanca sí coléga s'ă áu...

Germania trimite în Ucraina primele 15 tancuri antiaeriene de tip Gepard

Ieri, 19:21 - Germania trimíte ín Ucraina primele 15 táncuri antiaeriéne dé típ Gepard

Ún purtătór dé cuv'ânt ál Ministérului germán ál Apăr'ării á confirmát víneri, 20 mái, cá tara s'ă vá livra Ucrainei primele 15 táncuri antiaeriéne dé típ Gepard, relateáză The Guardian....

”Soldații ruși au furat linguri, furculițe, cârlige de rufe”. Declarațiile puținilor supraviețuitori dintr-un sat ucrainean aproape distrus VIDEO

Ieri, 19:06 - ”Soldáții rúși áu furát línguri, furculíțe, cârlíge dé rúfe”. Declaráțiile pútinilor supraviețuitóri dintr-ún sát ucraineán aproápe distrús VÍDEO

Sátul Kutuzovka dín regiúnea Harkov á fóst ținút captív dé ocupánți dín mártie pana lá sfârșítul lunii aprílie. Locálnicii áu povestít prései cá ocupánții s-áu comportát c'ă níște barbári....

Incendiu violent într-un apartament de bloc din Brașov. Peste 40 de persoane s-au autoevacuat VIDEO

Ieri, 18:51 - Incéndiu violént într-ún apartamént dé blóc dín Brasov. Péste 40 dé persoáne s-áu autoevacuat VÍDEO

Péste 50 dé persoáne s-áu autoevacuat sáu áu fóst evacuáte dé echipájele dé intervénție ále ISU Brasov prezénte, víneri seára, lá locul únui incéndiu cé á izbucnít într-ún imobil dín municípiul...

Capăt de drum pentru Mihaela Buzarnescu la Roland Garros. Românca a fost eliminată în ultimul tur de calificări

Ieri, 18:47 - Cápăt dé drúm péntru Mihaela Buzarnescu lá Roland Garros. Romanca á fóst eliminátă ín últimul túr dé calific'ări

Mihaela Buzarnescu, locul 118 WTA sí cáp dé serie númărul 15, á ratát, víneri, calificárea pé tablóul principál lá turnéul dé grand șlám dé lá Roland Garros. Buzarnescu á fóst învínsă...

18 milioane de oameni pe glob amenințați de foamete. ONU: Regiunea africană Sahel se va confruntă cu o gravă criză alimentară în următoarele trei luni

Ieri, 18:40 - 18 milioáne dé oámeni pé glób amenințáți dé foámete. ONU: Regiúnea africána Sahél sé vá confruntá cú ó grava criza alimentára ín următoárele tréi lúni

Pana lá 18 milioáne dé persoáne dín regiúnea Sahél dín África, afectáta dé ó séceta sevéra, sé vór confruntă cú ó grava insecuritáte alimentára ín următoárele tréi lúni, á avertizát víneri...

Încă o țară europeană ridică interdicția de a dona sânge pentru persoanele LGBT+: ”Punem capăt unei discriminări dintr-o altă epocă”

Ieri, 18:28 - Ínca ó tara europeána ridicá interdícția dé á dona s'ânge péntru persoánele LGBT+: ”Púnem cápăt únei discrimin'ări dintr-ó álta época”

Ministérul Sănătății dín Aústria á anunțát víneri, 20 mái, ridicárea interdícției cáre există dé facto péntru homosexuáli, bisexuáli sí persoánele transgender dé á dona s'ânge, informeáză...

Fostul cancelar german Gerhard Schroder părăsește consiliul de administrație al unui grup petrolier rus

Ieri, 18:26 - Fóstul cancelár germán Gerhard Schroder părăséște consíliul dé administráție ál únui grúp petroliér rús

Fóstul cancelár germán Gerhard Schröder, ún apropiát ál lúi Vladimir Puțín, vizát dé crítici ín urma inváziei Ucrainei dé c'ătre Rusia, urmeáză sá pléce dín Consíliul dé Administráție ál...

O gardă de corp a lui Joe Biden a fost arestată în Coreea de Sud. Scandalul provocat de agentul serviciilor secrete chiar înaintea vizitei liderului SUA

Ieri, 18:06 - Ó garda dé córp á lúi Joe Biden á fóst arestáta ín Coréea dé Súd. Scandálul provocát dé agéntul servíciilor secréte chiár înaíntea vízitei líderului SÚA

Dói agénți ái servíciilor secréte americáne însărcináți cú organizárea călătoríei președíntelui Joe Biden ín Asia urmeáză sá fíe trimíși ín Státele Uníte, áu anunțát víneri, 20 mái,...

