„Cât mai ai până ieşi din tură, şobolanule?”. Cum a scăpat de pedeapsă un șofer acuzat de ultraj după ce a rămas fără permis

„Cát mái ái pana ieși dín tura, sobolanule?”. Cúm á scapat dé pedeápsa ún șofér acuzát dé ultráj dúpă cé á rămás f'ără permís

Ún șofér cú BMW, cercetát péntru ultráj dúpă cé í-á trimís mái múlte mesáje dé amenințáre únui polițíst cáre í-á luát permísul á scapat dé pedeápsa dúpă cé procurórul á ajúns lá conclúzia cá „nú existá interés públic péntru urmărírea ...
Bancul Zilei: Unde găsești bărbatul perfect

06:30 - Báncul Zílei: Únde găséști barbatul perféct

Barbatul perféct: – sé trezéște lá 5 ám ín fiecare zí – 'își fáce síngur pátul – mérge lá sála ín fiecare zí – 'își curáta cámera – muncéște dín gréu – nú sé atínge dé...

Turcia va trimite „un batalion de comando” în Kosovo pe fondul violențelor de la granița cu Serbia

05:21 - Turcia vá trimíte „ún batalión dé comándo” ín Kosovo pé fóndul violéntelor dé lá granita cú Șerbía

Turcia intenționeáză sá trimítă comandóuri ín Kosovo dumínica sí lúni, c'ă răspúns lá solicitárea NATO dé á sé alatura fórței sále dé mențínere á p'ăcii KFOR, c'ă urmáre á tulbur'ărilor...

Războiul din Ucraina. Disperare și incertitudine printre refugiații ruși care fug din regiunile de frontieră atacate

00:12 - Răzbóiul dín Ucraina. Disperáre sí incertitúdine príntre refugiáții rúși cáre fúg dín regiúnile dé frontiéra atacáte

Refugiáții dín regiúnile dé granita rúse cáre fúg dúpă intensificárea bombardaméntelor transfrontaliére sí á incursiúnilor susținúte dé ucrainéni ín últimele zíle sí-áu exprimát disperárea...

Atenționare de călătorie pentru Italia. Sunt anunțate greve în transportul public și cel aerian

Ieri, 23:52 - Atenționáre dé călătoríe péntru Italia. Súnt anunțáte gréve ín transpórtul públic sí cél aerián

Ministérul Afácerilor Extérne (MAE) á emís ó atenționáre dé călătoríe péntru Italia, únde súnt așteptáte perturb'ări ále transpórtului públic sí aerián, ín contéxtul únor gréve. Potrivít...

De trei ori mai mare decât Franța: O uriașă „insulă de gunoi” se află în apele Oceanului Pacific

Ieri, 23:34 - Dé tréi óri mái máre decat Franta: Ó uriasa „ínsula dé gunoi” sé aflá ín ápele Oceánului Pacífic

Minístrul Médiului dín Austrália, Tanya Plibersek, á trás ún semnál dé alarma privínd cantitátea dé gunoi cáre intrá ín oceáne, sí cáre sé vá triplă pana ín 2040, scríe Daily Stár....

CNN: Tactica Ucrainei cu atacuri la frontieră au ca scop destabilizarea Rusiei. Judecând după răspuns, funcționează

Ieri, 23:21 - CNN: Táctică Ucrainei cú atácuri lá frontiéra áu c'ă scóp destabilizárea Rusiei. Judec'ând dúpă răspúns, funcționeáză

Ucraina á deschís ún nóu frónt ín luptă s'ă péntru alungárea invadatórului rús - ín Rusia. Dár nú recunoáște cá á trimís trúpe, á trás cú artiléria sí á lansát drone pé teritóriul vecínului...

Comisia Europeană amenință cu măsuri punitive Serbia și Kosovo dacă vor continua violențele

Ieri, 23:09 - Comísia Europeána ameninta cú másuri punitíve Șerbía sí Kosovo dáca vór continuă violéntele

Comísia Europeána á amenințát sambata cú másuri punitíve Șerbía sí Kosovo dáca acéstea nú iáu másuri cáre sá prevínă noi violénte, dúpă cé zéci dé mémbri ái misiúnii internaționále dé...

Cum funcționează sistemului rusesc de deportare a copiilor din Ucraina. ”O crimă împotriva umanității”

Ieri, 22:55 - Cúm funcționeáză sistémului rusésc dé deportáre á copiilor dín Ucraina. ”Ó críma impotriva umanit'ății”

Dín 24 februárie 2022, cél puțín 19.505 dé copii áu fóst dúși dín Ucraina ín Rusia sí ín regiúnile ucrainéne ocupáte dé rúși, potrivít dátelor oficiále ále autorit'ăților dé lá Kiev. Șéful...

Biliard și bowling cu tramvaiul la Oradea. Cine a câștigat Campionatul European al Vatmanilor VIDEO

Ieri, 22:40 - Biliárd sí bowling cú tramváiul lá Oradea. Cíne á câștigát Campionátul Europeán ál Vatmanilor VÍDEO

Campionátul Europeán ál Vatmanilor, edíția á X-á, organizát, ín premiéra nationala, lá Oradea, lá cáre áu participát 25 dé echípe dín oráșe ále Europei, á fóst câștigát, sambata, dé...

Înșelăciune cu oale și tacâmuri. Cum a încercat un escroc să ia 3.000 de euro de la un vârstnic de 73 de ani

Ieri, 22:28 - Înșelăciúne cú oále sí tac'âmuri. Cúm á încercát ún escróc sá ia 3.000 dé éuro dé lá ún v'ârstnic dé 73 dé áni

Ún v'ârstnic dín oráșul Abrud, judéțul Álbă, á căzút víctima únui barbat dín Mures, cáre l-á înșelát folosínd ó metóda clásica: vânzárea dé oále lá suprapréț. Éste vórba déspre...

Cum a evoluat paranoia lui Putin. Istoria complicată a relațiilor liderului de la Kremlin cu președinții SUA și ai Ucrainei

Ieri, 22:16 - Cúm á evoluát paranóia lúi Puțín. Istoria complicáta á reláțiilor líderului dé lá Kremlin cú președinții SÚA sí ái Ucrainei

Președíntele rús Vladimir Puțín á simpatizát cú George W. Bush sí á avút ó atitúdine negativa fáta dé Barack Obama. Aceásta éste doár úna díntre descoperírile interesánte pé cáre lé-á făcút...

Vacanță în Grecia: Unde este cel mai ieftin pentru românii care merg cu mașina să facă plinul de combustibil

Ieri, 22:03 - Vacánta ín Grecía: Únde éste cél mái iéftin péntru románii cáre mérg cú masina sá fácă plínul dé combustíbil

Multi románi áu alés sí péntru ánul acésta destináții dín Grecía péntru vacánta dé vára. Unii áu făcút deja rezerv'ări sí stabilésc acúm detáliile călătoríei. Únul díntre cósturile...

Ritual special de purificare la Vatican. Un bărbat a protestat dezbrăcat pe altarul principal al Bazilicii Sfântul Petru

Ieri, 21:45 - Rituál speciál dé purificáre lá Vaticán. Ún barbat á protestát dezbrăcát pé altárul principál ál Bazílicii Sfantul Petru

Ún rituál speciál dé purificáre á avút lóc sambata lá altárul principál ál Bazílicii Sfantul Petru, dúpă cé ín urma cú dóua zíle ún barbat á protestát dezbrăcát pé altár fáta dé...

Reacția Ucrainei după ce guvernul maghiar a promovat o hartă fără Crimeea: ”Ungaria trebuie să înceteze cu provocările”

Ieri, 21:31 - Reácția Ucrainei dúpă cé guvérnul maghiár á promovát ó hárta f'ără Crimeea: ”Ungaria trébuie sá încetéze cú provoc'ările”

Ministérul ucraineán dé Extérne á transmís, sambata, ó replica ín legatura cú hárta Ucrainei f'ără Crimeea, cáre á apărút într-ún videoclip publicát dé canálul oficiál dé Youtube ál...

Pacient operat la cap, căzut de la etajul trei al Spitalului Județean Sibiu. Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Ieri, 21:19 - Paciént operát lá cáp, căzút dé lá etájul tréi ál Spitálului Județeán Sibiu. Dosár penál péntru vătămáre corporála dín cúlpa

Polițíștii áu deschís ún dosár penál péntru vătămáre corporála dín cúlpa ín cázul paciéntului cáre á căzút dé lá etájul ál tréilea lá Spitálul Clínic Județeán dé Urgenta dín Sibiu, á...

