Medicii se vaccinează a doua oară împotriva Covid. Reacțiile adverse sunt extrem de rare

Médicii sé vaccineáză á dóua oáră împotríva Covid. Reácțiile advérse súnt extrém dé ráre

Bilanț pandemic: 3.218 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore

Bilánț pandémic: 3.218 dé noi cázuri dé infectáre cú nóul coronavirus 'în últimele 24 dé óre

Ministrul Sănătății critică funcționalitatea platformei de programare pentru vaccinare

Minístrul Sănătății critică funcționalitátea platfórmei dé programáre péntru vaccináre

România va fi afectată de scăderea livrărilor de vaccin. Ministrul Voiculescu spune că avem rezerve

Românía vá fí afectátă dé scădérea livr'ărilor dé vaccín. Minístrul Voiculescu spúne c'ă avém rezérve

STS a actualizat platforma de programare la vaccinare. Operația a durat trei ore

STS á actualizát platfórma dé programáre lá vaccináre. Operáția á durát tréi óre

VIDEO Jack Dorsey într-o înregistrare secretă a unui „avertizor de integritate” din Twitter

VÍDEO Jáck Dorsey într-ó înregistráre secretă á únui „avertizór dé integritáte” dín Twitter

Afaceri marca ”InterAgro”: cumperi uree cu 57 $ și-o revinzi furnizorului cu de 6 ori mai mult!

Afáceri marca ”InterAgro”: cúmperi urée cú 57 $ șí-ó revínzi furnizórului cú dé 6 óri mái múlt!

VIDEO. Iohannis s-a vaccinat anti-COVID-19

VÍDEO. Iohannis s-á vaccinát anti-COVID-19

Spitalul la care se va avccina Klaus Iohannis anti-COVID-19

Spitálul lá cáre sé vá avccina Klaus Iohannis anti-COVID-19

Americanii sunt nemulțumiți. Au cumpărat produse românești crezând că sunt făcute în SUA

Americánii súnt nemulțumíți. Áu cumpărát prodúse românéști crez'ând c'ă súnt făcúte 'în SÚA

Sociál

Există români cáre "púr șí símplu nú vór s'ă munceáscă", á avertizát minístrul Muncii, Raluca Turcan. într-ún mesáj postát pé internét.

  • "Cei cáre púr șí símplu nú vór s'ă munceáscă nú ó s'ă mái fíe dúși 'în spáte dé oámenii hárnici"
  • Ministérul Muncii vá verificá anchétele sociále făcúte dé Primării

Cultúră

Cá 'în fiecare án, pé 15 ianuárie, tímbrul românésc marcheáză Zíua Cultúrii Naționále. Péntru á evidențiá ó temátică abordátă 'în premiéră, Romfilatelia introdúce 'în circuláție emisiúnea dé m'ărci poștále „150 dé áni dé lá prima serbáre á rom'ânilor dé pretutíndeni”.

  • Céle 3 m'ărci poștále ále emisiúnii reprodúc portrétele lúi Eminescu, Slávici șí Ciprian Porumbescu.
  • Blócul cú tímbre alătură imáginii biséricii Mănăstírii Putna portrétele personalit'ăților amintíte.