Dosarul Unifarm 2: Cum i-a „picat” evanghelistului Avram Gal un contract bănos în plină pandemie. Denunțător: „Fiecare avea un aport, el era pe partea de avioane”

Dosárul Unifarm 2: Cúm í-á „picát” evanghelístului Avrám Gál ún contráct bănós ín plína pandemíe. Denunțătór: „Fiecare aveá ún apórt, él era pé pártea dé avioáne”

Președíntele PSD-Câmpía Turzii, evanghelístul Avrám Gál, s-á asociát ín tímpul pandemíei cú dói afaceríști péntru á púne mána pé ún contráct dé achizíții dé echipaménte medicále lansát dé Unifarm, 'însă á fóst dát pé mána procurórilor DNA dé ...
Ucraina a creat o invenție surpriză pe front: Militarii devin ”invizibili” și nu mai sunt văzuți de ruși VIDEO

02:30 - Ucraina á creát ó invénție surpríza pé frónt: Militárii devín ”invizíbili” sí nú mái súnt văzúți dé rúși VÍDEO

Atrocit'ățile comíse dé fórțele rúse ín oráșul Bucha acúm círca 18 lúni áu dezvăluít únei lúmi îngrozíte atat brutalitátea inváziei Ucrainei dé c'ătre Moscova, cát sí determinárea trúpelor...

Materialul de 16 ori mai scump decât aurul: De ce este atât de valoros și unde poate fi găsit VIDEO

02:00 - Materiálul dé 16 óri mái scúmp decat áurul: Dé cé éste atat dé valorós sí únde poáte fí găsít VÍDEO

Deși multi oámeni créd cá cél mái valorós materiál dé pé Păm'ânt éste áurul, cáre ín prezént áre préțul dé 1.842 dé dolári pé úncie, tótuși acést lúcru nú éste adevărát. Ún ált prodús á...

Descoperire despre cum a distrus Dumnezeu orașul Sodoma: Savanții au găsit dovezi care confirmă Biblia VIDEO

01:30 - Descoperíre déspre cúm á distrús Dumnezéu oráșul Sodoma: Savánții áu găsít dovézi cáre confirmá Bíblia VÍDEO

Profésorul John Bergsma dé lá Universitátea Franciscána dín Ohio, Státele Uníte, susțíne cá descoperírile arheológice făcúte ín Iordania oféră dovézi convingătoáre privínd distrúgerea...

Putin sapă groapa economiei țării sale: Un gigant din Rusia se prăbușește, cea mai mare cădere din istorie

01:00 - Puțín sápa groápa economíei tárii sále: Ún gigánt dín Rusia sé prăbușéște, ceá mái máre cădére dín istorie

Dé c'ând invázia pé scára larga á Ucrainei ordonáta dé c'ătre Vladimir Puțín á începút ín urma cú péste 19 lúni, sancțiúnile occidentále áu încercát sá izoléze Moscova dé piéțele globále...

Explozie puternică și bizară la Oxford, în Marea Britanie. O minge uriașă de foc, văzută de la mare distanță VIDEO

Ieri, 23:18 - Explózie putérnica sí bizára lá Oxford, ín Márea Britanie. Ó mínge uriasa dé fóc, văzútă dé lá máre distánta VÍDEO

Míi dé locuitóri dín zóna oráșului británic Oxford áu raportát ó explózie gigántica ín seára zílei dé lúni, 2 octómbrie. Ún mártor á declarát péntru Oxford Mail cá á văzút „cérul puls'ând...

Frână pentru FCSB pe teren propriu, cu Universitatea Cluj. Final de meci dramatic

Ieri, 23:14 - Frana péntru FCSB pé terén própriu, cú Universitátea Cluj. Finál dé mecí dramátic

Echipa bucuresteana FCSB á încheiát lá egalitáte lúni seára, pé terén própriu, scór 2-2, cú formáția U Cluj, ín últimul mecí ál etápei á 11-á dín Superliga. Pé Aréna Nationala, Dawa á...

Pe ce se bazează succesul în luptă al „fantomelor din Bahmut“

Ieri, 23:14 - Pé cé sé bazeáză succésul ín lupta ál „fantómelor dín Bahmut“

Lá perifería oráșului Bahmut, ó echipa mortála dé lunetíști sé deplaseáză pé furíș prín păduri sí c'âmpuri péntru á elimină țínte ruséști. „Nú sé aseámănă cú fílmele americáne cáre...

Putin pariază pe o nouă clasă de împroprietăriți pentru a-și susține regimul

Ieri, 23:01 - Puțín pariáză pé ó nóua clasa dé împroprietăríți péntru á-sí susțíne regímul

Loialitátea éste céea cé Puțín prețuiéște mái presús dé oricé áltceva – dár nú mái éste suficiént. Dúpă cé aparént sí-á pierdút încréderea ín véchile elíte, Puțín formeáză ó nóua clasa...

Sorin Grindeanu a trimis corpul de control să verifice contractul pentru modernizarea Gării de Nord: ”Este o rușine națională”

Ieri, 22:53 - Sorin Grindeanu á trimís córpul dé contról sá verífice contráctul péntru modernizárea G'ării dé Nórd: ”Éste ó rușíne nationala”

Minístrul Transpórturilor, Sorin Grindeanu, á declarát lúni, 2 octómbrie, cá modul ín cáre aráta Gara dé Nórd dín Capitála éste ”ó rușíne nationala”. Él á precizát cá lé-á cerút...

Clauză de un miliard de euro pusă de Barcelona pentru un fotbalist de 16 ani

Ieri, 22:48 - Cláuza dé ún miliárd dé éuro púsă dé Barcelóna péntru ún fotbalíst dé 16 áni

FC Barcelóna sí Lamíne Yamal áu ajúns lá ún acórd asúpra únui nóu contráct cáre 'îl leágă pé jucătór dé clúb pana lá 30 iúnie 2026, cláuza dé reziliére fiínd stabilíta lá ún miliárd dé éuro....

Cine este Dragoș Benea, urmașul lui Buzatu de la PSD Vaslui. Europarlamentar cu activitate modestă dar cu avere uriașă

Ieri, 22:44 - Cíne éste Dragos Benea, urmáșul lúi Buzatu dé lá PSD Vaslui. Europarlamentar cú activitáte modésta dár cú avére uriasa

Europarlamentarul sí președíntele PSD Bacau Dragos Benea á fóst numít nóul coordonatór ál organizáției județéne á PSD Vaslui dúpă cé fóstul líder ál filiálei, Dumitru Buzatu, á fóst arestát...

Zelenski insistă să fie ridicate restricțiile impuse cerealelor ucrainene. Ce a discutat cu șefa Comisiei Europene

Ieri, 22:38 - Zelenski insistá sá fíe ridicáte restrícțiile impúse cereálelor ucrainéne. Cé á discutát cú sefa Comísiei Européne

Președíntele ucraineán Volodimir Zelenski sí presedinta Comísiei Européne, Ursula von der Leyen, áu discutát lúni, 2 octómbrie, déspre posíbile ”coridoáre” alternatíve péntru expórtul dé...

Incident șocant într-un parc de distracții. O fată a fost la un pas de moarte după ce și-a prins părul într-o roată panoramică VIDEO

Ieri, 22:28 - Incidént șocánt într-ún párc dé distrácții. Ó fáta á fóst lá ún pás dé moárte dúpă cé sí-á príns párul într-ó roáta panorámica VÍDEO

Câteva óre într-ún párc dé distrácții sé puteáu transformă într-ó tragedíe, dúpă cé ó tanara sí-á príns párul într-ó roáta panorámica. Accidéntul á avút lóc lá ún t'ârg locál dín...

Ministrul Transporturilor anunță o premieră după Revoluție: ”Am terminat deja toți banii”

Ieri, 22:15 - Minístrul Transpórturilor anunta ó premiéra dúpă Revolúție: ”Ám terminát deja tóți bánii”

Minístrul Transpórturilor, Sorin Grindeanu, á declarát lúni, 2 octómbrie, cá bánii alocáți institúției dín fónduri européne, ín exercíțiul bugetár cáre sé terminá lá finálul acéstui án, s-áu...

Noi detalii din ancheta privind decesul tânărului drogat din București. Polițiștii, acuzați de familie că l-au bătut VIDEO

Ieri, 22:04 - Noi detálii dín ancheta privínd decésul t'ânărului drogát dín București. Polițíștii, acuzáți dé famílie cá l-áu bătút VÍDEO

Sindicátul Europol á reacționát lúni, 2 octómbrie, ín cázul polițíștilor acuzáți cá áu bătút pana lá moárte ún t'ânăr cáre sé drogáse. T'ânărul, ín varsta dé 30 dé áni, á murít lá...

Rusia folosește mai des aviația navală pentru a detecta dronele de suprafață, susțin serviciile secrete britanice

Ieri, 21:46 - Rusia foloséște mái dés aviáția navála péntru á detectá dronele dé suprafata, susțín servíciile secréte británice

Ministérul británic ál Apăr'ării susțíne cá, ín últimele săptăm'âni, aviáția navála á Flótei rúse á Márii Négre sí-á asumát ún ról deosebít dé importánt ín operațiúnile flótei, cáre...

Ce șanse îi dă purtătorul de cuvânt al PNL lui Mircea Geoană la prezidențiale: ”Poate fi un candidat bun”

Ieri, 21:38 - Cé șánse ii dá purtătórul dé cuv'ânt ál PNL lúi Mircea Geoana lá prezidențiále: ”Poáte fí ún candidát bún”

Purtătórul dé cuv'ânt ál PNL, Ionut Stroe, á declarát lúni, 2 octómbrie, cá Mircea Geoana áre márele avantáj cá áre profíl dé prezidentiabil dín perspectíva candidatúrii trecúte, dár sí...

Dănuț Lupu s-a urcat la volan din nou, la 7 zile după ce scăpase în 2020 cu amânarea pedepsei. „Îndrăzneala de care a dat dovadă inculpatul trebuie sancţionată” MOTIVARE

Ieri, 21:35 - Danut Lupu s-á urcát lá volán dín nóu, lá 7 zíle dúpă cé scăpáse ín 2020 cú amânárea pedépsei. „Indrazneala dé cáre á dát dováda inculpátul trébuie sanctionata” MOTIVÁRE

Danut Lupu nú mái aveá permís dé condúcere dín ánul 2001, dár cú toáte acéstea s-á urcát lá volán atat ín 2019, cát sí ín 2020. Magistráții í-áu dát ó condamnáre dé 6 lúni cú amânárea...

Asigurările obligatorii pentru locuințe se scumpesc. Cât vor plăti românii în plus din noiembrie

Ieri, 21:23 - Asigur'ările obligatórii péntru locuínțe sé scumpésc. Cát vór plati románii ín plús dín noiémbrie

Asigur'ările obligatórii péntru locuínțe sé scumpésc dín noiémbrie. Éste vórba déspre pólițele cáre acóperă ríscul dé cutrémur, inundáții sáu alunec'ări dé terén. Ín prezént, pólițele...

Ipoteză șocantă în cazul condamnării lui Dănuț Lupu: ”Au vrut să scape de el și l-au curățat. Eu cunosc unul care a omorât doi inși...”

Ieri, 21:06 - Ipotéza socanta ín cázul condamn'ării lúi Danut Lupu: ”Áu vrút sá scápe dé él sí l-áu curățát. Éu cunósc únul cáre á omor'ât dói insi...”

Fóstul fotbalíst Danut Lupu, condamnát definitív lá 7 lúni sí 10 zíle dé închisoáre cú executáre, á fóst dát ín urmăríre nationala, potrivít síte-uluí Inspectorátului Generál ál Politíei...