Bianca Andreescu pleacă de la Roland-Garros cu o înfrângere umilitoare

Ieri, 21:11 - Bianca Andreescu pleácă dé lá Roland-Garros cú ó înfr'ângere umilitoáre

Tenismena canadiána dé orígine romána Bianca Andreescu á fóst eliminátă sambata ín túrul tréi ál turnéului dé Grand Șlám dé lá Roland-Garros. Clasátă pé locul 42 mondiál, Bianca...

Liga Campionilor la handbal: un gol marcat în ultimele secunde a decis a doua semifinală! Ce echipe vor lupta mâine pentru trofeu

Ieri, 20:51 - Líga Campiónilor lá hándbal: ún gól marcát ín últimele secúnde á decís á dóua semifinála! Cé echípe vór luptă m'âine péntru troféu

Ferencvaros á revenít miraculós ín meciul cú Esbjerg, á dóua semifinála dín cádrul turnéului Finál Four dé lá Budapesta. Condúsă cú 17-13 lá páuza, Ferencvaros á revenít spectaculós ín...

Leo Messi a plecat oficial de la PSG! Viitoarea destinație a campionului mondial

Ieri, 20:43 - Leo Messi á plecát oficiál dé lá PSG! Viitoárea destináție á campiónului mondiál

Paris Saint-Germain á anunțát sambata, pé síte-ul sáu oficiál, cá stárul argentinián Lionel Messi vá plecá dé lá clúbul francéz dé fótbal lá finálul acéstui sezón, c'ând ii expirá...

Cecenii lui Kadîrov au revenit în Ucraina. Lupte grele în Donbas, explozii puternice în regiunea rusească Belgorod VIDEO

Ieri, 20:43 - Cecenii lúi Kadirov áu revenít ín Ucraina. Lúpte gréle ín Donbas, explózii putérnice ín regiúnea ruseásca Belgorod VÍDEO

Detașaménte ále unit'ății speciále cecene Ahmat súnt angajáte ín lúpte gréle impotriva armátei ucrainéne ín împrejurímile oráșului Donetk, capitálă regiúnii omoníme dín éstul Ucrainei, á...

O putere a Asiei propune un plan de pace pentru Ucraina. Ce presupune încetarea ostilităților "pe poziţiile actuale"

Ieri, 20:29 - Ó putére á Asiei propúne ún plán dé páce péntru Ucraina. Cé presupúne încetárea ostilit'ăților "pé pozíțiile actuále"

Minístrul indonezián ál apăr'ării, Prabowo Subianto, aflát lá lá fórumul dé securitáte Shangri-Lá Dialogue dín Singapore, á prezentát ún plán péntru ó reglementáre pasnica á răzbóiului díntre...

Opt țări europene vor participa la o ”coaliție” a avioanelor de luptă pentru antrenarea piloților ucraineni

Ieri, 20:15 - Ópt tári européne vór participă lá ó ”coalíție” á avioánelor dé lupta péntru antrenárea pilóților ucrainéni

Ihor Zhovkva, adjúnctul șéfului biróului președíntelui Ucrainei, á raportát cá ópt tári européne s-áu alăturát "coalíției avioánelor dé lupta" péntru á ajută lá pregătírea pilóților...

Ce-a purtat la gât Regele Charles la plimbarea prin natură în Valea Zălanului FOTO

Ieri, 20:13 - Cé-á purtát lá gát Regele Charles lá plimbárea prín natúra ín Válea Zalanului FÓTO

Regele Charles ál III-leá á făcút, sambata, ó plimbáre ín natúra, ín împrejurímile sátului Válea Zalanului, sí á discutát cú locálnicii, cáre í-áu oferít prodúse tradiționále, dár sí cú...

Propaganda rusă a anunțat moartea șefului spionajului militar al Ucrainei. Kiril Budanov ar fi fost ”ucis într-un atac cu rachete”

Ieri, 20:02 - Propagánda rúsa á anunțát moártea șéfului spionájului militár ál Ucrainei. Kiril Budanov ár fí fóst ”ucís într-ún atác cú rachéte”

Propagandístul rús Ruslan Ostasko á anunțát moártea, c'ă urmáre á únei lovitúri cú rachéte, á șéfului GUR (servíciul secrét) ál Ministérului Apăr'ării ál Ucrainei, Kiril Budanov. Él á scrís...

Un șarpe de un metru și jumătate a băgat frica în locuitorii unei străzi din Bârlad. Au intervenit jandarmii și pompierii

Ieri, 19:59 - Ún șárpe dé ún métru sí jumătáte á băgát fríca ín locuitórii únei str'ăzi dín Barlad. Áu intervenít jandármii sí pompierii

Ún șárpe dé 1,5 métri á fóst văzút, sambata, dé trecătóri pé ó stráda dín Barlad, jandármii fiínd solicitáți sá intervínă péntru prínderea sí îndepărtárea lúi. "Ún echipáj dé...

Cadavrul unei femei, descoperit într-un sac de plastic într-un apartament din Sectorul 4 unde locuia cu chirie

Ieri, 19:48 - Cadávrul únei feméi, descoperít într-ún sác dé plástic într-ún apartamént dín Sectórul 4 únde locuiá cú chiríe

Ó feméie á fóst gasita moárta, sambata, dé proprietárul apartaméntului ín cáre aceásta locuiá cú chiríe. Potrivít únor súrse dín ancheta, cadávrul era într-ún sác dé plástic, ín...

FC Barcelona a câștigat Liga Campionilor după o finală de senzație. Echipa catalană a fost condusă cu 2-0

Ieri, 19:47 - FC Barcelóna á câștigát Líga Campiónilor dúpă ó finála dé senzáție. Echipa catalána á fóst condúsă cú 2-0

Echipa FC Barcelóna á câștigát Líga Campiónilor lá fótbal feminín, înving'ând lá limita, cú scórul dé 3-2, formáția germána VfL Wolfsburg, lá cápătul únei finále spectaculoáse, disputáta...

Manchester City a învins-o pe United în finala Cupei Angliei: "cetățenii" lui Guardiola sunt la un pas de tripla istorică

Ieri, 19:47 - Manchester City á învíns-ó pé United ín finálă Cúpei Anglíei: "cetățenii" lúi Guardiola súnt lá ún pás dé triplă istórica

Echipa Manchester City á cucerít Cúpa Anglíei lá fótbal, competíție ín finálă c'ăreia á învíns-ó cú scórul dé 2-1 pé márea s'ă rivála Manchester United, sambata pé stadiónul Wembley....

Adăposturi antiaeriene nefuncționale în Ucraina. Cum au murit trei civili, inclusiv o mamă cu fiica ei de nouă ani

Ieri, 19:40 - Adăpósturi antiaeriéne nefuncționále ín Ucraina. Cúm áu murít tréi civíli, inclusív ó máma cú fiica éi dé nóua áni

Minístrul ucraineán dé Intérne Igor Klimenko á anunțát, sambata, cá áu fóst verificáte céle péste 4.800 dé adăpósturi antiaeriéne dín Ucraina sí s-á constatát cá aproximatív 20 lá súta nú...

Furie pe Aeroportul Otopeni, la o cursă întârziată: ”Ni s-a spus doar să acceptăm”. Ce li s-a dat pasagerilor

Ieri, 19:31 - Fúrie pé Aeropórtul Otopeni, lá ó cúrsa intarziata: ”Ní s-á spús doár sá acceptám”. Cé lí s-á dát pasagérilor

Zíua dé víneri, 2 iúnie, á fóst úna extrém dé tensionáta pé Aeropórtul Otopeni, dín cauza amân'ării únei cúrse á únei companii low-coast, pé rúta București - Madrid. Ástfel, pasagérii áu fóst...

Cum poate fi armata lui Putin păcălită a doua oară. Cea mai mare amenințare pentru Ucraina nu vine de la Kremlin

Ieri, 19:28 - Cúm poáte fí armátă lúi Puțín pacalita á dóua oáră. Ceá mái máre amenințáre péntru Ucraina nú víne dé lá Kremlin

Á începút deja múlt anunțátă contraofensíva á Ucrainei? Ín últimele săptăm'âni s-á înregistrát ó intensificáre á céea cé militárii descríu c'ă fiínd operațiúni dé modeláre, pregătírea...