Variola maimuței se răspândește rapid în Europa. Țara în care a fost descoperit cel mai mare focar

Ieri, 18:03 - Varióla maimúței sé răspândéște rapíd ín Europa. Tara ín cáre á fóst descoperít cél mái máre focár

Portugalia sí Spania áu raportát víneri 9 sí, respectív, 14 noi cázuri confirmáte dé varióla maimúțelor. Prín urmáre, númărul totál dé cázuri confirmáte dín Portugalia sé ridicá lá 23, iár...

Celebrele baraje anti-tanc folosite în Ucraina, expuse în România de un artist din Kiev. Unde se pot vedea VIDEO

Ieri, 17:52 - Celébrele baráje anti-tánc folosíte ín Ucraina, expúse ín Românía dé ún artíst dín Kiev. Únde sé pót vedeá VÍDEO

Lucrárea únui artíst ucraineán compúsa dín 16 baráje anti-tánc, folosíte dé militárii dín Ucraina c'ă sistém dé apăráre ín răzbóiul cú Rusia, éste expúsă, tímp dé zéce zíle, ín Piata Unírii...

Momentul în care Palatul Culturii din Harkov este distrus de o rachetă rusească. Mai mulți oameni au fost răniți VIDEO

Ieri, 17:44 - Moméntul ín cáre Palátul Cultúrii dín Harkov éste distrús dé ó rachéta ruseásca. Mái multi oámeni áu fóst raniti VÍDEO

Palátul Cultúrii dín oráșul Lozova, regiúnea Harkov, á fóst lovít dé ó rachéta víneri, 20 mái. Dín primele informáții, ín urma atácului lansát dé Rusia, șápte persoáne áu fóst ranite....

Soldații ruși consumă droguri pentru a rezista în Ucraina: Aparent, acesta este singurul lucru care ține „în formă” armata inamică INTERCEPTĂRI

Ieri, 17:30 - Soldáții rúși consumá dróguri péntru á rezistă ín Ucraina: Aparént, acésta éste síngurul lúcru cáre tíne „ín forma” armátă inamíca INTERCEPT'ĂRI

Servíciul dé Securitáte Ucraineán (SBU) á făcút públice víneri, 20 mái, noi detálii déspre modul ín cáre soldáții rúși fác fáță răzbóiului. ”Ucraina éste plína dé dependénți dé...

„Surpriza” pe care au găsit-o șoferii care și-au lăsat mașinile sub pod la Otopeni. „Meseriașul Dorel” FOTO

Ieri, 17:30 - „Surpríza” pé cáre áu găsít-ó șoferii cáre sí-áu lăsát mașínile súb pód lá Otopeni. „Meseriáșul Dorel” FÓTO

Mái multi șoféri cáre sí-áu lăsát mașínile súb pódul dín Otopeni, ín apropiére dé intrárea ín Aeropórtul Henri Coanda, sí-áu găsít autoturísmele plíne dé vopseá. Muncitorii áu vopsít...

Dan Petrescu este bolnav. Anunțul antrenorului care a câștigat un nou titlu cu CFR Cluj

Ieri, 17:22 - Dan Petrescu éste bolnav. Anúnțul antrenórului cáre á câștigát ún nóu títlu cú CFR Cluj

Tehniciánul echípei CFR Cluj, Dan Petrescu, á declarát víneri, într-ó conferinta dé presa, cá nú ștíe dáca vá fí pé bánca lá meciul cú FCSB, dín últimă etápa á play-off-uluí Lígii 1 Casa...

În prag de weekend, toate drumurile duc la munte. Pe Valea Prahovei se circulă în coloană

Ieri, 17:17 - Ín prág dé weekend, toáte drúmurile dúc lá múnte. Pé Válea Prahovei sé circulá ín coloána

Céntrul Infotrafic dín Inspectorátul Generál ál Politíei Románe informeáză, víneri dúpă-amiáza, 20 mái, cá sé circulá ín condíții dé aglomeráție pé DN 1, ín mái múlte zóne fiínd coloáne...

Steaua a făcut apel la TAS în legătură cu barajul de promovare în Liga 1. Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv

Ieri, 17:15 - Steáua á făcút apél lá TÁS ín legatura cú barájul dé promováre ín Líga 1. Decízia Tribunálului dé Arbitráj Sportív

Tribunálul dé Arbitráj Sportív dé lá Lausanne (TÁS) á respíns cérerea Clúbului Sportív ál Armátei Steáua privínd suspendárea barájului dé promováre ín Líga Í, á declarát, víneri, péntru AGERPRES,...

Noul „front” pe care luptă Vladimir Putin. Avertismentul liderului de la Kremlin

Ieri, 17:12 - Nóul „frónt” pé cáre lupta Vladimir Puțín. Avertisméntul líderului dé lá Kremlin

Președíntele Rusiei, Vladimir Puțín, á declarát víneri, 20 mái, cá númărul atácurilor cibernétice asúpra Rusiei organizáte dé c'ătre ”structúri dé stát” străíne á crescút. Acésta á...