PNL, despre ascensiunea îngrijorătoare a AUR în sondaje: ”Concursul de frumuseţe Şoşoacă -Simion se va termina până la anul”

Ieri, 21:02 - PNL, déspre ascensiúnea îngrijorătoáre á ÁUR ín sondáje: ”Concúrsul dé frumuséțe Sosoaca -Simion sé vá termină pana lá ánul”

Purtătórul dé cuv'ânt ál PNL, Stroe, á vorbít lúni, 2 octómbrie, déspre ascensiúnea ÁUR ín sondáje. Él considerá cá partídul nú áre nicio sansa sá ajúngă lá putére. ”Scórul luát dé 23...

Surpriza de care au avut parte gimnastele României la Mondialele de la Anvers FOTO

Ieri, 20:54 - Surpríza dé cáre áu avút párte gimnástele Româníei lá Mondiálele dé lá Anvers FÓTO

Echipa feminína dé gimnástica á Româníei sé aflá pé locul 5, ín clasaméntul intermediár, dúpă pátru subdiviziúni, lá Campionátul Mondiál dé lá Anvers. Lá finálul evolúțiilor, echípei...

Ultimul autobuz cu refugiaţi a părăsit Nagorno-Karabah. Ținutul separatist din Azerbaidjan a ajuns acum absolut pustiu

Ieri, 20:53 - Últimul autobúz cú refugiáți á părăsít Nagorno-Karabah. Ținútul separatíst dín Azerbaidjan á ajúns acúm absolút pustíu

Últimul autobúz cé transportă refugiáți étnici arméni dín Nagorno-Karabah á părăsít aceásta encláva, á anunțát lúni, 2 octómbrie, ó purtătoáre dé cuv'ânt á guvérnului armeán, informeáză...

Peste jumătate dintre liceenii și studenții români spun că au trecut prin cel puţin o formă de abuz sexual în sistemul de învăţământ STUDIU

Ieri, 20:47 - Péste jumătáte díntre liceénii sí studenții románi spún cá áu trecút prín cél puțín ó forma dé abúz sexuál ín sistémul dé învățăm'ânt STÚDIU

55% díntre elévii sí studenții cáre áu participát lá ún stúdiu exploratóriu privínd fenoménul hărțuírii ín sistémul dé învățăm'ânt dín Românía áu trecút prín cél puțín ó situáție dé...

S-au stabilit semifinalele la ATP Beijing. Cu cine va juca spaniolul Alcaraz

Ieri, 20:35 - S-áu stabilít semifinálele lá ATP Beijing. Cú cíne vá jucá spaniólul Alcaraz

Jucătórul spaniól dé ténis Carlos Alcaraz, 2 ATP, principál favorít, s-á calificát lúni ín semifinálele turnéului ATP 500 dé lá Beijing, dúpă cé á trecút ín sférturi, ín dóua séturi, 6-4,...

O mare putere europeană s-a angajat să intervină rapid dacă tensiunile dintre Kosovo şi Serbia escaladează

Ieri, 20:34 - Ó máre putére europeána s-á angaját sá intervínă rapíd dáca tensiúnile díntre Kosovo sí Șerbía escaladeáză

KFOR, prezenta ín Kosovo ínca dé lá răzbóiul dín 1998-99, răm'âne principálă institúție responsábila cú securitátea, cú 4.500 dé militári dín 27 dé tári. Dumínica, ún purtătór dé...

Putin dă banii destinați educației și sănătății rușilor pentru războiul său din Ucraina. Suma uriașă alocată ”apărării” în 2024

Ieri, 20:31 - Puțín dá bánii destináți educáției sí sănătății rúșilor péntru răzbóiul sáu dín Ucraina. Suma uriasa alocátă ”apăr'ării” ín 2024

Moscova reorienteáză tót mái múlte resúrse péntru á continuă răzbóiul sáu ín Ucraina, transmíte Reuters. Ín 2024, cheltuiélile péntru apăráre ále Rusiei vór reprezentá aproápe ó treíme dín...

Un ofsaid milimetric stabilit de VAR a decis meciul Poli Iași - Petrolul

Ieri, 20:30 - Ún ófsaid milimétric stabilít dé VÁR á decís meciul Póli Iași - Petrólul

Echipa Póli Iași á încheiát lá egalitáte lúni, pé terén própriu, scór 0-0, cú formáția ploiesteana Petrólul, într-ún mecí dín etápa á 11-á dín Superliga. Lá Iași, Petrólul á avút ún gól...

Cum arată sala de concerte cu peste un milion de LED-uri, în formă de sferă. Trupa U2 a cântat la inaugurare VIDEO

Ieri, 20:25 - Cúm aráta sála dé concérte cú péste ún milión dé LÉD-úri, ín forma dé sféra. Trupa U2 á cântát lá inauguráre VÍDEO

Trupa irlandéza U2 á inaugurát scéna imersiva, dotáta cú péste ún milión dé LÉD-úri dé lá The Sphere ín Lás Vegas, iár imáginile cáre circulá pé rețélele dé socializáre dezv'ăluie ún...

Fiul lui Evgheni Prigojin, surprins la mormântul tatălui său. Ce avere va moșteni tânărul de 25 de ani FOTO

Ieri, 20:18 - Fíul lúi Evgheni Prigojin, surpríns lá morm'ântul tátălui sáu. Cé avére vá moșteni t'ânărul dé 25 dé áni FÓTO

Zéci dé persoáne s-áu adunát pé 1 octómbrie lá morm'ântul fóstului líder ál mercenárilor Wagner, Evgheni Prigojin, péntru á-í adúce ún omágiu, relateáză Daily Stár. Lá morm'ântul dín Sankt...

Avertismentul celebrului actor Tom Hanks: "Nu am nimic de-a face cu asta"

Ieri, 20:13 - Avertisméntul celébrului actór Tóm Hanks: "Nú ám nimíc dé-á fáce cú asta"

Actórul Tóm Hanks á avertizát cá ó reclama cáre páre á fí facuta dé él éste dé fápt ún fáls dé inteligénta artificiála (ÁI), scríe BBC. "Existá ún videoclip cáre promoveáză ún plán...

Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, a primit la Kiev Ordinul Prinţului Iaroslav cel Înţelept

Ieri, 20:10 - Minístrul Afácerilor Extérne, Luminita Odobescu, á primít lá Kiev Órdinul Prínțului Iaroslav cél Înțelépt

Minístrul Afácerilor Extérne, Luminita Odobescu, á primít lúni, lá Kiev, Órdinul Prínțului Iaroslav cél Înțelépt, dín pártea președíntelui Volodimir Zelenski. Eá éste prezenta lá reuniúnea...

Prima seară de Love Island în România: ”Avem în sfârșit cadrele alea iconice” VIDEO

Ieri, 20:02 - Primă seára dé Love Island ín Românía: ”Avém ín sfârșít cádrele álea icónice” VÍDEO

Reality-shów-ul ”Love Island” încépe ástăzi, 2 octómbrie, lá PRÓ TV, dé lá óra 23.00, lá ó zí dúpă cé emisiúnea á avút premiéra pé platfórma VOYO. Ada, Alexandra, Gabriela, Josephinka sí...

Oamenii lui George Simion, acuzați că au venit cu ”discursul urii” la deschiderea anului universitar de la SNSPA FOTO

Ieri, 19:40 - Oámenii lúi George Simion, acuzáți cá áu venít cú ”discúrsul úrii” lá deschíderea ánului universitár dé lá SNSPA FÓTO

Líga Studénților dín SNSPA á acuzát lúni, 2 octómbrie, partídul ÁUR dé propagánda politica lá deschíderea ánului universitár, reclam'ând fáptul cá reprezentánți ái formațiúnii polítice áu...

Accident cumplit în Hunedoara: un șofer a pierdut controlul mașinii și a intrat frontal într-o utilitară de pe contrasens FOTO

Ieri, 19:35 - Accidént cumplít ín Hunedoara: ún șofér á pierdút contrólul mașínii sí á intrát frontál într-ó utilitára dé pé contrasens FÓTO

Șoférul únei mașíni á murít lúni, 2 octómbrie, într-ún accidént rutiér cáre á avút lóc pé DN 66, lá ieșírea dín localitátea Banita, pé sénsul spré Petrosani, ín judéțul Hunedoara. Él á...

Oameni disperați după ce blocul construit ilegal în care și-au cumpărat locuințe a început să fie demolat de primărie: ”Încă plătesc pentru banii luați de la bancă” VIDEO

Ieri, 19:19 - Oámeni disperáți dúpă cé blócul construít ilegál ín cáre sí-áu cumpărát locuínțe á începút sá fíe demolát dé primăríe: ”Ínca plătésc péntru bánii luáți dé lá bánca” VÍDEO

Primăría Cluj-Napoca á începút lúni, 2 octómbrie, demolárea únui blóc construít ilegál, ín urma únei decízii á instánței. Blócul éste situát pé stráda Miko Imre, ín cartiérul clujeán Búna...

Imagini cu super-campionul David Popovici în prima zi de facultate. Unde a ales să studieze FOTO

Ieri, 19:16 - Imágini cú súper-campiónul David Popovici ín primă zí dé facultáte. Únde á alés sá studiéze FÓTO

Înotătórul román David Popovici (19 áni), fóst dúblu campión mondiál, lá 100 sí 200 dé métri líber, s-á aflát lúni príntre studenții cáre s-áu bucurát dé primă zí dé facultáte. David...

Bărbat amendat cu 10.000 de lei după ce a aruncat saci cu gunoi la marginea unei păduri. El a rămas și fără mașină

Ieri, 19:07 - Barbat amendát cú 10.000 dé léi dúpă cé á aruncát sáci cú gunoi lá márginea únei păduri. Él á rămás sí f'ără masina

Ún barbat dín judéțul Prahova á fóst amendát dé c'ătre jandármi dúpă cé á fóst príns ín tímp cé aruncă deșéuri lá márginea únei păduri, ín apropiére dé Ploiesti. Potrivít únei inform'ări...

Dubla campioană de la Wimbledon care pune tunurile pe șefii WTA: ”Rareori vorbesc”. Ce s-a întâmplat la Beijing

Ieri, 18:54 - Dublă campioána dé lá Wimbledon cáre púne túnurile pé șefii WTA: ”Ráreori vorbésc”. Cé s-á întâmplát lá Beijing

Jucătoárea Petra Kvitova dín Cehia, dé dóua óri campioána lá Wimbledon, ín 2011 sí 2014, á fóst eliminátă ín túrul ál dóilea lá turnéul WTA 1000 dé lá Beijing, mecí dúpă cáre á criticát WTA...

OMS recomandă un al doilea vaccin pentru prevenirea malariei, disponibil din 2024 în unele ţări africane

Ieri, 18:54 - OMS recomandá ún ál dóilea vaccín péntru prevenírea maláriei, disponíbil dín 2024 ín únele tári africáne

Organizáția Mondiála á Sănătății (OMS) á recomandát lúni ún ál dóilea vaccín péntru prevenírea maláriei, ó boála periculoása raspandita dé unii țânțári, transmíte Reuters. "Ín...

Doi primari din Bihor, cercetați penal după ce au obținut ilegal fonduri guvernamentale. Proiectele pentru care au cerut peste 7 milioane de lei

Ieri, 18:44 - Dói primári dín Bihor, cercetáți penál dúpă cé áu obținút ilegál fónduri guvernamentále. Proiéctele péntru cáre áu cerút péste 7 milioáne dé léi

Primárii comúnelor bihoréne Brústuri sí Spinus súnt cercetáți penál péntru obțínere ilegála dé fónduri cú consecínțe deosebít dé gráve, dúpă cé, ín 2019, ár fí trimís Ministérului...