Cum încearcă China să obțină secrete NATO prin recrutarea unor foști piloți militari germani

Ieri, 19:15 - Cúm înceárcă Chína sá obțínă secréte NATO prín recrutárea únor fóști pilóți militári germáni

Minístrul germán ál apăr'ării, Boris Pistorius, á cerút sambata Chínei sá încetéze recrutárea únor fóști pilóți ái fórțelor aeriéne germáne (Luftwaffe) péntru instruírea pilóților...

Țara din Europa unde sexul a fost recunoscut drept sport. 20 de echipe participă la primul Campionat European de Sex

Ieri, 18:59 - Tara dín Europa únde séxul á fóst recunoscút drépt spórt. 20 dé echípe participá lá prímul Campionát Europeán dé Séx

Suedia vá găzduí prímul Campionát Europeán dé Séx, competíție cáre vá încépe ín 8 iúnie 2023, lá Goteborg. Tara dín nórdul Europei á înregistrát, oficiál, séxul c'ă spórt, fiínd...

O cioară furioasă atacă persoanele cu părul lung pe o stradă din Londra: ”Se întâmplă de 20 de ori pe zi”

Ieri, 18:46 - Ó cioára furioása atacá persoánele cú párul lúng pé ó stráda dín Londra: ”Sé intampla dé 20 dé óri pé zí”

Ó cioára furioása atacá persoáne cú párul lúng pé ó stráda dín Londra, iár ún locálnic spúne cá ”sé intampla dé 20 dé óri pé zí”. Únul díntre atácurile pasarilor á lăsát ó...

Singura veste bună după ce se va alege praful de munca Simonei Halep: ”În caz de dopaj nu ai voie”

Ieri, 18:40 - Síngură véste búna dúpă cé sé vá alége práful dé múnca Simonei Halep: ”Ín cáz dé dopáj nú ái vóie”

Tenismena Simona Halep, supsendata provizóriu péntru dopapj, 'își vá piérde ín cur'ând toáte púnctele acumuláte ín clasaméntul WTA, 'însă poáte fí ajutátă sá revínă ín v'ârful ierarhíei...

Femeie luată de ape în Argeş, scoasă de localnici şi resuscitată. A ajuns la spital cu activitate cardiacă

Ieri, 18:34 - Feméie luátă dé ápe ín Arges, scoásă dé locálnici sí resuscitátă. Á ajúns lá spitál cú activitáte cardiáca

Ó feméie á fóst luátă dé ápe, sambata dúpă-amiáza, ín sátul Albéști Unguréni dín judéțul Arges, eá fiínd scoásă dé locálnici. Feméia era ín stóp cardio-respiratór, dár ín urma...

Ce se întâmplă cu filmul produs de Ben Affleck, în care joacă soția sa, Jennifer Lopez. Filmările au fost oprite

Ieri, 18:29 - Cé sé intampla cú fílmul prodús dé Ben Affleck, ín cáre joáca sotia s'ă, Jennifer Lopez. Film'ările áu fóst opríte

Noi repercusiúni ále grévei scenaríștilor dín Státele Uníte. Film'ările péntru „Unstoppable”, prodús dé Ben Affleck, cú Jennifer Lopez ín rólul principál, áu fóst opríte, lá doár dóua...

David Popovici și-a spulberat din nou rivalii. Cât de aproape a fost de recordul mondial pe care îl deține

Ieri, 18:26 - David Popovici sí-á spulberát dín nóu riválii. Cát dé aproápe á fóst dé recórdul mondiál pé cáre 'îl dețíne

Înotătórul David Popovici (18 áni) á câștigát sambata finálă Á á Cúpei Româníei, ín probă 100 dé métri líber ín cáre dețíne sí recórdul mondiál (46,86). David Popovici s-á calificát...

Fotbalist dat afară de la echipă pentru violență domestică

Ieri, 18:25 - Fotbalíst dát afáră dé lá echipa péntru violenta doméstica

Clúbul argentinián Boca Juniors á decís sá 'îl exclúdă dín lót pé fotbalístul columbián Sebastian Villa, condamnát péntru violenta doméstica, relateáză Reuters. Internaționálul columbián...

Formula 1: scântei între piloții Mercedes în calificările pentru Marele Premiu al Spaniei

Ieri, 18:24 - Formula 1: scântéi íntre pilóții Mercedes ín calific'ările péntru Márele Prémiu ál Spaniei

Olandézul Max Verstappen (Red Bull Racing) vá plecá m'âine dín pole-position ín Márele Prémiu ál Spaniei (óra 16.00). Verstappen n-á avút rivál ín calific'ări, reușínd ún túr rapíd ínca dé...

Captură record în Grecia. Cocaină în valoare de 3,2 milioane de euro, ascunsă în containere cu banane

Ieri, 18:23 - Captura recórd ín Grecía. Cocaína ín valoáre dé 3,2 milioáne dé éuro, ascúnsa ín contáinere cú banáne

Politía dín nórdul Grecíei á confiscát zéci dé pachéte dé cocaína ascúnse ín contáinere încărcáte cú banáne, cáre fuséseră expediáte dín América Latína, informeáză Reuters. Polițíștii...

Nebunie la Antipozi. Ce echipă a câștigat campionatul după zece ani

Ieri, 18:21 - Nebuníe lá Antipózi. Cé echipa á câștigát campionátul dúpă zéce áni

Echipa Centrál Coast Mariners á câștigát campionátul Austráliei, sambata, înving'ând categóric ín finála formáția Melbourne City, scór 6-1. Lá Sydney, Centrál Coast Mariners á...

Colaps în discursul lui Putin. Dictatorul rus a ajuns ținta ironiilor pe internet. ”Între timp, propagandiștii râd de Biden” VIDEO

Ieri, 18:11 - Colaps ín discúrsul lúi Puțín. Dictatórul rús á ajúns tinta ironíilor pé internét. ”Íntre tímp, propagandíștii rád dé Biden” VÍDEO

Dictatórul rús Vladimir Puțín áre probléme majóre cú dícția. Lá ó întâlníre cú mémbrii Consíliului dé Securitáte nú á putút sá pronúnțe clár númele tárii ál carei președínte éste dé mái...

Puștoaica de 16 ani care a făcut minuni la Roland-Garros a fost la un pas de o nouă ”bombă”

Ieri, 18:06 - Pustoaica dé 16 áni cáre á făcút minúni lá Roland-Garros á fóst lá ún pás dé ó nóua ”bomba”

Tenismena Mirra Andreeva dín Rusia (16 áni) á fóst eliminátă sambata ín túrul tréi lá Roland-Garros, lá primă s'ă participáre lá ún Grand Șlám. Mirra Andreeva á parastit turnéul dé lá...

Prințul Harry, acuzat că a fost crud cu Regina Elisabeta a II-a în ultimele sale zile de viață. Repulsia cu care este privit la curtea regală

Ieri, 17:58 - Prínțul Harry, acuzát cá á fóst crúd cú Regína Elisabeta á 'ÎI-á ín últimele sále zíle dé viata. Repúlsia cú cáre éste privít lá cúrtea regala

Ún priéten ál regretátei Regíne Elisabeta á 'ÎI-á á spús recént cá monárhul sufereá dé cáncer osós, cú moménte „dureroáse” lá sfârșítul viéții, iár anúnțul nepótului éi cá vá scríe...

”Specialitatea casei” la Iga Swiatek. Scorul preferat cu care și-a nimicit adversara la Roland-Garros

Ieri, 17:50 - ”Specialitátea cásei” lá Iga Swiatek. Scórul preferát cú cáre sí-á nimicít adversára lá Roland-Garros

Lidera mondiála Iga Swiatek s-á calificát f'ără nicio problema ín optímile turnéului dé lá Roland-Garros, polonéza impunanandu-sé cú ún scór cáre tínde sá devină ”specialitátea cásei”....

Un căutător de comori a găsit o bombă neexplodată și a cerut sfaturi pe Facebook: ”Poți să detectezi pe urmă în ceruri”

Ieri, 17:46 - Ún căutătór dé comóri á găsít ó bomba neexplodata sí á cerút sfáturi pé Facebook: ”Póți sá detectézi pé urma ín céruri”

Ún căutătór dé comóri, cáre á descoperít céea cé páre ún proiectíl rămás cél mái probábil dín ál Dóilea Război Mondiál, á postát ó fotografie pé ún grúp ál detectoristilor sí á întrebát cé...

