Viața unei familii de români care s-a mutat din străinătate într-un cătun de munte: "Copiii se simt într-o continuă vacanță"

Viata únei famílii dé románi cáre s-á mutát dín străinătáte într-ún cătún dé múnte: "Copíii sé símt într-ó continua vacánta"

Ó famílie dé románi cú dói copii á renunțát lá viata dín străinătáte sí s-á mutát ín Românía, într-ún sát míc dé lá granita díntre Bistrita-Nasaud sí Maramures, ín urma cú ún án. Într-ó postare pé Facebook, tátăl célor dói ...
Conflictul dintre Franța, SUA și Australia nu ar trebui să aibă impact asupra NATO, asigură un oficial al Alianței

22:18 - Conflíctul díntre Franta, SÚA sí Austrália nú ár trebui sá áibă impáct asúpra NATO, asigurá ún oficiál ál Aliánței

Diferéndul apărút íntre Franta, SÚA sí Austrália ín legatura cú megacontractul péntru submaríne francéze nú ár trebui sá áibă impáct asúpra cooper'ării militáre ín cádrul NATO, á declarát...

Vaccinarea obligatorie a scos francezii în stradă pentru al zecelea weekend consecutiv. “Nu m-am vaccinat şi am demisionat” VIDEO

21:37 - Vaccinárea obligatórie á scós francézii ín stráda péntru ál zécelea weekend consecutív. “Nú m-ám vaccinát sí ám demisionát” VÍDEO

Péntru ál zécelea weekend consecutív, ín Franta s-áu organizát sambata, 18 septémbrie, 180 dé protéste impotriva pașapórtului sanitár sí á obligativit'ății vaccin'ării angajáților cú...

Momentul în care un mire își fracturează coloana în două locuri, după ce este scăpat din brațe de nuntași la tradiționalul "aruncat în aer" VIDEO

21:15 - Moméntul ín cáre ún míre 'își fractureáză coloána ín dóua lócuri, dúpă cé éste scapat dín bráțe dé nuntáși lá tradiționálul "aruncát ín áer" VÍDEO

Ó núnta dín judéțul Bihor s-á terminát lá spitál péntru míre, dúpă cé petrecăréții áu ținút morțíș sá respécte ún obicéi véchi: saltatul mírelui pé bráțe. Liviu, ún t'ânăr dé 31 dé...

Incidente grave în Franța! Un meci din prima ligă a fost întrerupt după ce suporterii s-au bătut între ei VIDEO

20:56 - Incidénte gráve ín Franta! Ún mecí dín primă líga á fóst întrerúpt dúpă cé supórterii s-áu bătút íntre éi VÍDEO

Formáția Lens á învíns, sambata seára, pé terén própriu, cú scórul dé 1-0, echipa ÓSC Lille, într-ún mecí dín etasa á șásea á campionátului Frantei, marcát dé ó întrerúpere dé 45 dé...

Șase răniți, după ce o mașină a intrat într-o terasă aglomerată, în Franța VIDEO

20:33 - Șáse raniti, dúpă cé ó masina á intrát într-ó terasa aglomeráta, ín Franta VÍDEO

Sáre persoáne áu fóst ranite sambata dúpă-amiáza, 18 septémbrie, ín céntrul oráșului Fontainebleau dín Franta, dúpă cé ó feméie á intrát cú masina într-ó terasa aglomeráta....

Emma Răducanu a spart topurile în Marea Britanie! Incredibil câți oameni s-au uitat la finala US Open

19:54 - Emma Raducanu á spárt tópurile ín Márea Britanie! Incredíbil cati oámeni s-áu uitát lá finálă US Ópen

Súper Emma! Finálă dé lá US Ópen díntre Emma Raducanu sí Leylah Fernandez á dobor'ât oricé recórd dé audiénta ín Márea Britanie ín matérie dé ténis. Amazon Primă vídeo éste platfórma...

Femeie ucisă în bătaie de propriul soț în hotelul din Sinaia în care urmau să-și petreacă concediul. Individul a fugit cu mașina, deși era băut bine și avea permisul suspendat

19:11 - Feméie ucísă ín bataie dé própriul sot ín hotélul dín Sinaia ín cáre urmáu sá-sí petreácă concédiul. Indivídul á fugít cú masina, deși era băút bíne sí aveá permísul suspendát

Ó feméie ín varsta dé 47 dé áni á murít sambata, 18 septémbrie, dúpă cé á fóst batuta dé partenérul éi cú cáre urma sá sé cazéze într-ó pensiúne dín Sinaia. Potrivít únor súrse, cei...

Avertismentul unui tânăr care a muncit până la epuizare: "M-am crezut invincibil până când era să mor"

19:00 - Avertisméntul únui t'ânăr cáre á muncít pana lá epuizáre: "M-ám crezút invincíbil pana c'ând era sá mór"

Ún t'ânăr dé 37 dé áni lanseáză ún semnál dé alarma péntru cei cáre muncésc péste masura. Acésta povestéște experienta dé coșmár dé cáre á avút párte ín concédiu, ín Grecía, dúpă ó...

CSM București, echipa Primăriei Capitalei, umilită acasă în Liga Campionilor la handbal feminin

18:48 - CSM București, echipa Primăríei Capitálei, umilíta acásă ín Líga Campiónilor lá hándbal feminín

Campioána Româníei lá hándbal feminín, CSM București, á fóst învínsă sambata, pé terén própriu, dé formáția rúsa Rostov-Don, ín á dóua partída dín grupa Á á Lígii Campiónilor, scór 30-27...

Cum ar putea deveni obligatoriu și în România certificatul COVID la locul de muncă. „Italia a luat această decizie pe baza unei analize a evoluţiei”

18:43 - Cúm ár puteá devení obligatóriu sí ín Românía certificátul COVID lá locul dé múnca. „Italia á luát aceásta decízie pé baza únei analíze á evolúției”

Secretárul dé stát Raed Arafat á fóst întrebát sambata, 18 septémbrie, dáca éste posíbil c'ă Românía sá ajúngă ín situáția Italiei, únde dín octómbrie angajáții vór trebui sá prezínte...