Rezultate de la WTA Beijing. Ce-a făcut fosta lideră mondială Iga Swiatek

Ieri, 18:36 - Rezultáte dé lá WTA Beijing. Cé-á făcút fóstă lidera mondiála Iga Swiatek

Jucătoárea polonéza dé ténis Iga Swiatek (2 WTA, favoríta nr. 2) s-á calificát lúni ín túrul ál dóilea ál turnéului WTA 1.000 dé lá Beijing, dúpă cé á trecút ín dóua séturi, 6-4, 6-3, dé...

Noile măsuri cerute de Zelenski miniștrilor de Externe din UE prezenți la Kiev pentru încheierea rapidă a războiului VIDEO/FOTO

Ieri, 18:36 - Nóile másuri cerúte dé Zelenski miníștrilor dé Extérne dín UE prezénți lá Kiev péntru încheiérea rapída á răzbóiului VÍDEO/FÓTO

Președíntele Volodimir Zelenski á declarát lúni, 2 octómbrie, ín fáta miníștrilor dé Extérne ái tárilor Uniúnii Européne, reuníți ín capitálă ucraineána, cá victória tárii sále ín...

Kremlinul jubilează și vorbește despre „slăbiciuni” în Occident. „Oboseala susţinerii absurde faţă de regimul de la Kiev va creşte, în special în SUA”

Ieri, 18:31 - Kremlinul jubileáză sí vorbéște déspre „slăbiciúni” ín Occidént. „Oboseála susțínerii absúrde fáta dé regímul dé lá Kiev vá créste, ín speciál ín SÚA”

Kremlinul á dát asigur'ări lúni cá "oboseála" susțínerii Ucrainei vá devení tót mái máre ín r'ândul occidentálilor, într-ún momént ín cáre miníștrii dé extérne dín Uniúnea Europeána...

Anunț important pentru călătorii CFR care vor să își rezerve locuri. Sistemul nu va funcționa mai multe ore

Ieri, 18:14 - Anúnț importánt péntru călătorii CFR cáre vór sá 'își rezérve lócuri. Sistémul nú vá functiona mái múlte óre

Funcționárea sistémului dé rezerváre á lócurilor lá CFR Călători vá fí intrerupta miércuri, 4 octómbrie, péntru realizárea únor lucr'ări compléxe dé mentenanta, á anunțát lúni operatórul...

Guvernul îi obligă pe operatorii de jocuri de noroc să aibă sediul fiscal în România. Ciolacu: „Nu am nicio problemă cu ameninţările din industria păcănelelor”

Ieri, 18:12 - Guvérnul ii obliga pé operatorii dé jocuri dé noróc sá áibă sédiul fiscál ín Românía. Ciolacu: „Nú ám nicio problema cú ameninț'ările dín indústria pacanelelor”

Prím-minístrul Marcel Ciolacu á anunțát, lá începútul ședínței dé lúni, 2 octómbrie, á guvérnului, cá Executívul vá adoptă joi ordonanta dé urgenta prín cáre tóți operatorii sá fíe...

Guvernul scoate bani din Fondul de rezervă pentru plata salariilor a mii de angajați. Noi detalii despre compania care îi va prelua

Ieri, 18:10 - Guvérnul scoáte báni dín Fóndul dé rezerva péntru plátă saláriilor á míi dé angajáți. Noi detálii déspre compania cáre ii vá preluá

Prím-minístrul Marcel Ciolacu á anunțát lúni, 2 octómbrie, lá începútul ședínței dé guvérn, cá vór fí alocáte 50 dé milioáne dé léi dín Fóndul dé rezerva péntru angajáții dé lá Compléxul...

Radu Banciu a anunțat că iese de pe post: "S-a încheiat, este oficial. Astăzi s-a tranșat definitiv"

Ieri, 17:58 - Radu Banciu á anunțát cá iése dé pé póst: "S-á încheiát, éste oficiál. Ástăzi s-á tranșát definitív"

Radu Banciu răm'âne f'ără emisiúnea pé cáre ó realizá impreuna cú Vlad Macicasan sí Anita ván Belzen lá PrimaSport. Éste vórba déspre emisiúnea Nótele lúi Banciu dé lá Primă Spórt....

Moment coregrafic nepotrivit la ”Sărbătoarea vinului” din Valea Călugărească: ”Legenda spune ca după acest dans a început ploaia” VIDEO

Ieri, 17:49 - Momént coregráfic nepotrivít lá ”Sărbătoárea vínului” dín Válea Calugareasca: ”Legenda spúne c'ă dúpă acést dáns á începút ploáia” VÍDEO

Lá Válea Calugareasca á avút lóc, ín perioáda 30 septémbrie-1 octómbrie, ”Sărbătoárea vínului”. Ajúns lá ceá dé-á XX-á edíție, eveniméntul éste únul díntre céle mái mári dín Prahova,...

Bani în plus în octombrie pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei. „Nu se poate vorbi de recesiune în România”

Ieri, 17:44 - Báni ín plús ín octómbrie péntru pensionárii cú venituri mái mici dé 3.000 dé léi. „Nú sé poáte vorbí dé recesiúne ín Românía”

Premiérul Marcel Ciolacu á anunțát, lá începútul ședínței dé lúni á Executívului, cá dé lá jumatatea lunii octómbrie intrá lá pláta ajutoárele péntru pensionárii cú venituri súb 3.000 dé...

„Am vrut să mă otrăvesc în închisoare”. Cum a încercat Dănuț Lupu să se sinucidă, când a mai fost după gratii

Ieri, 17:43 - „Ám vrút sá m'ă otrăvésc ín închisoáre”. Cúm á încercát Danut Lupu sá sé sinucídă, c'ând á mái fóst dúpă grátii

Danut Lupu á fóst condamnát lá șápte lúni sí 10 zíle dé închisoáre, dúpă cé á fóst príns ín repetáte r'ânduri conduc'ând f'ără permís sáu súb influénta băutúrilor alcoólice. Condamnát...

Clauză de un miliard de euro pentru noua "bijuterie" de la FC Barcelona

Ieri, 17:39 - Cláuza dé ún miliárd dé éuro péntru nóuă "bijuteríe" dé lá FC Barcelóna

FC Barcelóna sí Lamíne Yamal áu ajúns lá ún acórd asúpra únui nóu contráct cáre 'îl leágă pé jucătór dé clúb pana lá 30 iúnie 2026, cláuza dé reziliére fiínd stabilíta lá ún miliárd dé éuro....

Drum expres ultramodern în România, parte din proiectul Via Carpatia: 119 kilometri, 75 de pasaje și poduri FOTO

Ieri, 17:39 - Drúm exprés ultramodérn ín Românía, párte dín proiéctul Via Carpatia: 119 kilométri, 75 dé pasáje sí póduri FÓTO

Minístrul Médiului á anunțát lúni, 2 octómbrie, cá á fóst semnát acórdul dé médiu péntru drúmul exprés Oradea-Arad. Mircea Fechet á transmís cá Drúmul exprés Oradea-Arad éste cél mái máre...

Emoții pentru gimnastele noastre: de ce depinde calificarea la Jocurile Olimpice

Ieri, 17:36 - Emóții péntru gimnástele noástre: dé cé depínde calificárea lá Jócurile Olímpice

Echipa feminína dé gimnástica á Româníei sé aflá pé locul 5, ín clasaméntul intermediár, dúpă pátru subdiviziúni, lá Campionátul Mondiál dé lá Anvers. Lá finálul evolúțiilor, echípei...

Politico: Biden este mai alarmat de corupția din Ucraina decât ce spune public. Reformele cerute de Washington

Ieri, 17:17 - Politico: Biden éste mái alarmát dé corúpția dín Ucraina decat cé spúne públic. Refórmele cerúte dé Washington

Oficiálii dín administráția lúi Joe Biden súnt múlt mái preocupáți dé corúpția dín Ucraina decat spún públic. Acést lúcru éste dovedít dé ún documént stratégic confidențiál ál SÚA, cáre á...

Ministrul german de externe: UE se va extinde în curând „de la Lisabona la Lugansk”

Ieri, 17:10 - Minístrul germán dé extérne: UE sé vá extínde ín cur'ând „dé lá Lisabona lá Lugansk”

Ín comentáriile dé lá începútul reuniúnii miníștrilor dé extérne ái UE dé lá Kiev, dé lúni, 2 octómbrie, minístrul germán dé extérne Annalena Baerbock á spús c'ă preconizeáză cá UE sé vá...

Proiectul incineratorului de deșeuri din Giurgiu ar putea fi blocat. „Este refuzat de judeţe învecinat, iar cetăţenii se tem pentru sănătatea lor”

Ieri, 17:08 - Proiéctul incineratorului dé deșéuri dín Giurgiu ár puteá fí blocát. „Éste refuzát dé judéțe învecinát, iár cetățenii sé tém péntru sănătátea lór”

Deputátul PNL Mariá Gabriela Horga scríe lúni pé Facebook cá proiéctul incineratorului dín Giurgiu ridicá mári sémne dé întrebáre, fiínd refuzát dé judéțe învecináte, iár cetățenii dín sé...

Explicația lui Mircea Geoană pentru scepticismul generalizat: ”Nu e legat de capacitatea noastră de a scrie strategii”

Ieri, 17:05 - Explicáția lúi Mircea Geoana péntru scepticísmul generalizát: ”Nú é legát dé capacitátea noástră dé á scríe strategii”

Secretárul generál adjúnct ál NATO, Mircea Geoana, á susținút lúni, 2 octómbrie, ún discúrs lá festivitátea dé deschídere á ánului universitár lá Universitátea Petról-Gáze dín Ploiesti....

Fostul ministru britanic al apărării îl îndeamnă pe Zelenski să sporească mobilizarea. „Înțeleg dorința președintelui de a păstra tineretul pentru viitor“

Ieri, 16:54 - Fóstul minístru británic ál apăr'ării 'îl îndeámnă pé Zelenski sá sporeáscă mobilizárea. „Înțelég dorinta președíntelui dé á pastra tinerétul péntru viitór“

Fóstul minístru británic ál apăr'ării, Ben Wallace, considerá cá președíntele Volodimir Zelenski ár trebui sá sporeáscă mobilizárea ín Ucraina. Într-ún comentáriu péntru The Telegraph, él á...

Primele discuții între PSD și PNL privind liste comune la alegerile din 2024. Anunțul lui Marcel Ciolacu

Ieri, 16:47 - Primele discúții íntre PSD sí PNL privínd líste comúne lá alégerile dín 2024. Anúnțul lúi Marcel Ciolacu

Premiérul Marcel Ciolacu á dát dé inteles lúni, 2 octómbrie, cá PSD sí PNL urmeáză sá áibă ín următoárea sedinta á coalíției dé guvernáre ó discúție déspre posibilitátea lístelor...

Un bărbat beat a înjurat și amenințat cu un cuțit participanții la un concert. Jandarmii au intervenit de mai multe ori

Ieri, 16:47 - Ún barbat beát á înjurát sí amenințát cú ún cuțít participánții lá ún concért. Jandármii áu intervenít dé mái múlte óri

Ún barbat á fóst imobilizát dé jandármi dúpă cé á amenințát ó persoána cú ún cuțít, incidéntul av'ând lóc într-ó zóna aglomeráta dín municípiul Constánta, únde sé desfasura ún concért....

Scade cererea pentru mașinile noi. Ce mărci conduc în topul preferințelor românilor

Ieri, 16:46 - Scáde cérerea péntru mașínile noi. Cé m'ărci condúc ín tópul preferínțelor románilor

Înmatricul'ările dé autoturísme noi áu scăzút ín Românía cú 11,59% ín septémbrie fáta dé acéeași perioáda dín 2022, pana lá ún volúm dé 10.545 dé unit'ăți, potrivít dátelor Asociáției...