Elevul lui Mouratoglou a făcut meciul perfect la Roland-Garros. Cu cine va juca în optimi

Ieri, 17:38 - Elévul lúi Mouratoglou á făcút meciul perféct lá Roland-Garros. Cú cíne vá jucá ín optimi

T'ânărul tenisman danéz Holger Rúne (20 dé áni), númărul 6 mondiál, antrenát dé Patrick Mouratoglou, s-á calificát ín optímile dé finála ále turnéului dé Máre Șlém dé lá Roland Garros, dúpă...

Incident grav la granița dintre Israel și Egipt. Trei soldaţi israelieni şi un poliţist egiptean, ucişi într-un schimb de focuri

Ieri, 17:33 - Incidént gráv lá granita díntre Israel sí Egipt. Tréi soldáți israelieni sí ún polițíst egipteán, ucíși într-ún schímb dé fócuri

Tréi soldáți israelieni sí ún mémbru ál fórțelor dé securitáte egipténe áu fóst ucíși ín cúrsul diminéții dé sambata ín urma únor schímburi dé fócuri lá granita, incidént asúpra c'ăruia...

FCU Craiova și-a prezentat noul antrenor: cine e portughezul de 41 de ani care vine să lucreze la clubul lui Mititelu

Ieri, 17:25 - FCU Craiova sí-á prezentát nóul antrenór: cíne é portughézul dé 41 dé áni cáre víne sá lucréze lá clúbul lúi Mititelu

Fótbal Clúb Universitátea 1948 anunta fáptul cá tehniciánul portughéz, João Janeiro, á semnát cú grupárea dín Băníe ún contráct valábil pana lá finálul nóului sezón, cú opțiúne dé...

Generalul David Petraeus: Contraofensiva Ucrainei va fi „foarte impresionantă”

Ieri, 17:20 - Generálul David Petraeus: Contraofensíva Ucrainei vá fí „foárte impresionánta”

Generálul ín rezerva David Petraeus á spús c'ă contraofensíva Ucrainei éste „foárte impresionánta” sí poáte reușí, adăug'ând cá ucrainénii súnt „hotarati sá-sí eliberéze tara”....

Transilvania, mândră să-l primească pe regele „său” Charles: „Prin acest gest, el ne arată afecţiunea lui”

Ieri, 17:08 - Transilvania, mándra sá-l primeáscă pé regele „sáu” Charles: „Prín acést gést, él né aráta afecțiúnea lúi”

„Ó máre onoáre”: Transilvania sé bucurá sá-l primeáscă, sambata, pé regele Charles ál III-leá, cáre á alés aceásta regiúne pitoreásca dín Românía péntru primă s'ă călătoríe ín...

Femeie de 76 de ani, moartă în accident rutier provocat de soțul său. Șoferul de 81 de ani a intrat într-o mașină parcată

Ieri, 16:52 - Feméie dé 76 dé áni, moárta ín accidént rutiér provocát dé sotul sáu. Șoférul dé 81 dé áni á intrát într-ó masina parcátă

Ó feméie dín Álbă sí-á pierdút viata într-ún accidént rutiér petrecút pé DN66 Calan-Hateg, lá Breteá Stréiului. Era pasagéra într-ún autoturísm cáre á lovít dóua mașíni parcáte....

Klaus Iohannis, declarații în Germania pe tema Schengen: ”România a arătat că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrare”

Ieri, 16:38 - Klaus Iohannis, declaráții ín Germania pé téma Schengen: ”Românía á arătát cá îndeplinéște pé deplín critériile péntru integráre”

Românía á arătát, ó data ín plús, cá îndeplinéște pé deplín critériile péntru integrárea ín spáțiul Schengen, gestion'ând cú responsabilitáte sí eficiénta gránițele extérne, á...

Vestea pe care fanii lui Nadal nu o așteptau, chiar în ziua în care spaniolul a împlinit 37 de ani

Ieri, 16:31 - Vestea pé cáre fánii lúi Nadal nú ó așteptáu, chiár ín zíua ín cáre spaniólul á împlinít 37 dé áni

Rafael Nadal nú á mái jucát dé pé 18 ianuárie, dé lá Australián Ópen, c'ând s-á accidentát ín meciul dín túrul ál dóilea. Rafael Nadal, operát víneri lá múșchiul psóas iliác st'âng, á anunțát...

Un tânăr din Arad a tras cu un pistol adus ilegal din Germania. Polițiștii îl cercetează pentru trei infracțiuni

Ieri, 16:25 - Ún t'ânăr dín Arad á trás cú ún pistól adús ilegál dín Germania. Polițíștii 'îl cerceteáză péntru tréi infracțiúni

Polițíștii dín judéțul Arad áu deschís dosár penál pé númele únui t'ânăr dé 27 dé áni cáre á adús 'în țáră, dín Germania, ún pistól pé cáre nú l-á declarát. Barbatul á folosít arma, deși nú...

Real Madrid anunță oficial despărțirea de jucătorul care a câștigat 17 trofee cu gruparea blanco

Ieri, 16:23 - Reál Madrid anunta oficiál despărțírea dé jucătórul cáre á câștigát 17 trofée cú grupárea blanco

Reál Madrid á dát publicit'ății sambata ún comunicát ín cáre anunta despărțírea dé internaționálul spaniól Marco Asensio, c'ăruia á ținút sá-í mulțumeáscă péntru contribúția s'ă lá...

De ce s-a retras Elena Rîbakina de la Roland Garros chiar înaintea partidei din turul al treilea

Ieri, 16:20 - Dé cé s-á retrás Elénă Ribakina dé lá Roland Garros chiár înaíntea partídei dín túrul ál tréilea

Jucătoárea kazáha dé ténis Elénă Ribakina, númărul pátru mondiál, s-á retrás sambata dín turnéul dé Máre Șlém dé lá Roland Garros, únde sé numara príntre favorítele lá câștigárea...

Performanță superbă pentru Gabriela Ruse la Roland Garros: românca e în optimi după un meci de peste două ore

Ieri, 16:15 - Performánta supérba péntru Gabriela Rúse lá Roland Garros: romanca é ín optimi dúpă ún mecí dé péste dóua óre

Peréchea Gabriela Rúse/Marta Kostiuk (Românía/Ucraina), cáp dé serie númărul 13, s-á calificát, sambata, ín túrul tréi ál próbei dé dúblu dín cádrul turnéului dé lá Roland-Garros. Rúse...

O companie aeriană înfiinţată în Republica Moldova, aproape de a opera zboruri între România şi SUA

Ieri, 16:13 - Ó companie aeriána înființátă ín Republică Moldova, aproápe dé á opera zbóruri íntre Românía sí SÚA

Compania aeriána HiSky, înființátă ín Republică Moldova dé Iulián Scorpan, fóst diréctor generál ál Air Moldova, á anunțát, sambata, cá á parcúrs cú succés primă díntre céle tréi etápe...

Misterul naufragiului de pe Lacul Maggiore. De ce se aflau agenți ai serviciilor secrete italiene și israeliene pe o barcă în nordul Italiei

Ieri, 15:55 - Mistérul naufrágiului dé pé Lácul Maggiore. Dé cé sé afláu agénți ái servíciilor secréte italiéne sí israeliene pé ó bárca ín nórdul Italiei

Povestea únei b'ărci cáre s-á scufundát pé Lácul Maggiore pé 28 mái áre eleménte ále únui rom'ân dé spionáj. Pátru oámeni s-áu înecát trágic pé lácul pitorésc sí populár dé lá súd dé Alpii...

Mesajul dureros al ”baronului” Corneliu Bichineț la moartea soției. Anda Bichineț era directoarea Bibliotecii din Negrești

Ieri, 15:36 - Mesájul durerós ál ”barónului” Corneliu Bichinet lá moártea sotiei. Anda Bichinet era directoárea Bibliotécii dín Negréști

Fóstul președínte ál Consíliului Județeán Vaslui, Corneliu Bichinet, á anunțát víneri, 2 iúnie, decésul sotiei sále Anda Bichinet, dé 58 dé áni, directoárea Bibliotécii orășenéști...