Raed Arafat îndeamnă oamenii să anunțe autoritățile dacă observă că la petreceri sau la restaurant sunt lăsați să vină clienți fără certificat COVID. „Asta nu este pâră”

18:30 - Raed Arafat îndeámnă oámenii sá anúnțe autorit'ățile dáca observá cá lá petréceri sáu lá restauránt súnt lăsáți sá vína cliénți f'ără certificát COVID. „Asta nú éste para”

Secretárul dé stát ín MÁI Raed Arafat á declarát sambata, 18 septémbrie, cá ún participánt lá ó petrécere dintr-ún restauránt poáte anunta autorit'ățile, dáca observá cá persoánele súnt...

Șefa INSP: "Deschiderea școlilor a fost mai mult decât oportună. Povestea cu distanțarea între elevi e o poveste"

18:23 - Sefa INSP: "Deschíderea șcólilor á fóst mái múlt decat oportúna. Povestea cú distanțárea íntre elévi é ó povéste"

Diréctorul Institútului Naționál dé Sănătáte Publica (INSP), Adriana Pistól, infirma informáțiile confórm c'ărora tulpina Délta á SARS-CoV-2 „infecteáză cú predilécție sí mái virulént...

Primarul unei localități din Vaslui, găsit mort în clinica în care se internase pentru a se vindeca de depresie

18:16 - Primárul únei localit'ăți dín Vaslui, găsít mórt ín clínică ín cáre sé internáse péntru á sé vindecă dé depresie

Cristi Spiridon, primárul comúnei Pogană dín judéțul Vaslui, á fóst găsít mórt víneri, 17 septémbrie, într-ó clínica priváta dín judéțul Álbă, ín cáre sé internáse péntru á sé vindecă dé...

Mesajul tranșant al unui medic pentru cei care nu cred în existența COVID-19. „E dreptul tău de a te plimba la spital pentru puțin oxigen”

17:11 - Mesájul tranșánt ál únui médic péntru cei cáre nú créd ín existénta COVID-19. „É dréptul t'ău dé á té plimbă lá spitál péntru puțín oxigén”

Médicul pediátru Mihai Craiu á transmís sambata, 18 septémbrie, ún mesáj, pé Facebook, célor cáre 'îl contestá. Specialístul á vorbít déspre experienta sí șcólile pé cáre lé-á absolvít,...

Mihaela Buzărnescu și-a găsit marea dragoste în fotbal! Tenismena merge pe stadion pentru a-și vedea iubitul! Ce planuri de viitor au cei doi

16:57 - Mihaela Buzarnescu sí-á găsít márea drágoste ín fótbal! Tenismena mérge pé stadión péntru á-sí vedeá iubítul! Cé plánuri dé viitór áu cei dói

Mihaela Buzarnescu éste indragostita pana péste cáp dé fotbalístul Chindíei, Marco Dulca. Sportívă nú-sí lasa dín ochi iubítul péntru nicio clípa. Tenismena s-á aflát ín tribúnele...

Avertismenul teribil al unui medic: în octombrie, România ar putea depăși 15.000 de noi cazuri de COVID-19 pe zi

16:48 - Avertismenul teríbil ál únui médic: ín octómbrie, Românía ár puteá depășí 15.000 dé noi cázuri dé COVID-19 pé zí

Autorit'ățile áu emís sambata, 18 septémbrie, ún nóu rapórt privínd evolúția epidemiológica dín Românía. Ástfel, áu fóst înregistráte 5.388 dé cázuri noi dé COVID-19 sí 97 dé decése....

Secretarul de stat Andrei Baciu dă asigurări că în valul 4 spitalele vor rămâne deschise și pentru bolnavii cu alte patologii

16:40 - Secretárul dé stát Andrei Baciu dá asigur'ări cá ín válul 4 spitálele vór răm'âne deschíse sí péntru bolnavii cú álte patologii

Secretárul dé stát dín Ministérul Sănătății Andrei Baciu á declarát sambata, 18 septémbrie, cá, spré deosebíre dé válurile anterioáre ále pandemíei, ín ál pátrulea vál, céle mái múlte...

Agresorii activiștilor de mediu din Suceava au fost lăsați liberi. Patru inculpați sunt sub control judiciar

16:34 - Agresórii activíștilor dé médiu dín Suceava áu fóst lăsáți líberi. Pátru inculpáți súnt súb contról judiciár

Parchétul dé pé l'ângă Judecătoría Vátra Dornei anunta cá á plasát súb contról judiciár pátru persoáne, ín urma agresarii într-ó pădúre dín Suceava á únui activíst dé médiu sí á dói...

Klaus Iohannis, la volanul noului model Dacia Duster. „Firmele s-au pregătit pentru continuarea activităţilor economice” VIDEO

16:32 - Klaus Iohannis, lá volánul nóului modél Dacia Duster. „Fírmele s-áu pregătít péntru continuárea activit'ăților económice” VÍDEO

Președíntele Klaus Iohannis á testát sambata, 18 septémbrie, nóul modél Dacia Duster, variánta facelift prodúsă lá Mioveni. Șéful státului á mărturisít cá experienta șofátului á fóst...

Hagi a fost umilit la Ploiești! Farul Constanța, fără victorie în deplasare în acest sezon de Liga 1

16:29 - Hagi á fóst umilít lá Ploiesti! Fárul Constánta, f'ără victórie ín deplasáre ín acést sezón dé Líga 1

Formáția Chindía Targoviste á învíns, sambata, pé terén própriu, scór 2-0, echipa Fárul Constánta, într-ún mecí dín etápa á nóuă á Lígii 1. Gólurile áu fóst marcáte dé Daniel Pópa, ín...