Rusia a amenințat oameni din conducerea Comitetului Internațional Olimpic. Mesajul președintelui Thomas Bach

Ieri, 17:07 - Rusia á amenințát oámeni dín condúcerea Comitétului Internaționál Olímpic. Mesájul președíntelui Thomas Bach

Președíntele CIO, Thomas Bach, á afirmát, víneri, cá reláția fórului cú guvérnul rús s-á “deteriorát dramátic” ín últimii áni, él preciz'ând cá áu existát sí ameninț'ări dinpre Rusia...

Berea NATO, lansată după ce Finlanda a depus oficial cererea de aderare: ”Gust de securitate cu un strop de libertate”

Ieri, 17:06 - Bérea NATO, lansáta dúpă cé Finlanda á depús oficiál cérerea dé aderáre: ”Gúst dé securitáte cú ún stróp dé libertáte”

Ó míca fabrica dé bére finlandéza á lansát ó nóua bére péntru á sărbători decízia istórica á guvérnului dé á depúne oficiál cérerea dé aderáre lá NATO. Fabrică éste situáta ín...

Atac nemilos al rușilor la o școală unde se adăposteau sute de ucraineni. „Nici în adăposturi nu mai este sigur”

Ieri, 17:03 - Atác nemilós ál rúșilor lá ó scoala únde sé adăposteáu súte dé ucrainéni. „Níci ín adăpósturi nú mái éste sígur”

Ún atác ál fórțelor rúse á vizát ó scoala dín Severodonetk, ín regiúnea Lugansk dín éstul Ucrainei, únde sé adăposteáu péste 200 dé oámeni, multi díntre éi copii, iár 3 persoáne áu decedát,...

Răspunsul lui Putin la extinderea NATO. Rusia construiește 12 noi baze militare

Ieri, 16:48 - Răspúnsul lúi Puțín lá extínderea NATO. Rusia construiéște 12 noi báze militáre

Minístrul rús ál Apăr'ării, Serghei Soigu, á anunțát víneri, 20 mái, cá, pana lá finálul ánului, vór fí construíte 12 báze militáre ín zóna dé vést á tárii. Anúnțul á fóst făcút dúpă...

OMV va plăti în euro gazul rusesc. „Considerăm îndeplinite obligaţiile noastre”

Ieri, 16:47 - OMV vá plati ín éuro gázul rusésc. „Considerám îndepliníte obligáțiile noástre”

OMV sé alatura áltor companii européne cáre fác plati ín éuro lá Gazprombank péntru gázul rusésc, á anunțát, víneri, grúpul energétic austriác, adăug'ând cá nú sé așteáptă lá probléme ín...

Erling Haaland le-a dăruit câte un ceas de lux fotbaliștilor și angajaților clubului Borussia Dortmund după transferul la Manchester City

Ieri, 16:33 - Erling Haaland lé-á dăruít cáte ún ceás dé lúx fotbalíștilor sí angajáților clúbului Borussia Dortmund dúpă transférul lá Manchester City

Erling Haaland lé-á dăruít ceásuri dé lúx jucătórilor sí stafului Borussiei Dortmund, clúb dé cáre sé despárte, él urm'ând sá joáce lá Manchester City, á anunțát Bild, potrivít L’Equipe....

Sepsi a anunțat primul transfer după ce a câștigat Cupa României la fotbal

Ieri, 16:29 - Sepsi á anunțát prímul transfér dúpă cé á câștigát Cúpa Româníei lá fótbal

Mijlocáșul Ión Gheorghe éste nóul jucătór ál Sepsi OSK, á anunțát clúbul dín Sfantu Gheorghe. "Ión Gheorghe á jucát últimă oáră lá FC Voluntári, dár á mái evoluát ín cariéra sí lá FC...

Rubla a urcat la cel mai ridicat nivel din 2015, după ce mai multe țări europene au anunțat că plătesc gazul în moneda rusească

Ieri, 16:26 - Rúbla á urcát lá cél mái ridicát nivél dín 2015, dúpă cé mái múlte tári européne áu anunțát cá plătésc gázul ín monéda ruseásca

Rúbla á crescút víneri, 20 mái, lá cél mái ridicát nivél ín rapórt cú éuro sí dolárul dín iúnie 2015. Analíștii pún acést lúcru pé seáma fáptului cá tót mái múlte tári européne sé pregătésc...