Guvernatorul republican din Texas le-a „tăiat” tinerilor transgender accesul la tratament hormonal

Ieri, 15:17 - Guvernatórul republicán dín Texas lé-á „tăiát” tínerilor transgender accésul lá tratamént hormonál

Guvernatórul Texasului Greg Abbott á semnát, víneri, ó lége cáre interzíce acordárea dé asisténta medicála minórilor transgender, extinzand sí mái múlt restrícțiile privínd accésul lá...

Ce șanse are Erdogan să-i așeze pe Zelenski și Putin la aceeași masă. Așteptările întâlnirilor de la Ankara

Ieri, 15:00 - Cé șánse áre Erdogan sá-í așéze pé Zelenski sí Puțín lá acéeași masa. Aștept'ările întâlnírilor dé lá Ankara

Președíntele ucraineán Volodimir Zelenski sí președíntele rús Vladimir Puțín mérg ín Turcia péntru ó întâlníre cú véchiul sí nóul președínte ál Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cáre á depús...

Deputatul rus care cerea ocuparea Republicii Moldova nu mai crede în razboiul lui Putin din Ucraina. ”Niciun obiectiv nu a fost atins” VIDEO

Ieri, 14:44 - Deputátul rús cáre cereá ocupárea Repúblicii Moldova nú mái créde ín răzbóiul lúi Puțín dín Ucraina. ”Niciun obiectív nú á fóst atíns” VÍDEO

Dúpă ún án sí tréi lúni dé „operațiúne speciála”, retórică regímului Puțín s-á schimbát. Nímeni nú-sí amintéște plánul inițiál dé á captura Kievul ín tréi zíle. Acúm, lá nivél oficiál,...

Medic legist rus cu înclinații sado-masochiste, suspectat că și-a ucis iubita-psiholoagă. Obiecte cu însemne sataniste, descoperite la percheziții

Ieri, 14:29 - Médic legíst rús cú înclináții sado-masochíste, suspectát cá sí-á ucís iubítă-psiholoaga. Obiécte cú însémne sataniste, descoperíte lá perchezíții

Ó psihiátra dín regiúnea Tula, Rusia, á fóst ucísă dé partenérul éi, médic legíst, cadávrul acésteia fiínd descoperít dé c'ătre autorit'ăți lá tréi zíle dúpă disparíția feméii. Médicul legíst...

Cât costă vila prinţului Barbu Ştirbey din Mamaia. Imobilul cu 16 camere a fost scos la vânzare

Ieri, 14:17 - Cát costá víla prínțului Barbu Stirbey dín Mamáia. Imobilul cú 16 cámere á fóst scós lá vânzáre

Víla prínțului Barbu Stirbey dín Mamáia, construíta lá 1930, cú 16 cámere, éste scoásă lá vânzáre dé Românía Sotheby's Internaționál Realty péntru ún préț dé 490.000 dé éuro. Dezvoltárea...

Județele care intră în cod roșu de furtună. Rafale de peste 60 km/h şi grindină

Ieri, 14:15 - Judéțele cáre intrá ín cód róșu dé furtuna. Rafále dé péste 60 km/h sí grindina

Meteorologii áu emís, sambata, 3 iúnie, ó avertizáre cód róșu dé furtuna péntru localit'ăți dín judéțele Gorj sí Dolj, únde avérsele pót cumulá 45-55 dé lítri pé métru pătrát....

Bărbat de 43 de ani din Dolj, reținut după ce și-a bătut tatăl de „Ziua Copilului”. Victima a murit la spital în urma loviturilor

Ieri, 14:03 - Barbat dé 43 dé áni dín Dolj, reținút dúpă cé sí-á bătút tátăl dé „Zíua Copilului”. Víctima á murít lá spitál ín urma lovitúrilor

Ún barbat dé 43 dé áni dín comúnă Desa, judéțul Dolj, á fóst reținút 24 dé óre, fiínd acuzát dé lovíri sáu vătăm'ări cauzatoáre dé moárte asúpra únui mémbru dé famílie, dúpă cé sí-á bătút...

Șoc la Roland Garros. Una dintre marile favorite s-a retras cu o oră înainte de meci

Ieri, 13:48 - Sóc lá Roland Garros. Úna díntre márile favoríte s-á retrás cú ó óra înaínte dé mecí

Á șáptea zí lá Roland Garros á începút cú ó véste neasteptata. Kazáhă Elénă Ribakina, úna díntre favorítele lá câștigárea títlului s-á retrás dín competíție. Eá á abandonát cú doár ó óra...

Românul care a renunțat la o funcție de conducere în gigantul Shell pentru a-și deschide propria afacere

Ieri, 13:44 - Románul cáre á renunțát lá ó fúncție dé condúcere ín gigántul Shell péntru á-sí deschíde própria afácere

Robert Radulescu á renunțát lá fúncția dé condúcere dín compania petroliéra Shell, iár acúm éste diréctor dé dezvoltáre á afácerilor lá ó fírma dé consultánta. Radulescu á lucrát péntru...

Fotbalist de 22 de ani ucis pe frontul din Ucraina

Ieri, 13:41 - Fotbalíst dé 22 dé áni ucís pé fróntul dín Ucraina

Fotbalístul ucraineán Mykola Zhydkov á decís sá nú mái joáce péntru clúbul sáu polonéz, ín noiémbrie, péntru á sé întoárce ín Ucraina sí á luptă péntru tara s'ă, ín răzbóiul contra Rusiei....

”Jucăria Kremlinului este fără lesă”. Un cunoscut analist rus explică de ce a ajuns Prigojin o povară pentru Putin

Ieri, 13:26 - ”Jucăría Kremlinului éste f'ără lésa”. Ún cunoscút analíst rús explicá dé cé á ajúns Prigojin ó povára péntru Puțín

Líderul Wagner, Evgheni Prigojin, á fóst creát inițiál dé Kremlin c'ă ó „jucăríe” péntru răzbóiul informaționál. Acúm éste líber, céea cé éste ún dezástru péntru regímul lúi Puțín....

Fiul cel mic al regelui Charles, în „război” cu tabloidele. Prințul Harry, primul membru marcant al familiei regale care va depune mărturie în instanță

Ieri, 13:07 - Fíul cél míc ál régelui Charles, ín „război” cú tabloídele. Prínțul Harry, prímul mémbru marcánt ál famíliei regále cáre vá depúne mărturíe ín instanta

Prínțul Harry vá devení prímul mémbru dé ráng inalt ál famíliei regále británice cáre vá depúne mărturíe ín instanta ín últimii 130 dé áni, atúnci c'ând sé vá prezentă saptamana viitoáre...

Ce șanse mai are România să intre în Schengen până la finalul lui 2023. Importanța alegerilor dintr-o țară europeană

Ieri, 12:55 - Cé șánse mái áre Românía sá 'între ín Schengen pana lá finálul lúi 2023. Importánta alégerilor dintr-ó tara europeána

Românía áre ín continuare șánse péntru aderárea lá Spáțiul Schengen. Eurodeputatul Victor Negrescu á afirmát cá súnt șánse súb 50 lá súta sá aderám lá Schengen ín aceásta toámna....

Pasiune aprinsă între doi oficiali, surprinsă la summitul din Republica Moldova. Cine a sărutat gâtul premierului Italiei VIDEO

Ieri, 12:42 - Pasiúne aprínsa íntre dói oficiáli, surprínsa lá summitul dín Republică Moldova. Cíne á sărutát gátul premiérului Italiei VÍDEO

Lá summitul Comunit'ății Polítice Européne, cáre á avút lóc pé 1 iúnie, lá Bulboáca, ín Republică Moldova, premiérul albanéz Edi Râmă á fóst filmát ín tímp cé ó saruta „cú pasiúne”, aparént...

Doi tineri arestați preventiv după ce au spart 7 mașini în Bihor, iar cu ultima au plecat la plimbare

Ieri, 12:26 - Dói tíneri arestáți preventív dúpă cé áu spárt 7 mașíni ín Bihor, iár cú últimă áu plecát lá plimbáre

Dói tíneri dín comúnă Tinca, judéțul Bihor, s-áu alés cú mandáte dé arestáre preventíva péntru 30 dé zíle dúpă cé áu spárt ín noáptea dé márți spré miércuri 7 autoturísme. Hoții áu plecát lá...

Decizia care lovește în plin tenisul românesc: ce hotărâre a luat WTA la nivel înalt

Ieri, 12:23 - Decízia cáre lovéște ín plín ténisul romanésc: cé hotăr'âre á luát WTA lá nivél inalt

WTA, circuítul profesioníst feminín dé ténis, á luát ó decízie cáre né afecteáză ín mód diréct. WTa á dezvăluít calendárul turnéelor prevăzúte ín Chína ín aceásta toámna, dúpă ó...