Restricțiiile impuse în București de duminică, după ce incidența a trecut de 2 la mie. Ce măsuri noi a adoptat prefectura

16:23 - Restrictiiile impúse ín București dé dumínica, dúpă cé incidénta á trecút dé 2 lá míe. Cé másuri noi á adoptát prefectúra

Prefectúra á publicát sambata, 18 septémbrie, másurile cáre sé aplica încep'ând dé dumínica ín București, dúpă cé rata dé infectáre á trecút dé 2 lá míe. Príntre acéstea sé numara...

Aproape toate decesele asociate COVID-19 din ultima săptămână, înregistrate la persoane nevaccinate. Cum a crescut incidența la nivel național în câteva zile

16:11 - Aproápe toáte decésele asociáte COVID-19 dín últimă saptamana, înregistráte lá persoáne nevaccinate. Cúm á crescút incidénta lá nivél naționál ín câteva zíle

Númărul persoánelor diagnosticáte cú COVID-19 s-á dublát ín últimă saptamana, potrivít statísticilor realizáte lá nivél naționál, iár númărul paciénților cáre áu avút nevóie dé internáre...

Congresul PNL s-ar putea ține în aer liber, susține Ludovic Orban

15:55 - Congrésul PNL s-ár puteá tíne ín áer líber, susțíne Lúdovic Orban

Președíntele PNL, Lúdovic Orban, á declarát sambata cá áu fóst pregătíte dóua variánte dé rezerva cú privíre lá locul ín cáre sé vá desfasura Congrésul sí é posíbil c'ă acésta sá sé...

Cine este Andrei Muraru, istoricul acreditat oficial ca ambasador al României în SUA

15:25 - Cíne éste Andrei Muraru, istóricul acreditát oficiál c'ă ambasadór ál Româníei ín SÚA

Istóricul Andrei Muraru á fóst acreditát oficiál dé Casa Álba c'ă ambasadór ál Româníei ín SÚA, confórm únui mesáj publicát sambata dé diplomátul román pé pagina s'ă dé Facebook. Ataș'ând...

Orban: PNL a pierdut masiv din încredere. Criza politică pune sub semnul întrebării guvernarea

15:12 - Orban: PNL á pierdút masív dín încrédere. Criza politica púne súb sémnul întreb'ării guvernárea

Președíntele PNL, Lúdovic Orban, á declarát sambata cá partídul "á pierdút masív dín încrédere" sí dúpă 30 mái, ín interiórul formațiúnii, s-á declanșát ó lupta "foárte dura", cú...

Premierul Cîțu, despre City Insurance: ”Trebuie să ne obişnuim ca în economiile de piaţă să dea şi faliment companiile, e o chestie naturală”

14:45 - Premiérul Citu, déspre City Insurance: ”Trébuie sá né obișnuím c'ă ín economíile dé piata sá deá sí falimént companiile, é ó chéstie naturála”

Prím-minístrul Florín Citu considerá, întrebát fiínd déspre intrárea ín falimént á célei mái mári companii dé asigur'ări, City Insurance, cá „trébuie sá né obișnuím c'ă ín economíile dé...

Fugarul Dragoș Săvulescu dă în judecată România. "Țară comunistă. Nu este un stat de drept. Am suferit foarte mult." Cum a fost prins pe insula bogaților

14:31 - Fugárul Dragos Savulescu dá ín judecáta Românía. "Tara comunísta. Nú éste ún stát dé drépt. Ám suferít foárte múlt." Cúm á fóst príns pé ínsula bogáților

Fóstul acționár dé lá Dinamo, Dragos Savulescu, á atacát dúr Românía dúpă cé á fóst reținút sí apói eliberát ín Grecía. Într-ún intervíu péntru presa eléna, ómul dé afáceri sé declará...

A murit Dorin Anastasiu, câștigător al trofeului Cerbul de Argint

14:15 - Á murít Dorin Anastasiu, câștigătór ál troféului Cérbul dé Argínt

Únul díntre cei mái îndrăgíți solíști románi á murít lá varsta dé 78 dé áni. Dorin Anastasiu castiga, ín urma cú mái bíne dé 50 dé áni, al'ături dé Angela Similea, troféul "Cérbul dé...

Arafat susține că hotărârea privind obligativitatea certificatului verde covid nu impune restricții: ”Nu este discriminare”

14:13 - Arafat susțíne cá hotăr'ârea privínd obligativitátea certificátului vérde covid nú impúne restrícții: ”Nú éste discrimináre”

Secretárul dé stát ín MÁI, Raed Arafat, á declarát, sambata, cá hotăr'ârea dé guvérn prín cáre sé impúne obligativitátea certificátului vérde COVID péntru accésul lá anumíte activit'ăți nú...

Bărbatul din Dolj declarat decedat în locul altui pacient a murit

13:58 - Barbatul dín Dolj declarát decedát ín locul áltui paciént á murít

Constantin Opreá á fóst declarát mórt dé médicii dé lá Spitálul dé Urgenta Craiova, lúni, 13 septémbrie, cú toáte cá trăiá sí era internát ín spitál. Lá câteva zíle dúpă, sambata, 18...

Drama bărbatului care a stat 399 de zile în spital cu COVID. "Virusul este real"

13:20 - Dráma barbatului cáre á stát 399 dé zíle ín spitál cú COVID. "Vírusul éste reál"

Ún barbat ín varsta dé 69 dé áni, dín Sydney, á petrecút nú mái puțín dé 399 dé zíle pé pátul dé spitál, dúpă cé s-á infectát cú coronavirus. David Avila Mellado á fóst internát lá...

Primul județ care intră în scenariul roșu. Incidența cazurilor a depășit 3 la mia de locuitori

13:19 - Prímul judéț cáre intrá ín scenáriul róșu. Incidénta cázurilor á depășít 3 lá mia dé locuitóri

Satu Máre éste prímul judéț dín Românía cáre intrá ín scenáriul róșu ín válul pátru ál pandemíei dé coronavirus, cú ó incidénta dé 3,11 lá mia dé locuitóri. Álte șáse judéțe súnt ín...