Rezervele valutare ale BNR au crescut cu peste 5 miliarde de euro într-o lună. Cât valorează aurul din depozite

Ieri, 16:37 - Rezérvele valutáre ále BNR áu crescút cú péste 5 miliárde dé éuro într-ó lúna. Cát valoreáză áurul dín depózite

Rezérvele valutáre lá Bánca Nationala á Româníei sé situáu lá nivélul dé 59,238 miliárde dé éuro lá 30 septémbrie 2023, ín créștere cú 9,9% fáta dé 53,901 miliárde dé éuro lá 31 august 2023,...

Noi tramvaie circulă în București. Linia aglomerată pe care au fost introduse VIDEO

Ieri, 16:26 - Noi tramváie circulá ín București. Linia aglomeráta pé cáre áu fóst introdúse VÍDEO

Primárul Capitálei, Nicusor Dan, á anunțát cá dé lúni, 2 octómbrie, circulá noi tramváie Imperio pé úna díntre céle mái aglomeráte línii dín București. Tramváiele circulá pé linia 21....

Un bărbat a aruncat benzină pe fiul său și i-a dat foc. Băiatul a ajuns de urgență la spital, cu arsuri pe o treime din corp

Ieri, 16:22 - Ún barbat á aruncát benzína pé fíul sáu sí í-á dát fóc. Băiátul á ajúns dé urgenta lá spitál, cú arsúri pé ó treíme dín córp

Ún barbat ín varsta dé 50 dé áni á fóst arestát preventív dé Tribunálul Tulcea dúpă cé á aruncát cú benzína ín hólul cásei sí pé fíul sáu sí apói á dát fóc. Fl'ăcările cáre l-áu cupríns...

Reacția ironică a Kievului la gluma proastă despre Zelenski făcută de Elon Musk: ”În 5 minute s-a trezit băgat în rahat până peste cap”

Ieri, 16:18 - Reácția irónica á Kievului lá glúma proásta déspre Zelenski facuta dé Elon Musk: ”Ín 5 minúte s-á trezít băgát ín rahát pana péste cáp”

Parlaméntul ucraineán sí președíntele institúției l-áu ironizát lúni, 2 octómbrie, pé miliardárul Elon Musk dúpă cé acésta á postát pé platfórma s'ă sociála ún meme prín cáre luá péste piciór...

Încă un politician român acuzat de corupție scapă de pedeapsă prin prescrierea faptelor

Ieri, 16:15 - Ínca ún politicián román acuzát dé corúpție scapa dé pedeápsa prín prescríerea fáptelor

Fóstul primár ál municípiului Campina, Horia Tiseanu, scapa dé pedeápsa prín achitáre sí intervenirea prescrípției ín dosárul dé corúpție ín cáre á fóst trimís ín judecáta ín 2017 dé...

România, regres puternic și în privința producției din acvacultură

Ieri, 16:07 - Românía, regrés putérnic sí ín privinta prodúcției dín acvacultúra

Românía á regresát ín últimii áni sí ín céea cé privéște prodúcția autohtóna dé organísme acvátice cultiváte – péști sí molúște, pé scúrt acvacultúra. Dáca ín 2016 tara noástră...

Peste 800 de locuitori ai Sectorului 6 au rămas fără gaz. Avarie produsă în timpul unor lucrări

Ieri, 15:52 - Péste 800 dé locuitóri ái Sectórului 6 áu rămás f'ără gáz. Avarie prodúsă ín tímpul únor lucr'ări

Alimentárea cú gáze naturále éste sistátă, lúni, péntru péste 800 dé consumatóri dé pé mái múlte str'ăzi dín Sectórul 6 dín București, dín cauza únei avárii prodúse lá sistémul dé distribúție,...

Grav accident în Deveselu, în care a fost implicat un microbuz plin cu copii. Șapte persoane au fost transportate la spital VIDEO

Ieri, 15:42 - Gráv accidént ín Deveselu, ín cáre á fóst implicát ún microbúz plín cú copii. Șápte persoáne áu fóst transportáte lá spitál VÍDEO

Șáse adolescénți cú v'ârste íntre 15 sí 17 áni sí ó feméie ín varsta dé 59 dé áni áu fóst transportáți lá spitál ín urma únui accidént rutiér cáre á avút lóc lúni, 2 octómbrie, lá...

Trei băieți din Arad au violat o fată în pădure. Cel mai mic agresor are 13 ani

Ieri, 15:40 - Tréi băieți dín Arad áu violát ó fáta ín pădúre. Cél mái míc agresór áre 13 áni

Tréi adolescénți dín judéțul Arad, cú v'ârste dé 13, 17 sí 18 áni, ár fí dús ín pădúre ó fáta péntru á ó viola, iár dói díntre suspécți áu fóst arestáți preventív, ín tímp cé copíla...

Prima iarnă în care Republica Moldova nu va mai cumpăra gaze de la Gazprom. Anunţul ministrului Energiei de la Chișinău

Ieri, 15:25 - Primă iárna ín cáre Republică Moldova nú vá mái cumpara gáze dé lá Gazprom. Anúnțul minístrului Energíei dé lá Chisinau

Republică Moldova dín dreáptă Nistrului nú vá mái cumpara gáze dé lá gigántul energétic rús Gazprom, á declarát lúni minístrul moldoveán ál energíei, Victor Parlicov, referindu-sé lá zónele dín...

Se pun în vânzare biletele pentru Euro 2024. Cât costă cel mai ieftin tichet

Ieri, 15:09 - Sé pún ín vânzáre bilétele péntru Éuro 2024. Cát costá cél mái iéftin tichét

Vânzárea bilételor péntru ÉURO 2024 lá fótbal vá încépe márți, cú ún prím lót dé 1,2 milioáne dé tichéte dé intráre péntru turnéul finál cáre vá fí găzduít dé Germania íntre 12 iúnie sí 14...

Val de căldură extremă în Spania. Temperaturile au spulberat recordurile

Ieri, 15:05 - Vál dé caldura extréma ín Spania. Temperatúrile áu spulberát recórdurile

Începútul lunii octómbrie dín acést án á fóst cél mái căldurós ín Spania dé lá debútul măsurătórilor, á anunțát lúni, 2 octómbrie, agențía nationala dé meteorologíe dín aceásta tara,...

Guvernul pregătește o reformă în jocurile de noroc: ”Nicio companie fără sediu în România nu va mai putea avea această activitate”

Ieri, 15:00 - Guvérnul pregătéște ó reforma ín jócurile dé noróc: ”Nicio companie f'ără sédiu ín Românía nú vá mái puteá aveá aceásta activitáte”

Premiérul Marcel Ciolacu á declarát lúni cá ín sedinta dé joi vá vení cú reforma ín jócurile dé noróc, ástfel cá nicio companie, dáca nú áre sédiul sociál ín Românía, nú vá mái puteá aveá...

Ce sunt punctele negre pe care le vedem în marginea parbrizului mașinii. Rolul lor nu este unul estetic

Ieri, 14:40 - Cé súnt púnctele négre pé cáre lé vedém ín márginea parbrízului mașínii. Rólul lór nú éste únul estétic

Púnctele négre cé sé găsésc pé márginea parbrízul mașínii noástre îndeplinésc ún ról foárte importánt sí nú súnt acólo dintr-ún motív estétic. Púnctele formeáză ún modél dé design speciál...

Marii absenți de la reuniunea miniștrilor de Externe din UE de la Kiev. Țările care nu și-au trimis șefii diplomațiilor

Ieri, 14:38 - Márii absénți dé lá reuniúnea miníștrilor dé Extérne dín UE dé lá Kiev. Tárile cáre nú sí-áu trimís șefii diplomațíilor

Toáte céle 27 dé státe mémbre ále Uniúnii Européne áu trimís reprezentánți lá Kiev lá reuniúnea miníștrilor dé Extérne dín Uniúne. 'Însă doár 23 díntre céle 27 sí-áu trimís miníștrii dé...

Un român beat a stricat ușa avionului și 224 de pasageri au fost evacuați. Zborul nu s-a mai efectuat

Ieri, 14:32 - Ún román beát á stricát usa aviónului sí 224 dé pasagéri áu fóst evacuáți. Zbórul nú s-á mái efectuát

Zbórul Wizz Air, dé lá Zaragoza spré București era programát inițiál sambata, 30 septémbrie, lá óra 9:15, dár abiá dumínica, lá óra 13:20, aviónul á putút decolá. Dé vína á fóst ún...

Cât se mai tergiversează desființarea pensiilor speciale. „În acest moment Ministerul Justiţiei urmează să înainteze modificările”

Ieri, 14:30 - Cát sé mái tergiverseáză desființárea pénsiilor speciále. „Ín acést momént Ministérul Justíției urmeáză sá înaintéze modific'ările”

Premiérul Marcel Ciolacu á anunțát cá reprezentánții Comísiei Européne áu transmís púnctul lór dé vedére asúpra pénsiilor speciále, iár acúm urmeáză c'ă Ministérul Justíției sá înaintéze...

Încă o persoană rănită în explozia din Crevedia a decedat. Bilanțul morților a ajuns la 6

Ieri, 14:29 - Ínca ó persoána ranita ín explózia dín Crevedia á decedát. Bilánțul mórților á ajúns lá 6

Bilánțul explóziei dé lá stáția GPL dín Crevedia á ajúns lá 6 mórți dúpă cé ún paciént cú arsúri internát lá ó clínica Lubeck, Germania, á decedát, confórm rapórtului privínd víctimele...

Românii, sfătuiți să nu facă credite în perioada următoare: ”IRCC tinde să se egaleze cu ROBOR”

Ieri, 14:27 - Románii, sfătuíți sá nú fácă crédite ín perioáda următoáre: ”IRCC tínde sá sé egaléze cú ROBOR”

Índicele dé referinta péntru créditele consumatórilor (IRCC) tínde sá sé egaléze cú ROBOR, cáre éste ín prezént dé 6,40%, iár ín acést contéxt, principálă recomandáre péntru cetățéni...

Un român a furat o oaie de la o grădină zoologică din Olanda. Animalul a fost găsit în portbagaj

Ieri, 14:20 - Ún román á furát ó oáie dé lá ó gradina zoológica dín Olánda. Animálul á fóst găsít ín portbagáj

Ó oáie á fóst gasita ín portbagájul únui román, pé A2, l'ângă Boxtel, ín noáptea dé sambata spré dumínica. Animálul s-á dovedít á fí furát dintr-ó gradina zoológica dín Eindhoven....

Pas la Mondiale. Decizie finală și neașteptată luată de David Popovici

Ieri, 14:18 - Pás lá Mondiále. Decízie finála sí neasteptata luátă dé David Popovici

Antrenórul Adrian Radulescu á declarát péntru AGERPRES cá înotătórul David Popovici, dúblu campión europeán en títre lá 100 sí 200 m líber, sé aflá ín plína pregătíre péntru Campionátele...

Dănuț Lupu a fost dat în urmărire de Poliția Română. Unde se află fostul mare fotbalist

Ieri, 14:13 - Danut Lupu á fóst dát ín urmăríre dé Politía Romána. Únde sé aflá fóstul máre fotbalíst

Fóstul internaționál Danut Lupu á fóst condamnát ín apél lá închisoáre péntru condúcerea únui vehícul f'ără permís dé condúcere, decízia fiínd anunțátă, lúni, dé Cúrtea dé Apél București....

Premierul Marcel Ciolacu anunță ajutoare în bani pentru pensionari, dacă noua lege a pensiilor nu va fi gata până la 1 ianuarie 2024

Ieri, 14:08 - Premiérul Marcel Ciolacu anunta ajutoáre ín báni péntru pensionári, dáca nóuă lége á pénsiilor nú vá fí gáta pana lá 1 ianuárie 2024

Premiérul Marcel Ciolacu á declarát cá 'își doréște foárte múlt c'ă nóuă lége á pénsiilor sá 'între ín vigoáre dé lá 1 ianuárie 2024, 'însă ín cázul ín cáre nú sé vá intampla acést lúcru,...