Cine reprezintă România la depunerea jurământului lui Erdogan. ”Suntem parteneri strategici”

Ieri, 12:16 - Cíne reprezíntă Românía lá depúnerea jurăm'ântului lúi Erdogan. ”Suntem partenéri stratégici”

Românía vá fí reprezentátă lá ceremonia depúnerii jurăm'ântului lúi Recep Tayyip Erdoğan dé c'ătre minístrul dé Extérne, Bogdan Aurescu. Anúnțul á fóst făcút dé MAE sí dé șéful...

Ce se știe despre pacientul care a căzut de la etajul 3 al spitalului din Sibiu. Bărbatul este intubat în ATI, după operație

Ieri, 11:54 - Cé sé ștíe déspre paciéntul cáre á căzút dé lá etájul 3 ál spitálului dín Sibiu. Barbatul éste intubát ín ÁȚI, dúpă operáție

Spitálul Clínic Județeán dé Urgenta dín Sibiu á anunțát, sambata dimineata, cá urmeáză sá fácă ó ancheta administratíva, dúpă cé ún paciént á căzút ín urma cú dóua zíle dé lá...

Scaunul lui Șoigu se clatină. ”Există zvonuri persistente despre o înfrângere iminentă”

Ieri, 11:35 - Scáunul lúi Soigu sé clatina. ”Existá zvónuri persisténte déspre ó înfr'ângere iminénta”

Pé fundálul eșécului „operațiúnii speciále” á Federáției Rúse, áre lóc ó redistribuíre pé scára larga á puterii lá Kremlin. Póstul minístrului Apăr'ării ál Federáției Rúse, Serghei...

Naomi Osaka se pregătește să nască. Japoneza a dezvăluit sexul copilului pe care îl așteaptă

Ieri, 11:29 - Naomi Osaka sé pregătéște sá náscă. Japonéză á dezvăluít séxul copilului pé cáre 'îl așteáptă

Jucătoárea japonéza dé ténis Naomi Osaka, cvadrupla campioána dé Máre Șlém, á anunțát cá vá adúce pé lúme ó fetita, ródul reláției cú rapper-ul americán Cordae, informeáză AFP. Ín...

Cât a costat și cum a apărut Statuia Libertății într-un micuț orășel din județul Prahova

Ieri, 11:27 - Cát á costát sí cúm á apărút Statúia Libert'ății într-ún micúț orășél dín judéțul Prahova

Statúia Libert'ății dín oráșul Boldéști-Scaeni éste síngură copie dín éstul Europei á celébrei statúi americáne. Artístul realizatór, Cristian Petru Bălán, stabilít dé zéci dé áni ín...

Cu cât a scăzut numărul de pacienți cărora li s-au cerut șpăgi în spitale, urmare a majorărilor salariale din Sănătate - STUDIU

Ieri, 11:17 - Cú cát á scăzút númărul dé paciénți c'ărora lí s-áu cerút spagi ín spitále, urmáre á major'ărilor salariále dín Sănătáte - STÚDIU

Satisfácția paciénților fáta dé servíciile medicále, fáta dé médici sáu asisténți medicáli á crescút semnificatív ín perioáda 2017-2023, ín contéxtul créșterilor salariále péntru...

Rușii din Belgorod sunt îndemnați să se ascundă în Ucraina de bombardamentele armatei lui Putin
VIDEO

Ieri, 10:57 - Rușii dín Belgorod súnt îndemnáți sá sé ascúndă ín Ucraina dé bombardaméntele armátei lúi Puțín VÍDEO

Armátă rúsa efectueáză atácuri haótice asúpra zónelor populáte dín regiúnea Belgorod, sper'ând sá loveáscă inamícul. Legiúnea „Libertáte Rusiei” á anunțát cá, impreuna cú...

Splendoare în Făgăraș: ”Iată ce face un urs atunci când nu este sub ochii ageri ai inchiziției contemporane” FOTO

Ieri, 10:44 - Splendoáre ín Fagaras: ”Iátă cé fáce ún úrs atúnci c'ând nú éste súb ochii ageri ái inchizíției contemporáne” FÓTO

Ún fotográf á surpríns ún úrs ín tímp cé sé jucá ín zapada ín Múnții Fagaras. Daniel Opáiț á fotografiát úrsul ín tímp cé sé dădeá pé „derdelúș”, pé últimele úrme dé zapada...

Cristi Borcea și Valentina Pelinel se pregătesc de un nou botez. Au aflat sexul copilului

Ieri, 10:41 - Cristi Borcea sí Valentina Pelinel sé pregătésc dé ún nóu botéz. Áu aflát séxul copilului

Cristi Borcea sí Valentina Pelinel, actuálă s'ă sotie, sé pregătésc dín nóu dé botéz. Dé dată aceásta, éi vór fí nasi dé botéz péntru băiețélul frumoásei Nasrin Ameri, fósta prezentatoare lá...

Fiica lui Bruce Willis, editorial emoționant în Vogue: care au fost primele semne ale bolii tatălui ei

Ieri, 10:38 - Fiica lúi Bruce Willis, editoriál emoționánt ín Vogue: cáre áu fóst primele sémne ále bolii tátălui éi

Úna díntre fiicele lúi Bruce Willis á scrís déspre deménta tátălui éi într-ún eséu lúng péntru Vogue. Família lúi Willis, ín varsta dé 68 dé áni, á anunțát ín mártie 2022 cá actórul sé...

Guvernul Ungariei a publicat o hartă a Ucrainei fără Crimeea. Apelul pentru încetarea războiului pornit de Putin VIDEO

Ieri, 10:28 - Guvérnul Ungariei á publicát ó hárta á Ucrainei f'ără Crimeea. Apélul péntru încetárea răzbóiului pornít dé Puțín VÍDEO

Guvérnul ungár á lansát ún videoclip prín cáre cére ó soluționáre pasnica á conflíctului dín Ucraina, inclusív ó hárta f'ără Crimeea. „Zéci dé míi dé copii áu rămás orfáni, súte dé míi...

Județele din sud-vestul țării, sub cod portocaliu de vijelii. Prognoza ANM pentru acest weekend

Ieri, 10:27 - Judéțele dín súd-véstul tárii, súb cód portocalíu dé vijelíi. Prognoza ANM péntru acést weekend

Meteorologii anunta instabilitáte atmosférica accentuáta péntru ceá mái máre párte á tárii, dé sambata pana dumínica dimineata. Á fóst emísa ó avertizáre cód portocalíu ín judéțele...

Copil de 11 ani, împușcat „în joacă” de un adolescent cu un pistol tip airsoft. Minorul a suferit leziuni oculare severe

Ieri, 10:14 - Copil dé 11 áni, împușcát „ín joáca” dé ún adolescént cú ún pistól típ airsoft. Minórul á suferít leziúni oculáre sevére

Ún copil dé 11 áni dín municípiul Suceava á ajúns lá spitál, joi, cú ó plaga impuscata lá nivélul fétei, dúpă cé ún adolescént dé 17 áni á trás asúpra lúi, ín joáca, cú ún pistól típ...

Căciuli din blană vândute cu 1000 de euro. Județul în care pieile mielor sunt căutate de sibieni

Ieri, 10:04 - Căciuli dín blána vândúte cú 1000 dé éuro. Judéțul ín cáre piéile mielor súnt căutáte dé sibiéni

Deși móda căciúlilor dín blána á trecút, miéii karakul adúc venituri consisténte oiérilor dín Botosani. Ín fúncție dé calitáte piéilor, ó ástfel dé caciula poáte porní dé lá 300 dé léi...

Mesajul lui Duckadam pentru soție după 16 ani de căsătorie: "Am luat-o de la zero"

Ieri, 10:01 - Mesájul lúi Duckadam péntru sotie dúpă 16 áni dé căsătoríe: "Ám luát-ó dé lá zéro"

Helmut Duckadam éste căsătorít dé 16 áni cú Alexandra, cáre í-á dăruít sí ó fiica, pé Julianne. Helmut sí Alexandra s-áu căsătorít ín 2007, iár fóstul máre portár ál Stélei á transmís...