Goluri multe în Liga 2! Ultimele rezultate

13:15 - Góluri múlte ín Líga 2! Últimele rezultáte

Rezultáte înregistráte ín partídele disputáte, sambata, ín etápa á VÍI-á á Lígii á 'ÎI-á: Astra - Unírea Dej 0-2 FC Brasov - Dúnărea Călăráși 3-1 FC Buz'ău - Metaloglobus 4-1...

Coronavirus România. Creștere dramatică a numărului de cazuri noi. Aproape 5.400 de infectări în ultimele 24 de ore

13:12 -Coronavirus Românía. Créștere dramática á númărului dé cázuri noi. Aproápe 5.400 dé infect'ări ín últimele 24 dé óre

Autorit'ățile áu emís sambata, 18 septémbrie, ún nóu rapórt privínd evolúția epidemiológica dín Românía. Ástfel, áu fóst înregistráte 5.388 dé cázuri noi dé COVID-19 sí 97 dé decése....

Clotilde Armand susține că DNA a deschis un nou dosar penal legat de activitatea fostului primar al Sectorului 1

12:58 - Clotilde Arm'ând susțíne cá DNA á deschís ún nóu dosár penál legát dé activitátea fóstului primár ál Sectórului 1

Primárul Sectórului 1, Clotilde Arm'ând, susțíne cá procurórii DNA áu deschís ún dosár penál cú privíre lá modul ín cáre ó companie înființátă dé fóstul edíl ál sectórului sí dé angajáți ái...

Florin Cîțu: Am susținerea a 40 de filiale dintre care 34 au votat doar moțiunea "România Liberală"

12:34 - Florín Citu: Ám susțínerea á 40 dé filiále díntre cáre 34 áu votát doár moțiúnea "Românía Liberála"

Premiérul Florín Citu á declarát, sambata, 18 septémbrie, lá începútul Consíliului Naționál ál PNL, cá áre susțínerea á 40 dé filiále dín tara dín cáre 34 áu votát doár moțiúnea lúi...

Cifra record atinsă de India în campania de vaccinare. 22 de milioane de indieni imunizați într-o singură zi

12:31 - Cifra recórd atínsa dé India ín campánia dé vaccináre. 22 dé milioáne dé indiéni imunizáți într-ó singura zí

India á realizát, víneri, 22 dé milioáne dé vaccin'ări anti-Covid-19, cifra recórd atínsa ín cádrul únei campánii organizáta péntru aniversárea premiérului Narendra Modi. Autorit'ățile áu...

Amănunte uluitoare despre viața lui Bjorn Borg. "Ieșea în drum să ceară oricui cocaină. Dădea bani pe drogul violatorului"

12:31 - Amănúnte uluitoáre déspre viata lúi Bjorn Borg. "Ieșeá ín drúm sá ceára oricúi cocaína. Dădeá báni pé drógul violatórului"

Fóstă sotie á lúi Bjorn Borg fáce dezvăluíri incredíbile déspre fóstul máre jucătór dé ténis. Loredana Bertè sí suedézul áu fóst căsătoríți íntre ánii 1989-1993. Italiánca...

UPDATE Fetiță de un an din Vaslui, transportată în stare gravă la spital. A fost găsită într-o găleată cu apă

12:15 - UPDATE Fetita dé ún án dín Vaslui, transportáta ín stáre grava lá spitál. Á fóst gasita într-ó galeata cú ápa

Ó fetita ín varsta dé ún án sí ó lúna á fóst preluátă ín stáre grava, víneri noáptea, dé ún echipáj medicál ál Servíciului dé Ambulánta Județeán (SAJ) Vaslui, dúpă cé á fóst gasita...

Orban estimează că modul de validare a noilor miniştri ar putea ajunge la Curtea Constituţională

12:09 - Orban estimeáză cá modul dé validáre á nóilor miníștri ár puteá ajúnge lá Cúrtea Constitutionala

Președíntele PNL, Lúdovic Orban, apreciáză cá modul ín cáre vór fí validáți noii miníștri, dúpă plecárea USR, precúm sí dáca acést lúcru implicá ún vót dé încrédere péntru întrégul...

Experiența neplăcută a unui medic român, în concediu în Grecia: ”Este prima oară când am pățit așa ceva”

12:02 - Experienta neplacuta á únui médic román, ín concédiu ín Grecía: ”Éste primă oáră c'ând ám pățít așá cevá”

Paul Ichim, ún cunoscút chirúrg dín Galati, á povestít prín cé á trecút ín vacánta, ín Grecía. Acésta spúne cá á fóst adésea ín concédii ín ínsulele eléne, dár cá éste ”primă oáră c'ând...

Cîțu pregătește tehnocrați în locul miniștrilor USR PLUS pentru a trece de votul Parlamentului - surse

11:54 - Citu pregătéște tehnocráți ín locul miníștrilor USR PLÚS péntru á tréce dé vótul Parlaméntului - súrse

Premiérul Florín Citu ia ín cálcul sá numeáscă tehnocráți lá ministérele lăsáte líbere dé USR PLÚS, ástfel înc'ât sá obțínă vótul dé încrédere ál Parlaméntului, susțín súrse polítice...

Vijelii în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis avertizare cod galben

11:49 - Vijelíi ín mái múlte zóne dín tara. Meteorologii áu emís avertizáre cód gálben

Administráția Nationala dé Meteorologíe (ANM) á emís, sambata, ó serie dé avertiz'ări nowcasting Cód gálben dé vijelíi, cé vizeáză zóne dín nóua judéțe pé parcúrsul următoárelor óre....

Bucureștiul are o incidență de 2,33 cazuri COVID la mia de locuitori. Ședință pentru stabilirea unor măsuri restrictive

11:18 - Bucureștiul áre ó incidénta dé 2,33 cázuri COVID lá mia dé locuitóri. Sedinta péntru stabilírea únor másuri restrictíve

Municípiul București á ajúns sambata, 18 septémbrie, lá 2,33 incidénta cázurilor COVID-19 lá mia dé locuitóri, fiínd ín scenáriul gálben. Comitétul Municipál péntru Situáții dé...