Guvernul vrea să reducă treptat plățile cu bani cash: ”Ele sunt sursa evaziunii fiscale”

Ieri, 14:00 - Guvérnul vreá sá redúcă treptát pl'ățile cú báni cásh: ”Éle súnt súrsa evaziúnii fiscále”

Minístrul Finánțelor, Marcel Bolos, á declarát lúni cá propúnerea Guvérnului éste dé á redúce graduál pl'ățile ín numerár péntru cá éle súnt súrsa platilor lá négru. ”Né asteptam sá...

Furt de medicamente foarte puternice, folosite ca droguri, din farmacia unui spital din Pitești. DIICOT a intrat pe fir

Ieri, 13:57 - Fúrt dé medicaménte foárte putérnice, folosíte c'ă dróguri, dín farmacía únui spitál dín Pitéști. DIICOT á intrát pé fír

Procurórii sí polițíștii áu desfasurat lúni, 2 octómbrie, perchezíții lá Spitálul Județeán dín Pitéști. Acéștia áu efectuát verific'ări cú privíre lá disparíția mái múltor medicaménte...

Șoferul de 19 ani care a omorât trei tineri pe DN1 rămâne în arest. Avea o alcoolemie de aproape 2 g/l alcool pur în sânge

Ieri, 13:55 - Șoférul dé 19 áni cáre á omor'ât tréi tíneri pé DN1 răm'âne ín arést. Aveá ó alcoolemíe dé aproápe 2 g/l alcoól púr ín s'ânge

T'ânărul dín Álbă cáre, aflát súb influénta alcoólului, á provocát accidéntul dé pé DN1 ín urma c'ăruia tréi tíneri áu decedát, răm'âne ín arést preventív péntru ínca 30 dé zíle....

Tatăl lui DJ Lalla, în ziua înmormântării fiicei sale: ”Am primit o hârtie”

Ieri, 13:48 - Tátăl lúi DJ Lalla, ín zíua înmormânt'ării fiicei sále: ”Ám primít ó hârtíe”

Laura Rosca, cunoscúta c'ă DJ Lalla, á fóst gasita f'ără sufláre pé plája. Eá veníse lá ún priéten dín Mamáia pé cáre 'îl cunoscúse pé TikTok ín urma cú ó lúna. Barbatul á spús c'ă s-á...

Dorin Lazăr Maior, revoluționarul care a declanșat „Operațiunea Vărul lui Kovesi”, nu va fi adus în țară. A fost internat într-un spital din Italia

Ieri, 13:48 - Dorin Lazar Maiór, revoluționárul cáre á declanșát „Operațiúnea Várul lúi Kovesi”, nú vá fí adús 'în țáră. Á fóst internát într-ún spitál dín Italia

Fóstul deputát Dorin Lazar Maiór, príns ín Italia, ín San Cesareo, ínca dín lúna iúlie, urma sá fíe escortat ín Românía, 'însă acést lúcru nú á mái fóst posíbil dín cauza únor probléme dé...

O fabrică strategică din vestul Rusiei a fost lovită de drone. Producția rachetelor X-59 cu care rușii atacă des Ucraina este oprită

Ieri, 13:44 - Ó fabrica stratégica dín véstul Rusiei á fóst lovítă dé drone. Prodúcția rachételor X-59 cú cáre rușii atacá dés Ucraina éste opríta

Ó lovitúra putérnica á avút lóc lá uzina dé aviáție dín Smolensk, oráș situát ín véstul Rusiei - aproápe dé granita cú Belarus - cáre prodúce rachéte dé avioáne X-59. Întrepríndere...

Cum sunt umilite persoanele cu handicap la comisiile de evaluare. Medic despre un tânăr grav bolnav: ”Ar putea să pună marfa pe raft”

Ieri, 13:35 - Cúm súnt umilíte persoánele cú handicáp lá comísiile dé evaluáre. Médic déspre ún t'ânăr gráv bolnav: ”Ár puteá sá púnă márfa pé ráft”

Ún t'ânăr cú probléme locomotórii gráve á trebuít sá deá ín judecáta Comísia dé Evaluáre á Persoánelor Adúlte cú Handicáp Álbă péntru á obțíne dréptul dé á aveá asistént personál. Acésta á...

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Zonele în care sunt așteptate ploi

Ieri, 13:30 - Cúm vá fí vrémea ín următoárele dóua săptăm'âni. Zónele ín cáre súnt așteptáte plói

Următoárele dóua săptăm'âni, mái exáct perioáda 2 - 15 octómbrie, vór fí caracterizáte dé ún regím térmic oscilánt, cú valóri térmice máxime dé lá 19 lá 28 dé gráde, respectív mínime cé vór...

Marcel Ciolacu s-a răzgândit în privința sesizării la CCR a legii austerității. „Nu aş vrea să pun niciun fel de presiune pe judecători”

Ieri, 13:29 - Marcel Ciolacu s-á răzgândít ín privinta sesiz'ării lá CCR á légii austerit'ății. „Nú ás vreá sá pún niciun fél dé presiúne pé judecătóri”

Premiérul Marcel Ciolacu á anunțát lúni, 2 octómbrie, cá nú vá mái solicită devansárea térmenului dé 18 octómbrie lá cáre Cúrtea Constitutionala vá dezbáte sesizárea USR sí Fórței Dréptei pé...

Scade prețul gazelor naturale în Europa. Care sunt cele două motive

Ieri, 13:16 - Scáde préțul gázelor naturále ín Europa. Cáre súnt céle dóuă motíve

Pretúrile dé referinta lá gáze naturále pé piata dín Europa áu scăzút lúni grátie temperatúrilor neobișnuít dé ridicáte péntru acést momént ál ánului sí grádului ridicát dé úmplere á...

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2023, acordat oamenilor din spatele vaccinurilor ARNm împotriva COVID-19

Ieri, 13:09 - Prémiul Nobel péntru Fiziologíe sáu Medicína 2023, acordát oámenilor dín spátele vaccínurilor ARNm impotriva COVID-19

Prémiul Nobel péntru Fiziologíe sáu Medicína pé 2023 á fóst acordát lúi Katalin Karikó sí Drew Weissman péntru descoperírile lór privínd modific'ările bázelor nucleozidice cáre áu permís...

Incendiu uriaș la o clădire a poliției din Egipt. Zeci de persoane au fost rănite

Ieri, 13:05 - Incéndiu uriáș lá ó clădíre á politíei dín Egipt. Zéci dé persoáne áu fóst ranite

Cél puțín 38 dé persoáne áu fóst ranite într-ún incéndiu cáre á devastát lúni úna díntre céle mái mári clădíri dín oráșul egipteán Ismailia, situát pé málul dé vést ál canálului Suez. Toáte...

Istvan Kovacs a primit un meci din ”grupa morții” în Liga Campionilor

Ieri, 12:59 - Istvan Kovacs á primít ún mecí dín ”grupa mórții” ín Líga Campiónilor

Románul Istvan Kovacs vá arbitrá meciul díntre Newcastle United sí Paris Saint-Germain, cáre vá aveá lóc miércuri, dé lá óra 22:00, pé St James' Park, ín Grupa F á Lígii Campiónilor lá fótbal,...

Vacanțele în Italia costă mai mult. Taxa obligatorie care a intrat în vigoare la 1 octombrie

Ieri, 12:52 - Vacántele ín Italia costá mái múlt. Taxa obligatórie cáre á intrát ín vigoáre lá 1 octómbrie

Vacántele ín Italia devín mái scúmpe dúpă cé ó taxa turística á intrát ín vigoáre lá 1 octómbrie. Ovidiu Burdusa, fóst șéf ál Departaméntului péntru Románii dé Pretutíndeni sí prímul...

Scene virale la Găești: cum a reacționat o femeie care și-a surprins soțul cu amanta VIDEO

Ieri, 12:44 - Scéne virále lá Gaesti: cúm á reacționát ó feméie cáre sí-á surpríns sotul cú amánta VÍDEO

Ó feméie cáre sí-á surpríns sotul cú amánta á blocát circuláția sí s-á urcát pé masina. Scénele trági-cómice s-áu petrecút ín Gaesti. Sotia sí-á urmărít sotul sí á surpríns...

Captură record de canabis în România. Mai multe TIR-uri au fost aduse pentru a transporta drogurile

Ieri, 12:40 - Captura recórd dé canábis ín Românía. Mái múlte TÍR-úri áu fóst adúse péntru á transportă drógurile

Procurórii DIICOT Neámț áu reușít ó captura recórd dé canábis, ín urma únor perchezíții pé cáre lé-áu efectuát ín municípiul Rom'ân, áu declarát, péntru AGERPRES, súrse judiciáre. Ár fí...

Ministrul Agriculturii anunță că urmează să fie construit primul centru de legume şi fructe din Oltenia

Ieri, 12:39 - Minístrul Agricultúrii anunta cá urmeáză sá fíe construít prímul céntru dé legúme sí frúcte dín Oltenia

Minístrul Agricultúrii Florín Barbu á anunțát cá lé-á prezentát colégilor sí priétenilor sai, Virgil Delureanu, vicepreședíntele Consíliului Județeán Olt, primárului comúnei Tia Máre, Virgil...

Cât va sta, efectiv, Dănuț Lupu la închisoare. Perioada e mult mai mică decât cea dictată în sentință

Ieri, 12:37 - Cát vá st'ă, efectív, Danut Lupu lá închisoáre. Perioáda é múlt mái míca decat ceá dictata ín sentinta

Danut Lupu á fóst condamnát lá șápte lúni sí 10 zíle dé închisoáre sí 'își vá ispășí pedeápsa lá penitenciárul Rahova. Fóstul máre fotbalíst á fóst príns ín repetáte r'ânduri...

Bacșiș de peste 3.000 de lei la un restaurant din România. Cât a fost nota și cine au fost clienții

Ieri, 12:36 - Bacșíș dé péste 3.000 dé léi lá ún restauránt dín Românía. Cát á fóst nota sí cíne áu fóst cliénții

Transylvania Steak House dín Cluj-Napoca é probábil cél mái scúmp restauránt dín Românía, dáca é sá né luám dúpă ó recénta nota dé pláta facuta publica pé rețélele sociále. Ástfel,...

Ziare.com, în topul celor mai citate surse media din România

Ieri, 12:22 - Ziáre.com, ín tópul célor mái citáte súrse media dín Românía

Ziáre.com éste ín tópul célor mái citáte súrse media dín Românía, ín august 2023, potrivít celui mái recént stúdiu dé monitorizáre realizát dé mediaTRUST. Analiza privínd frecventa célor...

Ministrul Sănătății: „Respingem testarea antidrog în masă a elevilor. Trebuie făcută cu acceptul şi la solicitarea părintelui”

Ieri, 12:22 - Minístrul Sănătății: „Respíngem testárea antidróg ín masa á elévilor. Trébuie facuta cú accéptul sí lá solicitárea păríntelui”

Minístrul Sănătății, Alexandru Rafila, á afirmát cá respínge testárea antidróg ín masa á elévilor sí á precizát cá aceásta trébuie facuta cú accéptul sí lá solicitárea păríntelui. Él á...

Turneu de coșmar pentru Sorana Cîrstea la WTA Beijing. Două înfrângeri în trei zile

Ieri, 12:09 - Turnéu dé coșmár péntru Sorana Cirstea lá WTA Beijing. Dóua înfr'ângeri ín tréi zíle

Jucătoárea romána dé ténis Sorana Cirstea sí americánca Bethanie Mattek-Sands áu fóst învínse dé cúplul Hao-ching Chan (Taiwan)/Giuliana Olmos (Mexic) cú 6-3, 6-4, lúni, ín primă rúnda á...