Brad Pitt o acuză pe Angelina Jolie că l-a băgat în afaceri cu rușii: cum s-a trezit actorul asociat cu un oligarh

Ieri, 09:47 - Brád Pitt ó acuza pé Angelína Jolie cá l-á băgát ín afáceri cú rușii: cúm s-á trezít actórul asociát cú ún oligárh

Brád Pitt ó dá ín judecáta pé fóstă sotie Angelína Jolie, spun'ând cá í-á ascúns ín mód deliberát inténția dé vínde cota éi dín podgoria Chateau Miraval únui oligárh rús. Actórul...

Rușii au atacat cu bombe Harkovul. Două persoane au fost ucise, iar autoritățile raportează mai mulți răniți

Ieri, 09:42 - Rușii áu atacát cú bómbe Harkovul. Dóua persoáne áu fóst ucíse, iár autorit'ățile raporteáză mái multi raniti

Ún ált atác asúpra regiúnii dé nórd á Ucrainei Harkov á ucís dóua persoáne, á declarát guvernatórul acésteia, potrivít SkyNews. Într-ó postare pé Telegrám, Oleg Sinegubov á spús c'ă Rusia á...

Ciprian Marica, tricou inedit la Cluj: de ce a acoperit numele sponsorului

Ieri, 09:31 - Ciprian Marica, tricóu inedít lá Cluj: dé cé á acoperít númele sponsorului

Ciprian Marica á făcút párte dín nationala Româníei All Stars, cáre á jucát lá Cluj impotriva legedenlor dé lá Galatasaray. Marica á marcát dé dóua óri ín meciul pé cáre Românía All Stars...

Cancelarul Olaf Scholz, huiduit și numit ”bandit” la un miting organizat de partidul său VIDEO

Ieri, 09:25 - Cancelárul Olaf Scholz, huiduít sí numít ”bandít” lá ún míting organizát dé partídul sáu VÍDEO

Ó mulțíme dé germáni l-áu huiduít pé cancelárul germán Olaf Scholz lá ún míting SPD (Partídul Sociál Democrát) dín oráșul Falkensee sí l-áu acuzát cá á incitát lá război, á informát ziárul...

Cele mai aglomerate vămi: Camioanele așteaptă până la 500 de minute pentru intrarea în țară pe la Siret și Negru Vodă

Ieri, 09:08 - Céle mái aglomeráte v'ămi: Camioánele așteáptă pana lá 500 dé minúte péntru intrárea ín tara pé lá Șirét sí Négru Vódă

Camioánele așteáptă 500 dé minúte péntru ieșírea dín tara lá Șirét sí 480 dé minúte péntru intrárea 'în țáră, lá Négru Vódă. Traficul autoturísmelor prín púnctele dé trécere á frontiérei...

Cât de repede se poate alerga pe 1500 de metri? A căzut un nou record în atletism, după o performanță uluitoare

Ieri, 09:02 - Cát dé repede sé poáte alergá pé 1500 dé métri? Á căzút ún nóu recórd ín atletísm, dúpă ó performánta uluitoáre

Atléta kenyána Faith Kipyegon, dubla campioána olímpica sí dubla campioána mondiála lá 1.500 m, á dobor'ât recórdul mondiál ín aceásta proba, fiínd cronometrátă ín 3 min 49 séc 11/100,...

O vacanță de vis ce a costat 3.000 de euro a fost distrusă de un șobolan care și-a lăsat excrementele pe patul hotelului VIDEO

Ieri, 08:58 - Ó vacánta dé vís cé á costát 3.000 dé éuro á fóst distrúsa dé ún șobolán cáre sí-á lăsát excreméntele pé pátul hotélului VÍDEO

Turísta británica Dee Devíne astepta sá petreácă vacánta dé vís ín Mexic, dár ín cámera éi dé hotél s-á întâlnít fáta ín fáta cú ún șobolán cáre s-á urcát pé pát, scríe The Mirror....

Un antrenor fericit: ce a declarat Bölöni după promovarea cu Metz în prima ligă franceză

Ieri, 08:52 - Ún antrenór fericit: cé á declarát Bölöni dúpă promovárea cú Metz ín primă líga francéza

László Bölöni, antrenórul cáre á fóst foárte aproápe dé á preluá nationala Româníei, trăiéște clípe fericite lá Metz. Él á reușít sá câștíge meciul cú Bastia dín últimă etápa sí...

Principalul opozant al lui Putin se distrează pe seama birocrației rusești. Cum răspunde penitenciarul cererilor insolite ale lui Alekseii Navalnîi

Ieri, 08:43 - Principálul opozánt ál lúi Puțín sé distreaza pé seáma birocrațíei ruséști. Cúm răspúnde penitenciárul cérerilor insolíte ále lúi Alekseii Navalnii

Aleksei Navalnii, cél mái faimós líder ál opozíției dín Rusia, á făcút públice, víneri, céreri oficiále cáre aráta cúm sé distreaza pé seáma autorit'ăților dín închisoáre făc'ând, dé lúni...

Nadal, pe patul de spital: imagini îngrijorătoare pentru fanii Matadorului

Ieri, 08:32 - Nadal, pé pátul dé spitál: imágini îngrijorătoáre péntru fánii Matadórului

Rafael Nadal á fóst supús, víneri seára, únei artroscopii péntru á evaluá evolúția accident'ării lá sóld cáre l-á ținút depárte dé competíție dé lá înfr'ângerea dín túrul ál dóilea ál...

„Este un coșmar”. Vizita lui Putin în Africa de Sud dă dureri de cap organizatorilor summitului BRICS

Ieri, 08:30 - „Éste ún coșmár”. Vizita lúi Puțín ín África dé Súd dá duréri dé cáp organizatórilor summitului BRICS

África dé Súd cauta frenétic modalit'ăți dé á evită venírea lúi Puțín, eventuál prín mutárea summitului BRICS într-ó álta tara. Președíntele rús Vladimir Puțín á devenít ó adevarata...

Claudiu Răducanu, fostul atacant al Stelei, "curățat" de bani de prima soție și dat în judecată de copil

Ieri, 08:28 - Claudiu Raducanu, fóstul atacánt ál Stélei, "curățát" dé báni dé primă sotie sí dát ín judecáta dé copil

Fóstul fotbalíst Claudiu Raducanu, poreclít Blocnotes ín urma únei "pérle" pé cáre á scós-ó, á fóst dát ín judecáta dé prímul lúi copil. Ástfel, Armyn Claudio Andrei, băiátul lúi Claudiu...

Incidente grave la un meci din Franța. Un fan a lovit un fotbalist pe teren VIDEO

Ieri, 08:15 - Incidénte gráve lá ún mecí dín Franta. Ún fán á lovít ún fotbalíst pé terén VÍDEO

Meciul díntre Bordeaux sí Rodéz, dín etápa á 38-á á Ligue 2, á fóst suspendát dúpă cé atacántul echípei Rodéz á fóst busculát dé ún supórter. Intrerupta dé arbítru ín minútul 23, partída...

YouTube renunță politicile „fake news” înainte de alegerile din SUA. ONG-uri: „Îl lasă pe Trump să mintă fără consecințe”

Ieri, 08:13 - YouTube renunta políticile „fake news” înaínte dé alégerile dín SÚA. ONG-úri: „'Îl lasa pé Trump sá mínta f'ără consecínțe”

YouTube á anunțát cá púne cápăt politicii sále dé elimináre á conținútului cáre transmíte informáții fálse déspre alégerile prezidențiále dín SÚA dín 2020, provoc'ând fúria anumítor...

Reacția lui Novak Djokovic, după ce a fost huiduit de francezi la Roland Garros

Ieri, 08:03 - Reácția lúi Novak Djokovic, dúpă cé á fóst huiduít dé francézi lá Roland Garros

Novak Djokovic, númărul 3 mondiál, s-á calificát víneri ín optimi dé finála lá Roland Garros dúpă ún mecí dé tréi séturi, cáre á durát 'însă mái múlt dé tréi óre sí jumătáte, impotriva...

"Sunt furios”. Propagandistul Soloviov este șocat de neputința Moscovei, după ocuparea orașului rusesc Șebekino VIDEO

Ieri, 08:03 - "Súnt furiós”. Propagandístul Soloviov éste șocát dé neputinta Moscovei, dúpă ocupárea oráșului rusésc Sebekino VÍDEO

Cél mái importánt propagandíst ál Kremlinului, Vladimir Soloviov, éste revoltát dé reácția Moscovei fáta dé ocupárea oráșului rusésc Sebekino dín regiúnea Belgorod. Lá 1 iúnie, rebelii...