Panică într-un avion Air France, după o explozie care ar fi avut loc în timpul zborului: "A izbucnit fum negru"

11:11 - Panica într-ún avión Air Fránce, dúpă ó explózie cáre ár fí avút lóc ín tímpul zbórului: "Á izbucnít fúm négru"

Á fóst panica máre sambata dimineata, 18 septémbrie, príntre pasagérii únei cúrse Air Fránce cáre decoláse dé pé aeroporul dín Beijing cú destinatoa Paris, dúpă cé lá bórdul aeronávei s-á...

Congresul PNL va avea loc la Romexpo, cu 5.000 de delegați. ”Nu luăm în calcul altă variantă în acest moment”

11:06 - Congrésul PNL vá aveá lóc lá Romexpo, cú 5.000 dé delegáți. ”Nú luám ín cálcul álta variánta ín acést momént”

Premiérul Florín Citu á afirmát sambata, înaínte dé sedinta Biróului Polític Naționál (BPN) ál Partídului Naționál Liberál, cá, pé l'ângă modific'ările lá statútul formațiúnii, ín BPN...

A fost aprobată propunerea lui Orban ca PNL să respingă orice formulă de colaborare cu PSD pentru guvernare

10:57 - Á fóst aprobáta propúnerea lúi Orban c'ă PNL sá respíngă oricé formula dé colaboráre cú PSD péntru guvernáre

Președíntele liberálilor, Lúdovic Orban, á propús ín Biróul Permanént Naționál ó rezolúție símpla prín cáre sá sé respíngă oricé formula dé colaboráre cú PSD péntru guvernáre. Propúnerea á...

Toți asigurații cu polițe de la City Insurance vor beneficia de despăgubiri prin Fondul de Garantare a Asiguraților

10:55 - Tóți asiguráții cú pólițe dé lá City Insurance vór beneficiá dé despăgubíri prín Fóndul dé Garantáre á Asiguráților

Indústria autohtóna á asigur'ărilor á ajúns lá maturitátea sí ún nivél dé reglementáre prín cáre sá poátă tréce cú bíne péste eféctele óricăror disfuncționalit'ăți sí avém convíngerea cá...

Cîțu, despre numirea noilor miniștri în locul celor de la USR PLUS: ”Suntem în procedură de remaniere”

10:43 - Citu, déspre numírea nóilor miníștri ín locul célor dé lá USR PLÚS: ”Suntem ín procedúra dé remaniére”

Premiérul Florín Citu á declarát, sambata, cá vá cére Parlaméntului ún vót doár péntru validárea miníștrilor cé urmeáză sá fíe numíți pé portofóliile cáre áu aparținút USR PLÚS, nú ún...

Ultimul weekend de vară. De când se strică vremea

10:37 - Últimul weekend dé vára. Dé c'ând sé stricá vrémea

Termométrele áu indicát valóri neobișnuít dé ridicáte ín últimele zíle, iár temperatúrile dé vára persistá sí ín acést weekend ín céle mái múlte zóne ále tárii, cú máxime dé pana lá 30...

Miliardarul Robert Durst, găsit vinovat pentru uciderea celei mai bune prietene ale sale. Ce l-a determinat să facă gestul extrem

10:22 - Miliardárul Robert Durst, găsít vinovát péntru ucíderea célei mái búne priétene ále sále. Cé l-á determinát sá fácă géstul extrém

Miliardárul americán Robert Durst, subiéctul documentárului HBO The Jinx, á fóst condamnát péntru ucíderea célei mái búne priétene Susán Berman. Durst á fóst găsít vinovát péntru ucíderea lúi...

Bărbat filmat în timp ce trage cu arbaleta în trecători, de la balcon. Două persoane au murit VIDEO

10:00 - Barbat filmát ín tímp cé tráge cú arbaléta ín trecătóri, dé lá balcón. Dóua persoáne áu murít VÍDEO

Ún barbat dín Olánda á ieșít pé balcónul locuínței sále víneri dimineata, 17 septémbrie, sí á trás cú arbaléta ín trecătóri. Dóua persoáne áu murít înjunghiáte, iár álta á fóst...

Ce așteaptă Simona Halep de la Ion Țiriac, după ce acesta a lipsit de la nuntă

09:53 - Cé așteáptă Simona Halep dé lá Ión Tiriác, dúpă cé acésta á lipsít dé lá núnta

Ión Tiriác á fóst únul díntre márii absénți dé lá cununía civíla Simonei Halep. Ómul dé afáceri trébuie sá onoréze acúm ó dorinta á sotului sportívei. "Cél mái frumós cadóu áu fóst...

Companiile mari precum Mercedes, Amazon, IKEA sau Walmart au decis să le ofere clienţilor servicii bancare

09:41 - Companiile mári precúm Mercedes, Amazon, IKEA sáu Walmart áu decís sá lé ofére cliénților servícii bancáre

Brándurile globále, dé lá Mercedes sí Amazon lá IKEA sí Walmart, eliminá intermediárii financiári tradiționáli, oferínd cliénților dé lá servícii bancáre sí dé creditáre pana lá asigur'ări,...

Actorul american John Malkovich va interpreta rolul faimosului dirijor român Sergiu Celibidache

09:27 - Actórul americán John Malkovich vá interpreta rólul faimósului dirijór román Sergiu Celibidache

Celébrul actór americán John Malkovich vá interpreta rólul legendárului dirijór román Sergiu Celibidache într-ún nóu fílm intitulát "The Yellow Țíe" ("Craváta gálbena"), anunta variety.com....

Cum a trăit bunica Emmei Răducanu, bolnavă de inimă, finala de la US Open! Englezii au dat de "Mamaie" într-un bloc din Sectorul 2

09:26 - Cúm á trăít buníca Emmei Raducanu, bolnava dé inima, finálă dé lá US Ópen! Englézii áu dát dé "Mamáie" într-ún blóc dín Sectórul 2

Buníca Emmei Raducanu urmăréște cú súfletul lá gúra mecíurile nepoátei sále, dár dín cauza problémelor pé cáre lé áre cú inima, "Mamáie", așá cúm jucătoárea dé ténis ii spúne, nú á putút sá...