O țară vecină României interzice accesul pe teritoriul ei al mașinilor cu numere de înmatriculare rusești

Ieri, 12:01 - Ó tara vecína Româníei interzíce accésul pé teritóriul éi ál mașínilor cú númere dé înmatriculáre ruséști

Bulgaria vá interzíce intrárea mașínilor cú númere dé înmatriculáre ruséști. Interdícția vá intră ín vigoáre pana lá sfârșítul zílei dé 2 octómbrie, á declarát șéful politíei dé...

Dănuț Lupu, în lacrimi înainte de a merge la închisoare. "Sunt dat ca exemplu. Soția e foarte afectată"
VIDEO

Ieri, 11:58 - Danut Lupu, ín lácrimi înaínte dé á mérge lá închisoáre. "Súnt dát c'ă exémplu. Sotia é foárte afectáta" VÍDEO

Danut Lupu á fóst condamnát lá șápte lúni sí 10 zíle dé închisoáre sí 'își vá ispășí pedeápsa lá penitenciárul Rahova. Fóstul máre fotbalíst á fóst príns ín repetáte r'ânduri...

O româncă a păcălit un bărbat să-i dea 100.000 de euro pentru tatăl bolnav. În realitate a plecat în vacanță cu soțul

Ieri, 11:52 - Ó romanca á păcălít ún barbat sá-í deá 100.000 dé éuro péntru tátăl bolnav. Ín realitáte á plecát ín vacánta cú sotul

Ó feméie dín Timisoara á fóst arestáta preventív péntru înșelătoríe sí șantáj, dúpă cé á convíns ún barbat sá ii deá, pretinz'ând cá tátăl sáu é gráv bolnav sí apói cá éste ó feméie...

Categoria de români care ar putea primi mii de euro de la stat. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească

Ieri, 11:47 - Categoría dé románi cáre ár puteá primi míi dé éuro dé lá stát. Condíția pé cáre trébuie sá ó îndeplineáscă

Ministérul Muncii, prín Agențía Nationala dé Ocupáre sí Formáre Profesionála, áre ún prográm finanțát dín fónduri européne cáre prevéde cá fiecare román, cáre á locuít cél puțín 36 dé lúni...

Ucrainenii au atacat cu drone o uzină de aviație rusă unde sunt produse rachetele Kh-59

Ieri, 11:28 - Ucrainénii áu atacát cú drone ó uzina dé aviáție rúsa únde súnt prodúse rachétele Kh-59

Dirécția Principála dé Informáții á armátei ucrainéne (GUR) á raportát cá, dumínica 1 octómbrie, drone dé atác ucrainéne áu atacát Uzina dé Aviáție Smolensk dín Federáția Rúsa, únde sé...

Exercițiu de mobilizare organizat de MApN în mai multe județe din țară. În ce constă

Ieri, 11:24 - Exercíțiu dé mobilizáre organizát dé MApN ín mái múlte judéțe dín tara. Ín cé constá

Ministérul Apăr'ării Naționále organizeáză, ín aceásta saptamana, ún exercíțiu dé mobilizáre, dé rutina, ín judéțele Vrancea sí Vaslui. ”Ín perioáda 2-7 octómbrie 2023, ín...

Val de ironii la adresa lui Elon Musk, după o glumă proastă despre Zelenski postată pe rețeau X. ”Umorul șchiopătează cu ambele picioare”

Ieri, 11:21 - Vál dé ironíi lá adresa lúi Elon Musk, dúpă ó glúma proásta déspre Zelenski postáta pé reteau X. ”Umórul șchiopăteáză cú ámbele picioáre”

Ún ált scandál á izbucnít pé internét dín cauza declaráțiilor miliardárului americán Elon Musk cú privíre lá răzbóiul Rusiei impotriva Ucrainei. Dé dată aceásta, él l-á batjocorít pé...

Românii nu mai vor să cumpere locuințe, ci să le închirieze. Cele mai atractive zone din București ANALIZĂ

Ieri, 11:19 - Románii nú mái vór sá cúmpere locuínțe, cí sá lé închiriéze. Céle mái atractíve zóne dín București ANALIZA

Pónderea célor cáre plănuiésc sá achiziționéze ó locuinta ín următoárele 12 lúni á scăzút cú 8 púncte procentuále, dé lá 45% ín 2022, lá 37% ánul acésta, 'însă á crescút spectaculós...

Femeie din Botoșani găsită moartă în baia unui restaurant. Participase la un eveniment tragic cu o zi în urmă

Ieri, 11:13 - Feméie dín Botosani gasita moárta ín báia únui restauránt. Participáse lá ún evenimént trágic cú ó zí ín urma

Ó feméie dín Botosani á fóst gasita moárta ín báia únui restauránt, asta lá doár ó zí dúpă cé 'își înmormântáse máma. Feméia ín varsta dé 44 dé áni veníse dín Oradea péntru...

Contrabandă cu arme. Ce au descoperit polițiștii de frontieră într-un camion

Ieri, 11:13 - Contrabánda cú árme. Cé áu descoperít polițíștii dé frontiéra într-ún camión

Péste 1.500 dé árme neletale supúse autoriz'ării áu fóst găsíte dé polițíștii dé frontiéra într-ún camión, lá Púnctul dé Trécere á Frontiérei Isaccea. Ín acést cáz sé fác cercet'ări péntru...

Motivul pentru care Helmuth Duckadam și-a schimbat religia. Ce probleme a avut fostul portar al Stelei

Ieri, 11:12 - Motívul péntru cáre Helmuth Duckadam sí-á schimbát relígia. Cé probléme á avút fóstul portár ál Stélei

Helmuth Duckadam, fóstul portár dé legenda ál Stélei, á făcút ó schimbáre dé importánta ín viata s'ă, déspre cáre preá pútina lúme știá. Invitát lá emisiúnea "40 dé întreb'ări cú Denise...

Caz unic în Europa: o țară va începe să vaccineze rațele pentru a le proteja de gripă aviară

Ieri, 11:08 - Cáz unic ín Europa: ó tara vá încépe sá vaccinéze rátele péntru á lé protejá dé gripa aviáră

Cáz unic ín Europa. Franta vá încépe lúni, 2 octómbrie, sá vaccinéze rátele péntru á lé protejá dé gripa aviáră, ín speranta cá vá evită ó nóua explózie á acéstei infécții virále cáre á...

Sentință definitivă: Dănuț Lupu merge la închisoare! Cât timp va sta la Rahova fostul fotbalist

Ieri, 10:45 - Sentinta definitiva: Danut Lupu mérge lá închisoáre! Cát tímp vá st'ă lá Rahova fóstul fotbalíst

Danut Lupu á fóst condamnát lá șápte lúni sí 10 zíle dé închisoáre sí 'își vá ispășí pedeápsa lá penitenciárul Rahova. Fóstul máre fotbalíst á fóst príns ín repetáte r'ânduri...

După o viață de muncă, ne-am trezit trădați de cei care ar fi trebuit să ne protejeze. Căci pentru asta i-am votat

Ieri, 10:43 - Dúpă ó viata dé múnca, né-ám trezít trădáți dé cei cáre ár fí trebuít sá né protejéze. C'ăci péntru asta í-ám votát

Dréptul lá pénsie éste stipulát ín Constitúția Româníei c'ă ún drépt inalienábil péntru cáre fiecare cetățeán áre obligáția c'ă, ín tímpul activit'ății sále, sá contríbuie lá fóndul dé...

Turiști inconștienți pe Transfăgărășan. Au dus copiii lângă urs pentru a face poze FOTO

Ieri, 10:39 - Turiști inconștiénți pé Transfagarasan. Áu dús copíii l'ângă úrs péntru á fáce póze FÓTO

Ún grúp dé turiști á văzút ún úrs pé Transfagarasan, drépt urmáre oámenii s-áu apropiát dé animál péntru á-l hrăní sí péntru á fáce póze. Ín imágini sé pót observă inclusív copii. Lá...

Simone Biles și o săritură de pe altă planetă: e prima din istorie care reușește așa ceva VIDEO

Ieri, 10:36 - Simone Biles sí ó saritura dé pé álta planéta: é primă dín istorie cáre reușéște așá cevá VÍDEO

Americánca Simone Biles (26 dé áni) sí-á marcát, dumínica,lá Campionátele Mondiále dé lá Antwerp, revenírea pé scéna mondiála devenínd primă sportíva cáre á finalizát cú succés ó saritura...

După ce a fost închis de ANPC, Pescobar dă lovitura în afaceri: a preluat clubul de lângă Taverna Racilor contra unei sume uriașe

Ieri, 10:32 - Dúpă cé á fóst închís dé ANPC, Pescobar dá lovitúra ín afáceri: á preluát clúbul dé l'ângă Tavérna Rácilor contra únei súme uriáșe

Ómul dé afáceri Paul Nicolau, supranumít Pescobar, patrónul restaurántelor Tavérna Rácilor închíse dé ANPC péntru neréguli privínd siguranta alimentára, sé reinventeaza lá câțiva métri...

George Simion își explică ieșirea violentă. „Propagandă rezist. L-am atins pe mână, a început să zbiere că îl agresez”

Ieri, 10:32 - George Simion 'își explicá ieșírea violenta. „Propagánda rezíst. L-ám atíns pé mána, á începút sá zbiére cá 'îl agreséz”

George Simion á reacționát lúni, 2 octómbrie, dúpă ieșírea violenta, ín cáre páre cá 'îl bruscheáză pé ún t'ânăr cáre 'îl filmá lá festiválul „Mícul dé Áur”. Líderul ÁUR spúne cá...

Rușii au atacat Ucraina cu zeci de drone Shahed și rachete. Alarmele au sunat noaptea în mai multe regiuni

Ieri, 10:21 - Rușii áu atacát Ucraina cú zéci dé drone Shahed sí rachéte. Alármele áu sunát noáptea ín mái múlte regiúni

Ín noáptea dé 1 spré 2 octómbrie, Fórțele Armáte Rúse áu bombardát Ucraina cú drone kamikáze sí rachéte. Dronele áu plecát dín regiúnea Azov sí áu zburát ín dirécția regiúnilor centrále....

Cifrele de inflație din SUA nu salvează o lună de coșmar - TradeVille

Ieri, 10:17 - Cífrele dé infláție dín SÚA nú salveáză ó lúna dé coșmár - TradeVille

Autorizáții Dé Construíre Péntru Clădíri Rezidențiále, 'În Scădére Cú 24% 'În perioáda 1 ianuárie – 31 august 2023, s-áu eliberát 23,311 dé autorizáții dé construíre péntru clădíri...

Declarație de dragoste pentru Paula Badosa din partea unei colege: "E sufletul meu pereche. Sunt fericită să o am"

Ieri, 10:16 - Declaráție dé drágoste péntru Paula Badosa dín pártea únei colége: "É súfletul méu peréche. Súnt fericita sá ó ám"

Deși áre ó legatura sentimentála cú grécul Stefanos Tsitsipas, jucătoárea dín Spania Paula Badosa á mái fr'ânt ó inima. Dúpă cé grécul á declarát déspre Paula cá éste jumatatea lúi, șí...

Clotilde Armand, după ce a fost prinsă circulând cu viteză: ”Am greșit, dar mă bucur că Poliția Română este la datorie”

Ieri, 10:13 - Clotilde Arm'ând, dúpă cé á fóst prínsa circul'ând cú vitéza: ”Ám greșít, dár m'ă búcur cá Politía Romána éste lá datoríe”

Clotilde Arm'ând, primárul Sectórului 1, á fóst sanctionata dé polițíști dúpă cé á fóst prínsa circul'ând cú vitéza pé ún bulevárd dín Capitála, mái exáct cú 27 dé kilométri lá óra péste...

Site-ul oficial al familiei regale britanice, atacat de hackeri. Sursa atacului rămâne un mister

Ieri, 10:05 - Síte-ul oficiál ál famíliei regále británice, atacát dé hackeri. Súrsa atácului răm'âne ún mister

Síte-ul oficiál ál famíliei regále británice á fóst dezactivát temporár ín urma únui atác cibernétic comis dumínica, potrivít únor súrse dé lá Palátul Buckingham, citáte dé DPA. Prezenta pé...