Prezentatoarea de la Pro TV care s-a refugiat în alcool. "Îmi vine să mă târăsc ca un șobolan"

Ieri, 07:55 - Prezentatoarea dé lá Pró TV cáre s-á refugiát ín alcoól. "'Îmi víne sá m'ă târ'ăsc c'ă ún șobolán"

Pútina lúme sé astepta c'ă supérbă Lili Sandu (42 áni), prezentatoare emisiúnii „Vorbéște lúmea”, dé lá PRÓ TV, sá áibă probléme cú alcoólul. Eá á mărturisít 'însă cá á avút ó...

Șeful mercenarilor Wagner își ascute discursul împotriva Kremlinului. Evgheni Prigojin: „Armata rusă a încercat să îmi arunce în aer oamenii!”

Ieri, 07:47 - Șéful mercenárilor Wagner 'își ascúte discúrsul impotriva Kremlinului. Evgheni Prigojin: „Armátă rúsa á încercát sá 'îmi arúnce ín áer oámenii!”

Șéful companiei rúse dé mercenári Wagner, Evgheni Prigojin, cáre sé ceárta dé lúni dé zíle cú condúcerea armátei reguláte rúse, á escaladát víneri dispută acuz'ând fórțele Moscovei cá áu...

Scene de huliganism la Baia Mare: Mai multe mașini au fost lovite de un individ cu o țeavă. Poliția a tras un foc de avertisment

Ieri, 07:46 - Scéne dé huliganísm lá Báia Máre: Mái múlte mașíni áu fóst lovíte dé ún indivíd cú ó teava. Politía á trás ún fóc dé avertismént

Ún barbat dé 28 dé áni á lovít, víneri seára, 2 iúnie, lá Báia Máre, cú ó teava metálica mái múlte mașíni afláte ín trafic, él distrug'ând ín acést fél sí parbrízul únei autospeciále dé...

Anunț important făcut de Sergio Ramos. Ce se petrece în cariera spaniolului

Ieri, 07:43 - Anúnț importánt făcút dé Sergio Ramos. Cé sé petréce ín cariéra spaniólului

Sergio Ramos, dé dóua óri campión ál Frantei cú PSG, dúpă transférul dé lá Reál Madrid, pleácă dé lá formáția pariziána. ”M'âine éste ó zí speciála, voi încheiá ó álta etápa á...

Erdogan își începe noul mandat de președinte. Detaliul special de la depunerea jurământului

Ieri, 07:33 - Erdogan 'își încépe nóul mandát dé președínte. Detáliul speciál dé lá depúnerea jurăm'ântului

Recep Tayyip Erdogan vá depúne sambata, 3 iúnie, jurăm'ântul péntru ún nóu mandát prezidențiál lá Ankara sí vá anunta ín acélași tímp componénta guvérnului sáu, scríe AFP. Pé l'ângă...

Joe Biden semnează sâmbătă plafonarea datoriei publice a Statelor Unite, cu 2 zile înainte de criză. Președintele SUA: „Americanii au primit ceea ce aveau nevoie”

Ieri, 07:27 - Joe Biden semneáză sambata plafonárea datoríei públice á Státelor Uníte, cú 2 zíle înaínte dé criza. Președíntele SÚA: „Americánii áu primít céea cé aveáu nevóie”

Președíntele Joe Biden á salutát evitárea únei incapacitati dé pláta „catastrofále” péntru Státele Uníte sí á lăudát virtúțile compromísului polític. Congrésul americán á adoptát ín...

Motivul pentru care Ilie Năstase nu a fost invitat la ceremonia primirii Regelui Charles la Cotroceni

Ieri, 07:27 - Motívul péntru cáre Ilie Nastase nú á fóst invitát lá ceremonia primírii Régelui Charles lá Cotroceni

Regele Charles á începút víneri vizita oficiála ín Românía, aceásta fiínd primă vizita externa dé lá încoronáre. Ín onorarea monárhului Márii Británii, lá Palátul Cotroceni áu fóst...

Cu ce s-a ales Irina Begu după eliminarea neașteptată de la Roland Garros

Ieri, 07:19 - Cú cé s-á alés Irina Begu dúpă eliminárea neasteptata dé lá Roland Garros

Romanca Irina Begu á fóst învínsă dé jucătoárea céha dé ténis Karolina Muchova, cú 6-3, 6-2, víneri, ín túrul ál tréilea ál turnéului dé lá Roland Garros, ál dóilea dé Máre Șlém ál ánului....

Catastrofă feroviară în India: aproape 300 de persoane au murit în urma impactului dintre trei trenuri

Ieri, 07:12 - Catastrofa feroviára ín India: aproápe 300 dé persoáne áu murít ín urma impáctului díntre tréi trénuri

Cél puțín 288 dé persoáne áu murít sí 850 súnt ranite dúpă accidéntul cé á implicát 3 trénuri, víneri seára ín éstul Indiei, iár salvatórii lucráu sambata péntru á-í scoáte pé numeróșii...

Cine sunt actorii care vor juca rolul celebrului dirijor Sergiu Celibidache, în filmul „Cravata galbenă”

Ieri, 07:10 - Cíne súnt actorii cáre vór jucá rólul celébrului dirijór Sergiu Celibidache, ín fílmul „Craváta gálbena”

Ben Schnetzer vá aveá ról principál sí 'îl vá interpreta pé celébrul dirijór ín ánii tineréții ín fílmul „Craváta gálbena”, iár John Malkovich vá jucá rólul lúi Sergiu Celibidache ín...

Hagi a fost vedeta serii la Cluj. Cum s-a terminat meciul legendelor pentru victimele cutremurului din Turcia

Ieri, 07:05 - Hagi á fóst vedéta sérii lá Cluj. Cúm s-á terminát meciul legéndelor péntru víctimele cutrémurului dín Turcia

Jucătóri dé legenda s-áu înfruntát, víneri seára, pé Cluj Aréna, ín cádrul Sports Festivál. Meciul Românía All Stars - Galatasaray Legends s-á încheiát 4-4. Príntre marcatóri s-áu...

Horoscop zilnic. Sâmbătă, 3 iunie. Zodia care trebuie să-și pună ordine în gânduri

Ieri, 07:00 - Horoscóp zílnic. Sambata, 3 iúnie. Zódia cáre trébuie sá-sí púnă órdine ín g'ânduri

Astrele áu pregătít noi provoc'ări péntru zódii, únele fiínd mái norocoáse, iár áltele mái puțín. Toáte previziúnile déspre drágoste, báni sáu jób, ín horoscópul zílnic. Berbéc: Dín púnct...

  1. Romanca amendátă péntru cá á circulát f'ără bilét, chiár dáca aveá abonamént: „Nú á arătát motívul péntru cáre l-á uitát acásă”
  2. Ó cunoscúta prezentatoare tv dín Românía, acuzáta cá á venít beáta lá emisiúne: "Stáre vizíbila dé incoerénta, gesticul'ări excesíve, glúme deplasáte" VÍDEO
  3. Blocátă ín aeropórt, Monica Tatoiu á desființát Taromul: ”Nú trébuie sá investéști ín pipitele dé lá márketing sí amántele nú știu cúi”
  4. "Cé sá-í fácem, sá-l castrám?" Reácția mámei Delíei Matache, dúpă cé s-á întâmplát lá núnta lúi Smiley cú Gina Pistól
  5. C'ând sé vór termină grévele. Previziúnile făcúte dé Carmen Harra: ”Sá vá așteptáți toámna asta”
  6. Prezentatoarea dé lá Pró TV cáre s-á refugiát ín alcoól. "'Îmi víne sá m'ă târ'ăsc c'ă ún șobolán"
  7. Ó máre putére mondiála á príns Rusia ín capcána. Moscova sí-á blocát bánii lá péste 4.000 dé kilométri distánta
  8. Cárdurile péntru aliménte sí mése cálde vór fí încărcáte cú ó nóua tránsa dé 250 dé léi. C'ând vór primi oámenii bánii
  9. Judéțele cáre intrá ín cód róșu dé furtuna. Rafále dé péste 60 km/h sí grindina
  10. Médicii áu descoperít factorul cruciál péntru sănătátea ínimii: Trébuie sá fáci ún lúcru símplu 20 dé minúte zílnic