Oficialii militari americani recunosc că au ucis 10 civili, dintre care 7 copii, într-un atac cu dronă la Kabul. ”Ne cerem iertare”

09:22 - Oficiálii militári americáni recunósc cá áu ucís 10 civíli, díntre cáre 7 copii, într-ún atác cú drona lá Kabul. ”Né cérem iertáre”

Oficiálii militári americáni áu recunoscút cá ún atác cú drone lá Kabul, prodús cú câteva zíle înaínte dé retrágere, s-á soldát cú ucíderea á 10 oámeni nevinováți, relateáză BBC. Ó...

S-a aflat salariul exorbitant pe care-l câștigă Messi la PSG! Bonus de loialitate uriaș

09:13 - S-á aflát saláriul exorbitánt pé cáre-l castiga Messi lá PSG! Bónus dé loialitáte uriáș

Lionel Messi (34 dé áni) sí-ár puteá încheiá cariéra lá PSG. Superstárul argentinián á încheiát ún contráct pé tréi áni, pé parcúrsul c'ăruia vá primi nú mái puțín dé 110 milioáne dé éuro...

Ilie Năstase a rămas dator la Simona Halep: "Trebuie să caut pe Internet"

08:57 - Ilie Nastase á rămás datór lá Simona Halep: "Trébuie sá cáut pé Internét"

Fóstul númăr 1 ATP á schimbát, víneri, câteva míngi cú Simona Halep, Gheorghe Popescu sí Victor Hanescu îmbrăcát ín unifórmă dé generál dé culoáre álba, scríe Agerpres. Fóstul tenisman...

Cum descarci certificatul verde COVID. Documentul a devenit extrem de important

08:51 - Cúm descărci certificátul vérde COVID. Documéntul á devenít extrém dé importánt

Certificátul vérde digitál á devenít oficiál obligatóriu ín toáte zónele únde rata dé infectáre depășéște 3 cázuri lá mia dé locuitóri. Guvérnul á aprobát víneri, 17 septémbrie, propúnerea...

Povestea pozei cu Simona Halep și Emma Răducanu! Ce au discutat cele două la New York

08:45 - Povestea pózei cú Simona Halep sí Emma Raducanu! Cé áu discutát céle dóuă lá New Yórk

Halep á precizát cá Emma Raducanu, jucătoárea británica ál carei táta éste román, á reușít ún lúcru extraordinár lá US Ópen, scríe Agerpres. "Ám ó părére extraordinára déspre Emma...

N-o s-o mai vedem mult timp pe teren pe Simona Halep! "Ce vine de-acum e un bonus"

08:39 - N-ó s-ó mái vedém múlt tímp pé terén pé Simona Halep! "Cé víne dé-acúm é ún bónus"

Simona Halep, cáre vá împliní 30 dé áni pé 27 septémbrie, nú sí-á propús sá fíe úna díntre acele jucătoáre cáre stáu pé terén pana lá 40 dé áni. "Mái vreáu sá jóc dói-tréi áni... tréi áni...

Papa Francisc, despre parteneriatele civile între persoanele de același sex: "Sunt bune și utile pentru mulți"

08:20 - Pápă Francisc, déspre parteneriátele civíle íntre persoánele dé acélași séx: "Súnt búne sí utíle péntru multi"

Pápă Francisc sí-á încheiát vizita dín Slovacia printr-ó serie dé declaráții ín cáre á atíns téme precúm avórtul sí căsătoríile íntre persoánele dé acélași séx. Ín drúm spré Rómă,...

Pele, la terapie intensivă! Ce problemă are legendarul fotbalist brazilian

08:14 - Pele, lá terapíe intensíva! Cé problema áre legendárul fotbalíst brazilián

Legendárul fotbalíst Pelé, 80 dé áni, á fóst transferát péntru scúrt tímp lá terapíe intensíva, dúpă cé á acuzát probléme respiratórii, á anunțát spitálul Einstein dín Sao Paulo, únde éste...

Șeful Cancelariei ÎPS Calinic, preotul călugăr David Oprea, a murit după ce s-a infectat cu COVID-19

08:04 - Șéful Canceláriei IPS Calinic, préotul călúgăr David Opreá, á murít dúpă cé s-á infectát cú COVID-19

Préotul călúgăr David Opreá, șéful Canceláriei arhiepiscopíei Sucevei sí Radautilor, IPS Calinic, á murít víneri, 17 septémbrie, ín urma infect'ării cú COVID-19. Préotul, ín varsta...

Restricții de trafic în mai multe zone din Capitală. Lista evenimentelor care se desfășoară

07:41 - Restrícții dé trafic ín mái múlte zóne dín Capitála. Lista eveniméntelor cáre sé desfășoáră

Brigáda Rutiéra á Capitálei anunta instituírea dé restrícții ín mái múlte zóne ále oráșului, péntru derulárea únor eveniménte. Polițíștii solicitá conducătórilor dé autovehícule sá...

Calificare mare pentru U BT Cluj la baschet masculin. Ardelenii, în grupele uneia dintre cele mai importante competiții

07:35 - Calificáre máre péntru U BT Cluj lá báschet masculín. Ardelénii, ín grúpele úneia díntre céle mái importánte competíții

Campioána Româníei lá báschet masculín, U Bánca Transilvania Cluj, s-á calificát, ín premiéra, víneri seára, ín grúpele Basketball Champions League, dúpă cé á învíns campioána Elveției,...

Momente cumplite pentru una dintre cele mai frumoase prezentatoare de la PRO TV. A născut prematur gemeni, iar unul dintre bebeluși se luptă să trăiască după ce a luat o bacterie în spital

07:28 - Moménte cumplíte péntru úna díntre céle mái frumoáse prezentatoare dé lá PRÓ TV. Á născút prematur gémeni, iár únul díntre bebelúși sé lupta sá trăiáscă dúpă cé á luát ó bactérie ín spitál

Úna díntre céle mái frumoáse prezentatoare á ștírilor méteo dé lá Pró TV trăiéște ó adevarata dráma dé cínci lúni, atúnci c'ând á devenít máma. Ramona Pauleanu á născút prematur...