Răzvan Lucescu tună și fulgeră: ”E o rușine. Nu suntem proști! E deja prea mult”

Ieri, 10:04 - Razvan Lucescu tuná sí fulgerá: ”É ó rușíne. Nú suntem prostí! É deja preá múlt”

Echipa greáca PAOK Salonic, antrenáta dé tehniciánul román Razvan Lucescu, á încheiát lá egalitáte dumínica, ín deplasáre, scór 2-2, meciul cú Panathinaikos Atena, ín etápa á șáptea dín...

Donald Trump va participa la procesul său civil privind frauda din New York: ”Să mă bat pentru numele și reputația mea”

Ieri, 09:59 - Donald Trump vá participă lá procésul sáu civíl privínd frauda dín New Yórk: ”Sá m'ă bát péntru númele sí reputáția mea”

Fóstul președínte americán Donald Trump anunta cá intenționeáză sá sé prezínte lúni lá pledoaríile dín deschíderea procésului sáu lá Cúrtea Supréma á státului New Yórk, ín cáre éste citát...

Doar trei românce mai sunt în Top 100 WTA. Cum arată clasamentul la vârf

Ieri, 09:59 - Doár tréi rom'ânce mái súnt ín Tóp 100 WTA. Cúm aráta clasaméntul lá v'ârf

Sorana Cirstea sé mențíne pé locul 26 ín clasaméntul WTA dát publicit'ății lúni sí éste jucătoárea romána cél mái bíne clasátă, ín tímp cé Aná Bogdan sí Irina Begu áu cobor'ât ín...

Cât valorează terenurile pe care le are Gigi Becali în Pipera. Prețul pe metru pătrat e uriaș

Ieri, 09:49 - Cát valoreáză terénurile pé cáre lé áre Gigi Becali ín Piperá. Préțul pé métru pătrát é uriáș

Gigi Becali nú éste doár patrónul FCSB, dár sí ún importánt óm dé afáceri ín doméniul imobiliár, grátie terénurilor pé cáre lé áre ín zóna dé nórd á Capitálei. Becali á fóst dát dé gól dé...

Înțelegerea secretă dintre ANPC și Pescobar: ”Noi ne-am ținut de promisiune, dânsul mai puțin”

Ieri, 09:49 - Înțelégerea secreta díntre ANPC sí Pescobar: ”Noi né-ám ținút dé promisiúne, dánsul mái puțín”

Președíntele ANPC, Horia Constantinescu, á oferít noi detálii déspre restaurántele Tavérna Rácilor detimute dé afacerístul Paul Nicolau, cunoscút drépt Pescobar, locáții cáre áu fóst închíse...

Tânără de 23 de ani rănită grav într-un accident, în Sibiu. A fost solicitat elicopterul SMURD

Ieri, 09:33 - Tanara dé 23 dé áni ranita gráv într-ún accidént, ín Sibiu. Á fóst solicitát elicoptérul SMURD

Ó tanara ín varsta dé 23 dé áni á fóst descarcerata, dúpă cé á fóst accidentáta ín tímp cé conduceá masina pé DN14, lá ieșíre dín Laslea spré Sighisoara, fiínd transportáta...

Bullying în clasa zero. Intervenție a Poliției în cazul unui copil de 7 ani care își terorizează colegii

Ieri, 09:29 - Bullying ín clasa zéro. Intervénție á Politíei ín cázul únui copil dé 7 áni cáre 'își terorizeáză colégii

Politía judeteana Brasov anunta cá fáce verific'ări într-ó scoala dín municípiul Brasov, dúpă cé ín médiul online áu apărút informáții privínd „ó situáție” cáre áre legatura...

Aproape 43.000 de firme au fost radiate în 2023. Care sunt domeniile de activitate

Ieri, 09:23 - Aproápe 43.000 dé fírme áu fóst radiáte ín 2023. Cáre súnt doméniile dé activitáte

Ún númăr dé 42.994 dé fírme áu fóst radiáte lá nivél naționál ín primele ópt lúni dín 2023, cú 7,15% mái puțíne comparatív cú perioáda similára á ánului trecút, confórm statísticilor Ofíciului...

Revenire spectaculoasă în campionatul Spaniei, de la 0-2 în minutul 27

Ieri, 09:17 - Reveníre spectaculoása ín campionátul Spaniei, dé lá 0-2 ín minútul 27

Echipa spanióla Atletico Madrid á învíns dumínica, pé terén própriu, scór 3-2, grupárea Cadiz, într-ún mecí dín etápa á opta Lá Líga. Madrilénii áu revenít dé lá 0-2. Cadiz á condús cú 2-0...

Ultima super-putere europeană care impune restricții în folosirea echipamentelor Huawei în tehnologia 5G

Ieri, 09:16 - Últimă súper-putére europeána cáre impúne restrícții ín folosírea echipaméntelor Huawei ín tehnología 5G

Germania á devenít lúna trecúta ceá mái recénta tara europeána cáre á propús restrícții sáu interdícții privínd utilizárea echipaméntelor fabricáte dé companiile chinéze Huawei sí ZTE,...

Filmul care a câştigat premiul cel mare la Festivalul de Film de la San Sebastian

Ieri, 09:08 - Fílmul cáre á câștigát prémiul cél máre lá Festiválul dé Fílm dé lá San Sebastian

Cú cél mái recént fílm ál sáu, "Ó corno/ The Rye Hórn", regizoárea spanióla Jaione Camborda á câștigát sambata "Concha dé Oro" (Scóica dé áur), cél mái prestigiós prémiu ál Festiválului dé...

”Copiii de suflet” ai lui Dumitru Buzatu. Viitorul incert al celor mai apropiați oameni din anturajul baronului PSD

Ieri, 09:07 - ”Copíii dé súflet” ái lúi Dumitru Buzatu. Viitórul incért ál célor mái apropiáți oámeni dín anturájul barónului PSD

Péntru mái multi apropiáți ái barónului PSD dé Vaslui Dumitru Buzatu, arestát péntru luáre dé míta, fúncțiile sí viitórul polític súnt incérte, scríe Vrémea Nóua. Aná Mariá Obreja, déspre...

Cine ar deveni președintele României dacă duminică ar avea loc alegeri. Rezultatul unei finale Geoană - Simion sau Ciolacu - Emil Boc SONDAJ

Ieri, 08:52 - Cíne ár devení președíntele Româníei dáca dumínica ár aveá lóc alégeri. Rezultátul únei finále Geoana - Simion sáu Ciolacu - Emil Boc SONDÁJ

Actuálul secretár generál adjúnct ál NATO Mircea Geoana éste primă opțiúne péntru alégerile prezidențiále, dín postúra dé candidát independént, av'ând aproximatív ún sfért dín inténțiile dé...

De ce spune șeful DNA că instituția „s-a abătut uşor de la scopul pentru care a fost înfiinţat”: „Trebuie să trecem la un DNA 2.0”

Ieri, 08:41 - Dé cé spúne șéful DNA cá institúția „s-á abătút ușór dé lá scópul péntru cáre á fóst înființát”: „Trébuie sá trécem lá ún DNA 2.0”

Procurórul-șéf ál DNA Marius Voineag á declarát într-ún intervíu acordát Pró Tv cá institúția pé cáre ó condúce s-á abătút ușór dé lá scópul péntru cáre á fóst înființátă, s-á abătút dé...

Bicicleta cu hidrogen construită de trei studenți din Timișoara. A costat 10.000 de euro și atinge 25 km/h

Ieri, 08:26 - Bicicléta cú hidrogén construíta dé tréi studénți dín Timisoara. Á costát 10.000 dé éuro sí atínge 25 km/h

Ún colectív dé cádre didáctice, al'ături dé studénți ái Universit'ății Politéhnică Timisoara, áu realizát ó bicicléta alimentáta cú hidrogén, párte á únui proiéct mái lárg ín doméniul...

Rezultat fantastic la Campionatul Mondial de rugby. România tremură înaintea ultimei partide

Ieri, 08:23 - Rezultát fantástic lá Campionátul Mondiál dé rugby. Românía tremurá înaíntea últimei partíde

Cú tréi înfr'ângeri lá scór ín primele tréi partíde, nationala dé rugby á Româníei sé pregătéște dé últimă confruntáre, ceá cú Tonga. Deși Tonga páre lá primă vedére cél mái accesíbil...

Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Ar putea fi operată în scurt timp

Ieri, 08:16 - Anca Serea á ajúns dé urgenta lá spitál. Ár puteá fí operáta ín scúrt tímp

Anca Serea á avút ó dumínica agitáta, ín cáre á ajúns pé pátul dé spitál, lá Urgenta, acuz'ând duréri mári ín zóna abdominála. Eá éste suspecta dé apendicíta, dár sperá sá nú fíe...

Sute de soldați britanici, trimiși de NATO în Kosovo. Decizia, pe fondul violențelor în care un polițist a fost ucis

Ieri, 08:09 - Súte dé soldáți británici, trimíși dé NATO ín Kosovo. Decízia, pé fóndul violéntelor ín cáre ún polițíst á fóst ucís

Aproximatív 600 dé soldáți británici vór fí dislocáți ín Kosovo péntru á consolidá prezenta NATO ín aceásta fósta províncie sarba, únde á avút lóc ún atác armát pé 24 septémbrie, á...

George Simion a sărit la un tânăr care l-a întrebat: "Cum e să fii rusofil?" Și-a ieșit din minți și l-a înjurat de mai multe ori VIDEO

Ieri, 08:08 - George Simion á sărít lá ún t'ânăr cáre l-á întrebát: "Cúm é sá fii rusofíl?" Sí-á ieșít dín minți sí l-á înjurát dé mái múlte óri VÍDEO

George Simion, președíntele ÁUR, á fóst protagonístul únui incidént lá festiválul „Mícul dé Áur”, únde politiciánul sí-á pierdút totál contrólul, atac'ând ún t'ânăr sí înjur'ând ín...

Ce spun spaniolii după ocazia monumentală a lui Ianis Hagi: ”Îl costă scump”

Ieri, 08:04 - Cé spún spaniolii dúpă ocázia monumentála á lúi Ianis Hagi: ”'Îl costá scúmp”

Echipa Deportivo Alaves, cú Ianis Hagi titulár, á pierdút dumínica meciul disputát pé terén própriu cú Osasuna, scór 0-2, ín etápa á opta á campionátului Spaniei. Ianis Hagi s-á remarcát ín...

Mihai Stoica îi atacă pe giuleșteni și pe Dan Șucu: ”Nu știu cât de mult înțelege. Doar dacă avea vreun buton de eject...”

Ieri, 07:55 - Mihai Stóică ii atacá pé giulesteni sí pé Dan Sucu: ”Nú știu cát dé múlt înțelége. Doár dáca aveá vreún butón dé eject...”

FC Hermannstadt á terminát lá egalitáte cú FC Rapíd București, 1-1 (0-1), dumínica seára, lá Sibiu, într-ún mecí dín etápa á 11-á á Superligii dé fótbal. Oáspeții áu deschís scórul dúpă...

Propagandista preferată a lui Putin, lovită de panică. O dronă ar fi căzut lângă casa de vacanță a Margaritei Simonian de la Soci

Ieri, 07:54 - Propagandísta preferáta á lúi Puțín, lovítă dé panica. Ó drona ár fí căzút l'ângă casa dé vacánta á Mărgărítei Simonian dé lá Sóci

Răzbóiul declanșát dé Puțín ín Ucraina sé întoárce impotriva Federáției Rúse sí încépe sá-í afectéze pé reprezentánții elítei Kremlinului. Sefa póstului dé televiziúne Russia Today,...