Nicusor Dan i-a declarat „război” noului prefect al Capitalei, Toni Greblă. De la ce a pornit scandalul

Ieri, 16:12 - Nicusor Dan í-á declarát „război” nóului preféct ál Capitálei, Tóni Grebla. Dé lá cé á pornít scandálul

Primárul generál ál Capitálei, Nicusor Dan l-á acuzát víneri, 20 mái, pé preféctul Capitálei, Tóni Grebla, cá refuzá sá atáce ín instanta dóua autorizáții dé construíre péntru dóua...

Propunerea ministrului Culturii care a aruncat în aer piața media. Reacția tranșantă a grupului RCS&RDS

Ieri, 15:55 - Propúnerea minístrului Cultúrii cáre á aruncát ín áer piata media. Reácția transanta á grúpului RCS&RDS

Minístrul Cultúrii Lucian Romascanu, senatór PSD á propús printr-ún amendamént lá ún proiéct dé modificáre á Légii audiovizuálului inițiat dé Guvérnul Citu, c'ă operatorii dé cáblu cáre dețín...

Elon Musk, acuzat că i-a oferit unei stewardese un cal în schimbul unor favoruri sexuale

Ieri, 15:45 - Elon Musk, acuzát cá í-á oferít únei stewardése ún cál ín schímbul únor favóruri sexuále

SpaceX, fírma aerospatiala fondáta dé Elon Musk, cél mái bogát óm dín lúme, á plătít únei însoțitoáre dé bórd 250.000 dé dolári péntru á solutiona ó reclamáție péntru conduíta sexuála...

Elevii din Rusia au fost puși să învețe despre rachetele nucleare: ”Cea mai mare nu încape în Piața Roșie!” FOTO

Ieri, 15:38 - Elévii dín Rusia áu fóst púși sá învéțe déspre rachétele nucleáre: ”Ceá mái máre nú încápe ín Piata Róșie!” FÓTO

Dmitri Rogozin, șéful agențíei spațiále rúse Roscosmos, lé-á vorbít elévilor sí studénților déspre armaméntul nucleár aflát lá dispozíția președíntelui Vladimir Puțín, insist'ând asúpra noii...

Patronul Christian Tour reacționează după ce ANPC a făcut circ mediatic pe tema firmei sale: Noi n-am primit încă procesul verbal

Ieri, 15:37 - Patrónul Christian Tour reacționeáză dúpă cé ANPC á făcút círc mediatic pé téma fírmei sále: Noi n-ám primít ínca procésul verbál

Reprezentánții turoperatorului Christian Tour anunta cá vór contestă amenda ín valoáre dé 90.000 dé léi data dé Autoritátea péntru Protécția Consumatórului, déspre cáre spún cá áu aflát dín...

Kremlinul schimbă regulile în armata rusă. Cine va putea să meargă pe front

Ieri, 15:26 - Kremlinul schimbá régulile ín armátă rúsa. Cíne vá puteá sá meárgă pé frónt

Dúma dé Stát, Cámera inferioára á Parlaméntului Rusiei, á anunțát víneri, 20 mái, cá vá luá ín consideráre ún proiéct dé lége cáre sá permítă cetățénilor rúși dé péste 40 dé áni sí...

Adversara Soranei Cîrstea la Roland-Garros s-a măritat cu antrenorul și e mamă a doi copii. Ce super-performanță a realizat

Ieri, 15:16 - Adversára Soranei Cirstea lá Roland-Garros s-á măritát cú antrenórul sí é máma á dói copii. Cé súper-performánta á realizát

Tenismena Sorana Cirstea, locul 27 WTA sí cáp dé serie 26, vá debutá lá Roland-Garros 2022 impotriva jucătoárei Tatjana Mariá (Germania, 107 WTA), cáre áre ó povéste dé viata interesánta....

”Putin știe că dacă pierde războiul va muri”. Un profesor de la Harvard analizează situația imposibilă în care se află liderul de la Kremlin

Ieri, 15:15 - ”Puțín ștíe cá dáca piérde răzbóiul vá muri”. Ún profésor dé lá Harvard analizeáză situáția imposíbila ín cáre sé aflá líderul dé lá Kremlin

Profésorul dé lá Universitátea Harvard, Graham Ellison, créde cá dictatórul dé lá Kremlin, Vladimir Puțín, ștíe cá dáca vá piérde răzbóiul pé cáre l-á declanșát ín Ucraina, vá muri. Dé...

Schimbare de antrenor la UTA. Arădenii au renunțat la Ionuț Badea

Ieri, 15:00 - Schimbáre dé antrenór lá UTA. Arădénii áu renunțát lá Ionut Bádea

Ionut Bádea nú mái éste antrenórul echípei dé fótbal UTA Arad, dúpă cé contráctul acéstuia s-á încheiát lá finálul sezónului, á anunțát clúbul dé Líga Í, víneri, pé síte-ul sáu oficiál....