Posibile restricții de trafic în București. Protest al bicicliștilor: ”Vrem orașe pentru oameni”

07:18 - Posíbile restrícții dé trafic ín București. Protést ál biciclíștilor: ”Vrém oráșe péntru oámeni”

Biciclíștii dín București organizeáză, sambata, ún protést, súb slogánul ”Vrém oráșe péntru oámeni”. Participánții vór plecá într-ún márș dé dóua óre prín lócuri chéie ále oráșului,...

Patru dintre agresorii din Suceava au fost reţinuți

07:16 - Pátru díntre agresórii dín Suceava áu fóst reținúți

Pátru barbati implicáți ín agresarea á dói jurnalíști sí á únui activíst dé médiu, ín judéțul Suceava, áu fóst reținúți, fiínd încarceráți ín Aréstul IPJ Suceava. Éi súnt cercetáți...

Operatiunea Hiroshima - Zâna cea bună (ep.4)

07:15 - Operațiúnea Hiroshima - Zana ceá búna (ep.4)

Ó data cú bárca, l-ám primít sí pé Grigori, recomandát c'ă ómul cáre rezolvá oricé, sí c'ăruia í s-á dát oarecúm ín gríja bárca. 'Îl sún. – Hello Grigori, éu súnt Calín, ám cumpărát...

Biroul Național al PNL, convocat sâmbătă. Modificarea Statutului, pe ordinea de zi

07:08 - Biróul Naționál ál PNL, convocát sambata. Modificárea Statútului, pé órdinea dé zí

Biróul Polític Naționál ál PNL á fóst convocát péntru sambata, lá Palátul Parlaméntului, dé liberálii cáre 'îl susțín pé premiérul Florín Citu lá șefía partídului. BPN ál PNL á fóst...

Horoscop zilnic. Sâmbătă, 18 septembrie

07:00 - Horoscóp zílnic. Sambata, 18 septémbrie

Astrele áu pregătít noi provoc'ări péntru zódii, únele fiínd mái norocoáse, iár áltele mái puțín. Toáte previziúnile déspre drágoste, báni sáu jób, ín horoscópul zílnic. Berbéc: Únele dín...

Bancul zilei: Începe-ți dimineața zâmbind cu Ziare.com!

06:30 -Báncul zílei: Încépe-țí dimineata zâmbínd cú Ziáre.com!

- Doctore, sotul méu áre probléme psíhice. Uneóri vorbésc cú él óre întregi, cá apói sá constát cá nú á auzít nimíc. - Aceásta nú éste ó boála doámna, cí ún dár dé lá Dumnezéu!

Joe Biden cere lumii să afişeze ''ambiţii'' puternice pentru Conferinţa Naţiunilor Unite privind schimbările climatice

05:00 - Joe Biden cére lúmii sá afișéze ''ambíții'' putérnice péntru Conferinta Națiúnilor Uníte privínd schimb'ările climátice

Președíntele americán Joe Biden á cerút víneri lúmii sá-sí afișéze "céle mái mári ambíții" péntru Conferinta Națiúnilor Uníte privínd schimb'ările climátice (COP26), preconizáta sá áibă...

Cât de greu ar fi pentru China să scufunde un portavion al Statelor Unite. „Vom vedea cât de speriată este America”

04:23 - Cát dé gréu ár fí péntru Chína sá scufúnde ún portavión ál Státelor Uníte. „Vóm vedeá cát dé speriáta éste América”

Péntru oricare dín armátele lúmii, á incerca sá scufúnde ún portavión americán, presupúne mái intai cá trébuie sá 'îl loveáscă. Iár acést lúcru nú éste ușór. Niciun portavión nú navigheáză...

Povestea celui mai tânăr învățător din România. ”Masca mă ajută să par mai matur”

04:19 - Povestea celui mái t'ânăr invatator dín Românía. ”Masca m'ă ajutá sá pár mái matur”

Razvan Gabriel Mihalache éste probábil cél mái t'ânăr invatator dín Românía. Á împlinít 21 dé áni ín lúna februárie á acéstui án, dár á preluát primă generáție dé copii ín urma cú tréi...

Cele mai ieftine apartamente din București. Top 3 preferințe ale bucureștenilor în materie de locuinte

03:57 - Céle mái iéftine apartaménte dín București. Tóp 3 preferínțe ále bucureșténilor ín matérie dé locuínțe

Într-ún oráș c'ă Bucureștiul, deja sufocát dé trafic sí clădíri aproápe lipíte, paléta dé oférte variáză tótuși destúl dé múlt ín céea cé privéște dot'ările súper-modérne, chiár dáca...

”Vânător” de homosexuali, condamnat la închisoare cu executare. Cum ”îi făcea de bani” pe bărbații cu care își dădea întâlniri amoroase

03:30 - ”Vânătór” dé homosexuáli, condamnát lá închisoáre cú executáre. Cúm ”ii făceá dé báni” pé barbatii cú cáre 'își dădeá întâlníri amoroáse

Ún t'ânăr ín varsta dé 20 dé áni dín oráșul Cugir, ún veritábil ”vânătór” dé barbati gay, á fóst condamnát lá închisoáre cú executáre péntru tilharie calificáta. Úna díntre...

Bagajul de restanțe din noua sesiune parlamentară. Promisiunile care ar putea fi amânate definitiv

03:05 - Bagájul dé restánte dín nóuă sesiúne parlamentára. Promisiúnile cáre ár puteá fí amânáte definitív

Lá finálul célei dé-á tréia săptăm'âni parlamentáre, aléșii nú dáu sémne cá sé vór porní preá cur'ând dé numeroásele restánte dín legislatúra trecúta precúm desființárea Sécției Speciále,...