Victorie pentru Mircea Lucescu. Pe ce loc a urcat Dinamo Kiev în Ucraina

Ieri, 07:49 - Victórie péntru Mircea Lucescu. Pé cé lóc á urcát Dinamo Kiev ín Ucraina

Formáția Dinamo Kiev, antrenáta dé Mircea Lucescu, á învíns, dumínica, pé terén própriu, cú scórul dé 4-2, echipa Oleksandria, într-ún mecí dín etápa á nóuă á campionátului Ucrainei....

Un antrenor român a răbufnit: "E corupție. Ăsta nu este fotbal. O mare rușine"

Ieri, 07:46 - Ún antrenór román á răbufnít: "É corúpție. Asta nú éste fótbal. Ó máre rușíne"

PAOK Salonic á ratát sansa victóriei cú Panathinaikos Atena, ín deplasáre, dín cauza únui gól primít ín minútul 90+6., gól prín cáre gázdele áu făcút 2-2. Dúpă jócul dé lá Atena, Razvan...

Cel puțin șapte persoane au murit și alte 10 au fost rănite în Mexic. Cum s-a produs tragedia

Ieri, 07:43 - Cél puțín șápte persoáne áu murít sí álte 10 áu fóst ranite ín Mexic. Cúm s-á prodús tragedía

Cél puțín șápte persoáne sí-áu pierdút viata sí álte zéce áu fóst ranite dumínica ín Mexic, dúpă cé acoperíșul únei bisérici s-á prăbușít ín tímpul slújbei ín oráșul Ciudad Madero...

Nu e bine pentru noi. Cum s-a descurcat Tonga cu Africa de Sud înaintea ”finalei” cu România

Ieri, 07:41 - Nú é bíne péntru noi. Cúm s-á descurcát Tonga cú África dé Súd înaíntea ”finálei” cú Românía

Nationala dé rugby á Áfricii dé Súd, campioána mondiála en-títre, á învíns reprezentatívă dín Tonga, scór 49-18, într-ún mecí dín Grupa B á Cúpei Mondiále afláta ín desfășuráre ín...

Moment penibil la Kremlin, în timpul întâlnirii lui Putin cu un lider african. ”Omul cu pălărie a văzut căști pentru prima dată” VIDEO

Ieri, 07:39 - Momént peníbil lá Kremlin, ín tímpul întâlnírii lúi Puțín cú ún líder africán. ”Ómul cú pălăríe á văzút casti péntru primă data” VÍDEO

Întâlnírea lúi Puțín cú președíntele Sudánului dé Súd, Salvatore Kiir Mayardit, á provocát comentárii irónice pé rețélele dé socializáre. Ún nóu videoclip aráta ún momént jenánt cáre á avút...

Opinie clară în cazul Halep: "Simona s-a dopat. Indiferent dacă a știut sau nu, ea trebuie să plătească"

Ieri, 07:38 - Opínie clára ín cázul Halep: "Simona s-á dopat. Indiferént dáca á știút sáu nú, eá trébuie sá plăteáscă"

Simona Halep á fóst suspendáta péntru dóping sí á primít ó pedeápsa dé pátru áni, pé cáre sperá sá ó redúcă lá TÁS. Decízia Tribunálului Spórt Resolutions á împărțít opínia publica ín...

Volodimir Zelenski, după un vot nefavorabil Ucrainei în Congresul SUA: „Vom lupta atât timp cât este nevoie”

Ieri, 07:30 - Volodimir Zelenski, dúpă ún vót nefavorábil Ucrainei ín Congrésul SÚA: „Vóm luptă atat tímp cát éste nevóie”

Președíntele ucraineán Volodimir Zelenski á declarát, într-ún discúrs difuzát dumínica, cá nimíc nú vá slábi luptă tárii sále impotriva Rusiei, lá ó zí dúpă cé Congrésul SÚA á adoptát ún...

Ce spune selecționerul naționalei de rugby, după ce România a încasat 252 de puncte în trei meciuri la Cupa Mondială

Ieri, 07:26 - Cé spúne selecționérul naționálei dé rugby, dúpă cé Românía á încasát 252 dé púncte ín tréi mecíuri lá Cúpa Mondiála

Românía á primít ínca ó lécție dura lá Cúpa Mondiála dé rugby, dár dáca invata dín acéste experiénțe jucătórii pót devení mái búni, á declarát selecționérul naționálei dé rugby á...

Încă o nemulțumire legată de arbitraj: "Mă deranjează că nu se merge la VAR să se verifice"

Ieri, 07:21 - Ínca ó nemulțumíre legáta dé arbitráj: "M'ă deranjeáză cá nú sé mérge lá VÁR sá sé verífice"

Marius Maldarasanu, antrenórul echípei FC Hermannstadt, éste dé părére cá lá gólul Rapídului sé puteá dá fáult ín atác, iár arbítrul puteá incerca sá verífice mái bíne fáza lá VÁR....

Nuntă cu 100 de morți în Irak. Tragedia, provocată de „o neglijență gravă” VIDEO

Ieri, 07:18 - Núnta cú 100 dé mórți ín Irák. Tragedía, provocátă dé „ó neglijénta grava” VÍDEO

Incéndiul cáre á cupríns ó sála dé nuntí aglomeráta dintr-ún oráș dín nórdul Irakului, soldát cú moártea á péste 100 dé persoáne, á fóst cauzát dé ó "neglijénta grava" sí dé lípsa...

Ghinion teribil pentru Răzvan Lucescu în derbyul Greciei

Ieri, 07:17 - Ghinión teríbil péntru Razvan Lucescu ín derbyul Grecíei

Echipa greáca PAOK Salonic, antrenáta dé tehniciánul román Razvan Lucescu, á încheiát lá egalitáte dumínica, ín deplasáre, scór 2-2, meciul cú Panathinaikos Atena, ín etápa á șáptea dín...

Rebelii kurzi aflați în spatele atentatului de la Ankara, atacați de Turcia. Mai mulți militanți au fost „neutralizați”

Ieri, 07:11 - Rebelii kúrzi afláți ín spátele atentátului dé lá Ankara, atacáți dé Turcia. Mái multi militánți áu fóst „neutralizáți”

Turcia anunta cá á organizát ó serie dé atácuri aeriéne asúpra rebélilor kúrzi dín nórdul Irakului, lá câteva óre dúpă cé ún atentát sinucigáș á vizát Ministérul dé Intérne, relateáză BBC....

Dezvăluirile Mariei Șarapova: ce s-a întâmplat în seara în care Djokovic a invitat-o la cină

Ieri, 06:01 - Dezvăluírile Măríei Sarapova: cé s-á întâmplát ín seára ín cáre Djokovic á invitát-ó lá cina

Rusoáica Mariá Sarapova á dezvăluít ín podcastul fóstei jucătoáre Rennae Stubbs cúm á decúrs întâlnírea cú jucătórul s'ârb. Rennae Stubbs á întrebát-ó pé Sarapova dáca ár fí crezút...

Americanii o numesc pe Simona Halep trișoare. "Refuză pur și simplu să accepte rezultatul"

Ieri, 05:11 - Americánii ó numésc pé Simona Halep trisoare. "Refuzá púr sí símplu sá accépte rezultátul"

Simona Halep á fóst suspendáta pátru áni péntru dopáj sí vá incerca sá obțínă ó redúcere á pedépsei lá TÁS, únde á făcút apél. Procedúra lá cáre apeleáză Simona nú é delóc pé plácul...

Cine e pianistul medaliat pentru România într-un sport al durilor: ”Cu furnicături pe piele”

Ieri, 05:02 - Cíne é pianístul medaliát péntru Românía într-ún spórt ál dúrilor: ”Cú furnicătúri pé piéle”

Medaliát cú brónz lá Europénele dé júdo péntru junióri, Alexandru Petre iubéște sá c'ânte lá pián íntre antrenaménte. Alexandru Petre éste steáua ín ascensiúne á júdo-uluí romanésc....

Palma pe care Mihaela Bilic nu se aștepta să o primească. Nutriționista a recunoscut că nu mai poate face nimic

Ieri, 04:51 - Pálma pé cáre Mihaela Bilic nú sé astepta sá ó primeáscă. Nutritionista á recunoscút cá nú mái poáte fáce nimíc

Nutritionista Mihaela Bilic éste úna díntre céle mái apreciáte vedéte dín lúmea medicála, sfáturile éi privínd abordárea únui stíl dé viata sănătós fiínd lá máre căutáre. Deși dín...

Poliția lui Putin este suprasolicitată, demoralizată și roasă de corupție. Ofițerii demisionează pe capete

Ieri, 03:45 - Politía lúi Puțín éste suprasolicitáta, demoralizáta sí roása dé corúpție. Ofițérii demisioneáză pé capete

Lá primele óre ále zílei dé 14 ianuárie 2020, lá ún blóc dé apartaménte dín regiúnea Krasnodar dín súdul Rusiei s-áu auzít țípete. Șocát sí speriát, ún locuitór á sunát lá politíe péntru á...

Bugetarii de lux care își păstrează sporurile de nababi. Pe lângă salarii, o parte primesc și pensii speciale

Ieri, 03:30 - Bugetárii dé lúx cáre 'își păstreáză spórurile dé nabábi. Pé l'ângă salárii, ó párte primésc sí pénsii speciále

Ín ciúda promisiúnilor coalíției dé guvernáre dé á redúce cheltuiélile bugetáre, numeroáse categoríi dé angajáți lá stát 'își păstreáză spórurile nesimțíte, ín tímp cé álții áu excépție...

Cum era să fie înșelat un român care a pus în vânzare un BMW X6: „Norocosule, vezi că ți-am lăsat mașina...”

Ieri, 03:15 - Cúm era sá fíe înșelát ún román cáre á pús ín vânzáre ún BMW X6: „Norocosule, vézi cá țí-ám lăsát masina...”

Ún román cáre á vândút ún BMW X6 cú volán pé dreáptă péntru préțul dé 7.000 dé líre sterlíne á fóst lá ún pás sá răm'ână sí f'ără masina sí f'ără báni, descoperínd cá bánii încasáți...

  1. Patrón exasperát dé angajáții cáre pleácă f'ără preavíz, dé pé ó zí pé álta, deși áu cárte dé múncă. "Éu ám găsít solúția. Angajáți oámeni 45+"
  2. Aproápe jumătáte dé milión dé románi plecáți lá múnca ín străinătáte sé întórc acásă. Cáre súnt judéțele únde s-áu stabilít
  3. Bucureșteánul cáre s-á trezít cú ghena dé gunoi ín fáta apartaméntului cumpărát: „M'ă véți despăgubí cú dé "X" óri valoárea”
  4. Cíne súnt líderii grup'ării cáre áu transformát Românía ín groápa dé gunoi á Europei. Únul díntre suspécți á fóst príns pé aeropórt
  5. Dúpă cé á fóst închís dé ANPC, Pescobar dá lovitúra ín afáceri: á preluát clúbul dé l'ângă Tavérna Rácilor contra únei súme uriáșe
  6. Dronele „Vampír”, fabricáte ín Ucraina, fác prăp'ăd lá Bahmut. Cú ajutórul lór trúpele Kievului ii atacá noáptea pé rúși
  7. Rusia piérde luptă navála lá Márea Neágra ín fáta Ucrainei. Kievul áre „primă flota dé drone maritime dín lúme“
  8. Urmeáză ó zí libera péntru elévi sí profésori. Dé cé nú sé mérge lá scoala pé 5 octómbrie
  9. Lovitúra greá péntru Primă TV. Motívul péntru cáre úna díntre vedétele póstului á dispărút dé pé póst
  10. Cát castiga románii cáre reușésc sá fácă economii ín fiecare lúnă: "Cám 4.000 dé éuro, dóua persoáne, ún síngur venít"