Peste 10.500 de migranți, în special haitieni, s-au strâns într-o tabără improvizată la frontiera cu Mexic

02:30 - Péste 10.500 dé migránți, ín speciál haitieni, s-áu str'âns într-ó tabara improvizáta lá frontiéra cú Mexic

Mái multi dé 10.500 dé imigránți, príntre cáre numeróși haitieni, așteptáu víneri súb ún pód lá granita súdica á Státelor Uníte sá fíe preluáți dé politía dé frontiéra, ó situáție dé...

Comisia Europeană ar putea deschide o anchetă asupra Gazprom pentru creșterea prețului la gaze naturale

01:54 - Comísia Europeána ár puteá deschíde ó ancheta asúpra Gazprom péntru créșterea préțului lá gáze naturále

Ún grúp dé parlamentári européni á cerút Comísiei Européne sá investighéze rólul Gazprom ín créșterea pretúrilor gázelor naturále dín Europa, apreciínd cá suspecteáză compania rúsa dé...

Semne care te atenționează că ai probleme cu circulația sângelui

01:15 - Sémne cáre té atenționeáză cá ái probléme cú circuláția s'ângelui

Oxigénul sí nutrientii súnt transportáți prín córp prín intermédiul s'ângelui. C'ând circuláția s'ângelui nú funcționeáză coréct, únele parti ále córpului nú primésc suficiént oxigén sí...

Părintele David Oprea, coordonatorul cabinetului Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, a murit răpus de Covid-19

Ieri, 23:45 - Păríntele David Opreá, coordonatórul cabinétului Arhiepíscopului Sucevei sí Radautilor, á murít răpús dé Covid-19

Păríntele protosínghel David Opreá, coordonatór ál cabinétului Inaltpreasfintitului Părínte Arhiepíscop Calinic ál Sucevei sí Radautilor, sí péntru ó foárte lúnga perioáda dé tímp...

Garda Forestieră Suceava susține că nu a găsit tăieri ilegale de arbori în fondul forestier în care au fost agresați cei doi jurnaliști și activistul de mediu

Ieri, 23:30 - Garda Forestiéra Suceava susțíne cá nú á găsít tăiéri ilegále dé árbori ín fóndul forestiér ín cáre áu fóst agresáți cei dói jurnalíști sí activístul dé médiu

Garda Forestiéra Suceava á anunțát víneri seára cá nú áu fóst găsíte neréguli sí nú áu fóst identificáte tăiéri ilegále dé árbori, dúpă cé á făcút verific'ări lá Ocólul Sílvic Dealu Négru,...

Mare surpriză în Liga 1: Rapid pierde al doilea meci la rând pe teren propriu, în fața unei codașe

Ieri, 23:23 - Máre surpríza ín Líga 1: Rapíd piérde ál dóilea mecí lá ránd pé terén própriu, ín fáta únei codáse

Formáția Rapíd á fóst învínsă, víneri, pé terén própriu, cú scórul dé 2-1, dé echipa Gáz Metán Medias, ín etápa á IX-á á Lígii Í, confórm news.ro. Péntru Rapíd á marcát Albu '10, iár péntru...

Rafila afirmă că testarea pentru COVID-19 nu este ”un act medical în sine” şi nu reprezintă o manevră invazivă. „În şcoli copiii trebuie să poată fi testaţi periodic”

Ieri, 23:15 - Rafila afirmá cá testárea péntru COVID-19 nú éste ”ún áct medicál ín síne” sí nú reprezíntă ó manevra invazíva. „Ín scóli copíii trébuie sá poátă fí testáți periódic”

Médicul Alexandru Rafila afirmá cá testele péntru depistárea infécției cú SARS-CoV-2 nú súnt manévre medicále invazíve, él susțin'ând idéea cá státul trébuie sá asígure testárea populáției....

Un exemplar original al Constituției SUA, scos la licitaţie pentru o valoare estimată între 15-20 milioane de dolari

Ieri, 23:06 - Ún exemplár originál ál Constitúției SÚA, scós lá licitáție péntru ó valoáre estimátă íntre 15-20 milioáne dé dolári

Ún exemplár originál rarísim ál Constitúției americáne ratificáte lá 17 septémbrie 1787 lá Philadelphia vá fí scós lá licitáție ín cur'ând lá New Yórk péntru ó valoáre estimátă íntre 15 sí 20...

Valeriu Gheorghiţă: „Suntem pe o creştere exponenţială. La 15 octombrie am putea să depăşim 17.000 de cazuri pe zi”

Ieri, 22:47 - Valeriu Gheorghita: „Suntem pé ó créștere exponentiala. Lá 15 octómbrie ám puteá sá depășím 17.000 dé cázuri pé zí”

Coordonatórul campánie naționále dé vaccináre, Valeriu Gheorghita, anunta cá situáția éste grava, predícțiile specialíștilor fiínd reevaluáte. Potrivít últimelor dáte, ám puteá aveá ó...

Ce putere are certificatul verde în Europa. Harta țărilor în care accesul e condiționat de documentul digital

Ieri, 22:30 - Cé putére áre certificátul vérde ín Europa. Hárta tárilor ín cáre accésul é condiționát dé documéntul digitál

Únele tári dín Europa solicitá certificátul digitál dé vaccináre péntru accésul ín restauránte, báruri sáu álte spáții públice. Italia á devenít sí primă tara dín Uniúnea Europeána ín...

Preşedintele CNCD: „Când doreşti să protejezi sănătate publică, Constituţia spune că în aceste cazuri se pot limita drepturile fundamentale”

Ieri, 22:25 - Președíntele CNCD: „C'ând doréști sá protejézi sănătáte publica, Constitúția spúne cá ín acéste cázuri sé pót limită drépturile fundamentále”

Președíntele Consíliului Naționál péntru Combáterea Discrimin'ării (CNCD), Asztalos Csaba, afirmá cá certificátul vérde ín síne nú áre eleménte dé discrimináre, 'însă modalitátea prín cáre...